expand/collapse risk warning

CFDer innebærer høy risiko for tap på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper. Du bør forstå hvordan CFDer fungerer og risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen.

Handelsvilkår

Derivater forklart: alt du trenger å vite

Derivater: Et skrivebord med hvite papirer, penner og andre instrumenter.

Derivater er finansielle instrumenter som gir investorer muligheten til å hente verdi fra underliggende eiendeler eller verdipapirer, for eksempel aksjer, obligasjoner, råvarer og valutaer. Disse instrumentene kan brukes til en rekke formål, inkludert sikring, spekulasjon og arbitrage. Derivater kan også tilpasses for å møte de spesifikke behovene til investorer eller selskaper.

Dra nytte av volatiliteten i aksjemarkedene
Trade på volatiliteten i aksjemarkedet. Gå aldri glipp av en mulighet.
Åpne konto

De tre vanligste typene derivater er:

  • Opsjoner er kontrakter som gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge en underliggende eiendel til en forhåndsbestemt pris på eller før en bestemt dato. Dette gjør at investorer kan låse en pris og beskytte seg mot potensielle prissvingninger i markedet.
  • Futures, på den annen side, er kontrakter som krever at kjøperen eller selgeren kjøper eller selger en underliggende eiendel til en bestemt pris og dato i fremtiden. Dette kan hjelpe investorer med å håndtere risiko og priseksponering i volatile markeder.
  • Swapper er avtaler mellom to parter om å utveksle kontantstrømmer basert på forskjellige finansielle instrumenter, for eksempel renter eller valutaer. Disse instrumentene kan brukes til å styre risiko, redusere kostnader eller øke avkastningen.

Hvordan fungerer Derivater og hva brukes de til?

Derivater er et mye brukt finansielt instrument i markedene for en rekke formål. En av hovedgrunnene til at de er populære er for hedging-formål. Dette er en strategi som lar investorer redusere risikoen ved å ta en motregningsposisjon i en eiendel. Ved å gjøre det kan investorer begrense sine potensielle tap mens de fortsatt opprettholder eksponeringen mot potensielle gevinster. For eksempel kan en investor som eier aksjer kjøpe salgsopsjoner for å beskytte mot en potensiell nedgang i aksjekursen.

Bortsett fra sikring, brukes disse instrumentene også for spekulasjon. Dette innebærer å ta risiko i håp om å tjene penger. Derivater kan brukes til å spekulere i retningen til en eiendels prisbevegelse, slik at investorer potensielt kan tjene penger uten å eie den underliggende eiendelen. For eksempel kan en investor som tror at prisen på gull vil øke, kjøpe futures i håp om å tjene på prisøkningen.

En annen vanlig bruk er for arbitrasjeformål, en strategi som innebærer å utnytte prisavvik i forskjellige markeder. Derivater kan brukes til å dra nytte av disse prisavvikene, slik at investorer potensielt kan tjene penger uten å ta på seg betydelig risiko.

Derivater fungerer ved å gi investorer muligheten til å kjøpe eller selge en eiendel til en spesifisert pris på et fremtidig tidspunkt. Dette gir investorer muligheten til å sikre risikoen ved å låse en pris i dag, noe som kan være spesielt verdifullt i volatile markeder. For eksempel kan en bonde bruke en futures for å låse inn prisen på avlingen før den høstes, noe som reduserer risikoen for prissvingninger i markedet.

For å få det beste ut av disse strategiene bruker traders ofte teknisk analyse og andre verktøy for å identifisere mønstre i prisdiagrammer og ta handelsbeslutninger basert på det.

Hva tilbyr derivater som investering ikke gjør?

Derivater gir investorer flere fordeler som tradisjonell investering ikke gir. En av de største fordelene er, som forventet i forrige kapittel, muligheten til å sikre risiko. Sikring innebærer å ta en posisjon som oppveier risikoen ved en annen investering. Ved å bruke derivater kan investorer beskytte seg mot potensielle tap i markedet, samtidig som de opprettholder eksponeringen mot potensielle gevinster.

Vurder for eksempel en investor som eier en aksje som de er bekymret for kan falle i verdi. De kan kjøpe en salgsopsjon, som gir dem rett til å selge aksjen til en forhåndsbestemt pris, kjent som innløsningsprisen, for en bestemt tidsperiode. Hvis aksjen synker i verdi, vil salgsopsjonen øke i verdi, og utligne noen eller alle tapene fra aksjen. Hvis aksjen øker i verdi, vil salgsopsjonen utløpe verdiløs, men investoren drar fortsatt nytte av gevinstene i aksjen.

