expand/collapse risk warning

CFD-er innebär en hög risk för snabb kapitalförlust på grund av hävstångseffekt. 71% av kontona förlorar pengar vid handel med CFD-er hos denna leverantör. Förstå CFD-ers funktion och bedöm din risk.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 79% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

79% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

Handelstermer

Vertical spread: Viktig guide för handlare

Vertical spread: Ett diagram mot en blå bakgrund.

En vertical spread är en populär strategi inom optionshandel som gör det möjligt för handlare att hantera risker och förbättra lönsamheten. Genom att samtidigt köpa och sälja optioner av samma typ (samtal eller puts) med olika lösenpriser men samma utgångsdatum, kan handlare skapa en vertical spread. Den här strategin är särskilt användbar för handlare som har en riktningsbild av marknad men som vill begränsa sin risk. 

I den här artikeln kommer vi att förklara vad en vertical spread är, ge ett exempel från verkligheten, diskutera de olika typerna av vertikala spridningar och sammanfatta nyckelpunkterna.

Vertical spread i optionshandel?

En vertical spread, även känd som en spread, är en optionshandelsstrategi som involverar köp och försäljning av två optioner av samma typ (båda samtal eller båda puts) med samma utgångsdatum men olika lösenpriser. Det primära målet med en vertical spread är att kapitalisera på prisrörelsen för den underliggande tillgången samtidigt som potentiella förluster begränsas.

Inga provisioner, inga påslag.
15/07 - 19/07
TSLA.US: 00:00 - 21:00 UTC
MANAUSD: 13:30 - 20:00 UTC
Handla nu

Vertikala spridningar kan vara bullish eller bearish, beroende på handlarens marknad. De anses vara en lågriskstrategi med begränsad vinst, vilket gör dem attraktiva för handlare som vill hantera risker samtidigt som de deltar på marknad.

Vertical spread i CFD-handel med Skilling

Medan traditionella vertikala spreadar är specifika för optionshandel, kan handlare på Skilling uppnå liknande riskhantering och marknad med hjälp av Contracts for Difference (CFD). Så här erbjuder Skilling och CFD-handel jämförbara funktioner:

  • Hävstång: CFD:er tillåter handlare att använda hävstång som liknar hur optionshandel kan ge exponering med en begränsad initial investering.
  • Stop-loss-order: Precis som vertikala spreadar begränsar potentiella förluster, hjälper stop-loss-order i CFD-handel att hantera risker genom att automatiskt stänga en position på en förutbestämd förlustnivå.
  • Take-profit-ordrar: Dessa kan användas för att låsa in vinster när ett målpris har uppnåtts, liknande den begränsade vinstkaraktären hos vertikala spridningar.
  • Hedging: Handlare kan använda CFD:er för att hedge befintliga positioner, liknande hur vertikala spreadar kan användas för att hedge marknad.

Exempel:

Anta att en handlare tror att priset på en aktie kommer att öka men vill begränsa potentiella förluster. De kan använda en hausseartad vertical spread i optionshandel. I CFD-handel kan handlaren köpa en CFD på aktien och ställa in en stop-loss-order för att hantera risker och uppnå en liknande risk-belöningsprofil.

Genom att använda Skillings avancerade handelsverktyg och funktioner, kan handlare effektivt hantera risker och dra nytta av marknad, liknande fördelarna med vertikala spreadar i optionshandel.

Typer av vertikala spridningar

Det finns två huvudtyper av vertikala spridningar: tjurspridningar och björnspridningar. Varje typ kan implementeras med antingen call eller säljoptioner.

  1. Bull call spread: En bull call spread används när en handlare förväntar sig en måttlig ökning av priset på den underliggande tillgången. Det innebär att köpa en köpoption till ett lägre lösenpris och sälja en köpoption till ett högre lösenpris, båda med samma utgångsdatum.
  2. Bear put spread: En bear put spread används när en handlare förväntar sig en måttlig nedgång i priset på den underliggande tillgången. Det innebär att köpa en säljoption till ett högre lösenpris och sälja en säljoption till ett lägre lösenpris, båda med samma utgångsdatum.
  3. Bull put spread: En bull put spread skapas genom att sälja en säljoption till ett högre lösenpris och köpa en säljoption till ett lägre lösenpris. Denna strategi används när handlaren förväntar sig att den underliggande tillgången ska hålla sig över en viss prisnivå.
  4. Bear call spread: En bear call spread innebär att man säljer en köpoption till ett lägre lösenpris och köper en köpoption till ett högre lösenpris. Denna strategi används när handlaren förväntar sig att den underliggande tillgången ska hålla sig under en viss prisnivå.

Sammanfattning

Vertikala spreadar är mångsidiga alternativ handelsstrategier som låter handlare hantera risker samtidigt som de drar fördel av marknad. Genom att förstå de olika typerna av vertikala spridningar och hur de fungerar, kan handlare fatta välgrundade beslut och förbättra sina handelsstrategier. Oavsett om du är hausse eller baisse på marknad finns det en vertical spread som kan hjälpa dig att uppnå dina handelsmål.

För mer djupgående marknad och handelsstrategier, kolla in resurser som Bitcoin-prisdiagram för att hålla dig informerad och fatta bättre handelsbeslut.

Vanliga frågor

1. Vad är en vertical spread i optionshandel? 

En vertical spread är en optionsstrategi som involverar köp och försäljning av två optioner av samma typ med olika lösenpriser men samma utgångsdatum.

2. Vilka typer av vertikala uppslag finns? 

Huvudtyperna är spridningar av bull call, bear put spreads, bull put spreads och bear call spreads.

3. Hur fungerar en vertical spread?

 En vertical spread fungerar genom att begränsa potentiella förluster samtidigt som det möjliggör en vinst om marknad rör sig i den förväntade riktningen.

4. Vilka är fördelarna med att använda vertikala uppslag? 

Vertikala spreadar erbjuder begränsad risk, definierad vinstpotential och flexibilitet under olika marknad.

Denna artikel tillhandahålls för allmän information och utgör inte investeringsråd. Observera att Skilling för närvarande endast erbjuder CFDs.

Inga provisioner, inga påslag.
15/07 - 19/07
TSLA.US: 00:00 - 21:00 UTC
MANAUSD: 13:30 - 20:00 UTC
Handla nu