expand/collapse risk warning

CFD-er innebär en hög risk för snabb kapitalförlust på grund av hävstångseffekt. 71% av kontona förlorar pengar vid handel med CFD-er hos denna leverantör. Förstå CFD-ers funktion och bedöm din risk.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

Handelstermer

Vad är en handlare? definition, typer och stilar 2024

Vad är en handlare: En handlare i kostym tittar intensivt på en datorskärm som visar handelsdiagram

I den dynamiska finansvärlden är det viktigt att förstå vad en handlare är och de olika typerna av handel för alla som är intresserade av marknadens mekanik. När vi går in i 2024 fortsätter handelslandskapet att utvecklas, vilket gör det avgörande att hålla sig informerad om de senaste strategierna och marknadstrenderna.

Vad är en handlare och vad är handel?

En näringsidkare är en individ eller enhet som ägnar sig åt att köpa och sälja finansiella instrument. De kan investera på olika marknader och på olika typer av tillgångar, såsom aktier, obligationer, valutor, råvaror, och derivat.

Trading använder en mängd olika strategier och tekniker för att analysera marknaden, identifiera möjligheter och hantera risker. Detta kan innebära teknisk analys, fundamental analys eller kvantitativ analys. Handlare kan också använda verktyg som diagram, indikatorer och finansiella nyheter för att informera sina handelsbeslut.

Olika typer av order kan användas för att utföra operationerna: marknadsorder, limitorder och stop-loss order. Dessa tillåter dig att köpa eller sälja finansiella instrument till ett visst pris, eller att begränsa potentiella förluster.

En av nyckelegenskaperna för en framgångsrik investering är disciplin. Handel kan vara en utmanande och konkurrenskraftig aktivitet, och det kräver en stark förståelse för marknaden, de finansiella instrument som handlas, verktygen och de strategier som används. Denna aktivitet kan vara riskabel, eftersom handlare är exponerade för marknadsfluktuationer och volatilitet. Men framgångsrika handlare kan hantera risk och fatta välgrundade handelsbeslut för att uppnå sina finansiella mål.

Utöver enskilda operatörer kan handel även ske av finansiella institutioner och företag. Till exempel kan banker ägna sig åt valutaväxling, medan hedgefonder kan handla med en mängd olika finansiella instrument.

Vad innebär det att vara handlare?

Handel kräver en viss uppsättning färdigheter och kunskap, inklusive en förståelse för marknaden, de finansiella instrument som handlas och de verktyg och strategier som används. Det kräver också disciplin och tålamod, eftersom handlare måste kunna hantera sina känslor och hantera handelns upp- och nedgångar.

Det kan vara en utmanande och konkurrenskraftig aktivitet och kan kräva en betydande mängd tid och ansträngning för att bli framgångsrik. Men det kan också vara givande.

Handlare måste också anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden och anpassa sina strategier därefter. Detta kan innebära att hålla sig uppdaterad om finansiella nyheter och marknadstrender, samt att kontinuerligt lära sig och förfina handelstekniker.
Att vara en handlare innebär att kunna navigera i komplexiteten på de finansiella marknaderna och fatta välgrundade beslut för att uppnå finansiella mål.

Olika typer av handlare

Det finns flera olika typer av handlare, var och en med sina egna strategier. Några av de vanligaste inkluderar:

Dagshandlare
Köp och sälj finansiella instrument inom samma handelsdag, med målet att dra nytta av kortsiktiga marknadsrörelser.
Swinghandlare
Håll positioner i flera dagar eller veckor, i syfte att tjäna pengar på medellång sikt marknadsrörelser.
Positionera handlare
Behåll tillgångar i flera månader eller till och med år, med målet att dra nytta av långsiktiga marknadstrender.
Skalperar
Sträva efter att göra små vinster från frekventa affärer, ofta med hög hävstångseffekt och ta en betydande risk.
Algorithmiska handlare
Använd datorprogram för att utföra affärer baserat på förutbestämda kriterier, såsom prisrörelser eller nyhetshändelser.
Optionshandlare
Fokusera på handelsoptionskontrakt, som ger rätten att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris.
Forexhandlare
Handla valutor på valutamarknaden, dra fördel av fluktuationer i växelkurser.

Varje typ har sina egna fördelar och nackdelar, och det är viktigt att förstå egenskaperna hos var och en för att välja rätt tillvägagångssätt för din handelsstil och finansiella mål.

Famous trader

Kända handlare i historien

Under åren har det funnits många kända handlare som har haft en betydande inverkan på finansmarknaderna.

