expand/collapse risk warning

CFDer innebærer høy risiko for tap på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper. Du bør forstå hvordan CFDer fungerer og risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen.

Handelsvilkår

Egne verdier: Hvorfor er de viktige for handelsmenn?

Indre verdier: Verdien eller kvalitetene til noe, uavhengig av ytre faktorer.

En av de viktigste faktorene som tradere må vurdere i investeringene sine, er den indre verdien av deres aktiva. Utover fluktuasjonene på overflaten og de midlertidige trendene, ligger et dypere, mer grunnleggende verdimål som kan gjøre eller bryte en handel. Det er som å kikke inn i sjelen til en investering, søke den underliggende sannheten som skiller de overvurderte eiendelene fra de undervurderte, og venter på å bli oppdaget. Så hva er det og hvorfor er det viktig for traders?

Hva er egenverdier?

Egenverdi, i sammenheng med handel og investering, refererer til den underliggende verdien eller den sanne verdien av en eiendel. Det er et estimat av verdien av en eiendel basert på dens grunnleggende egenskaper, slik som kontantstrømmer, inntjeningspotensial, vekstutsikter og andre relevante faktorer.

I motsetning til markedspris, som kan påvirkes av kortsiktige faktorer som tilbuds- og etterspørselsdynamikk, investorsentiment eller spekulativ atferd, har egenverdi som mål å vurdere den langsiktige verdien av en eiendel. Den søker å avgjøre om en eiendel er undervurdert, overvurdert eller priset rettferdig basert på dens grunnleggende attributter.

Ved å forstå dette kan tradere og investorer ta mer informerte beslutninger, identifisere muligheter der en eiendel kan være undervurdert og klar for potensiell vekst eller erkjenne når en eiendel kan være overvurdert og bør unngås. Det fungerer som et grunnleggende verktøy for å evaluere investeringer og danner grunnlaget for sunne investeringsstrategier.

Opplev Skillings prisvinnende plattform
Test alle Skillings handelsplattformer på Web, Android eller iOS.
Åpne konto

Beregning

Det finnes ulike metoder for å beregne egenverdi, og en vanlig tilnærming er metoden med diskontert kontantstrøm (DCF). Denne metoden estimerer nåverdien av et selskaps fremtidige kontantstrømmer.

Her er et forenklet eksempel:

Estimer fremtidige kontantstrømmer:

La oss si at du ser på et selskap, og du anslår at det vil generere kontantstrømmer på 1 million dollar per år de neste 10 årene.

Bruk diskonteringsrente:

Du må ta hensyn til tidsverdien av penger, så du bruker en diskonteringsrente. La oss si at du bruker en diskonteringsrente på 10 %. Denne satsen representerer avkastningen du kan forvente fra en lignende investering med lignende risiko.

Rabatt fremtidige kontantstrømmer:

Bruk diskonteringsrenten på hver fremtidig kontantstrøm. For eksempel vil den neddiskonterte verdien av kontantstrømmen på $1 million i år 1 være $909 090 ([$1 million]/[1 + 0,10]^1).

Sum nåverdiene:

Legg sammen alle de diskonterte kontantstrømmene. I dette tilfellet vil du legge sammen nåverdiene for hvert av de 10 årene.

Siste trinn:

Summen av disse nåverdiene representerer investeringens egenverdi. Hvis den er høyere enn gjeldende markedspris, kan aksjen være undervurdert, og hvis den er lavere, kan den bli overvurdert.

Husk at dette er et forenklet eksempel, og selve regnestykket innebærer flere kompleksiteter og hensyn. Analytikere kan også bruke forskjellige metoder eller en kombinasjon av metoder for å komme frem til et mer omfattende estimat for egenverdi.

Hva er din trading stil?
Å kjenne seg selv er gjerne det første skrittet for å lykkes på de fleste områder.
Ta quizen

Hvorfor er de viktige for handelsmenn?

Her er noen grunner til at egenverdier er verdifulle for handelsmenn:

  1. Identifisere undervurderte eller overvurderte eiendeler: Ved å sammenligne en eiendels egenverdi med markedsprisen, kan tradere identifisere potensielle muligheter for å kjøpe undervurderte eiendeler eller selge overvurderte. Hvis eiendelens egenverdi er høyere enn markedsprisen, kan det tyde på at eiendelen er undervurdert og potensielt klar for fremtidig vekst.
  2. Langsiktig investeringsperspektiv: De tar hensyn til de grunnleggende faktorene og fremtidige kontantstrømmer til en eiendel. Dette langsiktige perspektivet hjelper tradere med å ta informerte investeringsbeslutninger, med tanke på potensialet til en eiendel til å generere avkastning over tid.
  3. Risikostyring: De gir et referansepunkt for å vurdere risiko. Hvis markedsprisen på en eiendel vesentlig overstiger dens egenverdi, kan det indikere en høyere risiko for en priskorreksjon eller en potensiell boble. Traders kan justere risikoeksponeringen sin basert på justeringen av markedspris og egenverdi.
  4. Verdisammenligning: De gjør det mulig for handelsmenn å sammenligne forskjellige eiendeler i samme bransje eller sektor. Ved å undersøke de iboende verdiene til sammenlignbare selskaper eller eiendeler, kan handelsmenn vurdere relativ attraktivitet, identifisere potensielt sterkere investeringsalternativer.
  5. Datadrevet beslutningstaking: De er avledet fra strenge analyser, med tanke på ulike økonomiske beregninger, anslag og markedsforhold. Ved å stole på datadrevet beslutningstaking, kan tradere redusere følelsesmessige skjevheter og gjøre mer objektive vurderinger av investeringsmuligheter.

Det er viktig å merke seg at selv om egenverdier gir verdifull innsikt, er de estimater basert på antakelser og prognoser. Traders bør vurdere andre faktorer som markedstrender, investorsentiment og risikotoleranse når de tar handelsbeslutninger. Egne verdier tjener som et verktøy for å forbedre beslutningstaking, men de bør brukes sammen med annen informasjon og analyse.

Tidligere resultater garanterer eller forutsier ikke fremtidig ytelse. Denne artikkelen tilbys for generell informasjon og utgjør ikke investeringsråd. Vær oppmerksom på at Skilling for øyeblikket bare tilbyr CFDs.

Opplev Skillings prisvinnende plattform
Test alle Skillings handelsplattformer på Web, Android eller iOS.
Åpne konto
Hva er din trading stil?
Å kjenne seg selv er gjerne det første skrittet for å lykkes på de fleste områder.
Ta quizen