expand/collapse risk warning

CFD-er innebär en hög risk för snabb kapitalförlust på grund av hävstångseffekt. 71% av kontona förlorar pengar vid handel med CFD-er hos denna leverantör. Förstå CFD-ers funktion och bedöm din risk.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

Valutahandel

Kinesisk valuta förklaras

Bild för kinesisk valuta

Det är uppenbart att Kina har blivit en viktig aktör i den globala ekonomin, faktiskt, du har förmodligen hört talas om BRICS och de senaste spekulationerna och debatterna om att den kinesiska valutan (Yuan) ersätter dollarn. Kommer det att hända? Ingen vet, men vad som är säkert är det faktum att Kina har växt i en exponentiell takt och med dess uppgång kommer ett ökat intresse för dess valuta. Så vad skiljer den kinesiska yuanen från andra valutor?

Upplev spänningen med att handla NZDJPY
Handla NZDJPY med NOLL provisioner och INGEN märkning,
15 April - 19 April | mellan 00:00 och 21:00 UTC.
Handla nu

Vilka är skillnaderna mellan Yuan, RMB, CNH eller CNY?

Det är viktigt att notera att Yuan, RMB, CNH och CNY är alla termer som används för att referera till den kinesiska valutan, med lite olika betydelser beroende på i vilket sammanhang de används.

 • Yuanen är den grundläggande enheten för valutan och betecknas med symbolen ¥.
 • RMB, förkortning för Renminbi, är det officiella namnet på den valuta som används på Kinas fastland och betecknas också med symbolen ¥.
 • CNY är ISO-koden för yuan på land som handlas inom det kinesiska fastlandet och kallas ofta för "yuan på land". Dess symbol är också ¥.
 • CNH, å andra sidan, är ISO-koden för offshore-yuan som handlas utanför fastlandet och kallas ofta för "offshore-yuan". Dess symbol är CN¥ för att skilja den från yuan på land.

CNY regleras av den kinesiska centralbanken, som kontrollerar dess växelkurs mot den amerikanska dollarn. Marknadsdeltagare i CNY är vanligtvis onshore-exportörer som köper CNY-yuan och säljer amerikanska dollar. Däremot bestäms CNH-växelkursen av privat tillgång och efterfrågan på CNH, även om den också är föremål för statliga regleringar. Efterfrågan på CNH är vanligtvis högre än dess utbud, vilket resulterar i att CNH handlas till ett högre värde än CNY. Därför lockar CNH ofta spekulanter som förväntar sig en appreciering av den kinesiska valutan.

Vad påverkar kinesisk valuta?

Den kinesiska valutan, liksom alla andra valutor, kan påverkas av olika faktorer som påverkar dess värde på den globala valutamarknaden. Här är några exempel på faktorer som kan påverka den kinesiska valutan:

 1. Ekonomiska indikatorer: Förändringar i ekonomiska indikatorer som BNP tillväxt, inflation och räntor kan ha en betydande inverkan på värdet på den kinesiska valutan. Till exempel, om den kinesiska ekonomin växer snabbt kan efterfrågan på den kinesiska valutan öka, vilket kan leda till en appreciering av dess värde. Å andra sidan, om inflationen är hög eller räntorna låga, kan detta leda till att valutans värde minskar.
 2. Handelspolicy: Förändringar i handelspolicyer, såsom tullar eller restriktioner för import och export, kan också påverka efterfrågan på den kinesiska valutan. Till exempel, om den kinesiska regeringen inför tullar på amerikanska varor, kan detta minska efterfrågan på amerikanska dollar och öka efterfrågan på kinesiska yuan, vilket leder till en appreciering av dess värde.
 3. Politiska händelser: Politiska händelser, såsom val eller förändringar i regeringens politik, kan också ha en betydande inverkan på den kinesiska valutans värde. Om det till exempel råder politisk instabilitet i Kina kan detta leda till att investerarnas förtroende minskar, vilket kan leda till att valutans värde minskar.
 4. Globala händelser: Globala händelser som pandemier, naturkatastrofer eller förändringar i oljepriser kan också påverka värdet på den kinesiska valutan. Till exempel, om oljepriserna ökar kan detta leda till en ökning av yuanens värde, eftersom Kina är en betydande importör av olja.
 5. Penningpolitik: Förändringar av den kinesiska centralbankens penningpolitik, såsom justeringar av räntor eller valutareserver, kan också påverka valutans värde. Till exempel, om centralbanken höjer räntorna kan detta öka efterfrågan på valutan, vilket leder till en appreciering av dess värde.

Hur handlar man med kinesisk valuta?

Det finns flera sätt att handla kinesisk valuta, inklusive:

 1. Valutaväxling: Om du reser till Kina eller gör affärer med kinesiska företag kan du behöva växla din valuta mot kinesiska yuan. Om du till exempel är ett USA-baserat företag som importerar varor från Kina, kan du behöva köpa kinesiska yuan för att betala för dessa varor.
 2. Forex trading: Du kan också handla kinesiska valutapar på valutamarknaden. Om du till exempel tror att den kinesiska yuanen kommer att apprecieras mot den amerikanska dollarn, kan du köpa USD/CNY, vilket betyder att du köper amerikanska dollar och säljer kinesiska yuan. Om växelkursen går upp kommer du att göra vinst.
 3. Futures och optioner: Du kan också handla kinesiska valutaterminer och optioner. Du kan till exempel köpa ett terminskontrakt som förpliktar dig att köpa kinesiska yuan till ett framtida datum och pris. Om priset på kinesiska yuan går upp kan du sälja terminskontraktet med vinst. Alternativt kan du köpa en köpoption som ger dig rätt att köpa kinesiska yuan vid ett framtida datum och pris. Om priset på kinesisk yuan går upp kan du utnyttja optionen och köpa yuanen till ett lägre pris.
 4. ETF: Du kan också handla kinesisk valuta genom ETF:er. Du kan till exempel köpa en ETF som spårar utvecklingen för den kinesiska yuanen. Om värdet på yuanen går upp, kommer värdet på ETF:n också att stiga.
 5. CFDs: Du kan också handla kinesisk valuta genom CFDs. Du kan till exempel köpa en CFD som spårar värdet på den kinesiska yuanen. Om värdet på yuanen går upp kommer du att göra en vinst. Det är dock viktigt att notera att CFD:er är högriskinstrument och kanske inte är lämpliga för alla investerare.

