expand/collapse risk warning

CFD-er innebär en hög risk för snabb kapitalförlust på grund av hävstångseffekt. 71% av kontona förlorar pengar vid handel med CFD-er hos denna leverantör. Förstå CFD-ers funktion och bedöm din risk.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

Handelsvaror

Vad är råvaror och hur man handlar med dem

What are commodities image representation with commodities trading in the middle of wall street

Vad är råvaror?

Råvaror är råvaror eller primära jordbruksprodukter som handlas i stora kvantiteter. De är en viktig del av vår vardag, eftersom vi använder dem för att bygga de grundläggande blocken i den globala ekonomin.

Till exempel används råolja för att producera bensin, diesel och andra petroleumbaserade produkter. Guld och andra metaller används vid tillverkning av elektronik och smycken, medan jordbruksråvaror som coffee och kakao används för att producera mat och dryck.

Deras värde bestäms av tillgångs- och efterfrågan faktorer, och de kan påverkas av olika ekonomiska, geopolitiska och väderrelaterade händelser. Råvarupriser kan vara volatila, och fluktuationer kan ha en betydande inverkan på industrier och ekonomier över hela världen.

Handel med dessa tillgångar har blivit ett allt populärare sätt att investera. Det ger en möjlighet för investerare att dra nytta av prisrörelser på dessa väsentliga varor.

Typer av varor

Råvaror är huvudsakligen uppdelade i Hårda Råvaror som är naturresurser som utvinns från jorden och Mjuka Råvaror som främst är jordbruksprodukter.

Ett annat sätt att kategorisera dem är efter deras tillstånd: Råvaror är obearbetade material, medan Bearbetade råvaror är råresurser som har omvandlats genom industriella processer.

För att bättre förstå skillnaderna, låt oss jämföra dem i två tabeller:

Hårda varor Mjuka varor
Exempel Guld, Silver, olja Majs, Vete, Kaffe
Pris Hög volatilitet Mindre flyktig
Försörjning Begränsad Riklig
Efterfrågan Industri och teknik. Mat och dryck

vs

Råvaror Förädlade varor
Exempel Råolja, järnmalm Bensin, raffinerat socker
Pris Hög volatilitet Mindre flyktig
Försörjning Med förbehåll för fluktuationer i utbud och efterfrågan Stabilare
Efterfrågan Industri och energi Konsumentvaror och mat

Genom att förstå råvarors egenskaper kan investerare fatta välgrundade beslut om hur de ska införlivas i sina portföljer.

Förstå råvarumarknader

Råvarumarknader är en avgörande del av den globala ekonomin och att förstå hur de fungerar är viktigt för alla som vill investera.

De är vanligtvis indelade i två huvudkategorier:

  • Spotmarknader: råvaror köps och säljs för omedelbar leverans
  • Futures market: råvaror köps och säljs för leverans vid ett framtida datum

Denna andra typ av marknader är det primära sättet att handla med dessa resurser. Köpare och säljare kommer överens om ett pris för varan vid ett framtida datum. Det värdet bestäms av utbud och efterfrågan, såväl som andra marknadsfaktorer som vädermönster och geopolitiska händelser.

Futures är avgörande för råvaruproducenter och konsumenter, eftersom de tillåter dem att säkra mot pris volatilitet och planera för framtida behov av tillgång och efterfrågan.

En annan kritisk faktor att överväga är varubörsens roll. De är där råvaror handlas, och de ger en plattform för köpare och säljare att interagera. Ett par av de mest kända råvarubörserna inkluderar New York Mercantile Exchange (NYMEX) och Chicago Mercantile Exchange (CME).

Att förstå råvarumarknaderna är viktigt för alla som vill investera i dessa varor. Genom att hålla ett öga på marknadstrender kan investerare fatta välgrundade beslut om när och hur de ska köpa och sälja råvaror.

Faktorer som påverkar råvarupriserna

Priserna på råvaror kan påverkas av en rad faktorer, både interna och externa för marknaden.

Utbud och efterfrågan
En av de viktigaste faktorerna som påverkar råvarupriserna är utbud och efterfrågan. Om efterfrågan på en viss vara ökar medan utbudet förblir konstant, kommer priserna vanligtvis att stiga. Omvänt, om utbudet ökar medan efterfrågan förblir konstant, kommer priserna vanligtvis att falla .
Spekulation
En annan viktig faktor som påverkar dessa resurspriser är spekulationer. Spekulanter är investerare som köper och säljer råvaror med målet att göra vinst baserat på förväntade prisrörelser. De kan ha en betydande inverkan, eftersom deras handlingar kan påverka utbudet och efterfrågan och får priserna att stiga eller falla.
Vädermönster
Vädermönster kan också ha en betydande inverkan. Torka, översvämningar och andra naturkatastrofer kan störa jordbruksproduktionen, vilket gör att priserna på grödor som vete, majs och sojabönor stiger. På samma sätt kan orkaner och andra svåra väderhändelser stör oljeproduktion och transporter, vilket får priserna att stiga.
Geopolitiska händelser
Geopolitiska händelser kan också påverka råvarupriserna. Politisk instabilitet i stora oljeproducerande länder kan till exempel störa oljeproduktionen och få priserna att stiga. Handelskonflikter mellan handelspartner kan också påverka varuvärden genom att störa leveranskedjor och minska efterfrågan.
Teknologiska framsteg
Äntligen kan tekniska framsteg också påverka denna varuhandel. Till exempel har framstegen inom frackingteknik gjort det möjligt att utvinna olja och gas från tidigare otillgängliga platser, vilket har ökat utbudet och fått priserna att falla.

