Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem utraty pieniędzy z powodu zastosowania dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem utraty pieniędzy z powodu zastosowania dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Instytucja regulująca:

×
CySEC

Skilling Ltd jest regulowany przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) na podstawie licnencji CIF nr 357/18

Kontynuuj
FSA

Skilling (Sechelles) Ltd jest regulowany przez Urząd Usług Finansowych (FSA) na podstawie licnencji nr SD042

Kontynuuj

Opłaty i Prowizje Handlowe

Klienci Skilling mogą spodziewać się prowizji wyłącznie na parach walutowych i metalach spot na koncie Premium. Nasze opłaty zaczynają się od 35 USD za każdy milion USD obrotu. Jeśli waluta podstawowa konta jest inna niż USD, prowizja zostanie przeliczona na daną walutę.

Financial Instrument Commission per million
EUR/USD $35
GBP/USD $40
Rest FX $50
GOLD $60
SILVER $120

Wzór do obliczania prowizji

Prowizja = wielkość handlu w walucie podstawowej * (kurs wymiany USD * x$ za każdy milion USD obrotu) * kurs wymiany waluty konta

Przykład nr 1

Handlujesz 100 000 GBP/USD – waluta konta to EUR

Krok nr 1 Przelicz wielkość transakcji z waluty podstawowej na USD
100 000 GBP * 1,2846 (kurs GBP/USD) = 128 460 USD
Krok nr 2 Oblicz prowizję w USD (50 $ za każdy milion USD obrotu)
128 460 USD * 0,000050 = 6,42 USD
Krok nr 3 Przelicz prowizję z USD na EUR (walutę konta)
6,42 USD / 1,1025 (kurs EUR/USD) = 5,82 EUR

Przykład nr 2

Handlujesz 100 000 EUR/USD – waluta konta to USD

Krok nr 1 Przelicz wielkość transakcji z waluty podstawowej na USD
100 000 EUR * 1,1025 (kurs EUR/USD) = 110 250 USD
Krok nr 2 Oblicz prowizję w USD (35 $ za każdy milion USD obrotu)
110 250 USD * 0,000035 = 3,85 USD
Krok nr 3 Dalsze obliczenia nie są konieczne, ponieważ walutą podstawową konta jest USD

* Należy mieć na uwadze, że prowizje podatkowe dotyczą konta Premium jedynie podczas otwierania i zamykania pozycji.

Opłaty swap

Pod koniec każdego dnia handlowego (o 22:00 czasu GMT) pozycje, które pozostają otwarte na Twoim koncie, mogą podlegać opłacie zwanej swapem lub rolowaniem. Kwota ta może być dodatnia lub ujemna, w zależności od kierunku transakcji i obowiązującej stawki. Możesz również zobaczyć oczekiwaną kwotę opłaty lub kredytu w informacjach o swoim zleceniu. Swap jest naliczany automatycznie i przeliczany na walutę, w której prowadzony jest rachunek. Swap jest obliczany i naliczany w każdy dzień roboczy za 1 dzień rolowania, z wyjątkiem środy, kiedy jest obliczany i pobierany 3-krotnie, celem pokrycia weekendowych kosztów rolowania.

Opłaty swap za Forex/ metale spot

W przypadku par walutowych koszt lub dochód obliczany jest jako różnica w stopach procentowych pomiędzy wartościami Tom/Next (TNDR) 2 walut w posiadanej parze plus prowizja pobierana przez firmę, w której pozycja jest przetrzymywana, i w zależności od rodzaju pozycji (długa/krótka). Klienci mogą zyskać lub stracić na swapie, a więc mogą doświadczyć pozytywnego lub negatywnego rolowania. W przypadku niektórych instrumentów może występować negatywne rolowanie przy transakcjach w obie strony, co wynika z faktu, że do różnicy w stopach procentowych pomiędzy dwiema walutami doliczana jest jeszcze prowizja.

Swapy na rynku Forex obliczane są za pomocą ujednoliconych wzorów przedstawionych poniżej:

Swap = (wartość pipsa * wartość swap * liczba nocy) / 10

Gdzie:
Wartość pipsa: 10 dla wszystkich par walutowych, oprócz par zawierających JPY, HUF i THB, gdzie wartość pipsa wynosi 1000, oraz par zawierających RUB i CZK, gdzie wartość pipsa wynosi 100
Liczba nocy: całkowita liczba nocy, przez które pozycja pozostaje otwarta.

Wynik należy podzielić przez 10, ponieważ opłaty swapowe poadawane są w centach.

Opłaty swap za indeksy

Stawki swap za CFD na indeksy są oparte na bazowej stawce międzybankowej indeksu plus marża firmy i obliczne są za pomocą ujednoliconych wzorów przedstawionych poniżej:

Swap dla długich pozycji = (jednostki * cena) * (marża + stawka LIBOR) / 365
Swap dla krótkich pozycji = (jednostki * cena) * (marża - stawka LIBOR) / 365

Gdzie:
Jednostki: całkowita liczba jednostek kupionych/sprzedanych w danej transakcji
Cena: cena indeksu
Stawka LIBOR: 1-miesięczna stawka LIBOR kwotowanej waluty
Marża: 3,5% dla transakcji KUPNA i 3% dla transakcji SPRZEDAŻY

*Marża dla kont Premium wynosi 2,5%

Opłaty swap za akcje

Stawki swap za CFD na akcje są oparte na bazowej stawce międzybankowej waluty danej akcji plus marża firmy i obliczne są za pomocą ujednoliconych wzorów przedstawionych poniżej:

Swap dla długich pozycji = (jednostki * cena) * (marża + stawka LIBOR) / 365
Swap dla krótkich pozycji = (jednostki * cena) * (marża - stawka LIBOR) / 365

Gdzie:
Jednostki: całkowita liczba jednostek kupionych/sprzedanych w danej transakcji
Cena: cena akcji
Stawka LIBOR: 1-miesięczna stawka LIBOR kwotowanej waluty
Marża: 4% dla transakcji KUPNA i 3% dla transakcji SPRZEDAŻY

*Marża dla kont Premium wynosi 3,5% (kupno) i 2,5% (sprzedaż)

Opłaty swap za kryptowaluty

Opłaty swap za kryptowaluty są obliczane jako procent od ceny

* Opłaty swap mogą w dowolnym momencie ulec zmianie i zmieniać się codziennie bez wcześniejszego powiadomienia, w zależności od warunków rynkowych.

Opłaty za przewalutowanie

Skilling naliczy opłatę za przeliczenie waluty dla transakcji na instrumentach denominowanych w walucie innej niż waluta Twojego rachunku. Opłata za przeliczenie waluty zostanie odzwierciedlona w zrealizowanym zysku i stracie. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Important notice

This page/website is not directed to EU clients and falls outside the European regulatory framework and is not in the scope of (among others) the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II.
By continuing you acknowledge to view the content provided by Skilling (Seychelles) Limited, which is authorised and regulated by Seychelles Financial Supervisory Authority, and that your decision was made independently and at your exclusive initiative and no solicitation or recommendation has been made by Skilling or any other entity within the group.

Continue

Important notice

This page/website is not directed to EU clients and falls outside the European regulatory framework and is not in the scope of (among others) the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II.
By continuing you acknowledge to view the content provided by Skilling (Seychelles) Limited, which is authorised and regulated by Seychelles Financial Supervisory Authority, and that your decision was made independently and at your exclusive initiative and no solicitation or recommendation has been made by Skilling or any other entity within the group.

Continue