expand/collapse risk warning

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 75% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 75% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

75% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

Tillsynsmyndighet:

×
CySEC

Skilling Ltd regleras av Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) under CIF-licens nr 357/18

Fortsätt
FSA

Skilling (Seychelles) Ltd är auktoriserad och reglerad av Financial Services Authority (FSA) under licensnummer SD042

Fortsätt
Artiklar om trading

Vad är riskhantering inom trading?

Blog Images - Skilling (8).png

Riskhantering inom trading är ett sätt att minska vissa riskers potentiella inverkan samtidigt som du accepterar att du kanske inte kommer att kunna eliminera dem helt. Det finns belöningar att hämta inom trading. Om priset på en tillgång rör sig i riktningen som du har beräknat kan du gå med vinst. Men, för att kunna ta del av dessa potentiella belöningar måste du acceptera riskerna.

Naturligtvis kan du inte skapa en riskstrategi utan att förstå vad risk betyder. Du kan heller inte förstå varför riskhantering är så viktigt om du inte känner till de potentiella fallgroparna inom trading.

Enkelt förklarat kan solen inte skina utan risken för regn. Det kommer alltid att finnas risker inom trading. Ingen handelsposition garanterar en vinst och du kan inte hindra priset från att röra sig i en negativ riktning.

Vad du däremot kan göra är att använda riskhanteringsverktyg för att hindra en handelsposition från att röra sig i en negativ riktning för länge. När det kommer till riskhantering inom trading är ditt mål att minska riskerna med att köpa och sälja tillgångar. Du eliminerar däremot inte riskerna, eftersom det är omöjligt.

Vad gör trading så riskabelt och hur hanterar du risken?

För att ta reda på varför riskhantering inom trading är så viktigt, och hur det går till, behöver du först känna till de potentiella riskerna du möter. Vi vet att belöningen är vinsten. Det finns däremot allmänna och specifika risker. Den sistnämnda relaterar till riskerna med specifika tillgångar och marknader. Vi kommer att titta närmare på dessa specifika risker senare. Här kommer i stället fyra allmänna risker som varje trader måste hantera:

Utbildning

Oavsett hur mycket utbildning, eller hur djupa insikter du har kan de inte garanterar att din trading går med vinst. Ju mer du däremot vet, desto bättre chanser har du att göra potentiellt lönsamma drag. Det här är en variabel som du kan kontrollera. Att inte ha tillräckligt med kunskap utgör en risk. Du behöver därför lära dig mer om trading för att lättare hantera risken.

Handelsstil

Hur du handlar spelar en roll. Det finns olika handelsstilar och du kan handla flera tillgångar. Det hävdas till exempel att börshandlade fonder är mindre volatila är valutapar. Det betyder inte att du inte ska handla valutor, eller att den ena tillgången är bättre än den andra. Dina val och ambitioner har betydelse. Tillgångarna som handlas, hur diversifierad din portfölj är och beloppen du investerar kommer att påverka risken i förhållande till den potentiella vinsten.

Hävstänger

Hävstänger låter dig satsa ett mindre belopp och öppna en större position tillsammans med kapital som har lånats av en mäklare. Detta kallas för marginalhandel eftersom skillnaden mellan ditt och mäklarens belopp är marginalen. Genom att använda en hävstång på en mindre investering kan du öppna en större position och därmed ha potential att gå med större vinst. Hävstängerna kan däremot göra att du förlorar pengar snabbare. Att hantera hävstänger är därför också ett sätt att hantera risken.

Vinst/förlust

Belöningen inom trading är vinsten och förlusten är den ultimata risken. Du kan inte eliminera potentialen för någon av dem. Du kan däremot begränsa dem. Du kan använda verktygen take-profit och stop-loss i din spekulationshandel, vilka vi kommer att diskutera i nästa avsnitt. Handelsplattformar på nätet låter dig ställa in parametrar som kommer att låsa dina vinster och förluster.


Riskhanteringsverktyg: Riskhantering inom trading

What Tools Do You Need to Day Trade Stock

Riskhantering inom trading involverar flera verktyg. Riskhanteringsverktygen och strategierna som du kan använda som online trader hos Skilling är:

Stop-loss

Stop-loss är ett riskhanteringsverktyg som låter dig bestämma den största förlusten du kan ådra dig på en handelsposition. Du ställer in förlustbeloppet som du är villig att acceptera innan du, till exempel, öppnar en CFD-position på Tesla. När du har gjort det kommer programmet automatiskt att stänga positionen om förlustgränsen nås och därmed begränsa din förlust (risk).

Välja rätt handelsbelopp

Beloppet du satsar på varje handelsposition kommer att höja eller sänka din risk. Låt oss säga att du har 10 000 SEK att investera för. Att satsa 7 500 SEK på en position är mer riskabelt än att satsa 1 000 SEK eftersom du riskera att förlora 75 % av ditt kapital om saker och ting går fel, jämfört med 10 %.

