expand/collapse risk warning

CFDer innebærer høy risiko for tap på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper. Du bør forstå hvordan CFDer fungerer og risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 79% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

79% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen.

Handelsvilkår

Benchmark: Nøkkel til effektiv investering

Benchmark: Graf på blå skjerm som viser benchmarkanalyse.

Start din handelsreise med Skilling

Handle Nå

I investeringsverdenen spiller referanseindekser en nøkkelrolle i å evaluere ytelsen til porteføljer og individuelle investeringer. Ved å sammenligne investeringene dine med en referanseindeks, kan du få innsikt i hvor godt de presterer i forhold til markedet eller en bestemt sektor. 

Denne artikkelen vil utforske konseptet med benchmarks i investering, forklare hvordan de fungerer, diskutere de vanligste typene og undersøke deres fordeler og ulemper. Ved å forstå og bruke benchmarks effektivt, kan investorer forbedre sine investeringsstrategier og oppnå bedre økonomiske resultater.

Ingen provisjon, ingen påslag.
15/07 - 19/07
TSLA.US: 00:00 - 21:00 UTC
MANAUSD: 13:30 - 20:00 UTC
Trade nå

Benchmark betydning i å investere

En referanseindeks er en standard eller et referansepunkt som ytelsen til en portefølje, fond eller investering kan måles mot. Ved investering er referanseindekser vanligvis markedsindekser som representerer et spesifikt segment av markedet. De brukes av investorer og fondsforvaltere til å evaluere avkastningen og ytelsen til investeringene deres i forhold til det totale markedet eller en bestemt sektor.

For eksempel er FTSE MIB den primære referansen for det italienske aksjemarkedet som representerer ytelsen til de 40 største selskapene notert på Borsa Italiana.

Hvordan fungerer benchmarks?

Benchmarks fungerer ved å gi et sammenligningspunkt for å evaluere investeringsresultatet. Slik fungerer de:

 1. Valg av en relevant referanseindeks: Velg en referanseindeks som samsvarer nøye med investeringens mål og egenskaper. For et italiensk egenkapital vil FTSE MIB være en relevant referanseindeks.
 2. Sammenligning av ytelse: Sammenlign avkastningen av investeringen med referanseindeksen over en bestemt periode. Dette er med på å avgjøre om investeringen gir bedre eller dårligere resultater i markedet.
 3. Risikovurdering: Benchmarks hjelper også med å vurdere risikoen forbundet med en investering. Ved å sammenligne volatiliteten og risikojustert avkastning kan investorer forstå hvor mye risiko de tar i forhold til referanseindeksen.
 4. Ytelseattribusjon: Analyser faktorene som bidrar til investeringens ytelse ved å bryte ned avkastningen i forhold til referanseindeksen. Dette bidrar til å identifisere styrker og svakheter i investeringsstrategien.
Opplev Skillings prisvinnende plattform
Test alle Skillings handelsplattformer på Web, Android eller iOS.
Åpne konto

Hva er de vanligste typene benchmarks for investorer?

Det er flere typer benchmarks som brukes til å investere, som hver tjener forskjellige formål. Her er de vanligste:

1. Markedsindekser:

Dette er de mest brukte benchmarkene og representerer ytelsen til et spesifikt marked eller sektor. Eksempler inkluderer:

 • FTSE MIB: Referanseindeksen for det italienske aksjemarkedet.
 • SPX500: Representerer resultatene til 500 store selskaper notert på børser i USA.
 • MSCI World: Fanger representasjon av store og mellomstore selskaper på tvers av 23 utviklede markeder.

2. Obligasjonsindekser:

Brukes til å måle ytelsen til obligasjonsmarkedet. Eksempler inkluderer:

 • Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index: Et bredt basert mål på det globale obligasjonsmarkedet.
 • FTSE italiensk statsobligasjonsindeks: Representerer ytelsen til italienske statsobligasjoner.

