expand/collapse risk warning

CFD-er innebär en hög risk för snabb kapitalförlust på grund av hävstångseffekt. 71% av kontona förlorar pengar vid handel med CFD-er hos denna leverantör. Förstå CFD-ers funktion och bedöm din risk.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

Handelstermer

Diversifiering: betydelse, strategier och för- och nackdelar

Diversificación: grupo de traders profesionales que analizan el mercado de valores.

Diversifiering är en term som används inom handel och investeringar för att beskriva konceptet att sprida ut dina investeringar över olika tillgångsklasser, branscher och sektorer. Målet med diversifiering är att minska den totala risken för din portfölj genom att minimera effekten av en investering på din totala avkastning.

I den här artikeln kommer vi att utforska varför diversifiering är så viktigt, hur du kan diversifiera och fördelarna och nackdelarna med olika diversifieringsstrategier.

Vad är diversifiering?

Diversifiering är ett avgörande koncept inom handel och investeringar som innebär att dina investeringar sprids över olika tillgång klasser, branscher och sektorer. I huvudsak innebär detta att investera i en mängd olika typer av tillgångar, såsom aktier, obligationer, fastigheter, råvaror, och mer.

Målet är att minimera den totala risken för din portfölj genom att minska effekten av en investering på din avkastning. Detta beror på att om en investering går dåligt kan förlusterna kompenseras av vinsterna från andra investeringar. Genom att diversifiera din portfölj kan du potentiellt öka din avkastning samtidigt som du minimerar din riskexponering.

Detta är en viktig strategi för alla investerare som vill bygga en väl avrundad och motståndskraftig portfölj. Genom att investera i en mängd olika tillgångar kan du hjälpa till att säkerställa att dina investeringar inte är alltför beroende av något företag, bransch eller sektor. Detta kan hjälpa till att skydda din portfölj mot plötsliga marknadsfluktuationer eller andra oväntade händelser som kan påverka din avkastning negativt.

Upplev Skillings prisbelönta plattform

Prova någon av Skillings handelsplattformar på följande enheter: Webben, Android eller iOS.

Bli Medlem

Copy of y (44)

Vikten av diversifiering vid handel

Diversifiering är särskilt viktigt när det kommer till handel eftersom det hjälper till att minska risken. När du investerar i en enskild aktie eller tillgångsklass, lägger du i princip alla dina ägg i en korg. Om det fungerar dåligt kan du förlora en betydande del av din portfölj.

Låt oss ta en titt på de stora fördelarna med diversifiering.

Minska risken
Som sagt kan du minska risken genom att sprida ut dina investeringar över olika tillgångsklasser, branscher och sektorer. Det betyder att om en investering går dåligt kan förlusterna potentiellt kompenseras av vinsterna från andra investeringar.
Mer konsekvent avkastning
En annan fördel med diversifiering är att det kan hjälpa dig att uppnå en mer konsekvent avkastning på dina investeringar över tid. Detta beror på att olika tillgångsklasser och sektorer tenderar att prestera olika under olika marknadsförhållanden. Genom att diversifiera din portfölj kan du hjälpa till att säkerställa att dina investeringar inte är alltför beroende av någon enskild marknadssituation eller ekonomisk trend.
Marknadsfluktuationer och volatilitet
Dessutom kan det ge en buffert mot plötsliga marknadsfluktuationer och volatilitet eller andra oväntade händelser som kan påverka din avkastning negativt. Genom att investera i en mängd olika tillgångar kan du hjälpa till att skydda din portfölj mot de risker som är förknippade med eventuella en viss tillgångsklass eller sektor.

Diversifiering är en viktig strategi som kan hjälpa investerare att minska sin risk och potentiellt öka sin avkastning. Genom att sprida ut dina investeringar och undvika alltför beroende av en viss tillgång kan du hjälpa till att säkerställa att din portfölj förblir balanserad och motståndskraftig över tiden.

Hur kan man diversifiera sig?

Det finns många sätt att diversifiera din portfölj, och det specifika tillvägagångssättet du tar beror på dina investeringsmål, risktolerans och personliga preferenser.

 • En vanlig strategi är att investera i en blandning av olika tillgångsklasser, såsom aktier, obligationer och fastigheter. Detta tillvägagångssätt kan hjälpa till att säkerställa att din portfölj är väl avrundad och balanserad, eftersom varje klass tenderar att prestera olika under olika marknadsförhållanden.
 • En annan är att diversifiera mellan olika branscher.

