expand/collapse risk warning

CFD-er innebär en hög risk för snabb kapitalförlust på grund av hävstångseffekt. 71% av kontona förlorar pengar vid handel med CFD-er hos denna leverantör. Förstå CFD-ers funktion och bedöm din risk.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

Handelsindikatorer och verktyg

ADX: Förstå det genomsnittliga riktningsindexet

ADX - Average Directional Index: Ett rum som visar aktiekurser på flera skärmar.

Som handlare är det viktigt att ha tillgång till verktyg som kan hjälpa dig att fatta välgrundade beslut när du köper och säljer värdepapper. Ett sådant verktyg är ADX - Average Directional Index. I den här omfattande guiden kommer vi att utforska vad ADX är, hur man använder det och några handelsstrategier som innehåller denna indikator.

Vad är ADX?

ADX, eller Average Directional Index, är en teknisk indikator som utvecklades av J. Welles Wilder Jr. i slutet av 1970-talet. Den mäter styrkan hos en trend i ett värdepappers prisrörelse och används för att identifiera rubriken och intensiteten i en trend.

Detta mått beräknas med hjälp av en formel som tar hänsyn till de positiva och negativa riktningsrörelserna. Den producerar ett enda värde som sträcker sig från 0 till 100. Ett ADX-värde på 25 eller högre anses vara en stark trend, medan ett värde under 20 indikerar en svag.

Det är en mångsidig indikator som kan användas på olika sätt, beroende på din handelsstil. En av de främsta fördelarna med detta index är att det hjälper handlare att undvika falska signaler som kan uppstå när ett pris rör sig i sidled. Genom att mäta styrkan i trenden kan ADX hjälpa till att avgöra om detta är tillräckligt starkt för att fortsätta eller om det sannolikt kommer att vända.

Genom att förstå vad det genomsnittliga riktningsindexet är och hur man använder det, kan handlare fatta bättre informerade investeringsbeslut, förstå trendriktning och styrka.

Vad är din tradingstil?
Oavsett spelplan är det första steget till framgång att känna till din stil.
Ta ett Quiz

Hur man använder ADX vid handel

ADX är en populär indikator bland handlare som använder teknisk analys. Här är några sätt att använda det i dina investeringar:

  1. Trends styrka: Som nämnts mäter ADX styrkan hos en trend. Du kan använda den för att avgöra om den är tillräckligt stark för att handla eller inte. Om indexet är över 25 indikerar det en stark trend, medan under 20 tyder på en svag.
  2. Riktning för en trend: Detta mått kan hjälpa till att bekräfta riktningen för en trend. Om den stiger tyder det på att trenden blir starkare. Omvänt, om den faller, tyder det på att trenden kan tappa styrka.
  3. Divergens: Divergens uppstår när priset på ett värdepapper rör sig i motsatt riktning mot ADX. Detta kan signalera en potentiell trendvändning eller en förändring i trendriktningen.
  4. Andra tekniska indikatorer: Det genomsnittliga riktningsindexet kan användas tillsammans med andra tekniska indikatorer, såsom glidande medelvärden för att bekräfta handelssignaler. Till exempel, om ett glidande medelvärde sker medan indexet stiger, kan det indikera en stark trend.
  5. Stop loss-order: ADX ​​kan hjälpa handlare att sätta stop loss- order. När den stiger tyder det på att trenden blir starkare, så du kanske vill sätta en bredare tröskel. Omvänt, när den faller, tyder det på att trenden kan tappa styrka, så du kanske vill sätta en snävare gräns.

Sammanfattningsvis är detta mått ett mångsidigt verktyg som kan hjälpa handlare att identifiera trendstyrka och riktning, samt bekräfta handelssignaler. Genom att använda den i kombination med andra indikatorer och fastställa en lämplig strategi kan investerare fatta välgrundade beslut och hantera risker effektivt.

ADX-indikatorberäkningar

ADX beräknas med hjälp av en formel som tar hänsyn till skillnaden mellan den positiva riktningsrörelsen (+DM) och den negativa riktningsrörelsen (-DM). Formeln är följande:

adx-indicator-calculations-sv.png

Var:

  • +DM = Aktuell hög-föregående hög
  • -DM = Föregående låg-ström låg

Indexet beräknas över en viss period, vanligtvis 14 perioder, och uttrycks i procent.

