expand/collapse risk warning

CFDer innebærer høy risiko for tap på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper. Du bør forstå hvordan CFDer fungerer og risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen.

Handelsvilkår

Hedge i finans: Hvordan det fungerer og dens definisjon

Nærbilde av en pent trimmet hekk som danner en tett barriere.

Er du bekymret for å tape penger på aksjemarkedet? Sikring kan være løsningen du har lett etter. Ved å bruke sikringer i investeringer kan du beskytte porteføljen din mot markedsvolatilitet og redusere risikoen for tap. I denne artikkelen vil vi utforske betydningen av hedge i investering, dens fordeler og ulemper, og hvordan det fungerer i praksis. Gjør deg klar til å oppdage et kraftig verktøy som kan hjelpe deg med å lykkes i den uforutsigbare finansverdenen.

Hva er hedge?

I finans er en hedge en investerings- eller handelsstrategi som brukes til å oppveie eller minimere risikoen for ugunstige prisbevegelser i en annen eiendel eller posisjon. Det kan brukes til å beskytte mot markedsvolatilitet og potensielle tap, og det innebærer å ta en motregningsposisjon i en relatert eiendel eller verdipapir. Målet med sikring er å redusere risiko og bevare kapital, slik at investorer kan ta mer informerte beslutninger om sine investeringer.

Hvordan virker det?

Sikring fungerer ved å ta en motregningsposisjon i en annen eiendel eller verdipapir som har en negativ korrelasjon med den opprinnelige posisjonen.

For eksempel, hvis en investor er bekymret for en potensiell nedgang i verdien av en aksje de eier, kan de kjøpe put options på den aksjen eller short-selge den. Hvis aksjekursen faktisk synker, vil gevinsten fra salgsopsjonene eller shortposisjonen oppveie tapene fra den opprinnelige aksjen.

Målet med hedge er å minimere virkningen av negative prisbevegelser på investorens portefølje, slik at de kan håndtere risiko mer effektivt. Ved å bruke sikringer kan investorer beskytte seg mot markedsvolatilitet og redusere potensialet for tap, mens de fortsatt deltar i potensielle gevinster.

Typer hedge i finansmarkedet

De vanligste typene hedge i finansmarkedet er:

Hedge

Dette er en type hedge som brukes for å beskytte mot prissvingninger i råvarer.

Hvorfor gå glipp av potensialet i råvaremarkedet?
Oppdag de uutnyttede mulighetene i topphandlede råvarer CFDer som gull, sølv og olje.
Åpne konto

For eksempel kan en bonde bruke en hedge for å beskytte mot et fall i prisen på avlingene deres. De kunne selge futures kontrakter på avlingene sine, noe som ville garantere en viss pris for avlingene deres selv om markedsprisen synker.

Hedge

Dette er en type hedge som brukes for å beskytte mot tap i en aksjeportefølje.

For eksempel kan en investor kjøpe salgsopsjoner på aksjeporteføljen, noe som vil gi dem rett til å selge aksjene sine til en bestemt pris selv om markedsprisen faller.

Hedge

Dette er en type hedge som brukes for å beskytte mot svingninger i valutakurser.

For eksempel kan et selskap som driver virksomhet i et fremmed land bruke en hedge for å beskytte mot valutasvingninger som kan påvirke deres fortjeneste negativt. De kan bruke en terminkontrakt for å låse inn en bestemt valutakurs for en fremtidig transaksjon.

