expand/collapse risk warning

CFDer innebærer høy risiko for tap på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper. Du bør forstå hvordan CFDer fungerer og risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen.

Handelsvilkår

Stop loss: En omfattende guide for å beskytte investeringene dine

En mann ved et skrivebord med skjermer som viser økonomiske data, med fokus på stop loss.

Stop loss er en fundamental risikostyringsteknikk brukt av tradere og investorer for å beskytte kapitalen deres. Det innebærer å sette et forhåndsbestemt prisnivå som en investering automatisk vil bli solgt til dersom markedet beveger seg mot ønsket retning.

Konseptet er forankret i forståelsen av at investeringer kommer med en risiko. Markedsforholdene kan endre seg raskt, og prisene kan svinge uforutsigbart. Ved å implementere en stop loss -ordre kan investorer etablere et klart utgangspunkt, og sikre at tap holdes innenfor deres egne forhåndsbestemte grenser.

Disse bestillingene plasseres vanligvis under kjøpesummen for lange posisjoner og over kjøpesummen for korte posisjoner. Dette åpner for et forhåndsdefinert utgangspunkt i tilfelle markedet beveger seg ugunstig. Traders bestemmer dette nivået basert på faktorer som teknisk analyse, støttenivåer og risikotoleranse.

Ved å innlemme det i strategien sin, kan tradere forbedre sine risikostyring praksis og øke sjansene deres for langsiktig suksess i finansmarkedene.

Hvordan bruke stop loss effektivt

Å implementere et stop loss effektivt er avgjørende, og ved å følge noen få nøkkeltrinn kan tradere og investorer optimalisere bruken av stop loss og forbedre deres handelsstrategier.

 1. Begynn med å bestemme prisnivået du er villig til å avslutte handelen på. Denne beslutningen bør være basert på grundig analyse, med tanke på faktorer som støtte- og motstandsnivåer, tekniske indikatorer og markedsvolatilitet. Det er viktig å angi et stop loss -nivå som stemmer overens med din risikotoleranse og trading stil.
  Hva er din trading stil?
  Å kjenne seg selv er gjerne det første skrittet for å lykkes på de fleste områder.
  Ta quizen
 2. Ta hensyn til de rådende markedsforholdene og volatiliteten. I svært volatile markeder kan bredere stop loss -nivåer være nødvendig for å imøtekomme prissvingninger uten å utløse for tidlige exits. Motsatt, under roligere markedsforhold, kan strammere stop loss -nivåer være passende.
 3. Finansmarkedene er dynamiske, og prisene kan endre seg raskt. Det er avgjørende å gjennomgå og justere  stop loss -nivåene dine med jevne mellomrom for å gjenspeile endrede markedsforhold.
 4. Følelser kan spille en betydelig rolle i handelsbeslutninger. Frykt og grådighet kan føre til impulsive handlinger, som får handelsmenn til å avvike fra sine strategier. Ved å angi forhåndsbestemte stop loss -nivåer, kan du dempe emosjonell forstyrrelse og opprettholde disiplin i din handelstilnærming.
 5. Stop loss er bare én komponent i en omfattende risikostyringsstrategi. Vurder å integrere andre risikostyringsteknikker, som posisjonsstørrelse, diversifisering og resultatmål.

Husk at stop loss -ordrer kanskje ikke garanterer beskyttelse mot alle tap, spesielt under raskt skiftende markedsforhold. Det er viktig å holde seg informert, tilpasse seg markedsdynamikken og kontinuerlig forbedre handelsstrategiene dine.

Fordeler & ulemper

Stop loss er et populært risikostyringsverktøy i finansmarkedene, og tilbyr både fordeler og ulemper. Å forstå dem kan hjelpe tradere med å ta informerte beslutninger og optimalisere deres handelstilnærming.

S/N Proffer Ideles
1. Risikostyring: Stop loss bidrar til å begrense potensielle tap og beskytte kapital. Falske signaler: I volatile markeder kan stop loss -ordrer utløses av prissvingninger som kanskje bare er midlertidige, noe som fører til for tidlige utganger.
2. Disiplin: Det hjelper med å opprettholde handelsdisiplin og unngå impulsive beslutninger basert på følelser. Overreliance: Å stole utelukkende på stop loss -ordrer uten å vurdere andre faktorer kan resultere i tapte muligheter og suboptimale handelsbeslutninger.
3. Automasjon: Stop loss -ordrer kan settes på forhånd, noe som gir mulighet for aktiv risikostyring selv når tradere ikke er i stand til å overvåke markedet kontinuerlig. Piskesager på markedet: Stop loss -ordrer kan utløses av midlertidige markedssvingninger, noe som forårsaker for tidlige utganger før den tiltenkte handelsretningen gjenopptas.
4. Kapitalbevaring: Stop loss beskytter tradere mot betydelige tap og bidrar til å bevare kapital for fremtidige handler. Psykologisk innvirkning: Hyppig utløsning av stop loss -ordrer kan ha en negativ psykologisk innvirkning, som potensielt kan føre til å gruble og hindre traderes tillit.

