expand/collapse risk warning

CFD-er innebär en hög risk för snabb kapitalförlust på grund av hävstångseffekt. 71% av kontona förlorar pengar vid handel med CFD-er hos denna leverantör. Förstå CFD-ers funktion och bedöm din risk.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

Handelstermer

Skuld: förstå den och dess betydelse för handlare

Spekulation vs investering: girig affärsmaninvesterare som blåser bubblor med dollartecken.

Hur skulle världen se ut om alla var skuldfria? Det vore som en dröm, eller hur? Så mycket som det skulle vara en idealisk situation, är verkligheten att många av oss lånar pengar någon gång i livet. Även om de flesta uppfattar det som ett negativt koncept, kan det ge enorma fördelar om det används på ett klokt sätt. För handlare är skulder ett viktigt verktyg för att finansiera investeringar och dra fördel av marknadsmöjligheter som du kommer att lära dig kort nedan.

Vad är skuld?

Skuld hänvisar helt enkelt till pengar som lånats av en individ, företag eller statlig enhet från en långivare med avtal om att återbetala det lånade beloppet tillsammans med ränta inom en angiven tidsram. Det är en form av ekonomisk förpliktelse som tillåter individer eller organisationer att få tillgång till medel för olika ändamål som investeringar, inköp eller driftskostnader. Skulder kan ta formen av lån, kreditkort, bolån, obligationer eller andra former av finansiella instrument.

Varför är skuld viktig för handlare?

För handlare är skulder ett viktigt verktyg för att öka sin exponering mot marknaden. Det här verktyget kallas hävstång.

Hävstång ger handlare möjligheten att öka sin köpkraft på finansmarknaderna. Ju större hävstångseffekt, desto mer betydande är exponeringen mot marknaden. Till exempel kan en handlare med 10 000 USD i kapital öppna en position värd 100 000 USD genom att använda hävstångseffekten 10:1. Detta ökar den potentiella vinsten om handeln är framgångsrik. Det är dock viktigt att notera att förlusterna också förstoras på samma sätt. För mycket hävstång kan leda till marginalanrop, vilket innebär att en handlare måste lägga till mer pengar på sitt konto för att behålla sina placera.

Här är ett annat exempel på hur skuld och hävstång används i Forex handel.

Forex trading är en av de vanligaste marknaderna där handlare använder skulder och hävstång. Till exempel vill en handlare köpa 100 000 EUR/USD till en kurs av 1,2000. Utan hävstång skulle handlaren behöva $120 000 för att köpa dessa euro. Men med en hävstång på 100:1 behöver handlaren bara investera 1 000 USD och låna de återstående 119 000 USD från mäklaren. Om handlaren säljer euron senare till en högre kurs, kommer de att göra en vinst, förstärkt av den hävstång som används. Men om handeln rör sig mot dem kommer de att göra en förlust, vilket också kommer att förstärkas av hävstångseffekten.

En annan fördel med hävstång i handel är att handlare kan diversifiera sina portföljer och investera i olika finansiella instrument som råvaror, aktier, krypto, Forex och index. Detta gör att handlare kan sprida sin risk, eftersom inte alla investeringar kommer att fungera bra samtidigt. Genom att göra detta kan de minska sin exponering mot valfri marknad eller tillgångsklass, vilket är en av de grundläggande principerna för investeringsförvaltning.

Slutsats

Innan du använder skuld och hävstång som handlare bör du ta dig tid att utbilda dig själv om riskerna och fördelarna med att använda dessa verktyg. Handlare bör också ha en god förståelse för de marknader de handlar på, samt de olika finansiella instrument de använder. Dessutom bör handlare ha erfarenhet av marknaden och ha en gedigen förståelse för riskhantering. Detta kommer att göra det möjligt för dem att fatta välgrundade beslut och hantera riskerna förknippade med skuld och hävstång.

Även om användningen av hävstång kan vara förvirrande för vissa till en början, är det viktigt att du tränar på att använda det med ett demokonto innan du riskerar dina riktiga pengar. Testa att använda Skilling's Demokonto med $10 000 i virtuella medel och ha tillgång till över 1200 CFD instrument inklusive krypto, Forex, aktier, etc. som du kan träna hävstång med utan att riskera några riktiga pengar.

Vanliga frågor

Varför är det viktigt att förstå skulder för handlare?

Att förstå skuld gör det möjligt för handlare att fatta välgrundade ekonomiska beslut relaterade till upplåning, hävstångseffekt och riskhantering. Det hjälper dem också att bedöma den ekonomiska hälsan hos företag de investerar i och avgöra potentiella tillväxtmöjligheter.

Hur kan handlare använda hävstång i sina handelsaktiviteter?

Handlare kan använda hävstång genom att låna pengar från sina mäklare för att öka sin marknadsexponering. Detta gör att de kan kontrollera större positioner på marknaden med en mindre initial investering, vilket potentiellt ökar vinsten. Men det ökar också risken för förluster.

Vilka är riskerna med att använda hävstång/skuld i handel?

Att använda hävstång innebär en högre risknivå. Även om det skulle kunna öka vinsten, kan det också leda till betydande förluster. Handlare bör noggrant hantera sina hävstångsnivåer, sätta stop-loss-order och vara beredda på marknadsvolatilitet.

Hur kan handlare bestämma en lämplig hävstångsnivå för sina affärer?

Att bestämma en lämplig hävstångsnivå beror på olika faktorer, inklusive risktolerans, handelsstrategi och marknadsförhållanden. Handlare bör genomföra grundlig forskning, utveckla en tydlig riskhanteringsplan och överväga den potentiella effekten av hävstångseffekt på sina positioner.

Finns det några regler eller restriktioner för hävstång i handel?

Ja, olika länder och tillsynsorgan har olika regler och restriktioner för hävstång vid handel. Det är viktigt för handlare att vara medvetna om och följa tillämpliga regler och begränsningar i deras jurisdiktion.

Kan handlare handla med marginal utan att använda hävstång?

Ja, handlare kan handla med marginal utan att nödvändigtvis använda hävstång. Marginalhandel tillåter handlare att låna pengar för att finansiera sina affärer, men de kan välja att inte använda den maximala hävstångseffekten som finns tillgänglig och behålla en lägre risknivå.

Redo att ge dig ut på din CFD-handelsresa?

Vänta inte, utforska vår djupgående guide idag!

Bli Medlem

Tidigare resultat garanterar eller förutsäger inte framtida resultat. Den här artikeln tillhandahålls för allmän information och utgör inte investeringsrådgivning. Observera att Skilling för närvarande endast erbjuder CFDs.