Fordeler & ulemper med sikring

Proffer Ideles
Risikostyring: Sikring hjelper traders og investorer med å håndtere risikoeksponeringen sin, spesielt under volatile markedsforhold. Futures og opsjoner er effektive kortsiktige strategier for å minimere risiko på lang sikt. Involverer kostnader: Sikring innebærer kostnader som kan spise opp fortjeneste, noe som gjør det mindre attraktivt for noen investorer.
Gevinstlåsing: Sikring kan også brukes til å låse fortjeneste. Traders kan bruke sikringsverktøy for å beskytte fortjenesten mot markedssvingninger. Reduserer fortjeneste: Risiko og belønning er ofte proporsjonale med hverandre, så å redusere risiko betyr å redusere fortjeneste.
Overleve harde markedsperioder: Sikring gjør det mulig for tradere å overleve harde markedsperioder ved å minimere tap. Vanskelig for kortsiktige handelsmenn: For de fleste kortsiktige handelsmenn, for eksempel dagshandlere, er sikring en vanskelig strategi å følge.
Beskytter mot markedsendringer: Effektiv sikring gir tradere en beskyttelse mot ulike markedssvingninger, som endringer i råvarepriser, inflasjonsrater, valutakurser og renter, blant annet. Små fordeler under enkelte markedsforhold: Hvis markedet presterer bra eller beveger seg sidelengs, kan sikring gi små fordeler.
Tidsbesparende: Sikring kan spare tid ettersom langsiktige handelsmenn ikke trenger å overvåke og justere porteføljene sine med daglig markedsvolatilitet. Høyere kontokrav: Handelsopsjoner eller futures krever ofte høyere kontokrav, for eksempel mer kapital eller saldo.
Komplekse opsjonshandelsstrategier: Sikring ved bruk av opsjoner gir tradere en mulighet til å praktisere komplekse opsjonshandelsstrategier for å maksimere avkastningen. Krever gode handelsferdigheter og erfaring: Sikring er en presis handelsstrategi og vellykket sikring krever gode handelsferdigheter og erfaring.
Opplev Skillings prisvinnende plattform
Test alle Skillings handelsplattformer på Web, Android eller iOS.
Åpne konto

Hedge vs hedge

Hedge Hedge
' Hedge' refererer til en risikostyring- strategi som investorer bruker for å beskytte seg mot potensielle tap. I hovedsak innebærer en hedge å ta en motregningsposisjon i en relatert eiendel for å minimere risiko. "Hedge " er investeringsfond som samler penger fra investorer og bruker en rekke investeringsstrategier, inkludert sikring, for å generere avkastning.
Individuelle investorer kan bruke sikringsstrategier for å styre risiko på egen hånd. Hedge bruker en rekke komplekse investeringsstrategier og har ofte høye minimumsinvesteringskrav, noe som gjør dem tilgjengelige kun for velstående investorer.
Sikringer kan implementeres av alle med en grunnleggende forståelse av finansmarkeder. Hedge forvaltes vanligvis av profesjonelle investeringsforvaltere.

Eksempel på sikring med aksje

Et eksempel på sikring med en aksje er å kjøpe en put opsjon på en aksje. En put opsjon er en kontrakt som gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å selge en aksje til en forhåndsbestemt pris innen en spesifisert tidsramme.

La oss si at en investor eier 100 aksjer i XYZ Company og er bekymret for en potensiell nedgang i aksjekursen. Investoren kan kjøpe en put opsjon som gir dem rett til å selge aksjene til en forhåndsbestemt pris, kjent som innløsningsprisen. Hvis aksjekursen faller under innløsningskursen, kan investoren utøve opsjonen og selge aksjene til den høyere innløsningskursen, og dermed begrense deres potensielle tap.

Denne strategien lar investoren hedge mot potensielle tap samtidig som eierskapet til aksjen opprettholdes. Det kommer imidlertid med en kostnad, ettersom å kjøpe put opsjon krever å betale en premie, som er prisen på opsjonskontrakten.

Sammendrag

Selv om sikring har sine fordeler og ulemper, er det fortsatt et kraftig verktøy for investorer som ønsker å beskytte sine porteføljer mot markedsvolatilitet.

Hvis du er en investor som ønsker å minimere risikoeksponeringen din, bør du vurdere å innlemme sikringsstrategier i porteføljen din. Rådfør deg med en finansiell rådgiver for å finne den beste sikringstilnærmingen for dine spesifikke investeringsmål og risikotoleranse. Med riktig kunnskap og kompetanse kan sikring hjelpe deg med å oppnå en sikrere og mer lønnsom investeringsportefølje.

Ikke investeringsråd. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Hvorfor gå glipp av potensialet i råvaremarkedet?
Oppdag de uutnyttede mulighetene i topphandlede råvarer CFDer som gull, sølv og olje.
Åpne konto
Opplev Skillings prisvinnende plattform
Test alle Skillings handelsplattformer på Web, Android eller iOS.
Åpne konto