expand/collapse risk warning

CFDer innebærer høy risiko for tap på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper. Du bør forstå hvordan CFDer fungerer og risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen.

Trading indikatorer og verktøy

ADX: Forstå den gjennomsnittlige retningsindeksen

ADX - Average Directional Index: Et rom som viser aksjekurser på flere skjermer.

Som trader, er det viktig å ha tilgang til verktøy som kan hjelpe deg med å ta informerte beslutninger når du kjøper og selger verdipapirer. Et slikt verktøy er ADX - Average Directional Index. I denne omfattende veiledningen vil vi utforske hva ADX er, hvordan du bruker det, og noen handelsstrategier som inkluderer denne indikatoren.

Hva er ADX?

ADX, eller Average Directional Index, er en teknisk indikator som ble utviklet av J. Welles Wilder Jr. på slutten av 1970-tallet. Den måler styrken til en trend i et verdipapirs prisbevegelse og brukes til å identifisere overskriften og intensiteten til en trend.

Denne beregningen beregnes ved hjelp av en formel som tar hensyn til positive og negative retningsbevegelser. Den produserer en enkelt verdi som varierer fra 0 til 100. En ADX-verdi på 25 eller høyere regnes som en sterk trend, mens en verdi under 20 indikerer en svak.

Det er en allsidig indikator som kan brukes på forskjellige måter, avhengig av din handelsstil. En av hovedfordelene med denne indeksen er at den hjelper tradere med å unngå falske signaler som kan oppstå når en pris beveger seg i sidelengs retning. Ved å måle styrken til trenden, kan ADX bidra til å avgjøre om denne er sterk nok til å fortsette eller om den sannsynligvis vil snu.

Ved å forstå hva den gjennomsnittlige retningsindeksen er og hvordan de skal bruke den, kan tradere ta bedre informerte investeringsbeslutninger, forstå trendretning og styrke.

Hva er din trading stil?
Å kjenne seg selv er gjerne det første skrittet for å lykkes på de fleste områder.
Ta quizen

Hvordan bruke ADX når du handler

ADX er en populær indikator blant tradere som bruker teknisk analyse. Her er noen måter å bruke det på i investeringene dine:

  1. Trends styrke: Som nevnt måler ADX styrken til en trend. Du kan bruke den til å finne ut om den er sterk nok til å handle eller ikke. Hvis indeksen er over 25, indikerer det en sterk trend, mens under 20 tyder på en svak.
  2. Retning for en trend: Denne beregningen kan bidra til å bekrefte retningen til en trend. Hvis den er stigende, tyder det på at trenden blir sterkere. Omvendt, hvis den faller, tyder det på at trenden kan miste styrke.
  3. Divergens: Divergence oppstår når prisen på et verdipapir beveger seg i motsatt retning av ADX. Dette kan signalisere en potensiell trendvending eller endring i trendretning.
  4. Andre tekniske indikatorer: Den gjennomsnittlige retningsindeksen kan brukes sammen med andre tekniske indikatorer, for eksempel glidende gjennomsnitt for å bekrefte handelssignaler. For eksempel, hvis et glidende gjennomsnitt skjer mens indeksen stiger, kan det indikere en sterk trend.
  5. Stop loss-ordrer: ADX ​​kan hjelpe tradere med å sette stop loss- ordrer. Når den er stigende, tyder det på at trenden blir sterkere, så det kan være lurt å sette en bredere terskel. Motsatt, når den faller, tyder det på at trenden kan miste styrke, så det kan være lurt å sette en strammere grense.

Oppsummert er denne beregningen et allsidig verktøy som kan hjelpe tradere med å identifisere trendstyrke og retning, samt bekrefte handelssignaler. Ved å bruke den sammen med andre indikatorer og sette en passende strategi, kan investorer ta informerte beslutninger og håndtere risiko effektivt.

ADX-indikatorberegninger

ADX beregnes ved å bruke en formel som vurderer forskjellen mellom den positive retningsbevegelsen (+DM) og den negative retningsbevegelsen (-DM). Formelen er følgende:

adx-indicator-calculations-no.png

Hvor:

  • +DM = Nåværende Høy-Forrige Høy
  • -DM = Forrige lav-strøm lav

Indeksen beregnes over en viss periode, typisk 14 perioder, og uttrykkes i prosent.

