expand/collapse risk warning

CFD-er innebär en hög risk för snabb kapitalförlust på grund av hävstångseffekt. 71% av kontona förlorar pengar vid handel med CFD-er hos denna leverantör. Förstå CFD-ers funktion och bedöm din risk.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

Handelstermer

Hedgefonder 101: Allt du behöver veta

Hedgefonder: Professionell kvinna i affärskläder med dator.

I finansvärldens spännande värld, där förmögenheter kan göras, har en utvald grupp av enheter nått legendarisk status. De verkar i skymundan och hanterar enorma summor pengar med en känsla av mystik och hemlighet. Deras strategier viskas om i tysta toner, deras framgångar förebådas som häpnadsväckande bragder av ekonomisk trolldom. Välkommen till den gåtfulla sfären av hedgefonder. Så vad exakt är hedgefonder och vad skiljer dem från traditionella investeringsinstrument?

Trade Demo: Riktiga handelsvillkor utan risk
Handla riskfritt på Skillings prisbelönta plattformar med ett 10k* demokonto.
Bli Medlem

Vad är en hedgefond?

En hedgefond är en typ av investeringsfond som samlar kapital (minst: €500 000 eller mer) från ackrediterade individer och institutionella investerare för att investera i en mängd olika tillgångar. Fonden förvaltas vanligtvis av professionella portföljförvaltare som strävar efter att generera hög avkastning på investeringar. Den fungerar som en oreglerad alternativ investeringsfond, vilket innebär att den använder olika strategier och finansiella instrument som vanligtvis inte är tillgängliga för reglerade poolfonder, såsom värdepappersfonder. Detta ger dem större frihet att ta risker och utforska investeringsmöjligheter som kanske inte är tillgängliga för traditionella fonder. Det primära målet för en hedgefond är att generera stark avkastning för sina investerare, oavsett rådande marknad.

Till skillnad från traditionella investeringsfonder har hedgefonder mer flexibilitet när det gäller vilka typer av investeringar de kan göra. De kan använda ett brett utbud av finansiella instrument, inklusive derivat, optioner, terminskontrakt och hävstångseffekter. Denna flexibilitet gör det möjligt för dem att följa olika investeringsstrategier, såsom långa och korta positioner arbitrage och spekulativ handel, för att potentiellt maximera vinsten.

En av de största fördelarna med hedgefonder är deras förmåga att minska marknad genom att diversifiera en investeringsportfölj. Hedgefond använder ofta sofistikerade strategier för att sprida investeringar över olika tillgångsklasser, sektorer och geografiska regioner. Denna diversifiering hjälper till att minska portföljens totala risk genom att minimera effekten av individuella investeringsresultat.

Hur fungerar en hedgefond?

Hedgefonder verkar enligt en grundläggande princip som liknar traditionella investeringsfonder. Det primära målet är att fondförvaltaren ska investera det kapital som investerarna bidrar med i en mängd olika tillgångar, i syfte att maximera avkastningen. Till skillnad från konventionella investeringsfonder är hedgefonder inte begränsade till specifika tillgångsklasser. Detta ger fondförvaltaren friheten att investera inte bara i aktier utan även i derivat. På grund av avsaknaden av standardiserade regler för allokering av kapital följer hedgefonder inte en enda strategi. Istället använder de en mängd investeringsstrategier som är skräddarsydda för deras specifika mål.

Några exempel på populära hedgefond inkluderar:

1. Lång-kort strategi

Lång-kort-strategin innebär att ta både långa positioner (köpa tillgångar som förväntas stiga i värde) och korta positioner (sälja tillgångar som förväntas minska i värde). Denna strategi syftar till att generera avkastning genom att dra nytta av både bullish och baisse marknad. Genom att para ihop långa och korta positioner försöker hedgefond att minska marknad och potentiellt dra nytta av sina investeringsinsikter.