Det er viktig å huske at stop loss bare er en komponent i en omfattende risikostyringsplan og bør brukes sammen med andre strategier for å optimalisere handelsresultater.

Stop loss og etterfølgende stopp: hva er forskjellene?

Stop loss og etterfølgende stopp er viktige verktøy for å håndtere risiko og maksimere fortjenesten i finansmarkedene. La oss fordype oss i hver av disse teknikkene, forstå deres formål og sammenligne funksjonene deres:

Teknikk Formål Funksjoner
Stop loss For å begrense potensielle tap ved å avslutte en handel til et forhåndsbestemt prisnivå. Plassert under kjøpesummen for lange posisjoner og over for korte posisjoner.
Etterfølgende stopp For å beskytte akkumulert fortjeneste ved dynamisk å justere stop loss -nivået når prisen beveger seg gunstig. Følger prisbevegelsen med en fastsatt prosentandel eller verdi, og opprettholder en forhåndsbestemt avstand. Lukker posisjonen hvis prisen går tilbake med den etterfølgende stoppavstanden.

Etterfølgende stopp tilbyr en mer dynamisk tilnærming. Den justerer stop loss -nivået når handelen beveger seg i traderens favør, og beskytter akkumulert fortjeneste. Det lar tradere delta i langsiktige trender mens de beskytter seg mot betydelige tilbakeslag.

Disse teknikkene jobber sammen for å lage en omfattende risikostyringsstrategi. Ved å bruke dem effektivt, kan handelsmenn finne en balanse mellom beskyttelse av kapital og maksimering av fortjeneste.

Opplev Skillings prisvinnende plattform
Test alle Skillings handelsplattformer på Web, Android eller iOS.
Åpne konto

Vanlige spørsmål

1. Bør jeg alltid bruke et stop loss for hver handel?

Mens stop loss er et verdifullt verktøy for risikostyring, er det kanskje ikke egnet for enhver handelsstrategi. Noen tradere kan velge alternative teknikker basert på deres tilnærming eller markedsforhold. Men å ha en klar exit-strategi, enten det er gjennom et stop loss eller andre midler, er avgjørende for å beskytte mot for store tap.

2. Hva skjer hvis markedsgapene og mitt stop loss utløses til en vesentlig annen pris?

Under volatile markedsforhold eller under nyhetshendelser kan det oppstå prisgap, noe som fører til at stop loss -ordren blir utført til en annen pris enn forventet. Dette fenomenet er kjent som glidning. Slippage er en risiko som ligger i handel, men den kan reduseres ved å bruke grenseordre i stedet for markedsordre for utførelse av stop loss.

3. Kan jeg manuelt justere stop loss når en handel er startet?

Det anbefales generelt å angi stop loss nivået før du går inn i en handel og holde seg til det. Å gjøre impulsive justeringer av stop loss basert på følelser eller kortsiktige markedssvingninger kan undergrave effektiviteten til risikostyringsstrategien. Tradere kan imidlertid vurdere etterfølgende stoppteknikker for å justere stop loss dynamisk etter hvert som handelen skrider frem.

4. Hvordan bestemmer jeg riktig etterfølgende stoppavstand?

Den etterfølgende stoppavstanden avhenger av ulike faktorer, inkludert volatiliteten i markedet og tidsrammen for handelen. Traders kan bruke tekniske indikatorer, for eksempel glidende gjennomsnitt eller volatilitetsbaserte mål, for å veilede dem i å angi en passende etterfølgende stoppavstand.

I den stadig skiftende verden av finansmarkeder, kan det å innlemme effektive risikostyringsstrategier som stop loss være en game-changer for tradere. Husk at suksess i handel handler ikke bare om å tjene penger, men også om å bevare kapital og håndtere risiko på en fornuftig måte.

Hold deg disiplinert, hold deg informert og omfavn reisen med kontinuerlig læring. Måtte dine handelsforsøk bli styrt av sunn risikostyringspraksis, som fører deg mot langsiktig suksess og økonomisk myndighet.

Ikke investeringsråd. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Hva er din trading stil?
Å kjenne seg selv er gjerne det første skrittet for å lykkes på de fleste områder.
Ta quizen
Opplev Skillings prisvinnende plattform
Test alle Skillings handelsplattformer på Web, Android eller iOS.
Åpne konto