expand/collapse risk warning

CFDer innebærer høy risiko for tap på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper. Du bør forstå hvordan CFDer fungerer og risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen.

Trading Strategier

Fremvoksende markeder i 2024: Risiko og belønning for investorer

Fremvoksende markeder: Et kart med landflagg som representerer fremvoksende markeder.

Fremvoksende markeder blir i økende grad et fokuspunkt for investorer som søker høy avkastning, men hva er risikoen og mulighetene i 2024? Nedenfor skal vi undersøke hvilke land som anses å vokse frem i 2024 pluss mulighetene og utfordringene ved å investere i disse dynamiske økonomiene.

Hva er fremvoksende markeder?

Fremvoksende markeder, også kjent som utviklingsøkonomier, har blitt et hett tema de siste årene. Etter hvert som den globale økonomien skifter og utvikler seg, blir disse landene i økende grad sett på som nøkkelaktører i fremtiden for internasjonal handel og investeringer. Men hva er egentlig fremvoksende markeder, og hvorfor er de så viktige? I hovedsak er de økonomier som er i ferd med å vokse og moderniseres, men som ennå ikke er fullt utviklet. Dette kan omfatte et bredt spekter av land og regioner, fra Kina og India til deler av Latin-Amerika og Afrika som vi vil se nedenfor. Til tross for utfordringene og risikoene som følger med å investere i disse markedene, mener mange eksperter at de tilbyr et enormt potensial for vekst og avkastning i årene som kommer.

Hvorfor gå glipp av potensialet i råvaremarkedet?
Oppdag de uutnyttede mulighetene i topphandlede råvarer CFDer som gull, sølv og olje.
Åpne konto

Kjennetegn på fremvoksende markeder

Noen av de vanlige egenskapene til fremvoksende markeder inkluderer:

 1. Sterk økonomisk vekst: Disse markedene er preget av høye økonomiske vekstrater på grunn av faktorer som en voksende middelklasse, ekspanderende forbrukermarkeder og økende investeringer i infrastruktur. Denne veksten er ofte drevet av sterk innenlandsk etterspørsel, eksportorienterte industrier og gunstig regjeringspolitikk.
 2. Høy inntekt per innbygger: Inntekt per innbygger i disse markedene er vanligvis lavere enn i utviklede markeder, men den øker raskt. Etter hvert som økonomien vokser og flere kommer inn i arbeidsstyrken, øker inntektene, noe som fører til høyere levestandard og økt forbruk.
 3. Likvide egenkapital- og [gjeld](/blog/trading-terms/ gjeld/) markeder: De har ofte velutviklede aksje- og gjeld som i økende grad er tilgjengelige for utenlandske investorer. Dette gjør at selskaper kan skaffe kapital for å finansiere veksten, og investorer kan diversifisere porteføljene sine og dra nytte av høyere avkastning.
 4. Tilgjengelighet for utenlandske investorer: De er ofte attraktive for investorer på grunn av deres høye vekstpotensial og relativt lave lønnskostnader. De siste årene har mange fremvoksende markeder liberalisert sine investeringsreguleringer, noe som gjør det lettere for utenlandske investorer å få tilgang til sine markeder.
 5. Pålitelig reguleringssystem: Utviklingsmarkeder med et pålitelig reguleringssystem er mer attraktive for investorer fordi de gir et stabilt forretningsmiljø. Regelverk som er transparente, forutsigbare og håndheves konsekvent bidrar til å redusere risiko og fremme investeringer.

Det er viktig å merke seg at ikke alle fremvoksende markeder har alle disse egenskapene, og det kan være betydelig variasjon når det gjelder økonomisk og politisk stabilitet, markedsstørrelse og vekstpotensial. I tillegg kan egenskapene til disse markedene endres over tid ettersom disse økonomiene fortsetter å utvikle seg og modnes.

