expand/collapse risk warning

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 75% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 75% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

75% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen.

Tilsynsmyndighet:

×
CySEC

Skilling Ltd er autorisert og regulert av Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) med CIF lisens No. 357/18

Fortsett
FSA

Skilling (Seychelles) Ltd, er autorisert og regulert av the Financial Services Authority (FSA) under lisens No. SD042

Fortsett
Trading artikler

Hva er Bollinger Bands?

Copy of Blog Images - Skilling (16).png

Hva er Bollinger Bands?

Bollinger Bands (BB) er en volatilitets indikator som ble utviklet av John Bollinger. BB består av to linjer (bånd) som er tegnet inn over og under et enkelt glidende gjennomsnitt (SMA). De er designet for å kunne vise en trader når en stor bevegelse er forventet. De tegnes rundt et SMA med et standardavvik (uttrykk for volatilitet) og gir en visuell beskrivelse av hva man kan forvente av kursbevegelser fra nåværende kurs.

Utregninger for Bollinger Bands:

 • en linje for N-perioder glidende gjennomsnitt (MA)
 • et øvre bånd på K ganger N-perioder standardavvik over MA (MA + Kσ)
 • et nedre bånd på K ganger N-perioder standardavvik under MA (MA − Kσ)

Typiske verdier for N og K er henholdsvis 20 og 2.

Ikke vær bekymret om formelen ser vanskelig ut, det som er viktig er å forstå konseptet bak formelen. Båndene er utregnet på bakgrunn av volatiliteten i det underliggende instrumentet. Slik at avstanden mellom båndene vil bli smalere ved lav volatilitet, og bredere ved høy volatilitet. Bildene under beskriver dette bedre;

Hva får du vite når du bruker Bollinger Bands?

Følgende bilder gir en oversikt over hvordan du leser Bollinger Bands. Det første bildet vil bli brukt til å forklare hvordan du bruker Bollinger Bands og hva linjene representerer. Det andre settet med bilder gir en rask oversikt over hva et Bollinger Band i handel betyr med hensyn til trender, volatilitet og breakouts.

Hvordan lese et Bollinger-band i handel

Forex EUR USD

Bildet ovenfor viser et Bollinger Band plottet på et prisdiagram for valutaparet EUR/USD. Som du kan se, flyter to lilla linjer i tråd med valutaparets prisbevegelser over tid. Delen mellom disse to linjene er skravert lilla for å vise bredden på båndet og på sin side hvordan lysestakene reiser seg og faller.

Den siste linjen du vil se på diagrammet går gjennom midten av båndene og lysestakene. Denne røde linjen er 20-dagers enkle bevegelige gjennomsnitt (SMA). En SMA er gjennomsnittsprisen på en eiendel over en bestemt tid. SMA beregnes ved å ta gjennomsnittlige sluttkurser. Når du bruker Bollinger Bands i handel, beregnes SMA vanligvis over en 20-dagers periode.

Så det du får når du legger til et Bollinger Band til et prisdiagram er følgende elementer:

 • To bånd over og under eiendelens daglige prissvingninger
 • Daglige prisbevegelser
 • En 20-dagers SMA-linje for å vise gjennomsnittsprisen

Når du kombinerer disse tre elementene, kan du se hvordan prisen på en eiendel beveger seg. I bildet ovenfor beveger prisen på EUR/USD seg litt opp før den treffer en nedadgående bane. Bollinger Band viser deg hvordan prisen beveger seg på en relativ basis, det vil si hvor høye høydene er og hvor lave er lavene i forhold til det glidende gjennomsnittet.

Fra dette kan du begynne å finne ut om markedet er overkjøpt (prisen beveger seg mot det nedre båndet) eller oversolgt (beveger seg nærmere det høyere båndet). Bollinger-band gir deg også en indikasjon på hvor flyktig markedet er.

Bildene nedenfor viser ulike stadier av volatilitet og hvordan du kan bygge denne informasjonen inn i en Bollinger Bands-strategi:

Diagram A

Når båndene trekker seg sammen, kan vi forvente en stor kurs-bevegelse.

what-are-bollinger-bands-1.png

Diagram B

Når båndede er langt fra hverandre, og kursen bryter ut gjennom båndet, for så å komme tilbake inn i båndene, indikerer det et trendskifte.

what-are-bollinger-bands-2.png

Diagram C

Hvis kursen går ut av båndet kan man forvente en fortsettelse av trenden.

what-are-bollinger-bands-3.png

Diagram D

Hvis kursen treffer et av båndene, vil kursen typisk også treffe det andre båndet en gang.

what-are-bollinger-bands-4.png

Tolkning av Bollinger Bands

Når du vet hvordan du leser Bollinger Bands, vil du se at de viser store prisbevegelser og også gir et tegn på om prisene er relativt høye eller for lave. Bildene vist i forrige seksjon hjelper til med å demonstrere dette. Det er imidlertid viktig å huske at funksjonen til Bollinger Band-analysen ikke er å signalisere når det er riktig å kjøpe eller selge.

