expand/collapse risk warning

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen.

Handelsstrategier

Landbruksåvarer og alt du trenger å vite om disse - Skilling

Soft commodities and all you need to know about them representation with commodities in the middle of wall street

Landbruksråvarer er svært populære blant tradere, men hvilke råvarer faller inn under denne kategorien og hvorfor bør du se nærmere på disse? Finn ut alt du trenger å vite om disse råvarene og hvorvidt handel med disse er noe for deg.

Hva er landbruksråvarer?

Landbruksråvarer kan best beskrives som landbruksprodukter eller relaterte produkter som benyttes for å få ting til å vokse. Hvete) og korn er to eksempler på dyrkede landbruksråvarer, det samme gjelder kaffe og sukker som også faller inn under denne kategorien. Andre produkter i denne kategorien inkluderer også kjøtt og meieriprodukter.

Dette er råvarer som er produsert og konsumert i mange ulike land, selv om de ulike råvarene gjerne blir produsert i bestemte geografiske områder.

Landbruksråvarer kan sammenlignes med andre råvarer, som det gjerne må bores etter, hvorpå disse må hentes opp fra jordens indre. Kull, naturgass, olje, gull og sølv er eksempler på akkurat dette. Råvarehandel kan bedrives i begge disse råvarekategoriene, selv om det kan være til dels store forskjeller knyttet til strategier ettersom markedene for de to ofte har unike egenskaper.

Hvorfor handle landbruksråvarer?

Det finnes en rekke grunner til at folk handler råvarer, en av de viktigste er at råvarehandel er en metode for å diversifisere porteføljen på. Råvarer er ikke direkte knyttet til aksjer, så hvis aksjemarkedet raser i verdi så er ikke det ensbetydende med et kursfall i råvaremarkedet.

Ettersom prisene i råvaremarkedet er knyttet til endringer i tilbud og etterspørsel, kan dette også skape solide muligheter til å tjene penger hvis en trader finner en mulighet i markedet. Ekstremvær, overproduksjon og andre faktorer er med på å bidra til at prisene enten øker eller synker, noe som igjen åpner byr på muligheter for tradere til å tjene penger.

Research knyttet til nyheter innen landbruksråvarer er relativt enkelt. Dette ettersom disse produktene er så viktige for veldig mange mennesker og større hendelser blir naturlig plukket opp av mediene. Til tross for dette så kan det være lurt å være klar over at det gjerne er mange ulike faktorer som til sammen spiller en rolle når det gjelder prisendringer i råvaremarkedet.

People thinking

Hva du bør vite før du trader med landbruksråvarer

Ethvert marked har ulike risikoer og muligheter som bør utforskes. Kaffemarkedet er ikke det samme som bomull eller sukkermarkedet for eksempel. Derfor er det viktig å gj øre research på problemstillinger som kan påvirke priseneutviklingen.

For eksempel, hva vil skje hvis et land øker sin kakaoproduksjon eller hvis eksporten av korn holder seg lav grunnet utfordringer knyttet til produksjonen i et viktig marked? Du kan også oppleve at det globale markedet øker når det gjelder råvarer som soyabønner, noe som igjen fører til økende råvarepriser frem til tilbudet i markedet tar seg opp.

Som et resultat av dette så gjelder mange tradisjonelle økonomiske prinsipper for råvaremarkedet, til tross for dette så er det viktig å undersøke hvert enkelt tilfelle for seg. Ved å se nærmere på historiske priskurver for en råvare du er interessert i, så vil du oppdage graden av volatilitet som er gjeldende for akkurat denne råvaren. I tillegg så vil du også se hvilke sosiale, økonomiske og politiske faktorer som har utspilt en rolle i prisutviklingen til den enkelte råvaren.

Dra nytte av volatiliteten i råvaremarkedene

Trade på svingningene i råvarepriser. Gå aldri glipp av en mulighet.

Åpne konto

Hvordan kan CFDer knyttet til landbruks råvarer hjelpe deg med å navigere i dette markedet?

Det er en rekke gode grunner til at tradere ser til råvare CFDer når verdens finansmarkeder opplever turbulens. En av årsakene er at de kan benyttes til å sikre posisjoner i råvaremarkedet mot eksponering i spot-markedet.

En annen viktig årsak til dette er muligheten for å kunne ta en posisjon i råvaremarkedet uten å måtte fysisk kjøpe den underliggende råvaren. Dette betyr at du ikke behøver å bekymre seg for fysiske utfordringer knyttet til lagring og/eller transport, samtidig som du fortsatt kan eksponere deg for endringer i prisen på de forskjellige råvarene.

Vi burde også ta forbehold om at enkelte råvarer ikke har noen tilknytning til aksjer, mens andre kan bli negativt påvirket. Dette betyr at vi burde forvente å se prisene øke hvis markedet for aksjer faller i verdi. Når det er frykt for en nedgang i aksjemarkedene så kan markedet for råvarer fungere som en trygg havn.

CFDs kan også benyttes for å spekulere i fremtidige trender knyttet til råvaremarkedet. For eksempel hvis en trader har god grunn til å tro at prisen på et bestemt produkt vil øke eller falle i verdi, så kan CFDs benyttes til å tjene på markedsendringene.

Fordeler med å handle i myke råvarer

En av de største fordelene med å handle råvare CFDer er at du kan gjøre dette ved å benytte giring, noe som øker både risikoen og muligheten for gevinst.
Tilbud og etterspørsel er viktige faktorer i markedet og dette er et område hvor du kan benytte research for å ta bedre avgjørelser.
Porteføljediversifisering er en viktig fordel for mange investorer som ikke vil begrense seg til aksjer og/eller andre former for investeringer. Landbruksprodukter diversifiserer enhver portefølje.
Likviditen i råvaremarkedet er en annen fordel. Dette da det alltid vil være både tilbud og etterspørsel i de globale råvaremarkedene.
Trading med landbruksråvarer beskytter deg også 'naturlig' mot inflasjon, ettersom prisene gjerne øker i takt med denne.
Det er også mulighet for å benytte seg av shorthandel, -noe som gir større fleksibilitet.

Klar til å komme i gang med handel?

Prøv appene våre nå og opplev kraften til banebrytende teknologi.

Prøv appene våre nå!

Neste steg

Hvis du vil lære mer om handel med landbruksråvarer så er det selvsagt en fordel å gjøre egen research på området. Vår guide til råvarehandel kan gi deg et godt utgangspunkt for å begynne å trade i dette spennende markedet.

Ikke investeringsråd.