expand/collapse risk warning

CFD-er innebär en hög risk för snabb kapitalförlust på grund av hävstångseffekt. 71% av kontona förlorar pengar vid handel med CFD-er hos denna leverantör. Förstå CFD-ers funktion och bedöm din risk.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

Handelstermer

Genomsnittlig återgång i handel | Skilling.com

EBITDA -bildrepresentation med en näringsidkare som tittar på EBITDA -siffror på en skärm

I den dynamiska världen av forex markets, erbjuder förståelsen av underliggande mönster en betydande fördel. Ange medelåtergång: en handelsstrategi baserad på premissen att tillgångspriser tenderar att återgå till sina historiska medelvärden över tiden.

Mean reversion är ett grundläggande begrepp på finansmarknaderna, vilket tyder på att tillgångspriser och historisk avkastning så småningom återgår till den långsiktiga medel- eller genomsnittsnivån. Denna princip används flitigt av handlare och investerare för att förutsäga framtida prisrörelser. Att förstå genomsnittlig återgång kan avsevärt förbättra handelsstrategier, särskilt på den volatila valutamarknaden. 

Den här artikeln handlar om vad medelåtergång är, dess formel och exempel, dess tillämpning i handel och hur det kan jämföras med momentumhandel.

Vad betyder reversion i handel?

Mean reversion antyder att avvikelser från en tillgångs historiska genomsnittspris är tillfälliga. När priserna rör sig betydligt över eller under detta genomsnitt, drar en naturlig tendens dem tillbaka mot medelvärdet. Denna "pullback" presenterar potentiella handelsmöjligheter för dem som kan identifiera och dra nytta av det.

Mean reversion formel och exempel

Även om det inte är ett exakt förutsägelseverktyg, erbjuder medelåtergångsformeln en grundläggande förståelse:

Prisreversion = Aktuellt pris - (Genomsnittskurs - Slutkurs för föregående period)

Exempel: Föreställ dig att EUR/USD för närvarande handlas till 1,15 och dess 50-dagars glidande medelvärde (ett vanligt mått på genomsnittspriset) är 1,12. Den potentiella prisåtergången skulle vara:

Prisåtergång = 1,15 - (1,12 - 1,10) = 1,17

Detta tyder på att priset kan tendera mot 1,17 för att nå sin "jämvikt" baserat på 50-dagarsgenomsnittet. Kom ihåg att detta är ett förenklat exempel, och faktiska prisrörelser påverkas av olika faktorer.

Hur använder handlare medelåtergång?

Handlare använder genomsnittliga reversionsstrategier för att identifiera överköpta eller översålda tillgångar. De kan köpa tillgångar som har sjunkit under deras historiska genomsnitt och sälja tillgångar som har stigit över deras historiska genomsnitt, och förväntar sig att de återgår till sitt medelpris.

Forex handlare kan använda genomsnittlig återgång på flera sätt:

  • Identifiera ingångs- och utgångspunkter : Att köpa när priserna faller under genomsnittet och sälja när de stiger över kan indikera potentiella återföringar.
  • Ställa in stop-loss-order : Begränsning av potentiella förluster om priset inte återgår som förväntat.
  • Kombinera med andra tekniska indikatorer : För bekräftelse och identifiering av starkare signaler.

Genomsnittlig återgång kontra momentumhandel

Medan båda söker lönsamma affärer skiljer de sig åt i tillvägagångssätt:

  • Mean reversion : Fokuserar på priskorrigeringar efter extrema rörelser, satsar på att priserna kommer att återgå till medelvärdet.
  • Momentum trading : Utnyttar fortsättningen av befintliga marknadstrender, köper tillgångar som trendar upp och säljer de som trendar ner.

Sammanfattning

Att förstå genomsnittlig återgång utrustar valutahandlare att identifiera potentiella prisomvändningar och fatta välgrundade beslut. Mean reversion erbjuder ett strategiskt perspektiv för handlare som vill dra nytta av priskorrigeringar. Genom att tillämpa genomsnittliga återgångsprinciper kan handlare potentiellt identifiera lönsamma handelsmöjligheter när priserna avviker avsevärt från deras historiska genomsnitt.

Men som alla handelsstrategier är det viktigt att använda genomsnittlig återgång i kombination med andra analysverktyg och tekniker.

Vanliga frågor

Är medelåtergång tillämplig på alla typer av tillgångar?

Medelåtergång kan tillämpas på olika tillgångsklasser, inklusive aktier, valuta och råvaror, men dess effektivitet kan variera beroende på marknadsförhållanden och tillgångsklass.

Hur kan jag identifiera genomsnittliga återgångsmöjligheter?

För att identifiera genomsnittliga återgångsmöjligheter letar handlare ofta efter tillgångar vars priser avsevärt har avvikit från deras historiska genomsnitt. Tekniska indikatorer som Bollinger Bands, RSI (Relative Strength Index) och glidande medelvärden kan hjälpa till att markera dessa avvikelser.

Hur lång tid tar det för priserna att återgå till medelvärdet?

Den tid det tar för priserna att återgå till medelvärdet kan variera kraftigt beroende på tillgången, marknadsförhållandena och omfattningen av avvikelsen. Vissa medelåtergångsstrategier fokuserar på kortsiktiga avvikelser över dagar eller veckor, medan andra kan titta på långsiktiga avvikelser över månader eller år.

Kan betyda att återgångsstrategier automatiseras?

Ja, många handlare automatiserar sina medelåtergångsstrategier med handelsalgoritmer som kan identifiera potentiella medelåtergångsmöjligheter och utföra affärer baserat på fördefinierade kriterier.

Vilka är riskerna förknippade med handel med genomsnittlig återgång?

Den största risken är att priserna kanske inte återgår till medelvärdet som förväntat, eller att det kan ta längre tid att göra det än vad handlaren har råd att vänta. Marknadsförhållandena kan förändras, vilket kan påverka de historiska medel som ofta används som bas för att fastställa genomsnittliga tillgångspriser över tiden.

Vilka är begränsningarna för genomsnittlig återgång? 

Marknadstrender och externa faktorer kan åsidosätta tendenser till reversion.

Vilka andra faktorer bör man tänka på? 

Marknadsentiment, volatilitet och ekonomisk data kan påverka prisrörelser.

Hur kan jag backtesta strategier för återgång? 

Använd historiska data och handelsplattformar för att utvärdera deras effektivitet.

Denna artikel tillhandahålls för allmän information och utgör inte investeringsråd. Observera att Skilling för närvarande endast erbjuder CFDs.

Upplev Skillings prisbelönta plattform
Prova någon av Skillings handelsplattformar på följande enheter: Webben, Android eller iOS.
Bli Medlem