expand/collapse risk warning

CFD-er innebär en hög risk för snabb kapitalförlust på grund av hävstångseffekt. 71% av kontona förlorar pengar vid handel med CFD-er hos denna leverantör. Förstå CFD-ers funktion och bedöm din risk.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 79% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

79% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

Handelstermer

Makroekonomi: Vad betyder det?

Makroekonomi: Ett diagram som visar BNP-prognosen för några år.

Börja din handelsresa med Skilling

Handla nu

Vad är makroekonomi?

Har du någonsin undrat hur ekonomin i ett helt land fungerar? Det är där makroekonomi kommer in. Makroekonomi är studiet av ekonomin som helhet, där man tittar på övergripande faktorer som nationalinkomst, inflation, arbetslöshet och ekonomisk tillväxt. Det hjälper oss att förstå hur olika delar av ekonomin hänger ihop och hur politik kan påverka ekonomins allmänna hälsa. Genom att studera makroekonomi kan vi förstå saker som varför priserna går upp, varför människor kan förlora sina jobb och hur regeringar försöker hålla ekonomin stabil.

Inga provisioner, inga påslag.
15/07 - 19/07
TSLA.US: 00:00 - 21:00 UTC
MANAUSD: 13:30 - 20:00 UTC
Handla nu

Vad är betydelsen av makroekonomi?

 • Ekonomisk hälsa: Genom att studera makroekonomi kan vi se hur bra ekonomin går. Det hjälper oss att spåra saker som tillväxt, arbetslöshet och inflation.
 • Regeringspolitik: Makroekonomi vägleder regeringar att utforma politik som kan förbättra ekonomin. Det hjälper till exempel att bestämma när skatterna ska sänkas eller öka utgifterna för att öka tillväxten.
 • Förutsäga trender: Det hjälper till att förutsäga ekonomiska trender och framtida utmaningar, vilket gör att vi kan förbereda och undvika ekonomiska problem.
 • Global förståelse: Att förstå makroekonomi hjälper oss att se hur olika länders ekonomier samverkar, vilket är viktigt i vår globaliserade värld.
 • Affärsplanering: Företag använder makroekonomi för att fatta beslut om investeringar, anställning och prissättning.

Makroekonomi vs mikroekonomi: skillnad

Medan makroekonomi tittar på ekonomin i stor skala, som vi har sett, fokuserar mikroekonomi på de mindre, enskilda delarna. Mikroekonomi tittar på enskilda delar av ekonomin. Den fokuserar på hur enskilda konsumenter och företag fattar beslut. Detta inkluderar att studera hur människor bestämmer vad de ska köpa, hur mycket de ska spara eller hur företag bestämmer sina priser och produktionsnivåer. Mikroekonomer analyserar utbud och efterfrågan vilket hjälper till att förklara hur priserna sätts på marknader för varor och tjänster. Till exempel hjälper mikroekonomi oss att förstå varför priset på en specifik produkt kan öka om det finns stor efterfrågan och lågt utbud.

Upplev Skillings prisbelönta plattform
Prova någon av Skillings handelsplattformar på följande enheter: Webben, Android eller iOS.
Bli Medlem

Vilka är de viktigaste makroekonomiska indikatorerna? 

 1. Bruttonationalprodukt (BNP): Detta mäter det totala värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land. En växande BNP betyder att ekonomin går bra.
 2. Arbetslöshetsgrad: Detta visar andelen personer som söker jobb men inte kan hitta ett. En hög arbetslöshet innebär att många människor står utan arbete, vilket kan tyda på ekonomiska problem.
 3. Inflationstakt: Detta mäter hur mycket priserna på varor och tjänster ökar över tiden. Måttlig inflation är normalt, men hög inflation betyder att priserna stiger för snabbt, vilket gör saker dyrare.
 4. Räntor: Fastställda av ett lands centralbank påverkar räntorna hur mycket det kostar att låna pengar. Lägre räntor gör upplåning billigare, uppmuntrar till utgifter och investeringar, medan högre räntor gör det motsatta.
 5. Handelsbalans: Detta är skillnaden mellan ett lands export (varor som säljs till andra länder) och import (varor köpta från andra länder). En positiv handelsbalans betyder att ett land exporterar mer än det importerar.
 6. Consumer Confidence Index: Detta mäter hur optimistiska eller pessimistiska konsumenter är om ekonomin. Högre förtroende innebär att människor är mer benägna att spendera pengar, vilket ökar ekonomin.

Sammanfattning

Som du har sett hjälper makroekonomi oss att se hur väl en ekonomi presterar och vägleder beslutsfattare att fatta beslut som påverkar alla. Genom att studera makroekonomi får vi insikter i hur regeringens politik, globala händelser och konsumenternas förtroende påverkar ekonomisk stabilitet och tillväxt.

Är du kund Skilling än? Skilling är en ansedd och flerprisbelönt CFD-mäklare som låter dig handla över 1200 globala finansiella instrument såsom Stocks, Forex, Kryptovalutor som Bitcoin & Ethereum, råvaror, mjuka råvaror och index. En påminnelse om att tidigare resultat inte är en indikation på framtida resultat. Öppna ett gratis Skilling konto idag och njut av låga spreadar på affärer.

Denna artikel tillhandahålls för allmän information och utgör inte investeringsråd. Observera att Skilling för närvarande endast erbjuder CFDs.

Inga provisioner, inga påslag.
15/07 - 19/07
TSLA.US: 00:00 - 21:00 UTC
MANAUSD: 13:30 - 20:00 UTC
Handla nu
Upplev Skillings prisbelönta plattform
Prova någon av Skillings handelsplattformar på följande enheter: Webben, Android eller iOS.
Bli Medlem