expand/collapse risk warning

CFD-er innebär en hög risk för snabb kapitalförlust på grund av hävstångseffekt. 71% av kontona förlorar pengar vid handel med CFD-er hos denna leverantör. Förstå CFD-ers funktion och bedöm din risk.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

Handelstermer

Vad är Beta inom finans och aktiemarknad?

Vad är Beta: En handelsdisk och handlare som tittar på risker i handel

Vad är Beta?

Vad är en bra beta för en aktie?

Föreställ dig att du funderar på att investera i en aktie, men du är inte säker på hur du ska fastställa risken förknippad med den. Du vill inte göra ett misstag när du investerar dina surt förvärvade pengar. Tänk om det fanns ett sätt att mäta risken för en aktie? Det är här "beta" kommer in i bilden.

Beta är ett viktigt mått för investerare att mäta en akties risknivå. Den jämför en akties prisrörelser med den totala marknaden, vilket ger insikt i hur mycket en akties pris fluktuerar som svar på marknadsförändringar.

  • Ett värde på 1 betyder att aktien rör sig i takt med marknaden
  • Ett värde mindre än 1 indikerar att det är mindre flyktigt
  • Ett värde större än 1 tyder på att den är mer volatil än marknaden

Därför kan investerare som är riskoberoende föredra att investera i aktier med lägre betavärden, medan handlare som är villiga att ta på sig mer risk kanske föredrar att investera i aktier med högre betavärden.

Det är viktigt att notera att beta förlitar sig på historiska data, så även företagets finansiella hälsa och marknadstrender bör beaktas när investeringsbeslut fattas. Trots sina begränsningar är beta fortfarande ett värdefullt verktyg för investerare att förstå en akties risknivå och potential för avkastning.

Hur beräknas Beta?

För att beräkna beta används historiska data om en akties kursrörelser för att jämföra den med prisrörelserna på den totala marknaden. Specifikt beräknas beta genom att titta på kovariansen av aktie avkastningen och marknadsavkastningen, och sedan dividera den siffran med variansen av marknadsavkastningen. Denna beräkning ger en numerisk representation av aktiens volatilitet i förhållande till marknaden.

Eftersom den förlitar sig på historiska data, kan värden förändras över tiden när marknadsförhållandena och andra faktorer förändras. Detta innebär att investerare inte bör förlita sig enbart på beta när de fattar investeringsbeslut. De bör också överväga andra faktorer, såsom ett företags ekonomiska hälsa och marknadstrender, för att fatta välgrundade beslut om vilka aktier de ska investera i.

Eftersom den förlitar sig på historiska data kan värden förändras över tiden när marknadsförhållandena och andra faktorer förändras. Detta innebär att investerare inte bör förlita sig enbart på beta när de fattar investeringsbeslut. De bör också överväga andra faktorer, såsom ett företags ekonomiska hälsa och marknadstrender, för att fatta välgrundade beslut om vilka aktier de ska investera i.

Dessutom är det värt att notera att denna indikator inte alltid är en perfekt indikator på en akties risknivå. Till exempel kanske beta inte helt fångar upp de risker som är förknippade med ett företag som verkar i en mycket volatil bransch eller som står inför andra unika risker.

Trots dessa begränsningar är beta fortfarande ett användbart verktyg för handlare som vill få insikt i en akties risknivå och potential för avkastning.

How

Aktier vs Beta: varför använda det vid handel?

Den primära användningen av beta är att ge insikt i en akties relation till den bredare marknaden. Aktier med betavärden på mindre än 1 kan erbjuda en viss grad av stabilitet under marknadsnedgångar, vilket kan vara tilltalande för investerare som vill minimera risken.

Omvänt kan aktier med betavärden större än 1 erbjuda större potential för avkastning under marknadsuppgångar, vilket kan vara attraktivt för investerare som är villiga att ta större risker i jakten på högre avkastning.

Denna information är särskilt användbar för investerare som vill diversifiera sina portföljer, eftersom den gör det möjligt för dem att välja aktier som har den önskade graden av korrelation med marknaden, vilket hjälper dem i den övergripande handeln riskhantering.

Dessutom kan beta användas som ett verktyg för att skydda sig mot marknadsvolatilitet, särskilt under tider av ekonomisk osäkerhet. Att välja aktier med låga värden minskar exponeringen för marknadsrisk, medan utvalda aktier med höga betavärden potentiellt kan öka risken, men också erbjuda större potential.

Exempel på beräkning av Beta med instrument

Investerare har flera metoder för att beräkna beta, inklusive regressionsanalys, kovarians och korrelation.

Trade Demo: Riktiga handelsvillkor utan risk

Handla riskfritt på Skillings prisbelönta plattformar med ett 10k* demokonto.

Bli Medlem
Regressionsanalys
Använder historisk prisdata för att förutsäga framtida prisrörelser och beräkna en akties betakoefficient.
Kovarians
Mäter hur två variabler rör sig tillsammans och kan användas för att beräkna beta genom att avgöra om en akties avkastning rör sig i samma eller motsatt riktning som den totala marknadens avkastning.
Korrelation
Mäter styrkan i sambandet mellan två variabler, med en positiv korrelation nära 1 som indikerar en hög beta och en negativ korrelation nära -1 som indikerar en låg beta.

Dessa metoder är användbara för att bestämma en akties betakoefficient och dess relation till den bredare marknaden. Det är viktigt att notera att beta förlitar sig på historisk data och inte är en perfekt indikator på en akties risknivå.

Genom att använda en kombination av metoder och överväga flera faktorer kan investerare få en mer omfattande förståelse för en akties risknivå och potential för avkastning.