Jo høyere prosentandel, desto sterkere er trenden. En verdi over 25 anses å indikere en sterk trend, mens en verdi under 20 antyder en svak. Selve linjen for gjennomsnittlig retningsindeks er vanligvis ledsaget av to andre linjer:

  • +DI (positiv retningsindikator) som måler styrken av oppadgående prisbevegelser
  • -DI (negativ retningsindikator) som representerer styrken til nedadgående prisbevegelser

Denne beregningen kan vises i et eget vindu under prisdiagrammet eller legges over selve prisdiagrammet. Det brukes også ofte i kombinasjon med andre tekniske indikatorer for å bekrefte handelssignaler og identifisere potensielle trender.

Handelsstrategier med ADX

ADX-indikatoren er et kraftig verktøy som kan brukes til å utvikle effektive handelsstrategier. Her er noen eksempler på de mest populære:

Handelsstrategi Beskrivelse Beste markedsforhold
Trend følger Identifiserer trender i markedet og ser etter muligheter for å gå i retning av trenden når ADX er over 25. Trendende markeder.
ADX Breakout Identifiserer potensielle utbrudd i markedet når indeksen stiger og krysser over 25. Ser etter inngangsmuligheter når prisen bryter over nøkkelmotstand eller under nøkkelstøttenivåer. Markeder med klare nivåer av støtte og motstand.
ADX- Divergence Identifiserer avvik mellom pris og indikatoren for å identifisere potensielle reverseringer. Bearish divergence oppstår når prisen gjør høyere høyder, men ADX gjør lavere høyder. Bullish divergence oppstår når eiendeler gjør lavere nedturer, mens indikatorer gjør høyere nedturer. Markeder som viser tegn til utmattelse eller reversering.

Totalt sett er denne beregningen et allsidig verktøy som kan brukes i en rekke handelsstrategier. Investorer bør alltid bruke andre indikatorer og verktøy for å bekrefte sine handler og administrere risikoen. I neste kapittel vil vi utforske andre indikatorer og verktøy som kan forbedre din handelsopplevelse.

Opplev Skillings prisvinnende plattform
Test alle Skillings handelsplattformer på Web, Android eller iOS.
Åpne konto

Forbedre handelsopplevelsen din ved å kombinere ADX med andre indikatorer

ADX kan brukes sammen med andre indikatorer og verktøy for å forbedre handelsopplevelsen. Disse kan gi ytterligere bekreftelse på trender og potensielle inngangs- og utgangspunkter.

Glidende gjennomsnitt (MA)

Et populært verktøy er Moving Average (MA), som kan hjelpe med å identifisere retningen til trenden og potensielle støtte- og motstandsnivåer. Traders bruker ofte en kombinasjon av kortsiktige og langsiktige MA-er for å få mer presis informasjon.

Relativ styrkeindeks (RSI)

En annen nyttig indikator er Relative Strength Index (RSI), som måler styrken til prisbevegelser. Når det kombineres med ADX, kan investorer se etter muligheter til å gå inn i handler når begge viser bullish eller bearish signaler.

Bollinger Band

Bollinger Band brukes også ofte for å identifisere potensielle utbrudd og volatilitet i markedet. Disse båndene er basert på et glidende gjennomsnitt og standardavvik. De kan hjelpe tradere med å identifisere nøkkelnivåer av støtte og motstand.

Til slutt bør handelsmenn alltid bruke risikostyringsverktøy som stop-loss-ordrer og posisjonsstørrelse for å beskytte kapitalen. Disse verktøyene kan bidra til å begrense tap og maksimere gevinster, selv under volatile markedsforhold.

Ved å bruke en kombinasjon av disse og andre indikatorer, kan handelsmenn forbedre sin aktivitet og ta mer informerte beslutninger. Det er imidlertid viktig å huske at ingen indikator eller verktøy kan garantere fortjeneste, og investorer bør alltid gjøre sine egne undersøkelser og analyser før de foretar seg noe.

Konklusjon

ADX-indikatoren er et kraftig verktøy som kan hjelpe deg med å ta informerte beslutninger. Ved å forstå hva det er, hvordan du bruker det, og noen strategier som inkluderer det, kan du ta handelen din til neste nivå. Husk å kombinere det med andre verktøy for å få et mer helhetlig syn på markedet, og ha alltid en solid plan på plass.

Tidligere resultater garanterer eller forutsier ikke fremtidig ytelse. Denne artikkelen tilbys kun for generell informasjon og utgjør ikke investeringsråd.

Hva er din trading stil?
Å kjenne seg selv er gjerne det første skrittet for å lykkes på de fleste områder.
Ta quizen
Opplev Skillings prisvinnende plattform
Test alle Skillings handelsplattformer på Web, Android eller iOS.
Åpne konto