CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

Tillsynsmyndighet:

×
CySEC

Skilling Ltd regleras av Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) under CIF-licens nr 357/18

Fortsätt
FSA

Skilling (Seychelles) Ltd är auktoriserad och reglerad av Financial Services Authority (FSA) under licensnummer SD042

Fortsätt

Handelsavgifter och Kostnader

Kunder hos Skilling betalar courtage endast för valutapar och Spot Metals, och om de har ett Premium-konto. Våra avgifter startar från $35 per miljon USD i handelsvolym. Om kontovalutan är annan än USD omvandlas courtaget till respektive valuta.

Financial Instrument Commission per million
EUR/USD $35
GBP/USD $40
Rest FX $50
GOLD $60
SILVER $120

Beräkningsformel för courtage

Courtage = Handelsstorlek i basvaluta * (USD valutakurs * $x per USD miljoner handlat) * Kontovalutans valutakurs

Exempel 1

Du handlar 100 000 GBP/USD - Kontovaluta är EUR

Steg 1 Valutakonvertering av handelsvolym från basvaluta till USD
100 000 GBP * 1,2846 (GBP/USD rate) = 128 460 USD
Steg 2 Beräkna courtaget i USD ($50 per USD miljon handlat)
128 460 USD * 0,000050 = 6,42 USD
Steg 3 Konvertera courtaget från USD till EUR (kontovaluta)
6,42 USD / 1,1025 (EUR/USD kurs) = 5,82 EUR

Exempel 2

Du handlar 100 000 EUR/USD - Kontovaluta är USD

Steg 1 Valutakonvertering av handelsvolym från basvaluta till USD
100 000 EUR * 1,1025 (EUR/USD rate) = 110 250 USD
Steg 2 Beräkna courtaget i USD ($35 per USD miljon handlat)
110 250 USD * 0,000035 = 3,85 USD
Steg 3 Inga ytterligare konverteringar behövs eftersom basvalutan är i USD

* Observera att courtage endast tillämpas på Premium-konton vid öppning och stängning av positionen.

Ränteavgifter

Vid slutet av varje handelsdag (22:00 GMT) kan öppna positioner på ditt konto bli föremål för räntor "swap eller rollover". Räntan kan vara positiv eller negativ, beroende på din handelsriktning och tillämplig kurs. Du kan också se den förväntade räntan i din handelsruta. Debiteringen/krediteringen sker automatiskt och konverteras till den valuta som kontot är denominerad i. Debiteringen/krediteringen beräknas och utförs en gång per veckodag baserat på 1 dag, med undantag för onsdagar, då den beräknas och bokförs tre gånger på kontot för att inkludera helgen.

Ränteavgifter på Valutor / Spot Metals

För valutapar beräknas kostnaden eller intäkten som ränteskillnaden mellan Tomorrow Next Deposit Rates (TNDR) för de två valutorna, plus det tillägg som debiteras av företaget och beroende på typ av position (lång eller kort). Kunder kan antingen tjäna eller betala ränta, varigenom de har antingen positiv respektive negativ ränta. Det är möjligt att vissa instrument kan ha negativa ränte-värden på båda sidor som en följd av att courtaget läggs ovanpå räntedifferensen över natten för de två valutorna.

Ränteavgifter beräknas med hjälp av ekvationen nedan:

Ränteavgift = (Pip värde * Räntekurs * Antal nätter) / 10

Där:
Pip värde: 10 för alla Valutapar, med undantag för JPY, HUF och THB par, där pip värdet är 1000 och RUB & CZK par där pip värdet är 100
Antal nätter: det totala antalet nätter som positionen hålls öppen.

Resultatet är dividerat med 10 eftersom ränteavgifterna är noterade i cent.

Ränteavgifter på Index

Ränteavgifter för index (CFD) baseras på den underliggande interbankräntan för indexet plus företagets tillägg och beräknas enligt nedan ekvationer:

Ränteavgift Köp = (Andelar * Pris) * (Tillägg + Libor) / 365
Ränteavgift Sälj = (Andelar * Pris) * (Tillägg - Libor) / 365

Där:
Andelar: totala antalet andelar köpta / sålda i positionen
Pris: priset på index
Libor: 1 månads Liborkursen för den angivna valutan
Tillägg: 3,5% på Köp och 3% på Sälj

*Företagets tillägg på Premium konto är 2,5%

Ränteavgifter på Aktier

Ränteavgifter för aktie CFD baseras på den underliggande interbankräntan för valutan för den aktuella aktien plus företagets tillägg och beräknas med hjälp av enhetliga ekvationer enligt nedan:

Ränteavgift Köp = (Antal * Pris) * (Tillägg + Libor) / 365
Ränteavgift Sälj = (Antal * Pris) * (Tillägg - Libor) / 365

Där:
Andelar: totala antalet aktier köpta / sålda i positionen
Pris: priset på aktien
Libor: 1 månads Liborkursen för den angivna valutan
Tillägg: 4% på Köp och 3% på Sälj

*Företagets tillägg på Premium konto är 3,5% (Köp) och 3% (Sälj) respektive

Ränteavgifter på Kryptovalotor

Ränteavgifter på kryptovalutor beräknas som en procentsats av priset

* Ränteavgifter kan ändras när som helst och kan ändras dagligen utan föregående meddelande, beroende på marknadsförhållanden.

Växlingsavgift på MT4

Skilling kommer att ta ut en växlingsavgift för alla MT4 transaktioner på instrument i en annan valuta än kontots valuta. Växlingsavgiften återspeglas i din realiserade vinst och förlust. Du kan läsa mer om hur den beräknas här.