Ju högre procentsats, desto starkare trend. Ett värde över 25 anses indikera en stark trend, medan ett värde under 20 tyder på en svag. Själva linjen för det genomsnittliga riktningsindexet åtföljs vanligtvis av två andra linjer:

  • +DI (positiv riktningsindikator) som mäter styrkan i uppåtgående prisrörelser
  • -DI (negativ riktningsindikator) som representerar styrkan i nedåtgående prisrörelser

Detta mått kan visas i ett separat fönster under prisdiagrammet eller läggas över själva prisdiagrammet. Det används också ofta i kombination med andra tekniska indikatorer för att bekräfta handelssignaler och identifiera potentiella trender.

Handelsstrategier med ADX

ADX-indikatorn är ett kraftfullt verktyg som kan användas för att utveckla effektiva handelsstrategier. Här är några exempel på de mest populära:

Handelsstrategi Beskrivning Bästa marknad
Trenden följer Identifierar trender på marknad och letar efter möjligheter att gå in i trendens riktning när ADX är över 25. Trendande marknader.
ADX Breakout Identifierar potentiella breakouts på marknad när indexet stiger och passerar över 25. Letar efter inträdesmöjligheter när priset bryter över nyckelmotstånd eller under viktiga stödnivåer. Marknader med tydliga nivåer av stöd och motstånd.
ADX- Divergens Identifierar avvikelser mellan pris och indikator för att identifiera potentiella återföringar. Bearish divergens uppstår när priset gör högre toppar, men ADX gör lägre toppar. Bullish divergens uppstår när tillgångar gör lägre dalar men indikatorer gör högre dalar. Marknader som visar tecken på utmattning eller vändning.

Sammantaget är detta mått ett mångsidigt verktyg som kan användas i en mängd olika handelsstrategier. Investerare bör alltid använda andra indikatorer och verktyg för att bekräfta sina affärer och hantera sina risker. I nästa kapitel kommer vi att utforska andra indikatorer och verktyg som kan förbättra din handelsupplevelse.

Upplev Skillings prisbelönta plattform
Prova någon av Skillings handelsplattformar på följande enheter: Webben, Android eller iOS.
Bli Medlem

Förbättra din handelsupplevelse genom att kombinera ADX med andra indikatorer

ADX kan användas tillsammans med andra indikatorer och verktyg för att förbättra handelsupplevelsen. Dessa kan ge ytterligare bekräftelse på trender och potentiella in- och utgångspunkter.

Glidande medelvärde (MA)

Ett populärt verktyg är Moving Average (MA), som kan hjälpa till att identifiera trendens riktning och potentiella stöd- och motståndsnivåer. Handlare använder ofta en kombination av kortsiktiga och långsiktiga MA för att få mer exakt information.

Relative Strength Index (RSI)

En annan användbar indikator är Relative Strength Index (RSI), som mäter styrkan i prisrörelser. I kombination med ADX kan investerare leta efter möjligheter att gå in i affärer när båda visar bullish eller bearish signaler.

Bollinger Bands

Bollinger Bands används också ofta för att identifiera potentiella breakouts och volatilitet på marknad. Dessa band är baserade på ett glidande medelvärde och standardavvikelse. De kan hjälpa handlare att identifiera nyckelnivåer av stöd och motstånd.

Slutligen bör handlare alltid använda riskhanteringsverktyg som stop-loss-order och positionsstorlek för att skydda sitt kapital. Dessa verktyg kan hjälpa till att begränsa förluster och maximera vinster, även under instabila marknad .

Genom att använda en kombination av dessa och andra indikatorer kan handlare förbättra sin aktivitet och fatta mer välgrundade beslut. Det är dock viktigt att komma ihåg att ingen indikator eller verktyg kan garantera vinst, och investerare bör alltid göra sin egen forskning och analys innan de vidtar några åtgärder.

Slutsats

ADX-indikatorn är ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa dig att fatta välgrundade beslut. Genom att förstå vad det är, hur man använder det och några strategier som innehåller det, kan du ta din handel till nästa nivå. Kom ihåg att kombinera det med andra verktyg för att få en mer heltäckande bild av marknad och alltid ha en solid plan på plats.

Tidigare resultat garanterar eller förutsäger inte framtida resultat. Den här artikeln erbjuds endast i allmänna informationssyfte och utgör inte investeringsrådgivning.

Vad är din tradingstil?
Oavsett spelplan är det första steget till framgång att känna till din stil.
Ta ett Quiz
Upplev Skillings prisbelönta plattform
Prova någon av Skillings handelsplattformar på följande enheter: Webben, Android eller iOS.
Bli Medlem