Allokering av tillgångar

Vi kan inte tala om för dig vad du ska investera i. Diversifiering kan däremot vara en del av din riskhantering. Du kan till exempel handla CFD-kontrakt på teknikaktier som Microsoft och Amazon. Samtidigt öppnar du positioner på företag inom andra industrier, såsom nöjesindustrin (till exempel AMC och GME). Diversifiering hjälper till att minska risken. Om det till exempel går kämpigt för tekniksektorn kanske det går bättre för nöjessektorn. Diversifiering är en riskstrategi eftersom du försöker väga upp nedgångarna för en tillgångsgrupp med uppgångarna för andra.


Handelsavgifter och omkostnader

Online trading är inte gratis. Vissa kostnader och avgifter måste täckas, och de behöver tas i beräkning eftersom de kommer att påverka ditt slutresultat. Du kan klicka här för att lära dig mer om avgifterna men de viktigaste är:

trading costs image

 1. Spreads
 2. Marginaler
 3. Swapavgifter
 4. Växlingsavgifter
 5. Handelstiderna (vissa marknader öppnar/stänger vid specifika tider och du kan behöva betala en avgift för att behålla positionerna över natten eller efter stängning)

Riskerna med att handla olika tillgångar

Vi har förklarat att riskerna inom trading kan vara allmänna eller specifika. Vi har redan gått igenom några allmänna handelsrisker i den här artikeln, så låt oss nu titta på de specifika. Här kommer en snabb överblick av de potentiella fallgropar som är förknippade med olika tillgångar:

 • Valutor: Hävstänger är vanliga inom valutahandel och valutapar kan vara volatila, eftersom mikrorörelserna är så signifikanta.
 • Aktier: Den främsta risken med att köpa aktier i ett företag är statusen för det företaget/industrin. Det är till exempel mer troligt att ett etablerat företag har ett relativt stabilt aktiepris jämfört med ett nystartat bolag.
 • Index: Även om index, såsom FTSE 100, tenderar att vara mindre volatila än andra tillgångar utgör marknadsfluktueringar en risk. Om det till exempel uppstår problem inom tekniksektor kan det märkas på NASDAQ 100 Technology Sector Index.
 • Råvaror: Problem med leveranskedjan kan utgöra en stor risk för råvaror. Exempelvis kan guldmarknaden vara riskabel om det uppstår problem med utvinningen. Oljepriset kan i sin tur påverkas om det uppstår fraktproblem.
 • Mjuka råvaror: Miljöförhållanden är en betydande risk när du handlar mjuka råvaror. Eftersom dessa tillgångar inkluderar grödor som vete, majs och socker, kan dåligt väder påverka utbudet, vilket i sin tur kan påverka priserna.
 • Krypto: Bitcoin är en del av en växande och relativt ny marknad. På grund av att kryptotekniken fortfarande utvecklas kan marknaden vara extremt volatil.

Hantera risken när du handlar online

Vad är riskhantering inom trading? Som vi nu vet är det ett sätt att begränsa dina förluster. Du kan inte eliminera risken att förlora pengar men du kan reducera vissa variablers negativa påverkan. När du har bearbetat det här konceptet, och använt informationen i den här guiden för att sätta ihop din riskstrategi, kan du ta dig tiden att lära dig mer om trading. Innan du kliver in på de finansiella marknaderna är det värt att fundera på följande:

 • Vilken är din handelsstil?
 • Vilka tider kan och ska jag handla?
 • Vad är valutahandel och hur fungerar signaler?
 • Vad är CFD och hur fungerar de?

När du är insatt i grunderna för trading och förstår risken kan du klicka här för att skapa ett konto hos Skilling.

Detta är inte investeringsråd.

Relaterade Artiklar

Förklaring av olika typer av candlestick diagram

Om du vill försöka förutsäga marknaden med hjälp av candlestickdiagram har vi satt samman några av de mest populära och ...

Vad är bull och bear markets?

Om du vill börja handla eller investera på marknaderna så är det viktigt att förstå begreppen “bull” och “bear”. De här ...

Vad är rollover och vad betyder det i handel?

Tvärtom, om räntan på valutan du köpte är lägre än räntan på valutan du sålt, kommer du att behöva betala räntan enligt ...

Important notice

This page/website is not directed to EU clients and falls outside the European regulatory framework and is not in the scope of (among others) the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II.
By continuing you acknowledge to view the content provided by Skilling (Seychelles) Limited, which is authorised and regulated by Seychelles Financial Supervisory Authority, and that your decision was made independently and at your exclusive initiative and no solicitation or recommendation has been made by Skilling or any other entity within the group.

Continue

Important notice

This page/website is not directed to EU clients and falls outside the European regulatory framework and is not in the scope of (among others) the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II.
By continuing you acknowledge to view the content provided by Skilling (Seychelles) Limited, which is authorised and regulated by Seychelles Financial Supervisory Authority, and that your decision was made independently and at your exclusive initiative and no solicitation or recommendation has been made by Skilling or any other entity within the group.

Continue