Tillsynsmyndighet:

  • ?
  • CySEC
  • FSA

Courtage och ränteavgifter

Kunder hos Skilling betalar courtage endast för valutapar och Spot Metals, och om de har ett Premium-konto. Våra avgifter startar från $35 per miljon USD i handelsvolym. Om kontovalutan är annan än USD omvandlas courtaget till respektive valuta.

Finansiellt instrument Courtage per miljon
EUR/USD $35
GBP/USD $40
Resterande valutor (FX) $50
GOLD $60
SILVER $120

Beräkningsformel för courtage

Courtage = Handelsstorlek i basvaluta * (USD valutakurs * USD avgift baserat på omsatt per miljon) * Kontovalutans valutakurs

Exempel 1

Du handlar 100.000 GBP/NOK
Kontovaluta EUR

Steg 1 Valutakonvertering av handelsvolym från basvaluta till USD
100.000 GBP * 1,2846 (GBP/USD rate) = 128.460 USD
Steg 2 Beräkna courtaget i USD ($50 per USD miljon handlat)
128.460 USD * 0,000050 = 6,42 USD
Steg 3 Konvertera courtaget från USD till EUR (kontovaluta)
6,42 USD / 1,1025 (EUR/USD kurs) = 5,82 EUR

Exempel 2

Du handlar 100.000 EUR/USD
Kontovaluta USD

Steg 1 Valutakonvertering av handelsvolym från basvaluta till USD
100.000 EUR * 1.1025 (EUR/USD rate) = 110.250 USD
Steg 2 Beräkna courtaget i USD ($35 per USD miljon handlat)
110.250 USD * 0,000035 = 3,85 USD
Steg 3 Inga ytterligare konverteringar behövs eftersom basvalutan är i USD

* Observera att courtaget endast tillämpas på Premium-konton vid öppning och stängning av positionen.

Räntor

Vid slutet av varje handelsdag (22:00 GMT) kan öppna positioner på ditt konto bli föremål för räntor "swap eller rollover". Räntan kan vara positiv eller negativ, beroende på din handelsriktning och tillämplig kurs. Du kan också se den förväntade räntan i din handelsruta. Debiteringen/krediteringen sker automatiskt och konverteras till den valuta som kontot är denominerad i. Debiteringen/krediteringen beräknas och utförs en gång per veckodag baserat på 1 dag, med undantag för onsdagar, då den beräknas och bokförs tre gånger på kontot för att inkludera helgen.

Räntor på valuta (FX)

För valutapar beräknas kostnaden eller intäkten som ränteskillnaden mellan Tomorrow Next Deposit Rates (TNDR) för de två valutorna, plus det tillägg som debiteras av företaget och beroende på typ av position (lång eller kort). Kunder kan antingen tjäna eller betala ränta, varigenom de har antingen positiv respektive negativ ränta. Det är möjligt att vissa instrument kan ha negativa ränte-värden på båda sidor som en följd av att courtaget läggs ovanpå räntedifferensen över natten för de två valutorna.

Räntor beräknas med hjälp av ekvationen nedan:

Ränta = (Pip Värde * Räntesats * Antal Dagar) / 10

Där:

Pip värde: 10 för alla valutapar, med undantag för JPY, HUF och THB par där pip värdet är 1000 och RUB & CZK par där pip värdet är 100
Antal dagar: det totala antalet dagar positionen hålls öppen

Resultatet är dividerat med 10 eftersom räntan visas i cent.

Räntor på index

Räntor för index (CFD) baseras på den underliggande interbankräntan för indexet plus företagets tillägg, och beräknas med hjälp av ekvationerna nedan:

Räntor Köp = (Enheter * Pris) * (Tillägg + Libor) / 365
Räntor Sälj = (Enheter * Pris) * (Tillägg – Libor) / 365

Där:

Enheter: det totala antalet enheter köpta / sålda Pris: priset per enhet för indexet
Libor: 1-månads Libor för den angivna valutan
Tillägg: 3,5% på köp och 3% på sälj

* Tillägg för Premium konton är 2,5%

Räntor på aktier

Räntor för aktie-CFD baseras på den underliggande interbankräntan för valutan på den aktuella aktien plus företagets tillägg, och beräknas enligt ekvationerna nedan:

Räntor Köp = (Enheter * Pris) * (Tillägg+ Libor ) / 365
Räntor Sälj = (Enheter * Pris) * (Tillägg + Libor) / 365

Där:

Enheter: det totala antalet enheter köpta / sålda Pris: aktiens pris
Libor: 1-månads Libor för den noterade valutan
Tillägg: 4% på köp och 3% på sälj

* Tillägg för Premium konton är 3,5% (köp) och 2,5% (sälj)

Räntor på kryptovalutor

Räntor på kryptuvalutor beräknas som en procentandel av priset.

Räntor = Pris * Tilläggsprocent

Där:

Pris: Kursen på valutan
Tillägg: 0.04%

Ett av våra kärnvärden är öppenhet. Även om räntor visas tydligt i din handelsruta varje gång du öppnar en ny position, vill vi att du förstår hur våra räntor beräknas. Vi hoppas att du nu har en bättre förståelse för våra räntor och att detta inte är ett godtyckligt antal som läggs till dina positioner, utan snarare en ränta som beräknas enligt standarden i industrin.

* Räntor kan ändras när som helst och kan ändras dagligen utan föregående meddelande, beroende på marknadsförhållanden.

CFD är komplexa instrument och innebär stor risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 69% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Läs hela vår riskvarning Risk Disclosure Statement.

Skilling Ltd är auktoriserad och reglerad av Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) under CIF licensnummer 357/18 (‘Företaget’). 62 Athallasas Avenue, Strovolos, CY-2012 Nicosia, Cypern.

Skilling Ltd är auktoriserat av Financial Conduct Authority (FCA) att driva verksamhet via sin brittiska filial under referensnummer (FRN) 810951.

CFD är komplexa instrument och innebär stor risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 69% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.OK