expand/collapse risk warning

CFDer innebærer høy risiko for tap på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper. Du bør forstå hvordan CFDer fungerer og risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen.

Varehandel

Oljepris: viktig markedsinnsikt| Skilling

Oljepris: En rekke Oljefat med forskjellige farger.

Oljeprisen er en kritisk økonomisk indikator, som påvirker alt fra individuelle husholdningsbudsjetter til beslutninger fra multinasjonale selskaper og regjeringspolitikk over hele verden. Å forstå svingningene i oljeprisen kan hjelpe investorer, bedrifter og forbrukere til å ta bedre informerte beslutninger.

Denne artikkelen ser nærmere på faktorene som påvirker nåværende oljepriser, sporer historien til oljeprising, utforsker dens rolle i aksjemarkedet, og forklarer forskjellene mellom Brent- og råolje. I tillegg vil vi veilede deg gjennom handel med oljepriser effektivt med Skilling, og gir et verktøysett for å navigere i dette flyktige markedet.

Hvorfor gå glipp av potensialet i råvaremarkedet?
Oppdag de uutnyttede mulighetene i topphandlede råvarer CFDer som gull, sølv og olje.
Åpne konto

Oljepris: trender og påvirkninger

Et komplekst samspill av global tilbud og etterspørsel dynamikk, geopolitiske påvirkninger, teknologiske fremskritt og markedsspekulasjoner bestemmer prisen på olje. Faktorer som OPEC-politikk, utgivelser av økonomiske data og til og med værrelaterte forstyrrelser kan føre til betydelige prisbevegelser. Overvåking av disse prisene er avgjørende for interessenter i ulike sektorer, inkludert energi, finans og produksjon.

Hva påvirker dagens oljepris

Flere faktorer kan bestemme prisen på olje på en gitt dag:

 • Global tilbud og etterspørsel: De mest grunnleggende faktorene som påvirker oljeprisen er tilbud og etterspørsel. Økt produksjon, enten gjennom tradisjonell boring eller ny teknologi som fracking, har en tendens til å senke prisene. Omvendt driver økt etterspørsel fra voksende globale økonomier prisene opp.
 • Geopolitiske hendelser: Oljeprisene er følsomme for geopolitisk ustabilitet, spesielt i viktige oljeproduserende regioner som Midtøsten. Kriger, kupp og spenninger kan føre til frykt for forsyningsforstyrrelser, og presse prisene høyere.
 • OPEC-politikk: Organisasjonen for oljeeksporterende land (OPEC) spiller en sentral rolle i å bestemme oljeprisen globalt. Beslutninger tatt i OPEC-møter angående oljeproduksjonsnivåer kan påvirke oljeprisen betydelig basert på kontrollerende forsyningsnivåer.
 • Økonomiske indikatorer: Økonomiske data som sysselsettingsrater, produksjonsdata og BNP veksttall fra store økonomier påvirker også oljeprisen. Sterke økonomiske data tyder på høyere fremtidig etterspørsel, og presser prisene opp, mens frykt for lavkonjunktur kan senke dem.
 • Teknologiske fremskritt: Fremskritt innen teknologi som gjør oljeutvinning billigere eller mer effektiv kan redusere oljeprisen. Tilsvarende kan innovasjoner innen fornybare energikilder som gir alternativer til olje redusere etterspørselen og presse prisene ned.
 • Markedsspekulasjon: Oljefutures er en vanlig investering, og spekulanter som kjøper futures kan drive opp prisene basert på deres forventninger til fremtidige prisbevegelser.

Oljepris

Oljeprisens historie er en kombinasjon av økonomi, politikk og teknologi, som alle har skapt et marked preget av ekstrem volatilitet og enorm innflytelse på globale forhold. Denne delen gir en detaljert titt på noen av de viktigste historiske øyeblikkene som har formet oljeprisen gjennom flere tiår.

Tidlig utvikling:

 • 1850-1950-tallet: Oljeindustrien begynte på midten av 1800-tallet. På begynnelsen av 1900-tallet var USA den primære oljeprodusenten, med relativt stabile priser. Etableringen av OPEC i 1960 introduserte en ny dynamikk i oljemarkedet, da store oljeproduserende land begynte å utøve mer kontroll over oljeprisen.

