expand/collapse risk warning

CFD-er innebär en hög risk för snabb kapitalförlust på grund av hävstångseffekt. 71% av kontona förlorar pengar vid handel med CFD-er hos denna leverantör. Förstå CFD-ers funktion och bedöm din risk.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

Handelsstrategier

Mjuka råvaror och allt du behöver veta om dem

Soft commodities and all you need to know about them representation with commodities in the middle of wall street

Mjuka råvaror är mycket populära bland handlare, men vad är de för något och varför ska du undersöka dem närmare? Ta reda på allt du behöver veta om dessa råvaror och om de passar för trading.

Vad är mjuka råvaror?

Mjuka råvaror kan beskrivas som jordbruksråvaror eftersom de är produkter som kan odlas, födas upp eller kultiveras. Det innebär att de inkluderar grödor, som vete och majs, samt produkter som kan skördas, som socker och kaffe. Andra produkter i den här kategorin inkluderar kött och mejeriprodukter.

Detta är råvaror som produceras och konsumeras av och i flera olika länder världen över. Varje råvara har däremot huvudområden där de produceras och konsumeras, och du behöver känna till dem.

Detta skiljer sig från hårda råvaror, som är produkter som utvinns ur jorden på något sätt. Den här kategorin innehåller råvaror som råolja, kol, naturgas, guld och silver. Det går att handla med både hårda och mjuka råvaror. Deras olika egenskaper och marknader innebär däremot att det kanske inte är lika effektivt att använda samma strategier för respektive kategori.

Varför handla med mjuka råvaror?

Det finns flera anledningar till att många väljer att handla med råvaror. En av de främsta anledningarna är för att diversifiera sin portfölj. Råvaror är inte direkt kopplade till aktier. Om aktiemarknaden faller kommer efterfrågan på dessa råvaror inte automatiskt att påverkas.

Priserna på dessa råvaror påverkas starkt av utbud och efterfrågan. Det kan ge handlare en chans att gå med vinst om det finns några potentiella problem som handlaren är medveten om. Ogynnsamt väder, överproduktion och andra faktorer kan leda till att priserna faller eller stiger, vilket öppnar upp möjligheter som handlare kan utnyttja.

Det är relativt enkelt att hitta nyheter och information om mjuka råvaror eftersom dessa produkter är så viktiga för så många människor. All omfattande och nyhetsvärdig information rapporteras generellt till allmänheten. Du ska däremot komma ihåg att det är flera faktorer som påverkar priset på var och en av dessa råvaror. Det kan därmed vara ganska komplicerat att försöka räkna ut potentiella värdeförändringar.

People thinking

Vad man borde veta innan man handlar mjuka råvaror

Varje marknad har sina egna risker och möjligheter. Kaffemarknaden ser till exempel inte likadan ut som bomulls- eller sockermarknaden. Det är därför som det är viktigt att läsa på om problem som kan påverkar priserna i framtiden.

Vad kommer till exempel att hända om ett land utökar sin kakaoproduktion eller om utbudet på majs sannolikt kommer att minska på grund av arbetskraftsproblem i ett land som är storproducent? Du kanske också upptäcker att den globala marknaden för råvaror som sojabönor eller vete expanderar. Det leder till snabbt stigande råvarupriser till dess att ett större utbud kan levereras.

De generella principerna gäller för många av dessa jordbruksråvaror, men de behöver undersökas en och en. Genom att titta på en intressant råvaras historiska prisdiagram kommer du att se hur volatilt priset har varit. Du kommer också att se mer tydligt vilka sociala, politiska och ekonomiska faktorer som tenderar att ha störst påverkan.

Dra nytta av volatiliteten på råvarumarknaderna

Ta en position på rörliga råvarupriser. Missa aldrig ett tillfälle.

Bli Medlem

Hur hjälper CFD-handel med mjuka råvaror till att navigera marknadskriser?

Det finns flera anledningar till att handlare vänder sig till CFD-handel med råvaror när det råder finansiell oro. Till att börja med kan CFD-kontrakt användas som hedge, eller täckningsaffär, mot exponering på spotmarknaden.

En annan anledning är att det går att öppna en position på råvarumarknaden utan att köpa den underliggande tillgången. Det innebär att man inte behöver tänka på fysiska problem, såsom förvaring och transport, men att du fortfarande kan gå med vinst på prisförändringarna.

Vi ska ha i åtanke att vissa råvaror inte korrelerar med aktier och att andra har en negativ korrelation. Det innebär att vi förväntar oss att se prisökningar när aktiemarknaden faller. När det finns en oro för att aktiemarknaden faller kan råvaruhandel bidra med ett extra lugn.

CFD-kontrakt kan också användas för att spekulera på framtida trender på råvarumarknaden. Om en handlare till exempel har anledning att tro att priset på en viss råvara antingen kommer att stiga eller falla, kan CFD-kontrakt hjälpa dem att försöka gå med vinst på detta.

Fördelarna med att handla mjuka råvaror

En av de främsta fördelarna med att handla mjuka råvaror med CFD-kontrakt är att det är tillgängligt med hävstång. Det ökar markant risken men det gör också det möjligt att gå med större vinster.
Utbud och efterfrågan är nyckelfaktorer för den här marknaden och det är ett område som du kan läsa på om för att kunna ta mer informerade beslut.
Det är viktigt för många investerare som inte vill begränsa sig till aktier eller andra specifika investeringsformer att ha en diversifierad portfölj. Jordbruksråvaror diversifierar alla portföljer direkt genom att lägga till råvaror med en global marknad och som används i stor utsträckning.
I det här fallet är även marknadslikviditeten en positiv faktor. Dessa råvaror är ständigt efterfrågade och marknaderna är enorma och globala.
Handel med mjuka råvaror hjälper också till att skydda dig mot inflation, eftersom de typiskt kommer att stiga i värde med inflationen.
Korta och långa positioner kan öppnas på den här marknaden för att ytterligare skydda dig mot alla former av förändringar på marknaden.

Nästa steg

Om du vill lära dig mer om hur man handlar mjuka råvaror kan du börja med att göra mer ingående efterforskningar om ämnet. Vår guide om hur du handlar mjuka råvaror med Skilling är en bra start och förser dig med allt du behöver för att känna dig mer självsäker.

Detta är inte investeringsråd.