  Du kan till exempel investera i teknik-, hälsovårds- och konsumentvaruföretag för att säkerställa att din portfölj inte är alltför beroende av en viss bransch. Detta kan hjälpa till att skydda dina investeringar mot risker som är specifika för vissa företag, såsom förändringar i lagstiftningen, förändringar i konsumentpreferenser eller förändringar i teknik. – Dessutom kan man även diversifiera sig genom att investera i olika sektorer.

  Du kan till exempel investera i energi, energi och finans för att säkerställa att din portfölj inte är alltför beroende av någon av dem. Detta kan hjälpa till att skydda dina investeringar mot risker som är specifika för vissa sektorer, såsom förändringar i räntor, råvarupriser eller regleringspolicyer.

Genom att sprida ut dina investeringar över olika områden kan du bidra till att din portfölj är välbalanserad och motståndskraftig och att du inte är alltför exponerad för någon speciell risk.

Diversifieringsstrategier

Det finns flera diversifieringsstrategier som investerare kan använda för att bygga en väl avrundad och balanserad portfölj. Varje strategi har sina egna för- och nackdelar, och det bästa tillvägagångssättet beror på dina investeringsmål och risktolerans. Låt oss ta en titt på de vanligaste:

Strategi Beskrivning Fördelar Nackdelar
tillgångsallokering Dela upp din portfölj mellan olika tillgångsklasser (t.ex. aktier, obligationer, kontanter) Tillhandahåller en väl avrundad och balanserad portfölj som kan hjälpa till att minimera risken samtidigt som avkastningen maximeras. Kan inte ge den högsta potentiella avkastningen.
Sektorrotation Investera i olika sektorer baserat på deras prestationer (t.ex. teknik, hälsovård, energi) Kan hjälpa dig att dra nytta av kortsiktiga marknadstrender och överträffa marknaden. Kan inte ge långsiktig stabilitet och kan vara oförutsägbar.
Aktieval Välja enskilda aktier baserat på deras potential för tillväxt Kan potentiellt ge hög avkastning, speciellt om du har en djup förståelse för enskilda företag och deras framtidsutsikter. Kan vara mycket riskabelt, kräver mycket kunskap och forskning och kanske inte ger långsiktig stabilitet eller konsekvent avkastning.

Nyckeln till framgångsrik diversifiering är att använda en kombination av dessa strategier, och att anpassa din portfölj över tid när dina investeringsmål och risktolerans förändras. Genom att sprida ut dina investeringar över olika tillgångsklasser, sektorer och enskilda aktier kan du bidra till att din portfölj är välbalanserad och motståndskraftig och att du kan nå dina finansiella mål på lång sikt.

Pros & cons

För- och nackdelar med diversifiering

Diversifiering är en nyckelstrategi för att minska risken och potentiellt öka avkastningen på investeringar. Men som alla investeringsstrategier har diversifiering både för- och nackdelar som bör övervägas noggrant.

Proffsen:

 • Den största fördelen med diversifiering är att den kan hjälpa till att minska den totala risken för din portfölj. Genom att investera i en mängd olika tillgångar inom olika tillgångsklasser, branscher och sektorer kan du potentiellt öka din avkastning samtidigt som du minimerar effekten av en investering på din totala portfölj. Detta kan hjälpa till att skydda dina investeringar mot plötsliga marknadsfluktuationer eller andra oväntade händelser som kan påverka din avkastning negativt.
 • En annan fördel med diversifiering är att det kan hjälpa dig att uppnå en mer konsekvent avkastning på dina investeringar över tid. Genom att investera i en mängd olika tillgångar kan du hjälpa till att säkerställa att din portfölj inte är alltför beroende av något företag, bransch eller sektor. Detta kan hjälpa till att skydda din portfölj mot de risker som är förknippade med en viss tillgångsklass eller sektor.

Nackdelarna:

 • Men diversifiering kan också begränsa din potentiella avkastning. Om en investering presterar exceptionellt bra kanske du inte drar lika mycket nytta om du är diversifierad över flera tillgångar.
 • Dessutom kan diversifiering vara utmanande att genomföra effektivt, eftersom det kräver en djup förståelse för olika tillgångsklasser, branscher och sektorer.

Sammantaget, även om diversifiering är en viktig strategi, är det viktigt att noga överväga för- och nackdelarna med detta tillvägagångssätt när du bygger din investeringsportfölj. Genom att hitta rätt balans mellan risk och potentiell avkastning kan du bidra till att din portfölj är väl avrundad och motståndskraftig, och att du kan nå dina investeringsmål på lång sikt.

