expand/collapse risk warning

CFD-er innebär en hög risk för snabb kapitalförlust på grund av hävstångseffekt. 71% av kontona förlorar pengar vid handel med CFD-er hos denna leverantör. Förstå CFD-ers funktion och bedöm din risk.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

Handelstermer

Finansiella instrument: deras betydelse för handlare

En man vid ett skrivbord med flera skärmar som visar finansiella instrument.

Vad tänker du på när du hör termen "finansiella instrument"? Du kanske tänker på aktier, lån, obligationer, derivat och andra investeringsalternativ som finns på marknaden. Men i verkligheten är finansiella instrument mycket mer olika. Så vad är de egentligen?

Vad är finansiella instrument?

Dessa är verktyg eller kontrakt som representerar ett monetärt värde och som kan handlas eller bytas mellan parter. De fungerar som verktyg för investerare och handlare att engagera sig i olika finansiella aktiviteter. Dessa instrument finns i ett brett utbud av former, såsom aktier, obligationer, optioner, terminer, valutor, och råvaror. Varje typ av instrument har sina egna egenskaper, risker och potentiell avkastning.

Finansiella instrument spelar en avgörande roll för att underlätta kapitalflöden, hantera risker och göra det möjligt för individer och företag att investera, hedga, eller spekulera på de globala finansmarknaderna.

Typer av finansiella instrument

Aktieinstrument (aktier):

De representerar en andel i ägandet av ett företag. Genom att köpa ett företags aktier blir investerare delägare och kan göra anspråk på en del av företagets vinster. Fördelen med att investera i equity instrument är att investerare får potential för hög tillväxt baserat på företagets framgång. Detta kommer dock med en ökad risk eftersom aktier är föremål för marknadsvolatilitet som snabbt kan påverka deras värde.

Fonder och börshandlade fonder (ETF):

Värdepappersfonder och ETF:er är samlingar av investeringar som samlas från olika investerare. Den största fördelen med att investera i dessa finansiella instrument är diversifiering. Genom att investera i en värdepappersfond eller ETF får investerare exponering mot flera tillgångar - aktier, räntebärande intäkter och råvaror. Denna diversifiering hjälper till att hantera risker genom att balansera förluster och vinster över en diversifierad portfölj. En av de största riskerna förknippade med värdepappersfonder och ETF:er är förvaltningskostnadsförhållandet, vilket kan äta in i investeringsavkastningen.

Utländsk valuta (valuta):

Utländsk valuta, eller valutahandel, innebär att köpa och sälja valutapar. Fördelen med valutahandel är förmågan att dra nytta av fluktuationer i växelkurserna mellan två valutor. Forex trading erbjuder handlare hög likviditet och marknadstillgänglighet dygnet runt. Men valutahandel är också mycket spekulativt, med höga nivåer av volatilitet och risk.

Handelsvaror:

Med råvaror avses råvaror eller primärvaror som handlas på börser. Även om råvaror som ädelmetaller, energiprodukter, råvaror eller jordbruksprodukter aktivt handlas på globala marknader, faller de i allmänhet inte under definitionen av finansiella instrument eftersom de inte representerar ett krav eller skyldighet över något annat. Det är dock viktigt att notera att derivat baserade på råvaror kvalificerar sig som finansiella instrument. Dessa derivat omfattar termins-, termins- och optionskontrakt som använder en råvara som den underliggande tillgången.

Det är viktigt att notera att detta bara är några exempel på det breda utbudet av finansiella instrument som finns tillgängliga på de globala marknaderna. Varje instrument tjänar ett specifikt syfte och ger investerare och handlare möjligheter att investera, säkra eller spekulera baserat på deras finansiella mål och riskaptit.

Varför är de viktiga för handlare?

Finansiella instrument är viktiga för handlare av flera skäl:

  1. Diversifiering: De ger handlare möjligheten att diversifiera sina investeringar över olika tillgångsklasser, såsom aktier, obligationer, råvaror eller valutor. Diversifiering hjälper till att sprida risker och potentiellt förbättra avkastningen genom att minska exponeringen mot en enskild investering.
  2. Riskhantering: Handlare kan använda dem för att mildra eller hantera risker i samband med deras investeringar. Till exempel tillåter derivat som optioner eller terminer handlare att säkra sig mot potentiella förluster eller skydda sina portföljer från ogynnsamma prisrörelser.
  3. Likviditet: Finansiella instrument, särskilt de som handlas på väletablerade marknader, erbjuder likviditet. Handlare kan enkelt köpa eller sälja dessa instrument till rådande marknadspriser, vilket möjliggör snabb inträde eller utträde från positioner.
  4. Spekulation och potential för vinster: Finansiella instrument ger handlare möjligheter till spekulation och potential för vinst. Genom att analysera marknadstrender, nyheter och teknik niska indikatorer kan handlare försöka förutsäga prisrörelser och dra nytta av dem.

Tillgång till globala marknader: De gör det möjligt för handlare att få tillgång till marknader över hela världen. Genom instrument som utländsk valuta (Forex) eller börshandlade fonder (ETF) kan handlare delta på internationella marknader utan fysiskt ägande av tillgångar.

Vill du lära dig lite mer coola saker om handel och finans? Besök vår blogg nu.

Vanliga frågor

Varför är finansiella instrument viktiga för handlare?

De ger handlare möjligheter till diversifiering, riskhantering, likviditet, spekulation, inkomstgenerering och tillgång till globala marknader.

Hur kan jag diversifiera mina investeringar med hjälp av finansiella instrument?

Du kan diversifiera dina investeringar genom att fördela medel mellan olika tillgångsklasser, såsom aktier, obligationer, råvaror och valutor. Detta hjälper till att sprida risker och potentiellt förbättra avkastningen.

Vilka risker bör handlare vara medvetna om när de handlar med finansiella instrument?

Risker förknippade inkluderar marknadsfluktuationer, kreditrisk, ränterisk, volatilitet, hävstångsrisker, motpartsrisk, inflationsrisk och geopolitiska faktorer.

Hur kan handlare hantera risker förknippade med finansiella instrument?

Handlare kan hantera risker genom att diversifiera sina portföljer, använda riskhanteringsverktyg som stop-loss-order, sätta tydliga investeringsmål och risktolerans, genomföra grundlig forskning och söka professionell rådgivning.

Var kan jag komma åt finansiella instrument för handel?

Finansiella instrument är tillgängliga via olika plattformar, inklusive börser, obligationsmarknader, valutamäklare, råvarubörser och onlinehandelsplattformar som Skilling som erbjuder CFD:er.

Upplev Skillings prisbelönta plattform

Prova någon av Skillings handelsplattformar på följande enheter: Webben, Android eller iOS.

Bli Medlem

Tidigare resultat garanterar eller förutsäger inte framtida resultat. Den här artikeln tillhandahålls för allmän information och utgör inte investeringsrådgivning. Observera att Skilling för närvarande endast erbjuder CFDs.