expand/collapse risk warning

CFD-er innebär en hög risk för snabb kapitalförlust på grund av hävstångseffekt. 71% av kontona förlorar pengar vid handel med CFD-er hos denna leverantör. Förstå CFD-ers funktion och bedöm din risk.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

Handelstermer

Short squeeze trading: vad är det och hur fungerar det?

Short squeeze trading: Bildrepresentation short squeeze trading Pyramid.

Short squeeze trading: Vad är det och hur fungerar det?

Välkommen till den fascinerande världen av short squeeze trading, där volatilitet blomstrar. Så hur är det möjligt för vissa handlare att navigera i dessa vågor av marknadskaos? Spänn fast när vi reder ut mysterierna, utforskar taktiken och avslöjar hemligheterna bakom detta adrenalindrivna handelsfenomen. Så vad är short squeeze trading egentligen, och hur fungerar det?

Vad är Short Squeeze?

En short squeeze är ett marknadsfenomen som uppstår när priset på en kraftigt shortad aktie snabbt ökar, vilket tvingar blankare att täcka sina positioner genom att köpa aktier. Det händer vanligtvis när en aktie med en hög nivå av kort ränta upplever en plötslig ökning av köptrycket, vilket får aktiens pris att stiga snabbt.

När blanka säljare skyndar sig att lämna sina positioner måste de köpa tillbaka aktier för att stänga sina korta positioner, vilket driver upp aktiekursen ytterligare. Det resulterande trycket uppåt kan skapa en självständig cykel, vilket leder till potentiella vinster för dem på långsidan av handeln. Korta klämningar kan utlösas av en mängd olika faktorer, såsom nyheter, bland annat som vi kommer att se inom kort.

Hur fungerar det?

En kort squeeze involverar vanligtvis två distinkta faser: den "korta" positionen och "squeeze".

1. Kort position: I den inledande fasen tar handlare som förutser en nedgång i en akties pris korta positioner. blankning innebär att man lånar aktier från en mäklare och säljer dem på marknaden, med en förväntan om att köpa tillbaka dem till ett lägre pris i framtiden för att återvända till långivaren. Kortsäljarna siktar på att tjäna på fallande aktiekurser. När fler handlare kortar en viss aktie, ökar nivån på korträntan, vilket indikerar ett högre antal utestående korta positioner.

2. Pressa: "Squeeze"-fasen inträffar när det finns en plötslig ökning av efterfrågan på aktien, vilket får dess pris att stiga snabbt. Denna ökning av köptrycket kan härröra från olika katalysatorer, såsom positiva nyheter, starka vinster eller en samordnad insats av privata investerare. När aktiekursen stiger börjar blankningssäljare att möta potentiella förluster. För att begränsa sina förluster och lämna sina korta positioner, är de tvungna att köpa tillbaka de aktier de lånat och sålt.

Här är där pressen intensifieras: När blankningssäljare försöker täcka sina positioner genom att köpa aktier, driver deras köpaktivitet upp aktiekursen ytterligare på grund av ökad efterfrågan. Detta tryck uppåt tvingar ännu fler blankare att lämna sina positioner, eftersom de fruktar ännu större förluster. Cykeln fortsätter eftersom det stigande priset får fler blankningssäljare att köpa, vilket skapar en återkopplingsslinga känd som short squeeze. Denna cykel kan resultera i en snabb och dramatisk ökning av aktiekursen.


Short squeeze kan leda till en kaskadeffekt, orsaka betydande förluster för blankningssäljare och potentiellt generera betydande vinster för dem som är långa på aktien eller kan dra nytta av squeeze. Det är viktigt att notera att korta squeezes vanligtvis är kortvariga och aktiekursen kan så småningom stabiliseras eller sjunka när köptrycket avtar och kortsäljarna har täckt sina positioner.

Varför korta klämningar händer

Korta klämningar sker på grund av en kombination av faktorer och marknadsdynamik. Här är några anledningar till att korta klämningar uppstår:

Obalans mellan utbud och efterfrågan

Short squeeze kan utlösas när det finns en betydande skillnad mellan utbudet av aktier tillgängliga för blankning och efterfrågan på dessa aktier. Om en kraftigt kortsluten aktie upplever en oväntad ökning av köpintresset, kan efterfrågan på aktier snabbt överstiga det tillgängliga utbudet, vilket leder till en press.

Positiva nyheter eller katalysatorer

Positiva nyheter eller oväntade utvecklingar kring en aktie kan fungera som en katalysator för en kort squeeze. Detta kan inkludera starka resultatrapporter, gynnsamma regulatoriska beslut, innovativa produktmeddelanden eller positiva branschtrender. Sådana nyheter kan locka till sig en våg av bullish sentiment och köpaktivitet, vilket får blankningssäljare att omvärdera sina positioner och snabbt lämna dem.

Samordnade köpinsatser

I vissa fall kan korta squeeze orkestreras av en kollektiv ansträngning av privata investerare eller online-communities. Genom plattformar som sociala medier kan handlare koordinera köpkampanjer, uppmuntra andra att gå med och skapa en koncentrerad köpkraft. Den kollektiva köpkraften hos dessa grupper kan utlösa en kort squeeze av överväldigande blankningssäljare.

Forcerad kort täckning

När blankningssäljare möter ökande förluster och risk för ytterligare prishöjningar, kan de tvingas köpa aktier för att täcka sina positioner. Detta fenomen är känt som forcerad kort täckning. När blankningssäljare skyndar sig att köpa aktier, väcker deras köpaktivitet farten uppåt, vilket förstärker pressen.

