expand/collapse risk warning

CFD-er innebär en hög risk för snabb kapitalförlust på grund av hävstångseffekt. 71% av kontona förlorar pengar vid handel med CFD-er hos denna leverantör. Förstå CFD-ers funktion och bedöm din risk.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 79% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

79% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

Handelstermer

Benchmark: Nyckeln till effektiva investeringar

Benchmark: Graf på blå skärm som visar benchmarkanalys.

Börja din handelsresa med Skilling

Handla Nu

I investeringsvärlden spelar benchmarks en nyckelroll för att utvärdera resultatet för portföljer och enskilda investeringar. Genom att jämföra dina investeringar mot ett benchmark kan du få insikter om hur bra de presterar i förhållande till marknad eller en specifik sektor. 

Den här artikeln kommer att utforska konceptet med riktmärken för investeringar, förklara hur de fungerar, diskutera de vanligaste typerna och undersöka deras för- och nackdelar. Genom att förstå och använda riktmärken effektivt kan investerare förbättra sina investeringsstrategier och uppnå bättre ekonomiska resultat.

Inga provisioner, inga påslag.
15/07 - 19/07
TSLA.US: 00:00 - 21:00 UTC
MANAUSD: 13:30 - 20:00 UTC
Handla nu

Benchmark betydelse i investeringar

Ett riktmärke är en standard eller referenspunkt mot vilken resultatet för en portfölj, fond eller investering kan mätas. Vid investeringar är riktmärken vanligtvis marknad som representerar ett specifikt segment av marknad. De används av investerare och fondförvaltare för att utvärdera avkastningen och resultatet av sina investeringar i förhållande till den totala marknad eller en viss sektor.

Till exempel är FTSE MIB det primära riktmärket för den italienska marknad som representerar resultatet för de 40 största företagen noterade på Borsa Italiana.

Hur fungerar benchmarks?

Benchmarks fungerar genom att tillhandahålla en jämförelsepunkt för att utvärdera investeringsresultat. Så här fungerar de:

 1. Val av ett relevant riktmärke: Välj ett riktmärke som stämmer överens med investeringens mål och egenskaper. För en italiensk eget kapital skulle FTSE MIB vara ett relevant riktmärke.
 2. Prestandajämförelse: Jämför avkastningen av investeringen med jämförelseindex under en viss period. Detta hjälper till att avgöra om investeringen överträffar eller underpresterar marknad.
 3. Riskbedömning: Benchmarks hjälper också till att bedöma risken förknippad med en investering. Genom att jämföra volatiliteten och den riskjusterade avkastningen kan investerare förstå hur mycket risk de tar i förhållande till jämförelseindex.
 4. Prestationstillskrivning: Analysera de faktorer som bidrar till investeringens resultat genom att bryta ner avkastningen i förhållande till jämförelseindex. Detta hjälper till att identifiera styrkor och svagheter i investeringsstrategin.
Upplev Skillings prisbelönta plattform
Prova någon av Skillings handelsplattformar på följande enheter: Webben, Android eller iOS.
Bli Medlem

Vilka är de vanligaste typerna av riktmärken för investerare?

Det finns flera typer av riktmärken som används vid investeringar, som var och en har olika syften. Här är de vanligaste:

1. Marknad:

Dessa är de mest använda riktmärkena och representerar resultatet för en specifik marknad eller sektor. Exempel inkluderar:

 • FTSE MIB: Jämförelseindex för den italienska marknad.
 • SPX500: Representerar resultatet för 500 stora företag noterade på börser i USA.
 • MSCI World: Fångar representation för stora och medelstora företag på 23 utvecklade marknader.

2. Obligationsindex:

Används för att mäta resultatet på marknad. Exempel inkluderar:

 • Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index: Ett brett baserat mått på den globala marknad.
 • FTSE italienska statsobligationsindex: Representerar resultatet för italienska statsobligationer.