George Soros
En av de mest välkända handlarna i historien, han är känd för att ha gjort en miljardvinst genom att blanka det brittiska pundet 1992. Han förlorade också 700 miljoner vadslagning på en nedgång under tekniken 1999 bubbla.
Jesse Livermore
Känd som 'Boy Plunger' gjorde han en förmögenhet genom att korrekt förutsäga börskraschen 1929.
Paul Tudor Jones
Han är en miljardärhandlare som är känd för att förutsäga börskraschen 1987 och för sina makrohandelsstrategier.
John Paulson
Han blev miljardär genom att satsa mot bostadsmarknaden 2007-2008, vilket gav honom smeknamnet 'The Man Who Broke the Bank of England'. Men 2018 förvaltade Paulsons hedgefonder totalt cirka 6 miljarder dollar , en stor nedgång från sin topp på 36 miljarder dollar.
Richard Dennis
Han är känd för att ha lärt en grupp nybörjare, känd som 'Turtle Traders', hans trendföljande handelsstrategi, vilket resulterade i enorma vinster. Han led dock stora förluster på aktiemarknaden 1987 och 2000 krascha.

Vad är din tradingstil?

Oavsett spelplan är det första steget till framgång att känna till din stil.

Ta ett Quiz

Dessa handlare har alla nått stor framgång genom sina unika handelsstrategier och förmåga att analysera marknader. Även om deras metoder kan skilja sig åt, delar de alla en hängivenhet för sitt hantverk och en vilja att ta risker för att uppnå vinst.

Handelsstilar för handlare

Handlare använder en mängd olika stilar och strategier för att analysera marknaden och fatta beslut. Några av de vanligaste inkluderar:

Teknisk analys

Handlare som använder teknisk analys tror att marknadstrender, prismönster och historiska data kan hjälpa till att förutsäga framtida prisrörelser. De använder diagram och tekniska indikatorer för att identifiera handelsmöjligheter och fatta beslut baserat på prisrörelsen för en tillgång.

Fundamental analys

Andra använder fundamental analys och tror att företags och länders ekonomiska och finansiella data kan hjälpa till att förutsäga framtida prisrörelser. De analyserar finansiella rapporter, ekonomiska rapporter och nyhetshändelser för att identifiera handelsmöjligheter och fatta beslut baserat på det underliggande värdet av en tillgång.

Kvantitativ analys

Handlare som använder kvantitativ analys förlitar sig på matematiska och statistiska modeller för att identifiera handelsmöjligheter och hantera risker. De använder datorprogram och algoritmer för att analysera stora mängder data och identifiera mönster som kan användas för att fatta handelsbeslut.

Varje stil har sina egna för- och nackdelar, och handlare använder ofta en kombination av dem för att skapa sin egen unika inställning till marknaden. Att förstå styrkorna och svagheterna hos var och en kan hjälpa handlare att fatta mer välgrundade beslut och förbättra deras övergripande handelsprestanda.

Vem kan vara handlare?

Vem som helst med rätt kunskap och erfarenhet kan bli handlare. Det finns inga formella utbildningskrav för att bli näringsidkare. Så länge du är medveten om riskerna, har kapital att investera och viljan att lära dig kan du göra det. Tänk på att om du vill göra en karriär som arbetar för en ansedd finansiell institution eller företag, har en fyraårig högskoleexamen blivit ett grundläggande krav nuförtiden.

Men att vara framgångsrik kräver mer än bara kapital och lust. Det kräver disciplin, tålamod, erfarenhet och en stark arbetsmoral. Det kräver också en djup förståelse av marknaderna, handelsstrategier och riskhantering.

Handlare kommer från alla samhällsskikt, med olika utbildningsbakgrund, yrken och erfarenheter. En del av dem har en bakgrund inom finans eller ekonomi, medan andra kommer från helt andra områden. En del av dem handlar på heltid, medan andra gör det som ett sidojobb.

Under de senaste åren har framväxten av onlineplattformar gjort det enklare än någonsin för någon att bli en handlare. Dessa erbjuder tillgång till ett brett utbud av finansiella instrument och marknader, med låga avgifter och minimikrav på insättning.

Oavsett om du är en högskolestudent, en hemmavarande förälder eller en pensionerad professionell, kan du bli en handlare om du är villig att lägga ner tid och ansträngning för att lära dig och utveckla dina färdigheter.

Hur tjänar handlare?

Handlare kan tjäna pengar på att köpa och sälja finansiella instrument med vinst eller förlust. Vinsten eller förlusten som genereras påverkas av handelsstrategin, marknadsförhållandena och mängden investerat kapital.

När de köper ett finansiellt instrument hoppas de att dess pris kommer att öka i framtiden, vilket gör att de kan sälja det till ett högre pris och göra vinst. Omvänt, när de säljer ett finansiellt instrument, hoppas de att dess pris kommer att sjunka i framtiden, vilket gör att de kan köpa tillbaka det till ett lägre pris.
Handlare kan också kapitalisera genom andra handelsstrategier:

 • Short selling innebär att sälja ett finansiellt instrument som handlaren inte äger med förväntningen att dess pris kommer att sjunka, vilket gör att de kan köpa tillbaka det till ett lägre pris och göra vinst.
 • Options handel tillåter handlare att förhandla om rätten att köpa eller sälja ett finansiellt instrument till ett specifikt pris vid ett framtida datum.
 • Futures handel innebär att köpa eller sälja ett finansiellt instrument till ett förutbestämt pris och datum.

