CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 66% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 66% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

Tilsynsmyndighet:

×
CySEC

Skilling Ltd er autorisert og regulert av Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) med CIF lisens No. 357/18

Fortsett
FSA

Skilling (Seychelles) Ltd, er autorisert og regulert av the Financial Services Authority (FSA) under lisens No. SD042

Fortsett

Handelsavgifter og Gebyrer

Skilling's kunder betaler kun avgifter (volum-kommisjon per handel) med kontotypen Premium, og da kun på valuta og edle metaller. Våre avgifter starter på $35 per million USD som omsettes. Dersom man handler i andre valutaer enn USD, vil volumet konverteres til USD for beregning av avgiften.

Financial Instrument Commission per million
EUR/USD $35
GBP/USD $40
Rest FX $50
GOLD $60
SILVER $120

Formel for beregning av avgift

Avgift = Handelsvolum i aktuell valuta * (USD vekslingskurs * USD avgift per million) * vekslingskurs for kontovaluta

Eksempel 1

Du handler 100,000 GBPNOK - Kontovaluta er EUR

Steg 1 Konvertering av handelsbeløpet til USD
100,000 GBP * 1.2846 (GBP/USD kurs) = 128,460 USD
Steg 2 Beregne avgift i USD ($50 per USD million volum)
128,460 USD * 0.000050 = 6.42 USD
Steg 3 Konvertere avgiftbeløpet fra USD til EUR (kontovaluta)
6.42 USD / 1.1025 (EUR/USD kurs) = 5.82 EUR

Eksempel 2

Du handler 100,000 EUR/USD - Kontovaluta er USD

Steg 1 Konvertering av handelsbeløpet til USD
100,000 EUR * 1.1025 (EUR/USD kurs) = 110,250 USD
Steg 2 Beregne avgift i USD ($35 per USD million volum)
110,250 USD * 0.000035 = 3.85 USD
Steg 3 Ingen flere konverteringer er nødvendig da kontovaluta er USD

* Vennligst merk at avgifter på volum kun gjelder for Premium kontoer, og beregnes når man åpner og stenger en posisjon

Renter (swaps)

På slutten av hver handelsdag (23.00 CET), kan åpne posisjoner være gjenstand for beregning av renter (swap eller "rollover"). Dette kan være både positive og negative renter for din konto, avhengig av retning på posisjonen og gjeldende rentesatser. Du kan se en forventet rente (kostnad eller inntekt) i TradeTicket før du gjør en trade, da denne beregnes automatisk i forhold til beløp, retning og rentesatser på handelstidspunktet. Renter belastes automatisk og konverteres til din kontovaluta. Dette skjer normalt daglig med 1 dag beregning av renter, unntatt onsdager, da man beregner 3 dager med renter for å dekke dagene i helgen.

Renter på valuta og metaller

For valutapar beregnes rentekostnad - eller inntekt - som rentedifferansen for en-dags rente mellom de to valutaene, pluss tillegget til selskapet. Kunder kan altså både belastes eller godskrives renter. I noen tilfeller vil både kjøps- og salgsposisjoner ha negative renter på grunn av selskapets tillegg.

Renter på valutapar beregnes etter følgende modell:

Renter = (Pip verdi * rentesats * antall dager) / 10

Hvor:
Pip verdi: 10 for alle valutapar untatt JPY, HUF og THB par der pip verdi er 1000 og RUB & CZK par der pip verdi er 100
Antall dager: det totale antall dager posisjonen er åpen.

Resultatet deles på 10 fordi rentekostnadene kvoteres i cent.

Renter på indekser

Renter på indekser (CFDs) baseres på underliggende interbankrenter og selskapets tillegg og beregnes på følgende måte:

Renter kjøp = (Enheter * Pris) * (Tillegg + Libor) / 365
Renter salg = (Enheter * Pris) * (Tillegg – Libor) / 365

Hvor:
Enheter: Antall enheter kjøpt eller solgt
Pris: Prisen per enhet for indeksen
Libor: 1-mnd Libor for indeksens tilhørende valuta
Tillegg: 3.5% på kjøp og 3% på salg

* Tillegg for Premium kontoer er 2.5%

Renter på aksjer

Renter på aksje CFD er basert på underliggende rente i valutaen til gjeldende aksje pluss selskapets tillegg og beregnes på følgende måte:

Renter kjøp = (Enheter * Pris) * (Tillegg + Libor) / 365
Renter salg = (Enheter * Pris) * (Tillegg – Libor) / 365

Hvor:
Enheter: Antall enheter kjøpt eller solgt
Pris: Prisen per aksje
Libor: 1-mnd Libor for aksjens tilhørende valuta
Tillegg: 4% på kjøp og 3% på salg

* Tillegg for Premium kontoer er 3.5% for kjøp og 2.5% for salg

Renter på kryptovaluta

Renter på kryptovalutaer er beregnet som en prosentsats av kursen

* Renter er gjenstand for stadige endringer, og kan endres daglig basert på gjeldende markedsforhold, uten at det gis forhåndsvarsel.

Vekslingsavgift på MT4

Skilling tar en vekslingsavgift på MT4 handler som har oppgjørsvaluta som er ulik din kontovaluta. Denne avgiften vil være inkludert i din realiserte gevinst/tap. Du kan lese mer om dette her.