expand/collapse risk warning

CFDer innebærer høy risiko for tap på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper. Du bør forstå hvordan CFDer fungerer og risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 79% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

79% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen.

Handelsvilkår

Makroøkonomi: Hva betyr det?

Makroøkonomi: Et diagram som viser BNP-anslag for noen år.

Start din handelsreise med Skilling

Trade nå

Hva er makroøkonomi?

Har du noen gang lurt på hvordan økonomien i et helt land fungerer? Det er her makroøkonomi kommer inn. Makroøkonomi er studiet av økonomien som helhet, og ser på store faktorer som nasjonalinntekt, inflasjon, arbeidsledighet og økonomisk vekst. Det hjelper oss å forstå hvordan ulike deler av økonomien henger sammen og hvordan politikk kan påvirke den generelle helsen til økonomien. Ved å studere makroøkonomi kan vi forstå ting som hvorfor prisene går opp, hvorfor folk kan miste jobben, og hvordan myndigheter prøver å holde økonomien stabil.

Ingen provisjon, ingen påslag.
15/07 - 19/07
TSLA.US: 00:00 - 21:00 UTC
MANAUSD: 13:30 - 20:00 UTC
Trade nå

Hva er viktigheten av makroøkonomi?

 • Økonomisk helse: Ved å studere makroøkonomi kan vi se hvor godt økonomien gjør det. Det hjelper oss å spore ting som vekst, arbeidsledighet og inflasjon.
 • Regjeringspolitikk: Makroøkonomi veileder regjeringer i å lage politikk som kan forbedre økonomien. For eksempel hjelper det å bestemme når skattene skal kuttes eller øke utgiftene for å øke veksten.
 • Forutsi trender: Det hjelper å forutsi økonomiske trender og fremtidige utfordringer, slik at vi kan forberede og unngå økonomiske problemer.
 • Global forståelse: Å forstå makroøkonomi hjelper oss å se hvordan ulike lands økonomier samhandler, noe som er viktig i vår globaliserte verden.
 • Forretningsplanlegging: Bedrifter bruker makroøkonomi for å ta beslutninger om investeringer, ansettelse og prissetting.

Makroøkonomi vs. mikroøkonomi: forskjell

Mens makroøkonomi ser på økonomien i stor skala som vi har sett, fokuserer mikroøkonomi på de mindre, individuelle delene. Mikroøkonomi ser på enkelte deler av økonomien. Den fokuserer på hvordan individuelle forbrukere og bedrifter tar beslutninger. Dette inkluderer å studere hvordan folk bestemmer hva de skal kjøpe, hvor mye de skal spare, eller hvordan bedrifter bestemmer priser og produksjonsnivåer. Mikroøkonomer analyserer tilbud og etterspørsel som hjelper til med å forklare hvordan prisene settes i markeder for varer og tjenester. For eksempel hjelper mikroøkonomi oss å forstå hvorfor prisen på et spesifikt produkt kan øke hvis det er høy etterspørsel og lavt tilbud.

Opplev Skillings prisvinnende plattform
Test alle Skillings handelsplattformer på Web, Android eller iOS.
Åpne konto

Hva er de viktigste makroøkonomiske indikatorene? 

 1. Bruttonasjonalprodukt (BNP): Dette måler den totale verdien av alle varer og tjenester produsert i et land. Et økende BNP betyr at økonomien går bra.
 2. Arbeidsledighet: Dette viser prosentandelen av personer som leter etter jobber, men ikke finner en. En høy arbeidsledighet betyr at mange mennesker står uten arbeid, noe som kan indikere økonomiske problemer.
 3. Inflasjonsrate: Dette måler hvor mye prisene på varer og tjenester øker over tid. Moderat inflasjon er normalt, men høy inflasjon betyr at prisene stiger for raskt, noe som gjør ting dyrere.
 4. Renter: Sett av et lands sentralbank, rentesatser påvirker hvor mye det koster å låne penger. Lavere renter gjør lån billigere, oppmuntrer til forbruk og investeringer, mens høyere renter gjør det motsatte.
 5. Handelsbalanse: Dette er forskjellen mellom et lands eksport (varer solgt til andre land) og import (varer kjøpt fra andre land). En positiv handelsbalanse betyr at et land eksporterer mer enn det importerer.
 6. Forbrukertillitsindeks: Dette måler hvor optimistiske eller pessimistiske forbrukere er om økonomien. Høyere tillit betyr at folk er mer sannsynlig å bruke penger, noe som øker økonomien.

Sammendrag

Som du har sett, hjelper makroøkonomi oss å se hvor godt en økonomi presterer og veileder beslutningstakere i å ta beslutninger som påvirker alle. Ved å studere makroøkonomi får vi innsikt i hvordan regjeringens politikk, globale hendelser og forbrukertillit påvirker økonomisk stabilitet og vekst.

Er du en Skilling kunde ennå? Skilling er en anerkjent og multi-prisvinnende CFD-megler som lar deg handle over 1200 globale finansielle instrumenter som Aktier, Forex, Kryptovalutaer som Bitcoin & Ethereum, råvarer, Jordbruksråvarer og indekser. En påminnelse om at tidligere resultater ikke er en indikasjon på fremtidige resultater. Åpne en gratis Skilling konto i dag og nyt lave spreads på handler.

Denne artikkelen tilbys for generell informasjon og utgjør ikke investeringsråd. Vær oppmerksom på at Skilling for øyeblikket bare tilbyr CFDs.

Ingen provisjon, ingen påslag.
15/07 - 19/07
TSLA.US: 00:00 - 21:00 UTC
MANAUSD: 13:30 - 20:00 UTC
Trade nå
Opplev Skillings prisvinnende plattform
Test alle Skillings handelsplattformer på Web, Android eller iOS.
Åpne konto