Oljesjokkene:

 • 1973 oljekrise: Utløst av Yom Kippur-krigen etterfulgt av en OPEC-oljeembargo mot land som støtter Israel, firedoblet oljeprisen seg fra $3 til $12 per fat, noe som forårsaket betydelig økonomisk sjokk i oljeimporterende land.
 • 1979 energikrise: Etter den iranske revolusjonen stoppet oljeproduksjonen i Iran nesten, og panikken resulterte i at oljeprisen doblet seg, noe som påvirket den globale økonomien alvorlig.

1980-tallets oljeoverskudd:

 • 1980-tallet: Etter de kraftige økningene på 1970-tallet, så 1980-tallet et betydelig fall i oljeprisen på grunn av en global resesjon og innsats fra forbrukende land for å finne alternative energikilder og forbedre energieffektiviteten. Denne perioden blir ofte referert til som oljeoverfloden, med priser som falt så lavt som 10 dollar fatet på midten av 1980-tallet.

Prisgjenvinning og stabilitet:

 • Sent 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet: Prisene begynte å ta seg opp på slutten av 1990-tallet. På 2000-tallet begynte økt etterspørsel fra fremvoksende økonomier som Kina og geopolitiske spenninger i Midtøsten å presse prisene høyere.

Det nye århundret:

 • 2008-pristopp: Økonomisk vekst og spekulasjoner førte oljeprisen til en topp på $147 per fat i juli 2008, rett før den globale finanskrisen.
 • 2014-2016 oljepris: Teknologiske fremskritt innen skiferoljeproduksjon førte til en oljeboom i USA, noe som førte til et forsyningsoverskudd. Med OPECs strategi for å forsvare markedsandeler i stedet for pris, krasjet oljeprisen fra over 100 dollar per fat i midten av 2014 til under 30 dollar tidlig i 2016.

Nylige trender:

 • 2020-pandemipåvirkning: COVID-19-pandemien førte til en enestående kollaps i etterspørselen etter olje, noe som fikk prisene til å stupe. I april 2020 ble den amerikanske oljeprisen til og med negativ for første gang i historien, da lagringskapasiteten var overveldet.
 • Post-pandemisk bedring: Etter hvert som økonomiene begynte å komme seg etter pandemien, steg oljeprisene gradvis, og reagerte på koordinerte produksjonskutt fra OPEC+ og et oppsving i global etterspørsel.

Olje på aksjemarkedet: forskjellene mellom brent og råolje

Oljens rolle i aksjemarkedet er kritisk, og forståelsen av dens innvirkning krever at man undersøker de to viktigste benchmarkene: Brent Crude (XBRUSD) og West Texas Intermediate (WTI)(XTIUSD) Crude. Disse to oljetypene fungerer som globale prisstandarder og påvirker ulike sektorer av aksjemarkedet på forskjellige måter på grunn av deres distinkte egenskaper og markedsrekkevidde.

Aspekt Brent Oil Råolje
Opprinnelse Nord sjøen Texas, USA
Benchmark Global Primært U.S.
Svovelinnhold Lav (søt) Veldig lav (søtere)
Produksjonssted Offshore På land
Transportkostnader Høyere, på grunn av transport Lavere, nærmere raffineringssteder

Å forstå de spesifikke rollene og virkningene til Brent og WTI på aksjemarkedet hjelper investorer med å ta mer informerte beslutninger, spesielt når de vurderer investeringer i energiaksjer eller sektorer påvirket av oljepriser. Å gjenkjenne nyansene mellom disse to oljetypene er avgjørende for en helhetlig tilnærming til å investere i dagens globaliserte markeder.