Risikoer og muligheter i fremvoksende markeder

S/N Risikoer Muligheter
1. Politisk ustabilitet: De kan være mer utsatt for politisk ustabilitet enn utviklede markeder. Denne ustabiliteten kan ta form av endringer i regjeringens politikk, politisk uro eller borgerkrig. Politisk ustabilitet kan forårsake usikkerhet og forstyrrelser i forretningsdriften, noe som kan påvirke investeringer negativt. Store og voksende forbrukermarkeder: De har ofte store populasjoner og en voksende middelklasse med økende kjøpekraft. Dette kan skape betydelig etterspørsel etter forbruksvarer og tjenester, inkludert biler, elektronikk og finansielle produkter.
2. Innlandske infrastrukturproblemer: De kan ha underutviklet infrastruktur, inkludert dårlige veier, utilstrekkelig strømforsyning og begrenset tilgang til teknologi. Disse problemene kan gjøre det vanskelig for selskaper å operere effektivt, noe som kan påvirke inntjening og aksjekurser. __ Rikelige naturressurser:__ Mange fremvoksende markeder har en overflod av naturressurser, inkludert olje, gass, mineraler og landbruksprodukter. Dette kan skape muligheter for investorer til å delta i sektorer som energi, gruvedrift og landbruk.
3. Valutavolatilitet: Valutaer i fremvoksende markeder kan være mer volatile enn store valutaer som amerikanske dollar, euro eller yen. Faktorer som inflasjon handelsubalanser, og endringer i renten kan få valutaverdier til å svinge raskt. Dette kan skape risiko for investorer som har investeringer denominert i disse valutaene. Tilgang til undervurderte eiendeler: De kan tilby tilgang til undervurderte eiendeler som aksjer, obligasjoner og eiendom. Dette kan skape muligheter for investorer til å dra nytte av lave verdivurderinger og potensiell vekst.
4. Likvide aksjer: Fremvoksende markeder kan også ha mindre likvide aksjemarkeder, noe som kan skape utfordringer for investorer som trenger å kjøpe eller selge verdipapirer raskt. Dette kan føre til prisvolatilitet og vanskeligheter med å finne kjøpere eller selgere. Teknologisk innovasjon: Fremvoksende markeder blir i økende grad sentre for teknologisk innovasjon, spesielt innen områder som fintech, bioteknologi og kunstig intelligens. Dette kan skape muligheter for investorer til å delta i nye og innovative sektorer.
Opplev Skillings prisvinnende plattform
Test alle Skillings handelsplattformer på Web, Android eller iOS.
Åpne konto

Hvilke land er klassifisert som fremvoksende markeder i 2024?

I 2024 er Brasil, Tyrkia, Russland, India og Kina blant landene som opplever rask økonomisk vekst og utvikling. Det er også andre fremvoksende land, som Bahrain, Saudi-Arabia, Iran, Kuwait, De forente arabiske emirater, Qatar, Oman og Irak, som er rike på oljeeksport. Imidlertid er mange av disse landene avhengige av sin oljeindustri for økonomisk vekst, med lite fokus på å diversifisere økonomiene. Som et resultat kan et fall i oljeprisen påvirke deres økonomier betydelig og hindre jobbskaping og vekst i privat sektor. 

Flere andre fremvoksende land er lokalisert i Øst-Europa, nærmere bestemt i det tidligere Sovjetunionen. Disse landene inkluderer Latvia, Romania, Bulgaria, Tsjekkia, Ungarn, Slovenia og Slovakia. På grunn av deres tidligere erfaringer under kommunismen, er disse landene ikke så økonomisk utviklet som sine vesteuropeiske kolleger og jobber fortsatt med å forbedre økonomien. Den europeiske union er imidlertid fokusert på å fremme økonomisk rettferdighet og vekst i alle europeiske land, inkludert de som en gang var en del av Sovjetunionen. Dette bør bidra til å forbedre de økonomiske utsiktene og livskvaliteten i disse landene over tid. I tillegg er Kasakhstan et annet fremvoksende land som en gang var en del av Sovjetunionen, men som ligger i Sentral-Asia i stedet for Europa.

Det er også andre tallrike fremvoksende kontinenter som er til stede i forskjellige deler av verden, som Afrika (inkludert Algerie, Tunisia, Marokko og Sør-Afrika), Sør-Asia (som Indonesia, Sri Lanka og Bangladesh), Sør-Amerika ( inkludert Argentina, Chile og Colombia), og Sør-Stillehavsregionen. Disse landene opplever rask økonomisk vekst og utvikling, og jobber for å forbedre økonomien gjennom ulike tiltak som infrastrukturutvikling, utenlandske investeringer og jobbskaping. Som et resultat vil disse fremvoksende økonomiene sannsynligvis spille en stadig viktigere rolle i den globale økonomien over tid.

Er investering i fremvoksende markeder et levedyktig alternativ?