Framgångsrika handlare använder ofta en kombination av dessa strategier i kombination med erfarenhet och tur. De måste kunna analysera marknaden och identifiera lönsamma handelsmöjligheter, hantera risker och utföra affärer snabbt och effektivt.

Kom ihåg att handel inte är ett system för att bli rik-snabbt, och det kräver disciplin, tålamod, tankesätt för att hantera risker och kontinuerligt lärande. Med rätt tänkesätt och tillvägagångssätt kan handel vara en givande och lönsam strävan.

Handel 2024: vad är nytt?

Handelsvärlden utvecklas ständigt med tekniska framsteg och förändrad marknadsdynamik. Under 2024 ser vi en ökad tonvikt på hållbara och etiska handelsmetoder, samt det växande inflytandet från artificiell intelligens när det gäller att fatta handelsbeslut.

Sammanfattning: viktiga takeaways – En handlare är någon som köper och säljer finansiella instrument på de finansiella marknaderna.

 • Det finns olika typer av handel, var och en lämpad för olika investeringsstilar och mål. – Effektiva handelsstrategier är avgörande för framgång på finansmarknaderna.

Ready to experience trading? Join our platform for multiple resources and tools.

Vanliga frågor

Vilka är fördelarna med att vara handlare?

Fördelarna inkluderar potentialen för höga vinster, flexibilitet och spänningen av att engagera sig med finansmarknaderna.

1. Hur har handeln utvecklats de senaste åren?

Handel har blivit mer tillgänglig på grund av onlineplattformar, och det finns ett större fokus på algoritmiska och hållbara handelsmetoder.

2. Kan vem som helst bli handlare?

Ja, med rätt utbildning och verktyg kan vem som helst bli handlare. Det kräver dock engagemang, forskning och en vilja att lära sig om marknaderna.

3. Vad är skillnaden mellan handel och investering?

Handel hänvisar ofta till kortsiktiga strategier som syftar till att dra nytta av marknadsfluktuationer, medan investeringar vanligtvis är mer långsiktiga, med fokus på gradvis ackumulering av förmögenhet.

4. Hur viktig är riskhantering i handeln?

Riskhantering är avgörande vid handel. Det innebär att sätta gränser för potentiella förluster för att bevara kapital och använda strategier som stop-loss-order för att minska risken.

5. Behöver jag mycket pengar för att börja handla?

Inte nödvändigtvis. Många handelsplattformar online låter dig börja med en relativt liten mängd kapital. Det är dock viktigt att förstå att handel med mindre belopp kan begränsa potentiell avkastning och alternativ.

6. Vilken roll spelar tekniken i modern handel?

Teknik spelar en viktig roll i modern handel. Det förser handlare med avancerade verktyg för marknadsanalys, automatiserade handelssystem och realtidsdata, som är avgörande för att fatta välgrundade beslut.

7. Är det möjligt att handla på internationella marknader?

Ja, många handelsplattformar erbjuder tillgång till internationella marknader, vilket gör att handlare kan diversifiera sina portföljer och utforska möjligheter i olika ekonomiska regioner.

Upplev Skillings prisbelönta plattform

Prova någon av Skillings handelsplattformar på följande enheter: Webben, Android eller iOS.

Bli Medlem

Detta är inte investeringsråd. Historisk utveckling indikerar inte framtida resultat.

Sluta inte lära dig om finansmarknaderna

Vi har en hel mängd resurser som är redo och väntar på att utbilda nykomlingar att handla CFD:er online, inklusive:

CFD-handelskontotyper
Välj det handelskonto som passar din handel bäst
Grunderna för CFD-handel
Lär dig kärnprinciperna för handel på de finansiella marknaderna med CFD:er.
CFD-handelspsykologi
Upptäck de fem tumreglerna för att mentalt bemästra aktiemarknaderna.

Vad är Forexhandel?

Forex trading är köp och försäljning av valutor på valutamarknaden i syfte att göra vinst.
Forex är ordets mest omsatta finansiella marknad, med transaktioner värda biljoner dollar som äger rum varje dag.

Vad är fördelarna?

 • Gå långt eller kort
 • 24-timmars handel
 • Hög likviditet
 • Ständiga möjligheter
 • Handel med hävstång
 • Brett utbud av FX-par

Hur handlar jag Forex?

 • Bestämma hur du vill handla Forex
 • Lär dig hur Forexmarknaden fungerar
 • Öppna ett Skilling CFD-handelskonto
 • Skapa en handelsplan
 • Välj en handelsplattform
 • Öppna, övervaka och stäng din första position