Genom att förstå dessa faktorer och hålla sig informerad om globala händelser kan investerare bestämma när och hur de ska köpa och sälja.

Förhållandet mellan råvaror och ekonomin

Relationen mellan råvaror och ekonomin är komplex och mångfacetterad. Dessa varor är en kritisk komponent i den globala ekonomin, och deras fluktuationer kan ha en betydande inverkan på tillväxt och utveckling.

Ett sätt på vilket dessa tillgångar påverkar ekonomin är genom deras inverkan på inflationen. När priserna stiger ökar kostnaderna för att producera varor och tjänster, vilket kan leda till högre priser för konsumenterna. Detta kan i sin tur leda till högre inflation och minskad köpkraft för konsumenterna.

Dessutom kan fluktuationer i råvarupriserna påverka de finansiella marknaderna. Många råvaror handlas på börser och förändringar i utbud och efterfrågan kan leda till fluktuationer i priserna som kan påverka den totala marknaden.

Till exempel, om priset på olja ökar, kan detta leda till högre kostnader för företag som förlitar sig på det för produktion eller transport, vilket i sin tur kan påverka deras lönsamhet och aktiekurser.

Relationen mellan råvaror och ekonomin påverkas också av globala förhållanden. Under perioder av tillväxt tenderar efterfrågan på dessa material att öka när företagen ökar produktionen och konsumenterna ökar sina utgifter. Omvänt, under tider av ekonomisk lågkonjunktur, tenderar efterfrågan på råvaror att minska när företag drar ner på produktionen och konsumenter drar åt svångremmen.

Att förstå dessa faktorer är avgörande för investerare och handlare som försöker dra nytta av råvarumarknaderna, såväl som för beslutsfattare som vill främja ekonomisk tillväxt och stabilitet.

Varför handla med råvaror?

Råvaruhandel har blivit allt mer populär bland investerare och handlare under åren, och det finns flera anledningar till detta:

Råvaror erbjuder diversifieringsfördelar till en portfölj. Eftersom dessa varor inte alltid är korrelerade med andra finansiella tillgångar som aktier och obligationer, kan de skydda mot marknadsvolatilitet och inflation.

De erbjuder en vinstpotential. Även om det finns risker involverade i alla investeringar, kan fluktuationerna i råvarupriserna ge möjligheter för handlare att göra vinst genom att köpa lågt och sälja högt. Dessutom är dessa marknader ofta mer stabila och förutsägbara än andra finansiella marknader, vilket gör det lättare att analysera och handla med dem.

Råvaror erbjuder också påtagligt värde, vilket innebär att de inte är föremål för samma risker som finansiella instrument som får sitt värde från underliggande tillgångar.

Till exempel kan aktier påverkas av faktorer som företagets resultat eller marknadssentiment, medan material har ett fysiskt värde som är kopplat till utbuds- och efterfråganfaktorer.

Att handla med dem kan ge exponering mot olika sektorer av ekonomin.

Till exempel kan investeringar i jordbruksråvaror erbjuda exponering mot denna industri, medan investeringar i råvaror kan erbjuda exponering mot energisektorn.

Att handla med dessa varor kan erbjuda flera fördelar. Det är dock viktigt att göra grundlig forskning och förstå riskerna innan du investerar i råvaror.

Dra nytta av volatiliteten på råvarumarknaderna

Ta en position på rörliga råvarupriser. Missa aldrig ett tillfälle.

Bli Medlem

Hur man handlar med råvaror

Handel med råvaror kan vara en lukrativ investeringsmöjlighet, men det kräver kunskap, erfarenhet och skicklighet för att lyckas. Här är några steg som hjälper dig att komma igång:

  • Undersök den vara du vill handla. Innan du handlar med någon typ av vara bör du förstå dess grunder, såsom utbud och efterfrågan, marknadstrender och prisrörelser. Du bör också undersöka de geopolitiska och ekonomiska faktorer som kan påverka dess värde.
  • Välj en handelsplattform. Det finns många onlinehandelsplattformar tillgängliga som låter dig investera i råvaror. Leta efter en ansedd som erbjuder låga avgifter, ett användarvänligt gränssnitt och tillgång till de marknader du är intresserad av.
  • Öppna ett konto. När du har valt en plattform måste du öppna ett konto. Detta innebär vanligtvis att du fyller i en ansökan, tillhandahåller identifiering och finansierar ditt konto med en insättning.
  • Utveckla en handelsstrategi. Den beskriver ditt förhållningssätt till köp och försäljning, inklusive ingångs- och utgångspunkter, riskhantering och vinstmål. Din strategi bör baseras på din forskning och analys av varan och marknaderna där den handlas.
  • Övervaka marknaderna. Råvaror är mycket volatila och kan fluktuera snabbt. För att lyckas måste du övervaka marknaderna noga, hålla dig informerad om nyheter och händelser som kan påverka priserna och vara beredd att anpassa din strategi därefter.
  • Öva med ett demokonto. Många handelsplattformar erbjuder demokonton som låter dig öva handel med råvaror utan att riskera riktiga pengar. Det här är ett bra sätt att testa din strategi, lära dig hur marknaderna fungerar och få förtroende innan du handlar med riktiga pengar.

Kom ihåg att handel med råvaror kan vara komplex och riskabel, men med en gedigen förståelse för marknaderna och en väldefinierad handelsplan kan det också vara en givande upplevelse. Fortsätt lära dig, håll dig informerad och hantera alltid dina risker effektivt. Lycka till på din resa med råvaruhandel!

Detta är inte investeringsråd. Historisk utveckling indikerar inte framtida resultat.