CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 80% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 80% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

Tilsynsmyndighet:

×
CySEC

Skilling Ltd er autorisert og regulert av Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) med CIF lisens No. 357/18

Fortsett
FSA

Skilling (Seychelles) Ltd, er autorisert og regulert av the Financial Services Authority (FSA) under lisens No. SD042

Fortsett
Trading artikler

Støtte og motstandsnivåer

Blog Images - Skilling.png

Støtte- og motstandsnivå er veldig viktige begreper innen teknisk analyse. Dette bør en lære så raskt som mulig da man stadig vekk vil møte på uttrykkene. Støtte og motstand kan beskrives som en grafisk fremstilling av “konflikten” mellom tilbud og etterspørsel i et gitt marked.

Så når et marked stiger blir det etterhvert mer tilbud, og når et marked faller blir det etterhvert mer etterspørsel (varen blir billigere!) Setter man dette inn i en graf kaller man det Støtte og Motstand. La oss se litt nærmere på dette.

Støtte


Støtten er et nivå der kursen ser ut til å ikke ville falle lavere på grunn av at etterspørselen (kjøperne) er sterke/mange nok til å holde kursen oppe. Man kan da trekke en linje under viktige bunner i markedet (se bilde lenger ned).

shutterstock_1510921217.png

Motstand


Man har Motstand når kursen ser ut til å ikke ville stige høyere på grunn av at tilbudet (selgerne) er sterke/mange nok til å holde kursen nede. Man kan da trekke en linje over viktige topper i markedet (se bilde lenger ned).

Man kan identifisere Støtte- og motstandsnivåer ved bruk av “Pivot-punkter”, glidende gjennomsnitt, eller som mest vanlig; bare merke seg nivåene som danner slike topper/bunner som ikke blir brutt med en linje.

shutterstock_1510921220.png

Tolkning av Støtte og Motstand


Støtte og motstand er to svært viktige nivåer når det gjelder trendidentifikasjon siden en opptrend vil ha en tendens til å bryte gjennom tidligere motstandsnivåer for å gjøre høyere høyder mens en nedtrend vil bryte gjennom de tidligere støttenivåene under markedet for å gjøre lavere nedturer.

Når støttelinjen under det siste store lavpunktet brytes i en opptrend, indikerer det at opptrenden svekkes og kan snu snart. På samme måte, når den nylige motstandslinjen i en nedadgående trend brytes, indikerer det at trenden svekkes og at en trendreversering kan forekomme. Når en støtte- eller motstandslinje brytes, inverserer den ofte til å bli en motstands- eller støttelinje for fremtidige prisbevegelser.

Viktige indikatorer


Støtte og motstand er viktige nivåer for å identifisere trender. En oppadgående trend vil som regel måtte bryte igjennom tidligere motstandsnivåer for å sette nye høyeste noteringer. En nedadgående trend må bryte tidligere støttenivåer for å sette nye laveste noteringer.

Når en støtte blir brutt i en oppadgående trend, indikerer det ofte at trenden er svakere og kanskje vil snu. På samme måte vil brudd av en motstand i en nedadgående trend indikere at trenden er svakere og kanskje vil snu. Legg også merke til at en brutt motstand ofte blir til en støtte senere (og omvendt).

Screenshot 2022-03-23 at 10.25.54.png

Skilling sammendrag

Støtte- og motstandsnivå er helt klart viktige verktøy for enhver trader. De er grunnleggende for å forstå teknisk analyse. Samtidig er de enkle å forstå, og du kan til og med se slike nivåer uten å trekke en linje i grafen. Vi mener det er viktig at du bruker tid på å studere dette, slik at du mestrer teknikken bra. Husk at det er veldig enkelt å tegne slike linjer i Skilling plattformen!

Dette er ikke investeringsråd. Tidligere avkastning garanterer ikke fremtidig avkastning.

Relaterte Artikler

Hva er Ichimoku Cloud og hvordan leses det?

Ichimoku Cloud består av fem linjer som er plottet i et “candle-stick” diagram. Siden det er en japansk indikator er man...

Hva er bull- og bearmarkeder?

Før en begynner å trade i finansmarkedene er det veldig greit om en har klart for seg hva «bull» og «bear» begrepene be...

Hvordan Identifisere Forskjellige Typer Lysestakemønstre?

Candlestick er favoritten til veldig mange tradere for å observere på kursbevegelser i et instrument / marked. La oss ta...

Viktig beskjed

Denne hjemmesiden er ikke tiltenkt EU-kunder og faller utenfor det europeiske regulatoriske rammeverket (blant annet) the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II.
Ved å fortsette, aksepterer og anerkjenner du å se innhold som tilbys av Skilling (Seychelles) Limited, som er autorisert og regulert av Seychelles Financial Supervisory Authority, og at din avgjørelse om å fortsette er gjort av deg uavhengig og på eget initiativ, og at ingen fremstøt eller anbefaling er gjort av Skilling eller noen andre selksap i Skilling Group.

Fortsett

Viktig beskjed

Denne hjemmesiden er ikke tiltenkt EU-kunder og faller utenfor det europeiske regulatoriske rammeverket (blant annet) the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II.
Ved å fortsette, aksepterer og anerkjenner du å se innhold som tilbys av Skilling (Seychelles) Limited, som er autorisert og regulert av Seychelles Financial Supervisory Authority, og at din avgjørelse om å fortsette er gjort av deg uavhengig og på eget initiativ, og at ingen fremstøt eller anbefaling er gjort av Skilling eller noen andre selksap i Skilling Group.

Fortsett