Du kan bruke Bollinger Band i handel for å få en bedre ide om når du skal gjøre trekk. Det som imidlertid er tilrådelig er å bruke Bollinger Bands isolert. Vi foreslår å kombinere en Bollinger Bands-strategi med andre indikatorer for å bestemme den forventede retningen for prisbevegelser og identifisere topper og bunner.

Noen av indikatorene du kan velge å bruke sammen med Bollinger Bands er:

Relative Strength Index (RSI): Dette er en momentumindikator som vises på en linjegraf som en oscillator. Dette betyr at den vises som en verdi mellom 0 og 100. En beregning brukes for å vise hastigheten og betydningen av nylige prisendringer. Fra dette kan du avgjøre om eiendelen er potensielt over- eller undervurdert.

Moving Average Convergence Divergence (MACD): Denne oscillerende indikatoren viser forholdet mellom to glidende gjennomsnitt. Gjennomsnittene sammenlignes for å se om de divergerer (beveger seg fra hverandre) eller konvergerer (beveger seg mot hverandre). Et divergerende gjennomsnitt kan indikere at momentumet øker. Et konvergerende gjennomsnitt tyder på at momentumet synker.

Parabolic SAR: Denne indikatoren brukes til å fastslå retningen en eiendelspris beveger seg. Det er merket på et prisdiagram ved hjelp av prikker, og målet er å gi tradere potensielt lønnsomme inngangs- og utgangspunkter ved å indikere om markedet er bullish eller bearish. En prikk under prisen antyder at markedet er bullish, dvs. gir bedre resultater enn forventet. En prikk over prisen antyder at markedet er bearish, dvs. presterer dårligere enn forventet.

Bollinger Bands og risikostyring

Funksjonen til Bollinger Band-indikatorer er å vise den relative prisytelsen til en eiendel og på sin side markedets volatilitet. Du kan bruke denne informasjonen som en del av en bredere risikostyringsstrategi. I hovedsak kan du bruke automatiserte kjøps- og salgsordrer, så vel som take-profit og stop-loss grenser, basert på informasjonen hentet fra Bollinger Bands. For å lære mer om dette, klikk her for å lese vår handelsveiledning for risikostyring.

Oppsett av Bollinger Bands i Skilling plattformen

 • Periode: Standard er 20, altså antall perioder. Du kan endre dette om ønskelig.
 • Avvik: Vanligvis settes standardavviket til 2. Denne kan også endres om ønskelig.
 • Kurser: Det vanligste er å benytte stengningskursen, men man kan endre til f.eks Lav eller Høy om ønskelig.

Setting up Bollinger Bands in your Skilling platform

Skilling Sammendrag

Bollinger Bands blir mye brukt i teknisk analyse, og kommer lett inn på topp ti listen over viktige verktøy for en trader! Selv om formelen bak BB ser vrien ut, er det enkelt og logisk å bruke dette i tradingen. Premisset her er at markedene går gjennomgår rolige (lav volatilitet) og urolige (høy volatilitet) perioder. Vi mener alle tradere i det minste burde ha kjennskap til Bollinger Bands.

Flere ressurser

Forbedre kunnskapen din om handel og avgrens Bollinger Bands-strategien din med disse ressursene:

 • For å lære mer om våre handelsbetingelser, klikk her.
 • For å lære om CFD-handelsstrategier, for eksempel risikostyring, klikk her.
 • For å lære mer om innflytelse, klikk her.

Dette er ikke investeringsråd.

Relaterte Artikler

Forklaring av ulike typer candlestick diagram

Om man ønsker å benytte stearinlys-grafer til å forutse hva som skal skje i markedet må man kjenne til de mest populære ...

Hva er bull- og bearmarkeder?

Før en begynner å trade i finansmarkedene er det veldig greit om en har klart for seg hva «bull» og «bear» begrepene be...

Forex markedstimer og den beste tiden å handle valuta

En av de mest interessante aspektene ved valutahandel er at den kan utføres på 24-timers basis, fra søndag til fredag. D...

Viktig beskjed

Denne hjemmesiden er ikke tiltenkt EU-kunder og faller utenfor det europeiske regulatoriske rammeverket (blant annet) the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II.
Ved å fortsette, aksepterer og anerkjenner du å se innhold som tilbys av Skilling (Seychelles) Limited, som er autorisert og regulert av Seychelles Financial Supervisory Authority, og at din avgjørelse om å fortsette er gjort av deg uavhengig og på eget initiativ, og at ingen fremstøt eller anbefaling er gjort av Skilling eller noen andre selksap i Skilling Group.

Fortsett

Viktig beskjed

Denne hjemmesiden er ikke tiltenkt EU-kunder og faller utenfor det europeiske regulatoriske rammeverket (blant annet) the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II.
Ved å fortsette, aksepterer og anerkjenner du å se innhold som tilbys av Skilling (Seychelles) Limited, som er autorisert og regulert av Seychelles Financial Supervisory Authority, og at din avgjørelse om å fortsette er gjort av deg uavhengig og på eget initiativ, og at ingen fremstøt eller anbefaling er gjort av Skilling eller noen andre selksap i Skilling Group.

Fortsett