expand/collapse risk warning

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 80% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 80% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

80% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

Tillsynsmyndighet:

×
CySEC

Skilling Ltd regleras av Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) under CIF-licens nr 357/18

Fortsätt
FSA

Skilling (Seychelles) Ltd är auktoriserad och reglerad av Financial Services Authority (FSA) under licensnummer SD042

Fortsätt
Artiklar om trading

Moving Averages: Vad är Glidande Medelvärden?

Blog Images - Skilling.png

Ett glidande medelvärde är helt enkelt en visuell representation i form av en linje som visar genomsnittspriset över en tidsperiod. Glidande medelvärden används för att definiera rådande trend, potentiella stöd och motståndsnivåer, samt ge tekniska köp- och säljsignaler.

Olika typer av glidande medelvärden

De mest populära typerna av glidande medelvärden är enkelt glidande medelvärde (SMA=Simple Moving Average) och exponentiellt glidande medelvärde (EMA=Exponential Moving Average).


Det enkla glidande medelvärdet är genomsnittspriset över en tidsperiod. Det exponentiella glidande medelvärdet beräknas på ett sätt så att extra vikt läggs vid den senaste tidens datapunkter, vilket gör detta medelvärde mer responsivt till nuvarande prisrörelser.

Det går inte säga vilket av dessa båda beräkningssätt som är bäst, utan de kan nyttjas på olika sätt vid olika situationer och handelsstrategier.

Identifiera rådande trender

Ett annat sätt att definiera rådande trend är att studera priset i kombination med lutningen på ett glidande medelvärde. Om det glidande medelvärdet är stigande och priset befinner sig ovanför medelvärdet, sägs en positiv trend råda. På samma sätt råder negativ trend om medelvärdet är fallande och priset befinner sig under medelvärdet. Ett annat sätt att definiera rådande trend är att använda sig av flera glidande medelvärden med olika tidsperioder.

Screenshot 2022-03-17 at 13.51.24.png

Om ett glidande medelvärde med kortare tidsperiod befinner sig över ett glidande medelvärde med längre tidsperiod kan trenden definieras som stigande, och vice versa. De vanligaste tidsperioderna för glidande medelvärden i dagsdata är följande; 200 dagar för den långa trenden (ett handelsår), 50 dagar för den mediumlånga trenden (ett kvartal) och 20 dagar för den korta trenden (en månad).

Blå = EMA Röd = SMA

Tolkning av glidande medelvärde


Glidande medelvärden som korsar varandra kan hjälpa dig att bestämma förändringar i fart och är också kanske den mest grundläggande signalen för inträden och utträden. Detta inträffar när de två glidande medelvärden (ett kortare och ett på längre sikt) korsar varandra. Till exempel: om ett kortsiktig glidande medelvärde rör sig uppåt genom ett långsiktigt, är det ett tecken på att priserna kan fortsätta upp. Om det kortsiktiga medelvärdet rör sig ner genom det långsiktiga genomsnittet, kan det vara ett tecken på att priserna är på väg att falla.

Här är ett exempel för SMA övergångar.

  • Blå = SMA50
  • Röd = SMA10

Dessutom tycker vissa traders att glidande medelvärde (särskilt enkelt) även fungerar som ett stöd eller motstånd nivå. De tror att om priset kommer nära det glidande medelvärdet, kan det komma ett trendbrott. Vanligtvis SMA 20, SMA 50, SMA 100 och SMA 200 upplevs fungera som ett stöd eller motståndsnivåer.

Screenshot 2022-03-17 at 13.51.35.png

Ställ in Moving Average (MA) på tradingplattformen

Gränssnitt för SMA och EMA är desamma. Du kan ställa in följande:

  • Period: Vanligast är 14, 21, 50, 100 eller 200 dagar.
  • Typ av pris: "Stängd", "Öppen", "Låg" eller "Hög",

Detta är inte investeringsråd. Tidigare utveckling garanterar inte eller förutspår framtida resultat.

Relaterade Artiklar

Vad är index?

Ta reda på vad index betyder som en indextrader med hjälp av den här guiden. Vad är index trading och hur många olika in...

Hur man upptäcker en uppstickare i FTSE 100

FTSE 100 är ett av världens mest följda aktieindex. Här kommer allt du behöver veta om du överväger att investera i FTSE...

Valutahandelns handelstider och hur de påverkar de din trading

En av de mest intressanta aspekterna av valutahandel är att det är möjligt dygnet runt från söndag till fredag. Det är d...

Important notice

This page/website is not directed to EU clients and falls outside the European regulatory framework and is not in the scope of (among others) the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II.
By continuing you acknowledge to view the content provided by Skilling (Seychelles) Limited, which is authorised and regulated by Seychelles Financial Supervisory Authority, and that your decision was made independently and at your exclusive initiative and no solicitation or recommendation has been made by Skilling or any other entity within the group.

Continue

Important notice

This page/website is not directed to EU clients and falls outside the European regulatory framework and is not in the scope of (among others) the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II.
By continuing you acknowledge to view the content provided by Skilling (Seychelles) Limited, which is authorised and regulated by Seychelles Financial Supervisory Authority, and that your decision was made independently and at your exclusive initiative and no solicitation or recommendation has been made by Skilling or any other entity within the group.

Continue