expand/collapse risk warning

CFD-er innebär en hög risk för snabb kapitalförlust på grund av hävstångseffekt. 71% av kontona förlorar pengar vid handel med CFD-er hos denna leverantör. Förstå CFD-ers funktion och bedöm din risk.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

Tradingstrategier

LME (London Metal Exchange): fördjupad titt på metal trading

London metal exchange: An artistic representation of a city street, with a building in the background, featuring the iconic London Metal Exchange building.

Metallhandel är en kritisk aspekt av den globala ekonomin, med industrier som sträcker sig från konstruktion till teknik som förlitar sig på den. Och när det kommer till metallhandel framstår London Metal Exchange (LME) som världens största och äldsta marknad.

Bara förra året handlade de 134,2 miljoner lotter, vilket motsvarar 15,2 biljoner dollar. I denna djupgående titt på LME kommer vi att utforska hur det fungerar, varför det är viktigt och hur handlare kan dra nytta av att övervaka dess priser.

Metallhandel fortsätter att vara en central komponent i den globala ekonomin, som stöder sektorer från bygg- och högteknologiska industrier. I spetsen för denna viktiga marknad är London Metal Exchange (LME), känd som den största och mest etablerade metallhandelsplattformen i världen.

Under föregående år upplevde LME betydande handelsaktivitet, hanterade miljontals lotter och underlättade transaktioner värda biljoner dollar, vilket återspeglar dess avgörande roll i global handel. Den här artikeln erbjuder en uppdaterad och detaljerad utforskning av LME, fördjupning i dess operativa mekanismer, dess betydelse på den internationella metallmarknaden och fördelarna som den erbjuder handlare, särskilt i samband med de senaste marknadstrenderna och ekonomiska faktorer som påverkar metallhandeln.

Vad är LME?

LME, som ligger i Storbritanniens huvudstad London, är en marknadsplats för handel med råvaror. Det handlar främst om handel med terminer och optionskontrakt för icke-järnmetaller som koppar, aluminium, zink och bly. LME underlättar också handeln med ädelmetaller som guld och silver. Som medlem i Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) Group (en av världens största börsgrupper), fungerar LME som en självreglerad organisation och tillhandahåller en transparent och effektiv plattform för metallhandel till sina medlemmar.

Ursprung och historia

London Metal Exchange (LME) har en rik historia som går tillbaka till öppnandet av Royal Exchange i London 1571. Den grundades officiellt 1877 för att möta den ökande efterfrågan på metaller under den industriella revolutionen.

Visste du? LME är välkänt för sin unika handelstradition som kallas "ringen", som började i början av 1700-talet på Jerusalem Coffee House. För att locka potentiella metallhandlare brukade köpmän markera en cirkel på marken och ropa "förändring!" med hög röst.

Upplev Skillings prisbelönta plattform

Prova någon av Skillings handelsplattformar på följande enheter: Webben, Android eller iOS.

Bli Medlem

Idag underlättar LME handeln med terminer och optioner på icke-järnmetaller, såväl som ädelmetaller som guld och silver. 2012 förvärvade Hong Kong Exchanges and Clearing LME, vilket är en vanlig trend bland globala börser som försöker minska kostnaderna och öka överlevnadsmöjligheterna i en mycket konkurrensutsatt sektor. Ett annat exempel är förvärvet av New York Mercantile Exchange (NYMEX) 2008 av CME Group (Chicago Mercantile Exchange).

Hur fungerar LME?

LME erbjuder tre metoder för handel med metaller, inklusive: öppet ramaskri, LME Select elektronisk handelsplattform eller via telefonsystem.

Handel med öppet ramaskri är en traditionell metod där handlare fysiskt samlas på LME-handelsgolvet och använder handsignaler och verbala ledtrådar för att köpa och sälja metallkontrakt.
Å andra sidan är LME Select en elektronisk handelsplattform som gör det möjligt för handlare att köpa och sälja metallkontrakt online. Dessutom kan handlare också göra affärer genom telefonsystem.
Däremot stängde CME, en råvarubörs baserad i Chicago, ned ett handelsgolv för råvaror till förmån för elektronisk handel, vilket avslutade en 167 år gammal tradition av handel ansikte mot ansikte.

På samma sätt är det oklart hur länge LME kommer att kunna behålla sin fysiska modell för handel med öppna ramaskri, eftersom den snabba utvecklingen och acceptansen av elektronisk handel inte fungerar till förmån för modellen med öppen ramaskri. Men än så länge är det fortfarande den enda fysiska råvarubörsen i Europa.

Handelstider

LME öppettider

LME är öppen för handel från måndag till fredag, med undantag för allmänna helgdagar i Storbritannien. Det stänger inte heller för lunch. De officiella öppettiderna är följande:

  • Ringhandel: 11:40 till 17:00 (brittisk tid)
  • Kerb trading: 08:00 till 11:40 och 17:00 till 18:00 (brittisk tid)
  • Telefonhandel mellan kontoret: 24 timmar om dygnet (exklusive underhållsperioder)

Under ringhandelstider sätts priserna genom öppen rophandel på LME-handelsgolvet. Curb trading, som äger rum före och efter ringhandel, tillåter handlare att justera sina positioner baserat på ny information som har kommit fram.