2. Arbitragestrategi / Relativt värdestrategi

Arbitrage innebär att man utnyttjar prisskillnader mellan relaterade värdepapper eller marknader för att generera vinster. Denna strategi syftar till att fånga riskfria eller lågriskmöjligheter genom att samtidigt köpa och sälja tillgångar med liknande egenskaper men olika priser. Strategin för relativvärde fokuserar på att identifiera tillgångar som är felaktigt prissatta i förhållande till varandra.

3. Händelsedriven strategi

Händelsedrivna strategier innebär att investera i värdepapper i företag som förväntas påverkas av betydande företagshändelser, såsom fusioner, förvärv, konkurser eller regulatoriska förändringar. Hedgefond strävar efter att kapitalisera på prisrörelser till följd av dessa händelser.

4. Global makrostrategi

Den globala makrostrategin fokuserar på att dra nytta av makroekonomiska trender och geopolitiska händelser som påverkar finansmarknaderna. Hedgefond analyserar faktorer som räntor, statlig politik, ekonomiska indikatorer och globala händelser för att fatta investeringsbeslut över olika tillgångsklasser och marknader.

Vad är din tradingstil?
Oavsett spelplan är det första steget till framgång att känna till din stil.
Ta ett Quiz

För- och nackdelar med hedgefond

Fördelar Nackdelar
Potential för högre avkastning: Hedgefonder är utformade för att ge potentiellt högre avkastning jämfört med traditionella investeringsinstrument som fonder. Flexibiliteten att använda olika investeringsstrategier, inklusive blankning och handel med derivat, kan ge möjligheter till kapitaltillväxt, särskilt under volatila eller unika marknad. Högre risk och volatilitet: Hedgefonder använder ofta mer aggressiva och komplexa investeringsstrategier, vilket kan öka risken och volatiliteten jämfört med traditionella investeringsinstrument. Strategier som hävstång, blankning och derivathandel medför inneboende risker som kan leda till betydande förluster.
Diversifiering: Hedgefonder investerar ofta i ett brett utbud av tillgångar, inklusive aktier, ränteintäkter, råvaror och derivat. Denna diversifiering kan potentiellt bidra till att minska risken genom att sprida investeringar över olika marknader och tillgångsklasser. Begränsad regulatorisk tillsyn: Hedgefonder möter färre regulatoriska begränsningar jämfört med fonder, vilket gör dem föremål för mindre granskning och upplysningskrav. Denna begränsade tillsyn kan minska transparensen och investerarskyddet, vilket potentiellt kan utsätta investerare för högre risker.
Professionell förvaltning: Hedgefonder förvaltas av erfarna och skickliga investeringsproffs. Dessa förvaltare har vanligtvis djup kunskap om marknaderna och använder sofistikerade strategier för att generera avkastning. Expertisen och den aktiva förvaltningen kan vara till nytta för investerare som söker professionell vägledning. Högre avgifter: Hedgefonder tar vanligtvis ut högre avgifter jämfört med traditionella investeringsinstrument. Dessa avgifter inkluderar ofta en förvaltningsavgift (baserad på en procentandel av det förvaltade kapitalet) och en prestationsbaserad avgift (en andel av fondens vinst). Höga avgifter kan tära på investeringsavkastningen, särskilt om fonden inte levererar överlägsen resultat.
Flexibla investeringsstrategier: Hedgefonder har flexibiliteten att anpassa sina investeringsstrategier baserat på marknad. Denna anpassningsförmåga tillåter dem att potentiellt dra nytta av marknad ineffektivitet och kan därmed generera avkastning i både hausse och baisseartade marknad. Begränsad likviditet: Hedgefonder kan införa begränsningar för investerares möjlighet att lösa in sitt kapital. Spärrtider, uppsägningstider och begränsad likviditet i vissa investeringar inom fondens portfölj kan begränsa möjligheten att snabbt få tillgång till investerat kapital.
Tillgänglighet och minimiinvesteringskrav: Hedgefonder har ofta höga minimiinvesteringströsklar, vilket gör dem mindre tillgängliga för privata investerare. Ackrediterad investerarstatus och betydande ekonomiska resurser krävs vanligtvis för att delta i hedgefonder.

