expand/collapse risk warning

CFD-er innebär en hög risk för snabb kapitalförlust på grund av hävstångseffekt. 71% av kontona förlorar pengar vid handel med CFD-er hos denna leverantör. Förstå CFD-ers funktion och bedöm din risk.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

Handelstermer

REITs: förstå grunderna innan du investerar

REITs: Stadsbild med höghus och en flod.

Oavsett om du är en erfaren investerare eller precis har börjat, kan förståelsen av REITs (Real Estate Investment Trusts) investeringar vara en möjlighet att diversifiera din portfölj och eventuellt maximera din avkastning. Föreställ dig en värld där du kan bli en fastighetsmagnat utan krångel med att förvalta fastigheter eller hantera hyresgäster. Det är vad REIT investeringar i huvudsak innebär. Men vad är det egentligen och varför föredrar så många investerare det?

Inga provisioner, inga påslag.
10/06 - 14/06, 00:00 - 21:00 UTC
Ethereum (XETUSD)
Handla nu

Vad är REITs och hur fungerar de?

REITs, eller Real Estate Investment Trusts, är investeringsinstrument som tillåter individer att investera i fastigheter utan att direkt äga dem. De fungerar på samma sätt som fonder och slår samman medel från flera investerare för att köpa och förvalta en portfölj av inkomstgenererande fastigheter.

REIT genererar intäkter främst genom hyresbetalningar från hyresgästerna, som sedan delas ut till aktieägarna i form av utdelningar. De måste följa specifika regler, inklusive att dela ut en betydande del av sin skattepliktiga inkomst till aktieägare som utdelning.

REITs investerar i olika områden av fastigheter, inklusive:

  • Bostäder: lägenheter, småhus och andra bostadsfastigheter.
  • Kommersiellt: kontorsbyggnader, butikslokaler, industrilager och andra kommersiella fastigheter.
  • Hälsovård: medicinska anläggningar, inklusive sjukhus, kliniker och äldreboende.
  • Industri:  distributionscenter, logistikanläggningar och tillverkningsanläggningar.
  • Gästfrihet: hotell, resorter och andra boendeegenskaper.

Genom att diversifiera över olika segment av marknad ger REITs möjligheter för investerare att få exponering och potentiellt tjäna avkastning från en rad olika fastighetstyper.

För att kvalificera sig som REIT måste företag vanligtvis uppfylla specifika krav. I USA, till exempel, måste ett företag se till att majoriteten av dess tillgångar och inkomster är kopplade till fastighetsinvesteringar. Dessutom måste den dela ut minst 90 % av sin skattepliktiga inkomst till aktieägarna årligen i form av utdelning. På liknande sätt måste en REIT i Storbritannien fördela 90 % av vinsten från sin fastighetsuthyrningsverksamhet till sina aktieägare. Dessa regler säkerställer att REITs prioriterar investerarnas avkastning och bibehåller fokus på fastighetssatsningar.

Dra nytta av volatiliteten på aktiemarknaderna
Ta en position på rörliga aktiekurser. Missa aldrig ett tillfälle.
Bli Medlem

Hur man investerar i REITs

Att investera i REIT erbjuder individer olika vägar att utforska. Här är några populära metoder:

  • Köp börsnoterade REIT aktier: Du kan köpa aktier i REIT som handlas på börser eller via CFD-plattformar som Skilling, liknande att investera i enskilda företagsaktier.
  • REIT -fonder och ETF:er: Du kan också överväga att investera i fonder eller börshandlade fonder (ETF) som fokuserar på REIT. Dessa fonder ger diversifiering genom att inneha en portfölj med flera REIT.
  • Offentliga icke-handlade erbjudanden: Vissa mäklare, såsom online-fastighetsmäklaren Fundrise, erbjuder möjligheter att investera i icke-handlade REIT. Dessa kan ha olika likviditetsvillkor jämfört med börsnoterade REIT.
  • Finansiella rådgivare: Finansiella rådgivare kan ge insikter och vägledning om att investera i REITs, hjälpa dig att navigera på marknad och fatta välgrundade beslut.
  • Crowdfunding-portaler för fastigheter: Vissa plattformar låter dig investera i offentliga icke-handlade REITs genom crowdfunding för fastigheter. Detta alternativ kan dock kräva ytterligare forskning och due diligence.

Dessutom är det också viktigt att bedöma kvaliteten på fastigheter, hyresgäster och REIT övergripande prestanda innan du investerar. Du kan överväga att konsultera relevanta ekonomiska resurser och överväga att söka professionell rådgivning för att fatta välinformerade beslut.

Kan REITs handlas?

Ja, de kan handlas precis som aktier på börser eller genom CFD:er. Börsnoterade REITs är vanligtvis noterade på större börser och kan köpas och säljas under hela handelsdagen. Detta ger investerare likviditet och möjlighet att enkelt gå in i eller lämna sina positioner.

Handel med REIT liknar handel med aktier. Investerare kan lägga köp- eller säljorder via sina mäklarkonton, med angivande av antalet aktier de vill handla och önskat pris. marknad för en REIT aktie kommer att fluktuera baserat på utbud och efterfrågan dynamiken och trustens övergripande prestanda.

Det är dock viktigt att notera att de kan uppleva prisvolatilitet på grund av faktorer som förändringar i räntor, marknad och investerares sentiment gentemot sektorn. Därför bör investerare genomföra grundlig forskning och analys innan de handlar med dem, precis som de skulle göra med alla andra aktieinvesteringar.

Kom ihåg att det är viktigt att ta hänsyn till trustens specifika egenskaper, såsom dess fastighetsportfölj, ledningsgrupp, utdelningshistorik och finansiella resultat. Dessa faktorer kan påverka investeringens attraktivitet och potentiella avkastning.

Hur man kommer in i REIT investeringar med CFD:er

Oavsett om du väljer direkt aktieköp eller utforskar bekvämligheten med CFD-handel (Contracts for Difference) kan investeringar i REIT öppna dörrar till en värld av diversifierade fastighetsmöjligheter. Tack vare plattformar som Skilling som erbjuder CFD:er blir navigeringen på REIT marknad mer tillgänglig. CFD:er tillåter handlare att spekulera i prisrörelser för olika underliggande tillgångar, såsom aktier, ETF:er, råvaror etc. utan att faktiskt äga den underliggande tillgången. Att använda CFD:er för att handla REIT kan ge vissa fördelar såsom hävstång, blankning och likviditet. Men det innebär också betydande risker. Det är viktigt att ha en gedigen förståelse för CFD-handel och riskhantering strategier innan du överväger detta tillvägagångssätt. Kolla in Skilling för att komma igång med CFD:er idag.

Denna artikel tillhandahålls för allmän information och utgör inte investeringsråd. Observera att Skilling för närvarande endast erbjuder CFDs.

Inga provisioner, inga påslag.
10/06 - 14/06, 00:00 - 21:00 UTC
Ethereum (XETUSD)
Handla nu
Dra nytta av volatiliteten på aktiemarknaderna
Ta en position på rörliga aktiekurser. Missa aldrig ett tillfälle.
Bli Medlem