I tillegg kan derivater brukes til å leverage avkastning, slik at investorer kan oppnå høyere avkastning på investeringen enn de ville gjort med tradisjonell investering. Utnytting innebærer å bruke lånte midler for å øke den potensielle avkastningen på en investering. Derivater gir investorer muligheten til å kontrollere en større posisjon med en mindre investering, noe som forstørrer potensielle gevinster eller tap.

For eksempel lar futures investorer kontrollere en stor mengde av en underliggende eiendel med en relativt liten investering. Dette betyr at små prisbevegelser i den underliggende eiendelen kan resultere i betydelige gevinster eller tap for investoren. Selv om innflytelse kan øke potensiell avkastning, øker den også potensiell risiko, da tap også kan forstørres.

Investorer må være klar over risikoen forbundet med derivater og implementere effektive risikostyring strategier for å beskytte investeringene deres.

Opplev Skillings prisvinnende plattform
Test alle Skillings handelsplattformer på Web, Android eller iOS.
Åpne konto

Hvordan varierer Derivater på tvers av markeder?

Derivater er mye brukt på tvers av ulike markeder, og deres egenskaper kan variere sterkt avhengig av markedet.

For eksempel: opsjonshandel er mer utbredt i aksjemarkedet der investorer bruker opsjoner for å spekulere i retningen til aksjekursbevegelsen eller sikre seg mot potensielle tap. På den annen side er futures mer vanlig i råvaremarkedet der investorer bruker futures for å låse en pris på en vare som de planlegger å kjøpe eller selge i fremtiden.

Dessuten kan derivater handles enten på børs eller over-the-counter (OTC).

Børshandlede derivater er standardiserte kontrakter som handles på organiserte børser, noe som gjør dem mer transparente og enklere å handle.

I motsetning til dette er OTC-derivater skreddersydde avtaler som forhandles mellom to parter og som ikke handles på organiserte børser, noe som gjør dem mindre transparente og mer komplekse. OTC derivater inkluderer et bredt spekter av finansielle instrumenter, for eksempel tilpassede opsjoner, swapper og terminkontrakter, som er utformet for å møte spesifikke behov til investorer eller selskaper.

Det er viktig å merke seg at reguleringen av derivater også varierer på tvers av ulike markeder og jurisdiksjoner. I noen land er derivater strengt regulert og standardisert, mens det i andre er mindre regulert og mer komplekst. Som et resultat bør investorer være klar over reguleringsmiljøet og markedspraksis før de engasjerer seg i derivater.

For å konkludere

Avslutningsvis gir derivater investorer et bredt spekter av fordeler, inkludert muligheten til å sikre sin risiko og utnytte avkastningen. Disse fordelene har gjort derivater til et populært investeringsmiddel for mange investorer, men det er viktig å merke seg at de kan være komplekse og ha betydelig risiko.

Mens derivater kan gi en måte å håndtere risiko og potensielt øke avkastningen på, er det viktig å fullt ut forstå hvordan de fungerer og de potensielle risikoene involvert før du investerer i dem. Derivater krever et visst nivå av ekspertise, og investorer bør utdanne seg på de spesifikke derivatproduktene de er interessert i.

Investorer bør nøye vurdere sine investeringsmål, risikotoleranse og økonomiske situasjon før de investerer i derivater. De bør også være klar over kostnadene forbundet med å investere i derivater, for eksempel provisjoner og gebyrer.

De bør ha en grundig forståelse av risikoene og fordelene før de investerer i derivater og søke profesjonell rådgivning hvis de er usikre på noen aspekter ved investeringen. Ved å ta en forsiktig tilnærming og utdanne seg selv om risiko og potensielle belønninger, kan investorer bruke derivater til sin fordel i finansmarkeder.

Denne artikkelen tilbys for generell informasjon og utgjør ikke investeringsråd. Vær oppmerksom på at Skilling for øyeblikket bare tilbyr CFDs.

Dra nytte av volatiliteten i aksjemarkedene
Trade på volatiliteten i aksjemarkedet. Gå aldri glipp av en mulighet.
Åpne konto
Opplev Skillings prisvinnende plattform
Test alle Skillings handelsplattformer på Web, Android eller iOS.
Åpne konto