Typer av hedgefond

I Tyskland finns det två huvudtyper av hedgefonder som skiljer sig åt i tillgänglighet och andra faktorer:

  1. Enskilda hedgefonder: Enstaka hedgefonder är oberoende investeringsfonder som endast är tillgängliga för semi-professionella eller professionella investerare i Tyskland. De har färre restriktioner och kan fritt handla med sina investeringar utan många begränsningar.
  2. Hedgefonder paraply: Paraplyhedgefonder, även kända som fond-i-fonder, vänder sig till ett lite bredare spektrum av investerare. De fungerar på samma sätt som andra fond-i-fondstrukturer och investerar i olika målfonder, som kan inkludera enskilda hedgefonder eller andra fonder med liknande investeringsstrategier. Det finns vissa restriktioner på plats, som att inte investera mer än 20,00 % av fondens volym i en enda målfond. Bristförsäljning är i allmänhet inte tillåten, och hävstång kan endast användas i specifika juridiskt definierade undantag.

Hedgefonder kontra andra

Strukturen för en hedgefond

Hedgefonder är vanligtvis uppbyggda som kommanditbolag, där investerare (både institutionella och privata "ackrediterade" investerare) bidrar med pengar till fonden. Fondförvaltaren, känd som generalpartner, fattar investeringsbeslut och utför fondens verksamhet. Om fondens värde ökar får kommanditdelägarna en del av vinsten baserat på sina investeringsbelopp.

Begränsade partners har begränsad risk, vilket innebär att deras potentiella förluster begränsas till deras initiala investering. Å andra sidan har komplementären obegränsat ansvar, vilket innebär att deras personliga tillgångar kan användas för att täcka fondens skulder.

Komplementären investerar också i fonden vid sidan av kommanditdelägarna, men de kan ta ut förvaltnings- och resultatavgifter. Dessa avgifter följer ofta en vanlig struktur som kallas "2 och 20", som inkluderar en administrationsavgift på 2 % och 20 % av vinsten.

Hedgefonder är inte reglerade, så de kan inte marknad sig offentligt, och investerare måste uppfylla vissa kriterier. Dessa kriterier kräver ofta att investerare har en hög nettoförmögenhet eller tjänar en betydande årlig inkomst. Bristen på reglering ger dock hedgefonder mer frihet att utöva olika handelsstrategier och använda finansiella instrument som hävstångsderivat, som vanligtvis är begränsade för reglerade fonder som fonder.

Hedgefonder vs fonder

Värdepappersfonder och hedgefonder fungerar båda som investeringsinstrument där enskilda investerare bidrar till en delad fond som används för investeringar. Det finns dock betydande skillnader mellan dem. Fonder är föremål för strikta regler, till skillnad från hedgefonder.

Fonder har möjlighet att annonsera offentligt, men deras investeringsalternativ är begränsade till värdepapper som aktier och obligationer. De syftar i allmänhet till att uppnå marknad, vilket återspeglar det övergripande resultatet på marknad.

Inkomster som genereras av värdepappersfonder fördelas genom att fondens kapital delas upp i aktier. Investerare agerar som aktieägare och om fonden genererar positiv avkastning ökar värdet på deras aktier proportionellt. Det finns två typer av fonder, nämligen:

  • Stängda fonder: De ger inte ut nya aktier, men befintliga aktier kan handlas på en börs.
  • Öppna fonder: De ger ut nya aktier när nya investerare ansluter sig. Investerare i en öppen fond kan lösa in sina andelar direkt från fonden till det aktuella värdet när de vill ta ut pengar.

Både öppna och stängda fonder erbjuder mycket likvida aktier som enkelt kan omvandlas till kontanter.

Å andra sidan fungerar hedgefonder annorlunda. Investerare har vanligtvis begränsade möjligheter att lämna sina investeringar, ofta bara under specifika tidsperioder och efter en initial minimiinvesteringsperiod som kallas en "spärrperiod". Denna brist på flexibilitet gör hedgefond relativt illikvida jämfört med fonder.