I 2024 kan fremvoksende markeder bli mer attraktive for globale investorer på grunn av flere faktorer: 

 • Kina forventes å ta i bruk en mer pro-vekst tilnærming: Skifte fokus fra sikkerhets- og sosial stabilitetsmål som har vært i forkant de siste to årene. Ifølge økonomer ved Morgan Stanley vil denne holdningsendringen prioritere økonomisk utvikling, noe som kan stimulere til vekst i landet. I tillegg avsluttet Kina nylig sin null-COVID-politikk, og som et resultat forventes økonomien å gjenåpne fullt ut, noe som fører til et oppsving i privat forbruk. Dette kan igjen øke Kinas inflasjonsjusterte BNP vekst betydelig. Det er viktig å merke seg at Kina har fulgt en annen politisk respons på COVID-19 sammenlignet med de fleste vestlige land, noe som betyr at det ikke opplever høy inflasjon eller stigende renter. Dette gir Beijing rom til å gjennomføre betydelige stimuleringstiltak som kan styrke økonomien ytterligere. Samlet sett kan disse faktorene gjøre fremvoksende markeder, som Kina, til en mer attraktiv investeringsmulighet for globale investorer i 2024.
 • En mulig topp i styrken til amerikanske dollar: Når Federal Reserves renteøkningssyklus nærmer seg forfall, kan dollaren miste noe av momentumet. I mellomtiden kan økonomisk vekst utenfor USA bli bedre, noe som gjør andre valutaer mer attraktive i sammenligning. Dette kan resultere i en relativ appresiering av valutaene til fremvoksende markeder, noe som gjør dem mer attraktive for investorer. Dessuten kan eksportland for råvare i regioner som Latin-Amerika dra nytte av å styrke råvareprisene drevet av større global etterspørsel. Som et resultat kan fremvoksende markeder med betydelig råvareeksport oppleve et oppsving i økonomiene, noe som kan gjøre dem mer attraktive investeringsmuligheter.
 • Endring i globale handelsforhold: Mens forholdet mellom USA og Kina fortsetter å være komplisert, kan omorganiseringen av strategiske forsyningskjeder skape nye muligheter for andre fremvoksende nasjoner enn Kina. Morgan Stanley spår at på områdene forbruker- og industrivarer kan det oppstå nye handelsforhold mellom USA og fremvoksende markeder som India, Latin-Amerika og ikke-Kina-tilknyttede land i Sørøst-Asia. Disse nye relasjonene kan skape investeringsmuligheter for globale investorer. Videre forventes Kina å fortsette sin innsats for økonomisk integrasjon med noen av de samme landene, basert på initiativer som Belt and Road-infrastrukturprogrammet. Dette kan ytterligere forbedre investeringsmulighetene i fremvoksende markeder som har sterke økonomiske bånd med Kina. Totalt sett kan omorganiseringen av strategiske forsyningskjeder og utviklingen av nye handelsrelasjoner gjøre fremvoksende markeder utenfor Kina mer attraktive for globale investorer i 2024.

Hvordan handle dem med CFDer?

CFDs (Contracts for Difference) kan brukes til å handle fremvoksende markeder, og gir et alternativ til tradisjonelle aksjemarkedet investeringer. Her er trinnene du må følge:

 1. Velg en CFD megler som tilbyr handel på fremvoksende markeder: Det er viktig å velge en anerkjent og regulert megler med konkurransedyktige avgifter og en brukervennlig handelsplattform.
 1. Velg det fremvoksende markedet du ønsker å handle: Undersøk landets økonomiske og politiske situasjon for å forstå risikoene og mulighetene.
 2. __ Bestem din handelsstrategi:__ Planlegger du å gå lang eller kort på markedet? Hva er din risikotoleranse? Hva er målet for fortjeneste eller stop loss nivå?
 3. Åpne en handelskonto hos din valgte CFD-megler og sett inn penger.
 4. Begynn å handle på det fremvoksende markedet etter eget valg ved å kjøpe eller selge CFDer basert på din handelsstrategi: Overvåk markedet regelmessig for å identifisere muligheter for å gjøre lønnsomme handler.

Konklusjon

Fremvoksende markeder i 2024 byr på både risiko og belønning for investorer. Til tross for risikoen involvert, kan disse markedene tilby en unik mulighet for investorer som søker høyere avkastning og diversifisering. Med nøye undersøkelser og en solid handelsplan kan investorer dra nytte av de potensielle belønningene som disse markedene har å tilby.

Hvis du er interessert i å handle i fremvoksende markeder, start med å undersøke landene og markedene som interesserer deg, og velg en anerkjent og regulert CFD-megler som Skilling for å lette handlene dine. Hold øye med økonomisk og politisk utvikling, og sørg alltid for at du har en solid risikostyring strategi på plass.

Tidligere resultater garanterer eller forutsier ikke fremtidig ytelse. Denne artikkelen tilbys kun for generell informasjon og utgjør ikke investeringsråd.

Hvorfor gå glipp av potensialet i råvaremarkedet?
Oppdag de uutnyttede mulighetene i topphandlede råvarer CFDer som gull, sølv og olje.
Åpne konto
Opplev Skillings prisvinnende plattform
Test alle Skillings handelsplattformer på Web, Android eller iOS.
Åpne konto