Tips för effektiv diversifiering

Att bygga en väldiversifierad portfölj kan hjälpa dig att minska risken och potentiellt öka avkastningen på lång sikt. Effektiv diversifiering kräver dock noggrann planering och utförande. Här är några tips och bästa praxis för att hjälpa dig bygga en väldiversifierad portfölj:

Definiera dina investeringsmål och risktolerans
Innan du börjar investera är det viktigt att definiera dina investeringsmål och risktolerans. Detta hjälper dig att bestämma lämplig tillgångsallokering för din portfölj och vägleda din diversifieringsstrategi.

Om du t.ex. har en lång investeringshorisont och högrisktolerans kan du vara bekväm med en mer aggressiv portfölj som inkluderar en högre allokering till aktier. Å andra sidan, om du har en kortare investeringshorisont eller lägre risktolerans kanske du föredrar en mer konservativ portfölj som inkluderar en högre allokering till obligationer.
Diversifiera över och inom tillgångsklasser
En av de viktigaste aspekterna av diversifiering är att sprida dina investeringar över olika tillgångsklasser. Utöver det är det också viktigt att diversifiera inom varje tillgångsklass.

Om du till exempel investerar i aktier bör du överväga att investera i aktier från olika branscher och sektorer för att minska din exponering mot sektorspecifika risker. På samma sätt, om du investerar i obligationer, bör du överväga att investera i sådana med olika löptider och kreditbetyg för att minska din exponering mot räntesatser. och kreditrisk.
Rebalansera regelbundet din portfölj
Med tiden kan din portfölj bli obalanserad på grund av förändringar i resultatet för olika investeringar. För att upprätthålla en väldiversifierad portfölj är det viktigt att regelbundet balansera om din portfölj. Det innebär att sälja investeringar som har presterat bra och köpa investeringar som har underpresterat för att återföra din portfölj till din önskade tillgångsallokering. Att ombalansera din portfölj kan hjälpa dig att hålla dig på rätt spår för att uppnå dina investeringsmål och minska din riskexponering.
Undvik överkoncentration
Ett vanligt misstag vid diversifiering är överkoncentration i en viss investering eller sektor. Även om det är viktigt att diversifiera din portfölj är det också viktigt att undvika överkoncentration i en investering. Detta kan vara särskilt utmanande med enskilda aktier, där det är enkelt att binda sig känslomässigt till ett visst företag eller en viss investering. För att undvika överkoncentration, överväg att investera i diversifierade fonder eller exchange- handlade fonder (ETF) som ger exponering mot ett brett utbud av investeringar.

Effektiv diversifiering kräver noggrann planering och utförande. Genom att definiera dina mål, riskhantering och investeringsstrategi kan du bygga en väl- diversifierad portfölj som är välpositionerad för långsiktig framgång.

Dra nytta av volatiliteten på aktiemarknaderna

Ta en position på rörliga aktiekurser. Missa aldrig ett tillfälle.

Bli Medlem

Kom ihåg att diversifiering bara är ett verktyg i din investeringsverktygslåda. Även om det kan hjälpa till att minska risken och potentiellt öka avkastningen, är det viktigt att även beakta andra faktorer som dina investeringsmål, tidshorisont, handelsstil och risktolerans när du bygger din portfölj. Genom att ta ett helhetsgrepp på investeringar och hålla dig informerad om marknadstrender och ekonomiska förhållanden kan du bidra till att säkerställa att din portfölj är välpositionerad för långsiktig lönsamhet.

Tidigare resultat garanterar eller förutsäger inte framtida resultat. Den här artikeln erbjuds endast i allmänna informationssyfte och utgör inte investeringsrådgivning.

Sluta inte lära dig om finansmarknaderna

Vi har en hel mängd resurser som är redo och väntar på att utbilda nykomlingar att handla CFD:er online, inklusive:

CFD-handelskontotyper
Välj det handelskonto som passar din handel bäst
Grunderna för CFD-handel
Lär dig kärnprinciperna för handel på de finansiella marknaderna med CFD:er.
CFD-handelspsykologi
Upptäck de fem tumreglerna för att mentalt bemästra aktiemarknaderna.

Vad är Forexhandel?

Forex trading är köp och försäljning av valutor på valutamarknaden i syfte att göra vinst.
Forex är ordets mest omsatta finansiella marknad, med transaktioner värda biljoner dollar som äger rum varje dag.

Vad är fördelarna?

 • Gå långt eller kort
 • 24-timmars handel
 • Hög likviditet
 • Ständiga möjligheter
 • Handel med hävstång
 • Brett utbud av FX-par

Hur handlar jag Forex?

 • Bestämma hur du vill handla Forex
 • Lär dig hur Forexmarknaden fungerar
 • Öppna ett Skilling CFD-handelskonto
 • Skapa en handelsplan
 • Välj en handelsplattform
 • Öppna, övervaka och stäng din första position