Medan värdepappersfonder tar ut förvaltningsavgifter, tar de vanligtvis inga resultatavgifter. Denna praxis ses ofta som ett sätt att motverka onödigt risktagande av fondförvaltare, eftersom deras inkomster inte är direkt kopplade till fondens resultat i förhållande till marknad.

Dra nytta av volatiliteten på aktiemarknaderna
Ta en position på rörliga aktiekurser. Missa aldrig ett tillfälle.
Bli Medlem

Hedgefonder vs private equity

En kommanditbolagsstruktur kan också användas för att bilda en private equity-fond. I sådana fall skulle fonden anta ett avgiftsschema som liknar det för en hedgefond, vilket inkluderar en förvaltningsavgift och en resultatbaserad avgift. Avgiftsstrukturen - "2 och 20" brukar ses i private equity.

Eftersom private equity är ett oreglerat alternativt investeringsinstrument kräver private equity att investerare uppfyller specifika kriterier, ungefär som ackrediterade investerare i hedgefonder. Detta innebär att ha en hög nettoförmögenhet eller tjäna en betydande årsinkomst under en viss period.

Private equity är specialiserat på direktinvesteringar i företag eller att förvärva en majoritetsandel i börsnoterade företag. Strategier som används av private equity-fonder inkluderar lånefinansierade uppköp (LBO) och investeringar i lovande startups (riskkapital).

Om framgångsrika vändningsstrategier implementeras kan en private equity-fond köpa krisdrabbade företag i syfte att öka deras värde. Hedgefonder, å andra sidan, har ett "aktivistiskt" förhållningssätt när de intervenerar i företag men fokuserar främst på börsnoterade sådana.

Ur en investerares synvinkel ligger de mest anmärkningsvärda skillnaderna mellan de två i deras investeringstidshorisonter, riskprofiler och likviditet. Private equity är en långsiktig investering som vanligtvis sträcker sig över tre till tio år, eftersom de strategier som används av private equity-fonder kräver en betydande tid för att ge betydande resultat.

Som jämförelse erbjuder hedgefonder mer likviditet eftersom investerarnas kapital blir tillgängligt med fördefinierade intervall efter en första låsningsperiod. Detta innebär att hedgefonder i allmänhet är mer likvida än private equity-investeringar, vilket gör att investerare lättare kan komma åt sitt kapital.

Även om både private equity och hedgefonder innebär risker, anses hedgefonder vara det mer riskfyllda alternativet jämfört med private equity, trots att de senare utnyttjar betydande hävstångseffekter i buyout-transaktioner.

Slutligen har hedgefonder i allmänhet en öppen struktur, vilket gör att nya investerare kan ansluta sig genom att ge ut nya aktier, och aktier kan lösas in direkt från själva fonden istället för att behöva säljas på en börs. Däremot följer private equity-fonder en sluten struktur, vilket innebär att inga nya investerare kan delta när fonden väl har lanserats.

Slutsats

Även om strategierna och effekterna av hedgefonder kan väcka en del debatt, går det inte att förneka lockelsen med deras förmåga att generera imponerande avkastning för sina investerare.

Det är dock viktigt att komma ihåg att hedgefonders värld inte är utan sina risker och etiska problem. Nackdelarna vi lärde oss ovan är bara några av påminnelserna om att man bör vara extremt försiktig och försiktig på detta område.

Denna artikel tillhandahålls för allmän information och utgör inte investeringsråd. Observera att Skilling för närvarande endast erbjuder CFDs.

Trade Demo: Riktiga handelsvillkor utan risk
Handla riskfritt på Skillings prisbelönta plattformar med ett 10k* demokonto.
Bli Medlem
Vad är din tradingstil?
Oavsett spelplan är det första steget till framgång att känna till din stil.
Ta ett Quiz
Dra nytta av volatiliteten på aktiemarknaderna
Ta en position på rörliga aktiekurser. Missa aldrig ett tillfälle.
Bli Medlem