3. Sektorindex:

Dessa riktmärken spårar prestanda för specifika sektorer på marknad. Exempel inkluderar:

 • FTSE Italia All-Share Banks Index: Representerar resultatet för banksektorn i Italien.
 • S&P Global Clean Energy Index: Spårar prestanda för företag med ren energi över hela världen.

4. Anpassade riktmärken:

Dessa är skräddarsydda riktmärken skapade för att matcha den specifika investeringsstrategin eller målen för en fond eller portfölj.

För- och nackdelar med benchmarks

Att använda riktmärken för att investera har flera fördelar och nackdelar. 

Proffs Nackdelar
Prestationsmätning: Ger en tydlig standard för att utvärdera investeringsresultat. Benchmark mismatch: Att välja ett olämpligt benchmark kan leda till missvisande prestandajämförelser.
Transparens: Förbättrar transparensen genom att erbjuda en objektiv jämförelsepunkt. Överbetoning på kortsiktig prestation: Att fokusera för mycket på kortsiktiga avvikelser från riktmärket kan leda till dåliga långsiktiga investeringsbeslut.
Riskbedömning: Hjälper till att bedöma risken förknippad med investeringar i förhållande till marknad. Referensspårning: Vissa investeringar kan prioritera att följa riktmärket noggrant snarare än att uppnå absolut avkastning, vilket potentiellt begränsar resultatet.
Ansvar: Håller fondförvaltare ansvariga genom att jämföra deras resultat mot ett jämförelseindex. Begränsad relevans: Riktmärken kanske inte alltid speglar specifika investeringsmål eller begränsningar, vilket kan göra dem mindre relevanta för vissa strategier.

Sammanfattning

Benchmarks är viktiga verktyg i investeringsvärlden, som tillhandahåller en standard för att mäta prestanda, bedöma risker och hålla fondförvaltare ansvariga. Att förstå hur benchmarks fungerar och de olika typerna som finns kan hjälpa investerare att fatta mer välgrundade beslut och förbättra sina investeringsstrategier. I Italien spelar riktmärken som FTSE MIB en avgörande roll för att utvärdera resultatet av lokala eget kapital.

Till exempel kan spårning av priset på palladium också fungera som ett riktmärke för ädelmetallinvesteringar, ge insikter om marknad och hjälpa investerare att fatta strategiska beslut, även om tidigare resultat inte garanterar eller förutsäger framtida resultat.

Vanliga frågor

1. Vad är ett riktmärke för investeringar?

Ett riktmärke är en standard eller referenspunkt mot vilken resultatet av en investering kan mätas.

2. Hur fungerar benchmarks?

Benchmarks fungerar genom att tillhandahålla en jämförelsepunkt för att utvärdera investeringsresultat, bedöma risker och analysera resultattillskrivning.

3. Vilka är de vanligaste typerna av riktmärken för investerare?

Vanliga typer av riktmärken inkluderar marknad, obligationsindex, sektorindex och anpassade riktmärken.

4. Vilka är fördelarna och nackdelarna med att använda riktmärken?

Fördelar inkluderar prestationsmätning, transparens, riskbedömning och ansvarsskyldighet. Nackdelar inkluderar risken för benchmark-felmatchning, överbetoning av kortsiktiga prestationer och potentiella begränsningar av prestanda.

5. Hur kan riktmärken hjälpa italienska investerare?

Benchmarks som FTSE MIB hjälper italienska investerare att utvärdera resultatet av sina eget kapital i förhållande till den lokala marknad, vilket ger värdefulla insikter för att fatta välgrundade beslut.

Denna artikel tillhandahålls för allmän information och utgör inte investeringsråd. Observera att Skilling för närvarande endast erbjuder CFDs.

Inga provisioner, inga påslag.
15/07 - 19/07
TSLA.US: 00:00 - 21:00 UTC
MANAUSD: 13:30 - 20:00 UTC
Handla nu
Upplev Skillings prisbelönta plattform
Prova någon av Skillings handelsplattformar på följande enheter: Webben, Android eller iOS.
Bli Medlem