Företag med högsta och lägsta årliga beta 2024

Höga betaaktier 2024: Först på listan är Apache Corp (APA.US) med en beta på 3,32 (från och med den 19 januari 2024). Detta indikerar att Apache Corp är mer volatil än marknaden, och som ett resultat måste handlare vara extra försiktiga när de investerar i denna aktie. Tvåa på listan är Caesars(CZR.US) med en Beta på 2,9 (från och med den 19 januari 2024). Därefter har vi Devon Energy (DVN.US), med en Beta på 2,32 (från och med 19 januari 2024).

Lägsta betaaktier 2024: De bästa företagen med lägst beta 2024 är Gilead Sciences (GILD.US), med en beta på 0,309 (från och med den 19 januari 2024). Pfizer (PFE.US) kommer tvåa, med en beta på 0,555 (från och med 19 januari 2024), följt av AT&T (T.US), med en beta på 0,708 (från och med 19 januari 2024). Dessa lågbetaaktier kanske inte ger dig någon enorm avkastning, men de är mer stabila och säkrare investeringar.

Upplev Skillings prisbelönta plattform

Prova någon av Skillings handelsplattformar på följande enheter: Webben, Android eller iOS.

Bli Medlem

Slutsats

Sammanfattningsvis är beta en avgörande faktor som investerare måste beakta när de utvärderar aktier. Det är ett utmärkt verktyg för att bedöma en akties risknivå och potentiella avkastning, särskilt för de som är känsliga för marknadsfluktuationer. Genom att analysera en akties beta kan investerare fatta välgrundade beslut om hur mycket risk de är villiga att ta i förhållande till den bredare marknaden, vilket gör att de kan hantera sin portfölj mer effektivt. Dessutom kan beta hjälpa investerare att skydda sig mot marknadsvolatilitet, vilket minskar deras totala portföljrisk under tider av ekonomisk osäkerhet.

I slutändan är det viktigt för investerare att komma ihåg att beta bara är en av flera faktorer att ta hänsyn till när de utvärderar aktier. Faktorer som förvaltningsresultat, företagsekonomi och branschspecifika risker måste också beaktas för att bygga en väldiversifierad portfölj som kan stå emot upp- och nedgångarna på börsen.

Genom att använda beta och andra utvärderingsverktyg i kombination kan investerare fatta mer välgrundade beslut och bygga portföljer som är bättre rustade att hantera marknadsvolatilitet och osäkerhet.

Nyfiken på hur aktier handlas?

Lär dig gratis:

  • Olika typer av aktier
  • Hur aktiehandel fungerar
  • Fördelar med aktiehandel
  • Typer av utbyten
  • Rörelse av aktiekurser
  • Hur man läser en aktie

Vanliga frågor

1. Vad säger Beta oss om en akties avkastning?

Beta ger oss en uppfattning om hur mycket vi kan förvänta oss att en akties pris kommer att förändras givet en förändring på marknaden. Till exempel, om en aktie har en beta på 1,5 betyder det teoretiskt att för varje 1% förändring på marknaden kan vi förvänta oss en 1,5% förändring i aktiens pris i samma riktning.

2. Vilka är begränsningarna för att använda Beta för att investera?

Även om beta är ett användbart mått på en akties volatilitet jämfört med marknaden, har den vissa begränsningar. Den tar bara hänsyn till historisk data, så den kanske inte exakt förutsäger framtida volatilitet. Dessutom tar beta inte hänsyn till förändringar i ett företags grunder, som förändringar i ledningen eller konkurrens inom branschen. Slutligen, beta mäter en akties systemrisk men ignorerar osystematiska risker (risker som är unika för ett specifikt företag eller bransch). Därför bör investerare använda beta i kombination med andra finansiella mätvärden och kvalitativa faktorer när de fattar investeringsbeslut.

3. Kan Beta vara negativ?

Ja, en betaversion kan vara negativ, även om den är relativt sällsynt. En negativ beta innebär att aktien rör sig i motsatt riktning mot den totala marknaden. Detta kan potentiellt vara fördelaktigt på en björnmarknad där de flesta aktier faller. En negativ betaaktie kan dock underprestera på en tjurmarknad när de flesta aktier stiger.

4. Överväger Beta riktningen för aktiekursrörelser?

Nej, beta mäter bara storleken på en akties kursrörelse i förhållande till marknaden, inte riktningen för rörelsen. En hög beta betyder inte nödvändigtvis att aktiens pris kommer att gå upp, det betyder bara att priset sannolikt kommer att röra sig mer än marknaden.

5. Hur ofta ska Beta räknas om?

Eftersom beta är baserad på historisk data bör den räknas om med jämna mellanrum för att säkerställa att den fortfarande är korrekt. Frekvensen beror på investerarens behov, men generellt sett är det en god praxis att räkna om beta årligen.

6. Är Beta användbar för alla typer av aktier?

Beta är mest användbar för aktier som ingår i ett större marknadsindex, som S&P 500. För aktier som inte ingår i dessa index, eller för aktier på tillväxtmarknader, är beta kanske inte lika korrekt eller användbar.

7. Vad finns det för andra mätvärden att ta hänsyn till vid sidan av Beta?

Investerare bör överväga andra mätvärden som Alpha (som mäter en akties prestation i förhållande till marknaden), R-squared (som mäter korrelationen mellan en akties utveckling och marknaden) och standardavvikelse (som mäter en akties volatilitet). Dessutom bör grundläggande analysmått som P/E-tal, direktavkastning och vinsttillväxt också övervägas.

Detta är inte investeringsråd. Historisk utveckling indikerar inte framtida resultat.