expand/collapse risk warning

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 82% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 82% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

82% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen.

Handelsstrategier

Hva er indekser?

Blog_Indices.png

Hva er indekser?

Trading av indekser er en mulighet for ikke-profesjonelle tradere å eksponere seg i finansmarkedene uten å måtte investere i de enkelte aksjene hver for seg. En indeks er en 'kurv' av aksjer eller andre finansielle instrumenter hvor summen av verdiene beveger seg i takt med den samlede utviklingen til aksjene eller de andre finansielle instrumentene som inngår i de forskjellige indeksene.

For å beregne markedsverdien av en indeks vil mange indekser bruke noe som kalles et «veid gjennomsnitt». Derfor vil aksjene eller instrumentene med de høyeste markedsverdiene eller aksjekursene typisk ha en større vekting i verdiberegningen av den samlede indeksen. Dette fordi disse aksjene eller instrumentene med høyere verdi er mer sannsynlig å ha en effekt på den bransjen eller det markedssegmentet som indeksen representerer.

Noen indekser kan også benytte den «likevektede» metoden, der alle aksjer eller instrumenter i en indeks beregnes ut i fra samme verdi.

Hvorfor handler tradere med indekser?

En av de største fordelene med trading av indekser anses å være diversifisering. Teorien er at ved å diversifisere og spre risikoen din over en rekke aksjer eller andre finansielle instrumenter, utjevner du de potensielle ytterpunktene i volatilitet. Indekser utgjør derfor et alternativ med lavere risiko enn om du investerte i individuelle aksjer, ettersom din eksponering er spredt på flere aksjer. Vi har summert opp fordelene og ulempene ved indekshandel for på den måten å hjelpe deg med å ta en mer informert beslutning:

Fordeler med indekstrading

  • Diversifiserer din eksponering i aksjemarkedet
  • Indekser er noen av de minst manipulerbare finansielle instrumentene du kan trade
  • Det er liten til ingen risiko for å tape hele investeringen din over natten, som eksempelvis ved konkurs av et børsnotert selskap. Hvis et individuelt selskap går konkurs og er inkludert i en indeks, erstattes det typisk av neste selskap på listen over de ledende selskapene som inngår i indeksen
crypto.png

Ulemper med indekstrading

  • Når du investerer i indekser, har du ingen kontroll over de enkelte aksjene eller hvilke finansielle instrumenter som inngår i indeksen
  • Begrenset beskyttelse mot nedsiden ved indeksinvestering (du kan med CFDer enkelt å shorte indeksen om du tror at denne skal falle i verdi)
crypto (1).png

De ulike indekstypene

Det er hovedsaklig syv forskjellige typer aksjeindekser du kan trade:

Globale indekser
En global indeks består vanligvis av aksjer fra ulike regioner og bransjer over hele verden, noe som kan fungere som en god målestokk for den globale økonomien.
Regionale indekser
En regional indeks vil inkludere aksjer eller andre finansielle instrumenter utelukkende fra en bestemt region, f.eks. Europa eller Nord-Amerika. De mest populære regionale indeksene er FTSE Euro 100-indeksen og S&P Asia 50-indeksen.
Nasjonale indekser
En nasjonal indeks vil omfatte aksjer eller finansielle instrumenter utelukkende fra et land, f.eks. aksjer notert på et lands nasjonale børs(er). FTSE 100 er den vanligste britiske indeksen, mens DAX 30 er den mest populære indeksen for tyske aksjer.
Bransjeindekser
Bransjespesifikke indekser speiler ytelsen til aksjer innenfor en definert bransje, f.eks. teknologi eller fornybar energi. Dow Industrials-indeksen følger de ledende industrielle aksjene, mens US100 Biotechnology-indeksen oppsummerer utviklingen innen bioteknologi.
Børsbaserte indekser
Disse indeksene følger resultatene til aksjer notert på en bestemt børs eller summen av børser. Euronext 100 er en indeks som består av de 100 største børsnoterte selskapene på tvers av alle nasjonale Euronext-børser.
Valutaindekser
En valutaindeks speiler verdien av en valuta mot andre ledende valutaer rundt om i verden. Den amerikanske dollarindeksen er en referanseverdi for den globale verdien av USD.
Sentimentindekser
En sentimentindeks følger investorens sentiment med hensyn til den fremtidige retningen for forskjellige markeder. Volatilitetsindeksen (VIX) er en god indikator på volatilitet og usikkerhet i aksjemarkedene.

Dra nytte av volatiliteten i de globale aksjemarkedene

Trade på svingningene i verdens aksjeindekser. Gå aldri glipp av en mulighet.

Åpne konto
Group 1.png

5 ledende indekser alle tradere bør kjenne til

US100
US100 er en modifisert børsvektet indeks, som består av 102 aksjer utstedt av 101 av de største selskapene notert på US100-børsen.

DAX 40
DAX 40 er en nasjonal indeks som dekker de 40 største børsnoterte selskapene på Frankfurt-børsen (FSE). Disse selskapene er rangert basert på deres markedsverdi og likviditet, noe som gjør DAX-indeksen til en god indikator for den økonomiske situasjonen i Tyskland og Vest-Europa generelt.

Dow Jones 30
Dow Jones 30, også kjent som Dow Jones Industrial Average (DJIA), er en indeks sammensatt av mere enn 30 fremtredende industribedrifter notert på amerikanske børser. Det er en kursvektet indeks, i motsetning til mange andre indekser.

FTSE 100
FTSE 100 er indeksen til de 100 største børsnoterte selskapene notert på London Stock Exchange. Det er en markedstakvektet indeks, noe som betyr at de inkluderte selskapene anses som de mest verdifulle i den britiske økonomien.

S&P 500
S&P 500 sies å være en god målestokk på USAs økonomiske tilstand. Indeksen følger ytelsen til de 500 største selskapene i USA, og er derfor en av de indeksene som globalt følges mest.

Trading av indekser for nybegynnere

1. Bestem deg for hvordan du ønsker å trade indekser – langsiktig, kortsiktig, long og, -eller short. Med CFDer trader du enkelt indekser uten at du behøver å fysisk eie de underliggende finansiell instrumentene.

2. Opprett en trading-konto.

3. Velg indeksen du ønsker å kjøpe eller selge.

4. Angi eventuelle stopp-loss- og / eller take-profit-ordrer for å kontrollere din generelle risiko du påtar deg.

5. Følg med på posisjon(ene) uten å overanalysere disse – Bruk stop-loss- og take-profit-ordrer for å håndtere risikoen du tar.

Untitled design (16).png

Neste trinn for indekstradere

Hvis du mener alvor med å trade indekser, kan det da være hensiktsmessig å ta en titt på flere relatete artikler:

Ikke investeringsråd.