expand/collapse risk warning

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 82% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 82% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

82% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

Handelsindikatorer & Verktyg

Förklaring av olika typer av candlestick diagram

Candlestick patterns

Candlestickmönster

Om du vill försöka förutsäga marknaden med hjälp av Candlestickdiagram har vi satt samman några av de mest populära och användbara mönstren att hålla utkik efter. Mönstren kan delas upp i två grupper; omsvängning (när marknaden byter riktning) och forsättning (när marknaden fortsätter sin trend i samma riktning):

Riktningsförändringsmönster

Omslutande candlestickmönster
Det omslutande mönstret betraktas vara ett mycket starkt och enkelt riktiningsförändringsmönster då det bara innefattar två “ljus”. Antagandet bakom det är att marknaden har rört sig i en riktning som en trend, vilket visas av det första ljuset. Dock har marknaden ändrat riktning och omsluter det första ljuset inom det andra ljuset. Det här visar på en ändring av läget.

Untitled design (7).png

Då det sker ofta, och är lätt att upptäcka, är det här mönstret ett väldigt populärt verktyg för att identifiera en potentiell vändningspunkt. Dock rekommenderas försiktighet eftersom varje tidsram har sin egna större trend och inom dessa trender är det möjligt att hitta vändpunkter för de mindre trenderna. Välj din tidsram noga och var medveten om de större trenderna. Tänk också på att de flesta mönster kräver bekräftelse. Till exempel, om du ser ett riktiningsförändringsmönster betyder det inte att du automatiskt måste sälja – mönstret är starkare när det uppstår runt ett stöd- eller motståndsområde.

Som du kan se består omslutande mönster av två ljus, ett hausseartat och ett baisseartat (det spelar ingen roll i vilken ordning). Det viktiga är att det andra ljuset helt och hållet omsluter det första ljuset. Storleken på det första ljuset är inte viktigt, men när det kommer till det andra ljuset gäller det ju större desto bättre. Det andra ljuset kommer att bekräfta styrkan / kraften av omsvängningen.

Om vi vill använda Candlestickmönster effektivt måste vi avgöra riktningen av den nuvarande trenden. Glidande medelvärden, högsta- och lägstanoteringar den senaste tiden och trendlinjer kommer alltid hjälpa oss att se de stora rörelserna på marknaden. När vi kombinerar mönsteranalysen på en hög tidsram med korrekt pengahantering är det omslutande mönstret ett mycket pålitligt diagramverktyg.

Harami
Harami, ett annat populärt Candlestickmönster, sker när ett stort ljus följs av ett mindre ljus vars kropp befinner sig inom det vertikala området av den större kroppen. Hausseharami ger ett tecken på en omsvängning av en nedåtgående trend, medan baisseharami belyser en vändpunkt i en uppåtgående trend. Oavsett om de är hausse- eller baissemönster ser alla Harami likadana ut. Chanserna för en omsvängning ökar när kroppen i det andra ljuset är mindre eller en doji.

1.png

Trade Demo: Riktiga handelsvillkor utan risk

Handla riskfritt på Skillings prisbelönta plattformar med ett 10k* demokonto.

Bli Medlem
mobile-zero.png

Morningstar- / Eveningstarmönster

Det här är två vanliga mönster som ser inverterade ut jämfört med varandra. Morningstar är ett hausseomsvängningsmönster medan Eveningstar är för en baisseomsvängningspunkt. I grund och botten omfattar mönstret tre ljus.

Morningstar:

 • Det första ljuset är ett stort baisseljus. Säljarna dominerar marknaden.
 • Det andra ljuset har ett mellanrum mellan det första och tredje ljuset, och kan vara baisse eller hausse. Vanligtvis är ljusets kropp mindre än de andra. Mellanrummet (som är mer framträdande på marknader med bestämda öppnings- och stängningstider såsom aktiemarknader) bekräftar köparnas eller säljarnas dominans.
 • Det tredje ljuset är ett stort hausseljus. Köparna kom till handling och det tyder på en vändpunkt.
2.png

Eveningstarmönstret är motsatt formation jämfört med morgonstjärnan.

 • Det första ljuset är ett långt hausseljus.
 • Det andra ljuset öppnar med ett mellanrum och ett mindre ljus som kan vara antingen baisse eller hausse. Mellanrummet sker inte under alla marknadsförhållanden, och det är inte ett måste för det här mönstret.
 • Det tredje ljuset dominerar säljarna, därför är det ett stort baisseljus.
3.png

Det som är viktigt att komma ihåg är att Morningstar- eller Eveningstarmönster är mycket mer pålitliga när de bildas kring en utbud- eller efterfrågezon, som andra riktiningsförändringsmönster.

Självklart är inget Candlestickmöster i sig självt en garanti för att marknadstrenden kommer att vända. Om du ska handla baserat på candlestickmönster bör du alltid överväga dina risker. Lär mer om riskhantering här.

Repetativa mönster

Stigande eller fallande tremetoder
Vi letar efter stigande tremetodenmönstret i en uppåtgående trend inom fortsättningssammanhang. Fallande tremetodenmönstret uppstår när trenden redan är nedåtgående och priset fortsätter falla.

Stigande tremetoden

 • Det första ljuset i mönstret är ett stort hausseljus.
 • De följande tre ljusen är små baisseljus. De ska vara inom området för det första ljuset i mönstret.
 • Det sista ljuset i mönstret är ett till långt hausseljus som skapar en ny högstanotering vilket tyder på att köparna har kontrollen igen.
Untitled design (11).png

Fallande tremetoden:

 • Det här är motsatsen till stigande tremetodsmönstret. Kör bara omvänd logik.
 • Det första ljuset är ett långt baisseljus i den nedåtgående trenden.
 • Följt av små ljus som är inom området för det första ljuset.
 • Det tredje ljuset är ett långt rött ljus vilket skapar en ny lägstanotering.
Untitled design (12).png

Vad är din tradingstil?

Oavsett spelplan är det första steget till framgång att känna till din stil.

Ta ett Quiz
LP-hero-image.png

Skilling sammanfattning

Det här är några av de mest populära mönstren inom japanska Candlesticks och ger väldigt användbara och lättanvända indikationer för omsvängningar eller fortsättningar. Det finns många fler mönster och du kan gärna leta upp och testa andra som passar din stil. Vi tror att candlesticks bör vara en viktig del i din tekniska analys av marknaderna.

Detta är inte investeringsråd. Tidigare utveckling garanterar inte eller förutspår framtida resultat.