expand/collapse risk warning

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 82% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 82% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

82% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen.

Hva er giring innen trading?

Giring innen trading er gjør at tradere kan ta større posisjoner enn deres egenkapital skulle tilsi. En trader trenger altså bare å stille en viss %-del av eksponeringen som "sikkerhet" for den posisjonen han ønsker å åpne. Hos Skilling kaller vi dette beløpet "Cash behov", og det er også kjent som "margin". Dette er veldig tiltalende for investorer, men man skal også være klar over den økte risikoen.
Den ekstra eksponeringen som du får av giring, påvirker også eksponeringen mot tap, og det er derfor viktig å forstå hvordan det fungerer samtidig som man har god risikostyring. Størrelse på giringen varierer mellom forskjellige instrument og også meglere.
Giringen hos Skilling er foklart i detalj under, og hensyntar kundekategori og produktgruppe
Ikke-profesjonelle kunder Selvvalgt profesjonelle kunder
Finansielle instrumenter Maksimal giring Cash behov (margin) Maksimal giring Cash behov (margin)
Major FX 30:1 3.33% 200:1 0.5%
Minor FX 20:1 5% 100:1 1%
Gold 20:1 5% 100:1 1%
Major Indices 20:1 5% 200:1 0.5%
Minor Indices 10:1 10% 100:1 1%
Commodities 10:1 10% 30:1 3.33%
Shares 5:1 20% 10:1 10%
Cryptos 2:1 50% 2:1 50%

Hvordan fungerer giring ?

Med giring kan investorer øke eksponeringen i markedet ved at man ikke må stille hele eksponeringsbeløpet som sikkerhet. Størrelsen på giring er forholdet mellom eksponering og "cash behov" (margin). F.eks, hvis giringen er 100:1, betyr det at man kun trenger NOK 1,000 for å åpne en posisjon med verdi på NOK 100,000.
I tradisjonell investering, hvis du kjøper et antall aksjer, så finner du beløpet du skal betale ved å multiplisere antall aksjer med kursen per aksje. Med en giring på f.eks 5:1, så kan du dele dette beløpet med 5 for å finne ditt "cash behov"
leverage 50-1.svg

Giring
50:1

leverage 100-1.svg

Giring
100:1

leverage 200-1.svg

Giring
200:1

Hva er dynamisk giring?

Dynamisk giring er en form for risikostyring som meglere benytter. Det er et verktøy som meglere kan implementere for å hindre at store posisjoner fører til for høy risiko. I praksis foregår dette ved at giringen for et spesifikt instrument reduseres gradvis (per konto) dersom posisjonen øker i volum og passerer gitte nivåer

Det er viktig å forstå at forskjellige kontoer kan ha forskjellig maksimal giring, på samme måte som forskjellige instrumenter har det. Det vil alltid være den laveste giringen som gjelder, så f,eks hvis kontoen har en giring på 100:1 men instrumentet bare 20:1, så vil det være maks 20:1 på det instrumentet.

Under kan du se eksempler på nivåer for dynamsik giring hos Skilling, for valuta, indekser og råvarer
Tier Open USD Volume Maximum Leverage
Tier 1 0-10,000,000 200:1
Tier 2 10,000,000-15,000,000 100:1
Tier 3 15,000,000-20,000,000 50:1
Tier Open USD Volume Maximum Leverage
Tier 1 0-5,000,000 200:1
Tier 2 5,000,000-10,000,000 100:1
Tier 3 10,000,000-15,000,000 50:1
Tier Open USD Volume Maximum Leverage
Tier 1 0-5,000,000 100:1
Tier 2 5,000,000-10,000,000 50:1
Tier 3 10,000,000-15,000,000 30:1

Fordeler med giring innen trading

chart-5.svg

Trade på både stigende og fallende markeder

Åpne enten short eller long posisjoner avhengig av markedsforholdene og din strategi.

clock.svg

Trading med giring

Du behøver vesentlig mindre kapital i forhold til å skulle kjøpe det underliggende instrumentet. Giring kan øke størreslen på både gevinster og tap vesentlig.

edit.svg

Regulert handel

Trading med Skilling skjer i et regulert miljø, der kundemidler holdes adskilt fra selskapet.

chart-6.svg

Rask ordreutførelse

Superrask ordreutførelse, helt ned i 8 millisekund for valuta. Ingen inngripen fra vår tradingdesk. Dine handler rutes automatisk til en eller flere av våre likviditetstilbydere, og sikrer en rask og effektiv utførelse av dine ordrer.

  • Høyere eksponering i markedet: Cash behov (margin) er den kapitalen du trenger for å åpne en posisjon. Så med en mindre del av din egenkapital kan du få en større eksponering i markedet, og dermed høyere avkastning på den egenkapitalen
  • 24/5 marked: de fleste og viktigste markedene er åpne og tilgjengelige omtrent hele døgnet 5 dager i uken. Unntaket er kryptovaluta, som er åpent hele døgnet hele uken året rundt.
  • Håndter lav volatilitet: dette er kanskje viktigst innen valutahandel. I perioder med små svingninger (lav volatilitet), benyttes giring for å øke eksponeringen, slik at selv små svingninger kan skape større utslag på gevinst (og tap).
  • Kapitaleffektivt: med høyere eksponering per investert krone kan man utnytte sin kapital mer effektivt, og man kan raskere re-investere i andre sektorer om ønskelig.
På samme måte som der er fordeler med giring, er der også en bakside. Med høyere eksponering øker også risikoen for større tap. Skilling tilbyr "Negativ Saldo Beskyttelse", som betyr at du som kunde ikke kan tape mer penger enn du setter inn. Allikevel vil vi minne om at du aldri må trade med penger som du ikke kan tape. Det er også kostnader knyttet til å holde posisjoner åpne, f.eks renter (swaps), dersom posisjoner holdes åpne over natten.

Innflytelse er spesielt risikabelt i volatile markeder, hvor aksjekursene kan bevege seg raskt og uforutsigbart. Dette ble sett i februar 2021, da aksjekursene til Gamestop og AMC plutselig skutt i været på grunn av aktivitet på Reddit. Disse såkalte meme-aksjene ble kraftig shortet av hedgefond, som satset på at prisen deres ville falle. Da amatørinvestorer begynte å kjøpe opp aksjen, tvang det hedgefondene til å dekke posisjonene sine ved å kjøpe tilbake aksjen til en mye høyere pris. Dette førte til en kraftig nedgang i verdien av andre meme-aksjer som NIO og GME. Amatørinvestorer som hadde utnyttet posisjonene sine var raske til å tape penger da markedet raskt korrigerte seg selv.
benefits-leverage-opti.png

Viktigheten av risikostyring når man trader med giring

Før man åpner en posisjon, er det veldig viktig å se på Cash behovet, men også hvor mye en er villig å risikere (tape) og hva som er target for fortjeneste for den aktuelle handelen. Stop loss og take profit ordrer benyttes til å forhåndsbestemme utfallene av en trade, selv om man kan endre på dette underveis.

Det er også viktig å planlegge handelen godt, og gjerne gjøre både tekniske og fundamentale analyser før man setter i gang.

Det er også viktig å regne på forventet avkastning og sette seg mål. Man bør også vurdere diversifisering av porteføljen.

Trading med giring kan gi store gevinster uten å ha mye egenkapital i starten, men det kan også bli store tap om man ikke sørger for skikkelig risikostyring eller ikke setter seg godt nok inn i produktene.