expand/collapse risk warning

CFD-er innebär en hög risk för snabb kapitalförlust på grund av hävstångseffekt. 71% av kontona förlorar pengar vid handel med CFD-er hos denna leverantör. Förstå CFD-ers funktion och bedöm din risk.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

Handelstermer

Sharpe ratio förklarade: varför handlare inte bör ignorera det

Sharpe ratio: En detaljerad vy av en hastighetsmätare som visar Sharpe ratio.

Skulle du hellre ha en hög avkastning på en investering med hög risk eller en lägre avkastning på en investering med låg risk? Som handlare är detta en fråga som du säkert har ställt dig själv flera gånger. Det är här Sharpe-förhållandet kommer in i bilden.

Dra nytta av volatiliteten på aktiemarknaderna
Ta en position på rörliga aktiekurser. Missa aldrig ett tillfälle.
Bli Medlem

Vad är Sharpe-förhållandet?

Sharpe-kvoten är ett mått som hjälper investerare att bedöma den riskjusterade avkastningen på en investering. Den kvantifierar den överavkastning som tjänas per riskenhet, med hänsyn till investeringens volatilitet. En högre Sharpe-kvot indikerar bättre riskjusterad prestation, vilket gör det till ett viktigt verktyg för att utvärdera investeringsmöjligheter. Genom att jämföra Sharpe-kvoterna för olika investeringar kan handlare fatta mer välgrundade beslut och optimera sina portföljer för bättre avkastning.

Hur fungerar det?

Sharpe-kvoten beräknas genom att subtrahera den riskfria avkastningen från den förväntade avkastningen på en investering, och sedan dividera resultatet med standardavvikelsen för investeringens avkastning. Formeln är följande:

Sharpe ratio = (Förväntad avkastning - Riskfri ränta) / Standardavvikelse

Låt oss till exempel överväga en investering med en förväntad avkastning på 10 %, en riskfri ränta på 2 % och en standardavvikelse på 5 %. Beräkningen skulle vara:

Sharpe ratio = (10% - 2%) / 5% = 1,6

Detta innebär att för varje riskenhet som tagits genererade investeringen en överavkastning på 1,6 % jämfört med den riskfria räntan. En högre Sharpe-kvot indikerar bättre riskjusterad prestanda, vilket gör det till ett värdefullt mått för att utvärdera investeringar.

Varför är Sharpe-kvoten viktig för handlare?

  1. Riskbedömning: Handlare måste bedöma och hantera risker i sina investeringsbeslut. Sharpe-kvoten tar hänsyn till risknivån, mätt med standardavvikelsen för avkastning, och jämför den med den förväntade avkastningen. Det hjälper handlare att förstå om den potentiella avkastningen av en investering är värd risken.
  2. Prestandajämförelse: Sharpe-kvoten gör det möjligt för handlare att jämföra den riskjusterade prestandan för olika investeringar eller strategier. Genom att beräkna förhållandet för varje alternativ kan handlare objektivt utvärdera vilken investering som erbjuder en bättre avvägning mellan risk och avkastning. Denna jämförelse hjälper till att identifiera investeringar som genererar högre avkastning för en given risknivå.
  3. Portföljoptimering: Handlare strävar ofta efter att bygga diversifierade portföljer som maximerar avkastningen samtidigt som de hanterar risker. Sharpe-kvoten hjälper till med portföljoptimering genom att bedöma den riskjusterade avkastningen för enskilda tillgångar eller kombinationer av tillgångar. Traders kan allokera sitt kapital mer effektivt genom att välja tillgångar som bidrar positivt till den totala portföljens riskjusterade avkastning.
  4. Riskhantering: Effektiv riskhantering är avgörande för att handlare ska skydda kapital och uppnå konsekvent avkastning. Sharpe-kvoten hjälper handlare att identifiera investeringar eller strategier med överdrivna risknivåer i förhållande till deras potentiella avkastning. Genom att överväga förhållandet kan handlare fatta välgrundade beslut om att justera positioner, implementera riskreducerande strategier eller diversifiera sina portföljer.
  5. Prestationsutvärdering: Handlare måste utvärdera resultatet av sina investeringar eller strategier över tid. Sharpe-kvoten är ett kvantitativt mått för att bedöma den riskjusterade avkastningen och jämföra dem med riktmärken eller industristandarder. Genom att övervaka förändringar i förhållandet kan handlare utvärdera effektiviteten av sina handelsbeslut och identifiera områden för förbättring.
Vad är din tradingstil?
Oavsett spelplan är det första steget till framgång att känna till din stil.
Ta ett Quiz

Vanliga frågor

1. Vad indikerar Sharpe-förhållandet?

Den anger hur väl en investering har presterat i förhållande till dess risknivå.

2. Vad betyder ett högt Sharpe-förhållande?

Det betyder att en investering har uppnått högre avkastning i förhållande till sin risk. Det tyder på att investeringen har gett en attraktiv avvägning mellan risk och belöning.

3. Vad betyder ett lågt Sharpe-förhållande?

Detta tyder på att investeringen har genererat lägre avkastning givet risknivån. Det indikerar en mindre attraktiv avvägning mellan risk och belöning.

4. Kan Sharpe-kvoten vara negativ?

Ja, Sharpe-kvoten kan vara negativ när investeringens genomsnittliga avkastning är lägre än den riskfria avkastningen, vilket indikerar att investeringen inte har kompenserat för den risk som tagits.

5. Är Sharpe-kvoten tillämplig på alla typer av investeringar?

Det används ofta i finans- och investeringsanalyser. Det kan tillämpas på olika typer av investeringar, inklusive aktier, obligationer, fonder och portföljer.

6. Vilka är begränsningarna för Sharpe-förhållandet?

Det har vissa begränsningar. Den förutsätter att avkastningen följer en normalfördelning, vilket kanske inte alltid stämmer. Dessutom förlitar den sig på historiska data och kanske inte exakt förutsäger framtida resultat.

7. Hur kan Sharpe-kvoten användas i portföljförvaltning?

Det är användbart i portföljförvaltning eftersom det hjälper investerare att optimera sin tillgångsallokering. Genom att jämföra förhållandena mellan olika tillgångar eller kombinationer av tillgångar kan investerare konstruera portföljer som maximerar riskjusterad avkastning.

8. Bör Sharpe-kvoten vara den enda faktorn vid investeringsbeslut?

Nej, det bör inte vara den enda faktorn vid investeringsbeslut. Det är viktigt att överväga andra faktorer som investeringsmål, tidshorisont, diversifiering och kvalitativ analys av investeringen.

Denna artikel tillhandahålls för allmän information och utgör inte investeringsråd. Observera att Skilling för närvarande endast erbjuder CFDs.

Dra nytta av volatiliteten på aktiemarknaderna
Ta en position på rörliga aktiekurser. Missa aldrig ett tillfälle.
Bli Medlem
Vad är din tradingstil?
Oavsett spelplan är det första steget till framgång att känna till din stil.
Ta ett Quiz