Psykologiska faktorer

Korta klämningar kan också drivas av psykologiska faktorer som rädsla och panik. När blankare bevittnar att aktiekursen stiger snabbt kan de bli oroliga för potentiella förluster. Denna rädsla kan intensifieras när fler blankningssäljare skyndar sig att lämna sina positioner, vilket bidrar till trycket uppåt på aktiekursen.

Short squeeze vs blankning

Short squeeze och blankning är två distinkta begrepp inom handel och investeringar. Här är en uppdelning av de viktigaste skillnaderna mellan de två:

Short squeeze Bortförsäljning
En short squeeze är ett marknadsfenomen som uppstår när en kraftigt shortad aktie upplever en snabb och betydande prisuppgång. Det händer ofta när blankningssäljare skyndar sig att köpa tillbaka aktier för att täcka sina positioner, vilket ytterligare driver upp aktiekursen på grund av ökade efterfrågan. Bortförsäljning är en handelsstrategi där en investerare lånar aktier av en aktie från en mäklare och säljer dem på marknaden, med förväntningen att aktiens pris kommer att sjunka. Investeraren siktar på att köpa tillbaka aktierna till ett lägre pris i framtiden för att återlämna dem till långivaren och dra nytta av prisskillnaden.
Snabb kursuppgång: Korta squeeze resulterar i en kraftig och plötslig ökning av aktiekursen. Vinst på sjunkande priser: Short säljare tjänar när priset på aktien de har kortat faller.
Bortsäljare som lämnar positioner: Short squeeze utlöses när kortsäljare skyndar sig att täcka sina positioner genom att köpa tillbaka aktier. Låna och sälja: Båda säljare lånar aktier från en mäklare och säljer dem på marknaden.
Ökat köptryck: När blankare köper tillbaka aktier pressar den ökade köpaktiviteten aktiekursen ännu högre. Säljer först, köper senare: blankningssäljare säljer först (utan att äga aktierna) och köper tillbaka senare för att stänga sina positioner.
Potentiell vinst för långa handlare: Långa handlare som håller aktien under en kort squeeze kan uppleva betydande vinster. Potentiellt obegränsade förluster: Kortsäljare står inför obegränsade potentiella förluster om aktiekursen stiger avsevärt.

Dra nytta av volatiliteten på aktiemarknaderna

Ta en position på rörliga aktiekurser. Missa aldrig ett tillfälle.

Bli Medlem

Exempel

GameStop- och AMC-shortsqueeze-avsnitten i början av 2021 var anmärkningsvärda exempel på hur korta squeezes kan påverka kraftigt shortade aktier. Här är en förenklad förklaring av vad som hände:

GameStop:

GameStop (GME), en kämpande fysiska spelåterförsäljare, hade blivit kraftigt kortsluten av hedgefonder på grund av dess upplevda vikande affärsmodell. En grupp privata investerare på Reddit-forumet r/WallStreetBets märkte det höga korta intresset för GameStop och såg en möjlighet att driva upp aktiekursen. Genom sociala medieplattformar och online-communities samordnade dessa detaljinvesterare en massiv köpkampanj och uppmuntrade andra att köpa aktier i GameStop.

Den kollektiva köpkraften hos privata investerare orsakade en betydande ökning av GameStops aktiekurs. I januari 2021 var GameStop-aktierna prissatta till något under 20 $, men i mars 2021 höjde deras värde till 480 $. Eftersom priset ökade snabbt utlöste det en kort press.

När aktiekursen skjutit i höjden, stod blankningssäljare inför ökande förluster och tvingades köpa tillbaka aktier för att täcka sina positioner, vilket ytterligare underblåste prishöjningen. Aktien upplevde extrem volatilitet, med stora kurssvängningar och handelsstopp på grund av marknadens snabba och oförutsägbara rörelser.

AMC:

Ett liknande händelseförlopp utspelade sig med AMC Entertainment, en kämpande biografkedja som också var hårt kortsluten av hedgefonder. Detaljhandelsinvesterare på plattformar som Reddit mobiliserade återigen för att stödja AMC:s aktie. De samlades, främjade idén om att "hålla linjen" och uppmuntra andra att köpa och inneha AMC-aktier. Detta massiva inflöde av detaljhandelsköp fick AMC:s aktiekurs att stiga, vilket utlöste en kort press när blankningssäljare skyndade sig att täcka sina positioner.

GameStop- och AMC-kortpressen fick stor uppmärksamhet i media och drog intresse från både privata och institutionella investerare, vilket ytterligare påverkade marknadssentimentet och prisrörelserna. Dessa episoder exemplifierade kraften i samordnade köpinsatser från privata investerare och de potentiella konsekvenserna för kortsäljare som hamnade i kläm.

De lyfte också fram inflytandet från onlinegemenskaper för att driva marknadsdynamiken och utmana traditionella institutionella krafter. Det är viktigt att notera att volatiliteten och de snabba prisökningarna i dessa fall var exceptionella och inte representativa för typiskt marknadsbeteende.

Slutsats

Även om korta squeeze kan erbjuda lukrativa möjligheter för handlare, kommer de också med risker och potentiella fallgropar. Det är avgörande för individer att genomföra grundliga undersökningar, förstå marknadsdynamiken och hantera sina risker på lämpligt sätt innan de ägnar sig åt dem.

Det är dock lika viktigt att inse att korta squeeze kan ha bredare konsekvenser för finansmarknaden. De utmanar den traditionella dynamiken i utbud och efterfrågan och kan skapa volatila förhållanden som påverkar inte bara enskilda aktier utan också den övergripande marknadsstabiliteten.

Vad är din tradingstil?

Oavsett spelplan är det första steget till framgång att känna till din stil.

Ta ett Quiz

Tidigare resultat garanterar eller förutsäger inte framtida resultat. Den här artikeln erbjuds endast i allmänna informationssyfte och utgör inte investeringsrådgivning.