Det är viktigt att notera att LME arbetar på brittisk tid, vilket kan skilja sig från din lokala tid beroende på var du befinner dig.

Dra nytta av volatiliteten på råvarumarknaderna

Ta en position på rörliga råvarupriser. Missa aldrig ett tillfälle.

Bli Medlem

Medlemmar av marknaden

London Metal Exchange har en unik marknadsstruktur med olika typer av deltagare som är involverade i handel med metaller. De fem distinkta kategorierna av medlemmar i LME är:

Ringhandlare
Detta är medlemmar som handlar på det öppna ramhandelsgolvet. De agerar som marknadsgaranter, citerar köp- och säljpriser för metallkontrakt och utför affärer för sig själva och sina kunders räkning.
Associerade handlare
De här är helt enkelt handlare och de har inga rättigheter.
Associerade handelsclearingar
Detta är medlemmar som tillhandahåller clearing- och avvecklingstjänster till andra LME-medlemmar. De är auktoriserade att agera som agenter för clearingmedlemmar vid avveckling av affärer.
Associerade mäklare
Detta är medlemmar som är auktoriserade att handla på LME elektroniska handelsplattform, LMEselect. De utför affärer på uppdrag av sina kunder elektroniskt, vilket ger tillgång till LME's globala marknadsdeltagare.
Associate broker clearing
Detta är medlemmar som är auktoriserade medlemmar som ansvarar för att utföra affärer för sina kunders räkning och tillhandahålla clearingtjänster för dessa affärer. De hjälper sina kunder att utföra affärer på handelsgolvet och säkerställer att LME's regler och bestämmelser följs.

Vilka instrument handlas på LME?

LME handlar med en mängd olika metaller, inklusive:

  • Aluminium - Det är världens ledande marknad för handel med aluminiumterminer och optioner.
  • Koppar - Det är den ledande globala marknaden för kopparterminer och optionshandel.
  • Nickel - Det är världens primära marknad för handel med nickel-terminer och optioner.
  • Zink - Det är den ledande marknaden för handel med zink-terminer och optioner.
  • Leda - Det är den primära marknaden för termins- och optionshandel med Ledas.
  • Tenn - Det är världens huvudsakliga marknad för handel med tenn terminer och optioner.

Utöver dessa metaller handlar LME även med andra metaller som bland annat kobolt, molybden och stålämnen.

Handlare på LME kan handla termins- och optionskontrakt på dessa metaller, såväl som spotkontrakt för omedelbar leverans av metall. LME erbjuder också en mängd olika säkringsverktyg och riskhanteringsstrategier för att hjälpa handlare att hantera sin exponering för prisfluktuationer i dessa metaller.

Vilka andra toppbörser finns i råvaruvärlden?

Det finns flera toppbörser i råvaruvärlden, förutom London Metal Exchange. Några av de största och mest välkända råvarubörserna inkluderar:

Chicago Mercantile Exchange (CME)

CME är världens största derivatbörs som erbjuder termins- och optionskontrakt på ett brett utbud av tillgångar, inklusive råvaror som jordbruksprodukter, energi, metaller och mer.

New York Mercantile Exchange (NYMEX)

NYMEX är en division av CME Group och är världens största fysiska råvaruterminsbörs. Det erbjuder terminskontrakt på energiprodukter som råolja, naturgas och eldningsolja.

Intercontinental Exchange (ICE)

ICE är en global börsoperatör som erbjuder termins- och optionskontrakt på råvaror som energi, jordbruk och metaller.

Shanghai Futures Exchange (SHFE)

SHFE är den största terminsbörsen i Kina och erbjuder terminskontrakt på en rad råvaror, inklusive metaller, energi och jordbruksprodukter.

Multi Råvarubörs av Indien (MCX)

MCX är Indiens största råvarubörs och erbjuder terminskontrakt på en rad råvaror, inklusive metaller, energi och jordbruksprodukter.

Sammanfattningsvis

London Metal Exchange (LME) är fortfarande en hörnsten i den globala metallhandelsindustrin. Dess betydande handelsvolym och värde understryker dess betydelse i den världsomspännande ekonomin. Att förstå LME's verksamhet och marknadsinflytande är avgörande för handlare som vill dra nytta av metallhandelsmöjligheter. LME's roll är inte bara avgörande för att fastställa globala metallpriser utan också för att erbjuda en plattform för riskhantering och investeringstillväxt i denna dynamiska sektor.

Med den ökande efterfrågan på metaller är LME's roll på den globala råvarumarknaden mer kritisk än någonsin tidigare. Det fortsätter att anpassa sig till de förändrade marknadsförhållandena och utvecklande handelsteknologier för att möta behoven hos handlare och investerare.

Om du är intresserad av att handla med råvaror, inklusive metaller men du är lite förvirrad över var du ska börja, kan den här guiden vara till stor hjälp för att hjälpa dig komma igång.

Tidigare resultat garanterar eller förutsäger inte framtida resultat. Den här artikeln erbjuds endast i allmänna informationssyfte och utgör inte investeringsrådgivning.