expand/collapse risk warning

CFDer innebærer høy risiko for tap på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper. Du bør forstå hvordan CFDer fungerer og risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen.

Handelsvilkår

Swap i handel: Hva er de og hvordan fungerer de?

Swap in trading image: Two hands holding money against a blue background, representing a financial transaction involving cash flows exchange.

Er du en trader som ønsker å rokke ved strategien din for risikostyring ? Bytte kan være løsningen for deg. Men hva er egentlig bytteavtaler i handel, og hvordan fungerer de?

Bytteavtaler kan virke kompliserte til å begynne med, men med denne veiledningen vil vi bryte ned all informasjonen traders trenger for å forstå disse viktige verktøyene og inkludere dem inn i sine handelsstrategier. Fra å bli kjent med det grunnleggende om bytteavtaler til å bli kunnskapsrik om ulike typer swap – du vil ha en nøyaktig oversikt over hva dette verktøyet er i stand til og hvordan det kan hjelpe finansmarkedene med å bli mer effektive. Gjør deg klar for et dypdykk – la oss begynne!

Hva er en swap i handel: definisjon

En swap i handel er en unik avtale mellom to parter om å utveksle kontantstrømmer basert på en underliggende eiendel eller indeks. Vilkårene i swap spesifiserer vanligvis frekvensen og mengden av kontantstrømmene som skal utveksles, samt de underliggende finansielle instrumentene eller referansekursen som brukes til å beregne kontantstrømmene.

Bytteavtaler kan variere i kompleksitet avhengig av hvordan avtalen er strukturert, men til syvende og sist vil en part godta å motta eller betale ut en rekke forhåndsbestemte kontantstrømmer over tid, avhengig av ytelsen til den underliggende eiendelen eller indeksen. Som et resultat gir bytteavtaler investorer økt finansiell fleksibilitet og tilgang til sofistikerte handelsstrategier.

Ingen provisjon, ingen påslag.
17/06 - 21/06, 00:00 - 21:00 UTC
USDZAR & BTCEUR

*Handling av kryptovaluta er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av landet du bor i.

Trade nå

Typer bytteavtaler innen finans

Innen finans er det et mangfold av forskjellige typer bytteavtaler, som hver tilbyr en unik tilnærming når det gjelder tilgang til nye ressurser eller redusere risiko.

 • Rentebytteavtaler gir en mulighet til å fikse langsiktige lånekostnader og redusere generelle markedssvingninger, mens gjeld aksjebytteavtaler lar selskaper skaffe ytterligere likviditet ved å konvertere utestående gjeld til egenkapital.
 • Valutabytteavtaler innebærer utveksling av kontantstrømmer i forskjellige valutaer, vanligvis for å håndtere valutarisiko for internasjonale virksomheter eller investorer.
 • Råvarebytteavtaler representerer også et flott verktøy for å håndtere volatiliteten til visse varepriser.
 • Kredittmisligholdsbytteavtaler innebærer utveksling av kontantstrømmer basert på forekomsten av en kreditthendelse, for eksempel mislighold eller konkurs, for en bestemt referanseenhet, for eksempel et selskap eller en stat.
 • Totalavkastningsbytteavtaler innebærer utveksling av totalavkastningen på en finansiell eiendel, for eksempel en aksje eller obligasjon, mellom to parter.
 • Aksjebytteavtaler innebærer utveksling av kontantstrømmer basert på utviklingen til en aksjeindeks eller en spesifikk aksje.

Selvfølgelig må man alltid vurdere både fordeler og ulemper før man gjør noe. Varierende restriksjoner, høye transaksjonskostnader og komplekse juridiske aspekter er noen av ulempene ved å bruke disse handelsmetodene.

Hvordan utføre en swap i handel: En trinn-for-trinn guide

 1. Identifisering av involverte parter: Partene som er involvert i swap er vanligvis en kjøper og en selger. Kjøper godtar å motta en kontantstrøm basert på en bestemt referanserente eller finansielt instrument, mens selger godtar å betale en kontantstrøm basert på samme referanserente eller finansielle instrument.
 2. Forhandling av vilkårene: Partene må forhandle om de spesifikke vilkårene for swap, inkludert det nominelle beløpet, frekvensen av kontantstrømmene, den underliggende referanserenten eller det finansielle instrumentet, og alle andre relevante detaljer. Disse vilkårene er vanligvis fastsatt i en swap .
 3. Utføring av swap : Når partene har blitt enige om vilkårene, signerer de swap og utveksler nødvendig sikkerhet.
 4. Sporing av kontantstrømmene: I løpet av swap levetid må partene spore kontantstrømmene og sikre at de blir betalt og mottatt i henhold til vilkårene i swap .
 5. Avgjøre swap: Ved slutten av swap gjør partene opp swap ved å utveksle de endelige kontantstrømmene basert på vilkårene i swap .

Bytteavtaler kan utføres over-the-counter (OTC) eller på organiserte børser. OTC bytteavtaler er vanligvis tilpasset for å møte partenes spesifikke behov, mens børshandlede bytteavtaler er standardiserte kontrakter som enkelt kan handles på børsen.