Det är viktigt att göra din research och förstå riskerna innan du handlar med kinesisk valuta. Du bör också rådgöra med en finansiell rådgivare eller mäklare för vägledning om vilken handelsmetod som är bäst för dina investeringsmål och risktolerans.

Curious about Forex trading? Time to take action!
Use our free demo account to practise trading 70+ different Forex pairs without risking real cash
Bli Medlem

Vad man ska notera när man handlar med kinesisk valuta

När du handlar med kinesisk valuta, här är några viktiga faktorer att tänka på:

 1. Kinesisk ekonomisk politik: Den kinesiska regeringen påverkar kraftigt värdet på sin valuta genom ekonomisk politik, såsom räntebeslut och valutainterventioner. Håll ett öga på dessa policyer och hur de kan påverka valutans värde.
 2. Marknadsvolatilitet: Som med alla valutor kan den kinesiska yuanen uppleva volatilitet på grund av politiska eller ekonomiska händelser, såsom handelstvister eller förändringar i regeringens politik. Var medveten om dessa händelser och hur de kan påverka valutan.
 3. Valutapar: Om du handlar med yuanen på valutamarknaden, var medveten om vilka valutapar du handlar. Till exempel, om du handlar med USD/CNH, kommer du att påverkas av både amerikanska och kinesiska ekonomiska händelser.
 4. Marknadstimmar: Den kinesiska valutamarknaden har specifika öppettider, som kan skilja sig från din lokala tid. Var medveten om dessa timmar och justera din handelsstrategi därefter.
 5. Handelsplattform och mäklare: Välj en ansedd handelsplattform och mäklare som erbjuder konkurrenskraftiga avgifter, pålitligt utförande och bra kundsupport.
 6. Riskhantering: Som med alla investeringar är det viktigt att hantera dina risker när du handlar med kinesisk valuta. Sätt stop-loss-order för att minimera potentiella förluster och ha en tydlig exitstrategi på plats.
 7. Regler: Var medveten om reglerna och begränsningarna vid handel med kinesisk valuta. Det kan till exempel finnas gränser för hur mycket kinesiska yuan du kan köpa eller sälja, eller begränsningar för vem som kan handla med valutan.

Slutsats

Att förstå den kinesiska valutan blir allt viktigare när Kina fortsätter att hävda sin ekonomiska makt på den globala marknaden. Med sina olika namn, symboler och handelsmarknader kan kinesisk valuta tyckas komplicerad till en början, men det är en viktig del av kunskap för alla som vill investera i landet eller handla.

Vanliga frågor

1. Vilken är Kinas officiella valuta?

Kinas officiella valuta är renminbin (RMB), även känd som yuan.

2. Vad är skillnaden mellan RMB och yuan?

RMB är det officiella namnet för den kinesiska valutan, medan yuan är den grundläggande enheten för valutan. Yuan används ofta omväxlande med RMB.

3. Vad är skillnaden mellan CNY och CNH?

CNY är onshoreversionen av yuanen, medan CNH är offshoreversionen. CNY är föremål för strängare statlig reglering, medan CNH handlas mer fritt på offshoremarknader.

4. Kan utlänningar investera i kinesisk valuta?

Ja, utlänningar kan investera i kinesisk valuta genom olika kanaler, såsom offshore-yuanobligationer, börshandlade fonder (ETF) och valutahandelsplattformar.

5. Vilka faktorer påverkar värdet på kinesisk valuta?

Värdet på kinesisk valuta påverkas av en mängd olika faktorer, inklusive ekonomisk tillväxt, inflation, räntor, politiska händelser och internationell handel. 

6. Vilka är riskerna med handel med kinesisk valuta?

Liksom alla investeringar innebär handel med kinesisk valuta risker, såsom marknadsvolatilitet, geopolitiska spänningar och regulatoriska förändringar. Det är viktigt att göra grundlig forskning och förstå riskerna innan du investerar i kinesisk valuta.

7. Hur kan jag hålla mig informerad om kinesisk valuta och dess inverkan på den globala ekonomin?

Du kan hålla dig informerad om kinesisk valuta och dess inverkan på den globala ekonomin genom att läsa finansiella nyhetskällor, följa ekonomiska indikatorer och övervaka geopolitiska händelser som kan påverka valutan.

Tidigare resultat garanterar eller förutsäger inte framtida resultat. Den här artikeln erbjuds endast i allmänna informationssyfte och utgör inte investeringsrådgivning.

Upplev spänningen med att handla NZDJPY
Handla NZDJPY med NOLL provisioner och INGEN märkning,
15 April - 19 April | mellan 00:00 och 21:00 UTC.
Handla nu
Curious about Forex trading? Time to take action!
Use our free demo account to practise trading 70+ different Forex pairs without risking real cash
Bli Medlem