3. Sektorindekser:

Disse benchmarkene sporer ytelsen til spesifikke sektorer i markedet. Eksempler inkluderer:

 • FTSE Italia All-Share Banks Index: Representerer ytelsen til banksektoren i Italia.
 • S&P Global Clean Energy Index: Sporer ytelsen til ren energiselskaper over hele verden.

4. Egendefinerte referanser:

Dette er skreddersydde referanseindekser laget for å matche den spesifikke investeringsstrategien eller målene til et fond eller en portefølje.

Fordeler og ulemper med benchmarks

Å bruke benchmarks i investering har flere fordeler og ulemper. 

Proffer Ideles
Resultatmåling: Gir en klar standard for evaluering av investeringsytelse. Benchmark mismatch: Velge en upassende benchmark kan føre til misvisende ytelsessammenligninger.
Transparens: Forbedrer åpenheten ved å tilby et objektivt sammenligningspunkt. Overvekt på kortsiktig ytelse: Å fokusere for mye på kortsiktige avvik fra referanseindeksen kan føre til dårlige langsiktige investeringsbeslutninger.
Risikovurdering: Hjelper med å vurdere risikoen knyttet til investeringer i forhold til markedet. Referansesporing: Noen investeringer kan prioritere å følge referanseindeksen tett fremfor å oppnå absolutt avkastning, noe som potensielt begrenser ytelsen.
Ansvarlighet: Holder fondsforvaltere ansvarlige ved å sammenligne deres resultater med en referanseindeks. Begrenset relevans: Referansemerker gjenspeiler kanskje ikke alltid spesifikke investeringsmål eller begrensninger, noe som potensielt gjør dem mindre relevante for visse strategier.

Sammendrag

Benchmarks er essensielle verktøy i investeringsverdenen, og gir en standard for å måle ytelse, vurdere risiko og holde fondsforvaltere ansvarlige. Å forstå hvordan referanseindekser fungerer og de forskjellige typene som er tilgjengelige, kan hjelpe investorer med å ta mer informerte beslutninger og forbedre investeringsstrategiene deres. I Italia spiller referanseindekser som FTSE MIB en kritisk rolle i å evaluere resultatene til lokale egenkapital.

For eksempel kan sporing av prisen på palladium også tjene som en målestokk for investeringer i edle metaller, gi innsikt i markedstrender og hjelpe investorer med å ta strategiske beslutninger, selv om tidligere resultater ikke garanterer eller forutsier fremtidig ytelse.

Vanlige spørsmål

1. Hva er en benchmark for å investere?

En benchmark er en standard eller et referansepunkt som ytelsen til en investering kan måles mot.

2. Hvordan fungerer benchmarks?

Benchmarks fungerer ved å gi et sammenligningspunkt for å evaluere investeringsresultater, vurdere risiko og analysere ytelsesattribusjon.

3. Hva er de vanligste typene benchmarks for investorer?

Vanlige typer referanseindekser inkluderer markedsindekser, obligasjonsindekser, sektorindekser og tilpassede referanseindekser.

4. Hva er fordelene og ulempene ved å bruke benchmarks?

Fordeler inkluderer ytelsesmåling, åpenhet, risikovurdering og ansvarlighet. Ulemper inkluderer risikoen for misforhold i referanseindeksen, overvekt på kortsiktig ytelse og potensielle begrensninger på ytelse.

5. Hvordan kan benchmarks hjelpe italienske investorer?

Benchmarks som FTSE MIB hjelper italienske investorer med å evaluere ytelsen til deres egenkapital i forhold til det lokale markedet, og gir verdifull innsikt for å ta informerte beslutninger.

Denne artikkelen tilbys for generell informasjon og utgjør ikke investeringsråd. Vær oppmerksom på at Skilling for øyeblikket bare tilbyr CFDs.

Ingen provisjon, ingen påslag.
15/07 - 19/07
TSLA.US: 00:00 - 21:00 UTC
MANAUSD: 13:30 - 20:00 UTC
Trade nå
Opplev Skillings prisvinnende plattform
Test alle Skillings handelsplattformer på Web, Android eller iOS.
Åpne konto