Curious about Forex trading? Time to take action!
Use our free demo account to practise trading 70+ different Forex pairs without risking real cash
Åpne konto

Vanlige fallgruver å unngå når du gjør bytte i handel

Swap kan være lønnsomt hvis det gjøres med omtanke, men det er viktig å merke seg de potensielle fallgruvene som kan forårsake kostbare feil.

En av de vanligste feiltrinnene å unngå når du bytter i handel, er å ikke vurdere om et av de involverte parene er overvurdert eller undervurdert; en ubegrunnet beslutning kan føre til et skjevt forhold og et ugunstig resultat.

I tillegg er et annet falskt trekk ved byttehandel ikke å ta hensyn til uventede påvirkninger utenfor; tenk økonomiske trender og inflasjon -renter, siden disse har potensial til å påvirke swap verdiene betydelig. Å være klar over hva som påvirker handelen din, vil hjelpe deg med å ta mer informerte beslutninger når du utfører bytteavtaler.

Er bytteavtaler regulert?

Investorer er vanligvis nysgjerrige på om bytteavtaler er regulert i finansmarkedet, og svaret på dette er et rungende ja. For å begrense risiko, stiller regulatoriske organer som CySEC et rammeverk av regler og retningslinjer som må oppfylles for at en swap skal finne sted.

Ved å overholde sine forskrifter sikrer disse organisasjonene sikkerheten til både kjente og ukjente parter som er involvert i handelsprosessen, og beskytter dem mot mulig svindel eller svindel som stammer fra uregulerte bytteavtaler.

Selv om det vanligvis er et element av risiko i enhver form for finansiell transaksjon, med en forståelse av regelverket satt på plass av institusjoner som CySEC, kan investorer være trygge med å vite at eventuelle tap knyttet til bytteavtaler har blitt minimert.

Bunnlinjen

For å oppsummere er swapper finansielle instrumenter som brukes i handel for å utveksle kontantstrømmer mellom to parter basert på en referanserente eller finansielt instrument. Det finnes ulike typer swapper, inkludert rentebytteavtaler, valutabytteavtaler, råvarebytteavtaler, kredittbytteavtaler, totalavkastningsswapper og aksjebytteavtaler.

Swapper brukes til å håndtere finansielle risikoer, som renterisiko eller valutarisiko, og brukes også for spekulasjon eller investeringsformål. Det er viktig å forstå bytteavtaler og deres ulike typer, da de er komplekse finansielle instrumenter som krever høy kompetanse og kunnskap om finansmarkedene. Å forstå bytteavtaler kan hjelpe investorer og tradere med å håndtere finansiell risiko og ta informerte investeringsbeslutninger.

Beste CFD-megler for dagshandel

Spekuler på prisbevegelsen til 1200+ CFD-instrumenter inkludert 60+ cryptos , aksjer , råvarer , Forex & mer med Skilling , 2023 global prisvinnende CFD-megler.

 • Rask utførelse
 • Pålitelighet
 • Lav kostnad

Vanlige spørsmål

1. Hva er en swap i handel?

En swap i handel er en derivatkontrakt der to parter utveksler finansielle instrumenter, ofte for å sikre risiko eller få eksponering mot ulike typer eiendeler eller markeder.

2. Hva er typene bytteavtaler innen finans?

De vanligste typene bytteavtaler er rentebytteavtaler, valutabytteavtaler, råvarebytteavtaler og kredittbytteavtaler. Hver tjener forskjellige formål og involverer forskjellige typer eiendeler.

3. Hvordan utfører du en swap i handel?

Gjennomføring av en swap innebærer å inngå en avtale med en annen part der vilkårene for swap er klart definert, for eksempel type swap, hvilke eiendeler som er involvert og varigheten av swap.

4. Hvorfor brukes swapper i handel?

Bytteavtaler brukes til å styre risiko, spekulere i fremtidige markedsbevegelser eller endre eksponeringstype eller varighet uten å måtte kjøpe eller selge den underliggende eiendelen.

5. Er bytteavtaler risikabelt?

Som ethvert finansielt instrument bærer bytteavtaler risiko. Den primære risikoen er at den andre parten ikke vil oppfylle sine forpliktelser etter kontrakten. Andre risikoer inkluderer markeds-, likviditets- og juridiske risikoer.

6. Hvordan blir bytteavtaler verdsatt?

Swapper verdsettes vanligvis til netto nåverdi (NPV). Dette innebærer å beregne nåverdien av de forventede fremtidige kontantstrømmene til swap.

7. Kan hvem som helst bytte bytte?

Selv om alle teoretisk sett kan bytte bytteavtaler, brukes de i praksis hovedsakelig av finansinstitusjoner og store selskaper på grunn av deres kompleksitet og det høye nivået av risikostyring som kreves.

Ikke investeringsråd. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Ingen provisjon, ingen påslag.
17/06 - 21/06, 00:00 - 21:00 UTC
USDZAR & BTCEUR
*Handling av kryptovaluta er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av landet du bor i.
Trade nå
Curious about Forex trading? Time to take action!
Use our free demo account to practise trading 70+ different Forex pairs without risking real cash
Åpne konto