expand/collapse risk warning

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 82% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 82% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

82% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

Handelsstrategier

Vad är index?

Blog_Indices.png

Vad är index?

Indexhandel är en möjlighet för privata traders att säkra en exponering mot finansiella marknader, utan att behöva investera i de involverade aktierna var för sig. Ett index är en samling av aktier eller tillgångar. Dess värde stiger och faller baserat på utvecklingen för samtliga aktier eller tillgångar som ingår i det.

För att räkna ut ett index marknadsvärde kommer många index att använda sig av något som kallas för ett viktat genomsnitt. Det innebär att de aktier eller tillgångar med högst börsvärde eller aktiepris kommer att bära en större vikt i indexets totala värde. Det beror på att dessa tillgångar eller aktier med större sannolikhet kommer att ha en effekt på den industri eller ekonomi som indexet representerar.

Några index kan samtidigt vara likaviktade. Det innebär att alla tillgångar eller aktier i indexet kommer att ha ett lika värde.

Varför traders handlar index

En av de främsta fördelarna med indexhandel är diversifieringen. Teorin är att du genom diversifiering och att sprida risken över ett kluster av aktier eller tillgångar kommer att utjämna eventuell extrem volatilitet. Index är därmed ett lågriskalternativ jämfört med om du investerar i fristående aktier. Din exponering fördelas nämligen över flera företag eller tillgångar.

För att hjälpa dig att ta ett välgrundat beslut har vi listat för- och nackdelarna med indexhandel:

Fördelarna med indexhandel

  • Det diversifierar din exponering mot hela aktiemarknaden
  • Index är några av de minst manipulativa finansiella instrumenten som går att handla
  • Risken att du förlorar alla dina investeringar över en natt, till exempel om ett börsnoterat aktiebolag går i konkurs, är låg till obefintlig. Om en individuell aktie kraschar och ingår i ett index kommer den att ersättas med nästa företag på listan över ledande bolag
crypto.png

Nackdelarna med indexhandel

  • När du köper en indexfond har du ingen kontroll över de individuella aktierna eller tillgångarna i portföljen
  • Skyddet är begränsat om ett index faller. Endast breakeven-strategier, såsom att köpa säljoptioner på index, kan förse med tillfälliga lösningar vid volatilitet eller osäkerhet på marknaden
crypto (1).png

Olika typer av index

Det finns mer än ett svar på frågan vad är index. Det finns sju olika typer av aktieindex som är värda att hålla ögonen på:

Globala index
Ett globalt index består ofta av aktier från olika regioner och industrier världen över. De kan fungera som en träffsäker barometer för den globala ekonomin.
Regionsindex
Ett regionsindex kommer att bestå av aktier eller tillgångar som kommer från en specifik region, till exempel Europa eller Nordamerika. De mest populära regionsindexen är FTSE Euro 100 Index och S&P Asia 50 Index.
Landindex
Ett landindex kommer att bestå av aktier och tillgångar som kommer från ett specifikt land, till exempel aktier som är noterade på ett lands ledande börser. FTSE 100 är det mest populära brittiska indexet medan DAX 30 är det mest populära landindexet för tyska aktier.
Industriindex
Industrispecifika index följer utvecklingen för aktier inom en specifik industri, till exempel teknologi eller förnyelsebar energi. Dow Industrials Index följer industriaktier medan US100 Biotechnology Index följer utvecklingen för pionjärer inom bioteknik.
Börsindex
Dessa index följer utvecklingen för aktier som är noterade på en specifik börs eller hos en börsgrupp. Euronext 100 är ett index som består av de 100 största börsnoterade bolagen på samtliga Euronextbörser.
Valutaindex
Ett valutaindex övervakar värdet på en fiatvaluta mot andra ledande fiatvalutor runt om i världen. US Dollar Index är ett riktmärke för US-dollarns globala värde.
Sentimentindex
Ett sentimentindex följer investerarnas uppfattning om aktiernas framtida värde. Volatility Index (VIX) är en rättvis barometer för volatiliteten och osäkerheten på aktiemarknaden.

Dra nytta av volatiliteten på indexmarknaderna

Ta en position på rörliga indexpriser. Missa aldrig ett tillfälle.

Bli Medlem
Group 1.png

Fem index varje trader borde känna till

US100
US100 är ett modifierat marknadsviktat index som består av 102 aktier utfärdade av 101 av de största teknikföretagen på US100 börsen.

DAX 40
DAX 40 är ett landindex som följer de 40 största noterade bolagen på Frankfurtbörsen (FSE). Dessa bolag är rangordnade baserat på deras börsvärde och likviditet. Det gör dem till en stark barometer för det ekonomiska välståndet i Tyskland och västra Europa.

Dow Jones 30
Dow Jones 30, som även är känt som Dow Jones Industrial Average (DJIA), är ett index som följer 30 framstående industrier på de amerikanska börserna. Till skillnad mot många andra index är det här indexet prisviktat i stället för marknadsviktat.

FTSE 100
FTSE 100 är ett index över de 100 största börsnoterade bolagen på Londonbörsen. Det är ett marknadsviktat index, vilket innebär att bolagen som inkluderas är de högst värderade inom den brittiska ekonomin.

  • S&P 500
  • S&P 500 anses vara en omfattande barometer för hur det går för den amerikanska ekonomin. Det följer utvecklingen för USA:s 500 största bolag och är därmed ett av de mest granskade indexen.

Indexhandel för nybörjare

1. Bestäm hur du vill handla index – du kan göra det genom spread bets eller CFD-kontrakt. Båda är finansiella derivat som inte kräver att du äger de underliggande tillgångarna för att handla

2. Skapa ett handelskonto hos plattformen som erbjuder spread betting eller CFD-handel

3. Välj ett index som du vill köpa eller sälja

4. Ställ in stop-loss och take profit för att hantera din övergripande marknadsrisk

5. Håll ett öga på din öppna position men överanalysera den inte. Att bli för känslosam kan hindra din strategi. Låt verktygen stop-loss och take-profit hantera din risknivå

Untitled design (16).png

Nästa steg för blivande indexhandlare

Vill du ha svar på fler frågor än vad är index och finslipa din indexhandel? Då ska du spana in våra andra resurser om ämnet:

Detta är inte investeringsråd.