Innvirkning på aksjemarkedet:

Begge typer oljepriser fungerer som viktige økonomiske indikatorer. Slik påvirker de aksjemarkedet:

 • Energisektoren: Selskaper i energisektoren som er direkte knyttet til oljeutvinning, produksjon og raffinering, ser deres lagerutvikling i høy grad korrelert med oljeprisen. Ettersom Brent og WTI-oljepriser svinger, svinger også disse selskapenes fortjeneste og aksjekurser.
 • Indirekte effekter: Høyere oljepriser fører generelt til økte kostnader for industrier som er storforbrukere av energi, som flyselskaper, shipping og produksjon. Dette kan føre til høyere produktpriser og potensielt lavere økonomisk vekst, noe som påvirker aksjekursene på tvers av disse sektorene.
 • Inflasjonspress: Betydelige endringer i oljeprisen kan bidra til inflasjon Når oljeprisene øker, vil også kostnadene for varer og tjenester som er avhengige av olje som produksjonsfaktor stiger, noe som kan føre til høyere inflasjon. Sentralbanker kan reagere på høyere inflasjon med endringer i pengepolitikken, noe som kan påvirke utviklingen i aksjemarkedet.

Å forstå de spesifikke rollene og virkningene til Brent og WTI på aksjemarkedet hjelper investorer med å ta mer informerte beslutninger, spesielt når de vurderer investeringer i energiaksjer eller sektorer påvirket av oljepriser. Å gjenkjenne nyansene mellom disse to oljetypene er avgjørende for en helhetlig tilnærming til å investere i dagens globaliserte markeder.

Handel med olje med Skilling

Det kan være lønnsomt å handle med olje hvis man tar kontakt med de riktige strategiene og verktøyene. Skilling gir en robust plattform for handel med olje, enten du er interessert i spotpriser, futures eller opsjoner. Slik begynner du å handle olje med Skilling, fra å sette opp en konto til å ta informerte handelsbeslutninger.

 1. Åpne en handelskonto hos Skilling: Hvis du ikke allerede er kunde, er det første trinnet å åpne en handelskonto hos Skilling. Besøk nettstedet deres, fyll ut registreringsskjemaet med opplysningene dine, og send inn nødvendig dokumentasjon for verifisering.
 2. Forstå markedet: Før du handler, er det avgjørende å ha en solid forståelse av oljemarkedet. Hold deg oppdatert med de siste nyhetene, trendene og økonomiske faktorer som påvirker oljeprisen. Dette inkluderer geopolitiske hendelser, OPEC-beslutninger og endringer i tilbuds- og etterspørselsdynamikk.
 3. Velg ditt instrument: Skilling tilbyr ulike instrumenter for handel med olje, inkludert futures, opsjoner og spotkontrakter. Bestem hvilken type instrument som passer best med din handelsstrategi og risikotoleranse.
 4. Planlegg strategien din: Utvikle en handelsstrategi basert på markedsanalysen din. Dette kan innebære å avgjøre om du leter etter kortsiktige gevinster gjennom day trading eller søker langsiktige investeringer basert på fundamentale endringer i markedet.
 5. Administrer risikoer: Bruk risikostyring verktøy tilgjengelig på Skilling -plattformen for å beskytte investeringene dine. Dette inkluderer å sette stop-loss-ordrer for å begrense potensielle tap og ta overskuddsordrer for å sikre gevinster når kursmålene dine er nådd.
 6. Plasser handlene dine: Med kontoen din satt opp og strategien på plass, kan du begynne å handle. Bruk Skilling handelsplattform for å legge inn bestillingene dine. Overvåk markedet og juster posisjonene dine etter behov basert på markedsbevegelser og nyheter.
 7. Gjennomgå og juster: Gjennomgå regelmessig ytelsen til handlene dine og effektiviteten til strategien din. Oljemarkedet kan være svært volatilt, og løpende analyser er avgjørende for å tilpasse seg endrede markedsforhold og optimalisere din handelstilnærming.

Å følge disse trinnene og utnytte våre omfattende verktøy og ressurser kan hjelpe deg med å støtte handelsbeslutningene dine. Husk at tidligere resultater ikke indikerer fremtidige resultater, og det er ingen garanti for at enhver investeringsstrategi vil oppnå lønnsomme resultater.

Denne artikkelen tilbys for generell informasjon og utgjør ikke investeringsråd. Vær oppmerksom på at Skilling for øyeblikket bare tilbyr CFDs.

Hvorfor gå glipp av potensialet i råvaremarkedet?
Oppdag de uutnyttede mulighetene i topphandlede råvarer CFDer som gull, sølv og olje.
Åpne konto