expand/collapse risk warning

CFD-er innebär en hög risk för snabb kapitalförlust på grund av hävstångseffekt. 71% av kontona förlorar pengar vid handel med CFD-er hos denna leverantör. Förstå CFD-ers funktion och bedöm din risk.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

Handelstermer

Finansiella nyckeltal: Nyckel för smart handel

Ekonomiska nyckeltal: En man som analyserar aktiemarknadsdata på en skärm.

Inom handel och investeringar spelar finansiella nyckeltal en viktig roll i beslutsfattandet. Dessa nyckeltal ger en ögonblicksbild av ett företags finansiella hälsa och ger insikter om dess prestanda och potentiella risker. Att förstå dessa förhållanden är nyckeln för handlare som vill göra välgrundade investeringsval och erbjuda detaljerade insikter om dess ekonomiska situation eller balans. Dessa nyckeltal, när de jämförs över tid, ger konkreta svar om ett företags ledningseffektivitet, vilket möjliggör effektivare beslutsfattande och anpassning till förändringar.

Upplev Skillings prisbelönta plattform
Prova någon av Skillings handelsplattformar på följande enheter: Webben, Android eller iOS.
Bli Medlem

Vad är finansiella nyckeltal?

Tänk på ekonomiska nyckeltal som en hälsokontroll för ett företag. Vi får dessa siffror från ett företags finansiella rapporter, som innehåller detaljer om deras pengar, skulder och intäkter. De används för att utvärdera olika aspekter av ett företags finansiella hälsa, såsom dess likviditet, lönsamhet, solvens och operativ effektivitet.

Det finns olika typer av nyckeltal som var och en berättar något unikt om företaget:

 • Kassatal: Mät ett företags förmåga att betala av sina kortsiktiga skulder med sina likvida medel. Den beräknas genom att lägga till tillgängliga kontanter och snabbt realiserbara tillgångar och sedan dividera med kortfristiga skulder. Ett förhållande lika med eller större än 1 indikerar att företaget kan betala sina kortfristiga skulder.
 • Skuldkvoter: Skuldkvoten fungerar som ett grundläggande mått för att bedöma den ekonomiska hälsan för både individer och företag. Det ger insikter om i vilken utsträckning lånade medel bidrar till en enhets övergripande kapitalstruktur.
 • Likviditetskvoter: Detta förhållande bedömer om ett företag kan täcka sina kortsiktiga åtaganden. Den beräknas genom att lägga till kontanter, fordringar och varulager och sedan dividera med kortfristiga och långfristiga skulder.
 • Lönsamhetskvoter: Nyckeltal för lönsamhet inkluderar EBIT (Earnings Before Interest and Taxes), EBITDA (Earnings Before Interest, Skatter, avskrivningar och amorteringar), ROE (Return on Equity), ROI (Return on Investment), ROA (Return on Assets) och förhållandet mellan lönsamhet och totalt kapital.
 • Soliditetsförhållanden: Ett finansiellt mått som mäter andelen eget kapital finansiering i ett företags kapitalstruktur. Det beräknas genom att dividera det totala egna kapitalet i ett företag med dess totala tillgångar.

Varför är de viktiga för handlare?

Finansiella nyckeltal är som viktiga ledtrådar för handlare – de hjälper till att förstå ett företags ekonomiska historia och göra smarta investeringsval. Här är varför de är så viktiga:

 1. Gör medvetna val: Dessa nyckeltal ger handlare en tydlig bild av hur bra ett företag klarar sig med sina pengar, vilket hjälper dem att avgöra om det är en bra idé att investera i det företaget.
 2. Enklare jämförelser: De gör det enkelt att jämföra olika företag och se vilka som går bra och vilka som kan ha det svårt, även om dessa företag är väldigt olika i storlek eller typ.
 3. Fakta risker: Finansiella nyckeltal kan fungera som varningssignaler. De kan visa om ett företag har för mycket skulder eller om det inte tjänar tillräckligt med pengar för att täcka sina utgifter. Detta hjälper handlare att undvika att investera i företag som kan vara för riskabla.
 4. Titta på trender: Att titta på finansiella nyckeltal över tid hjälper handlare att förstå vart ett företag kan vara på väg i framtiden. Förbättras och växer de, eller står de inför fler utmaningar? Detta hjälper handlare att fatta beslut om långsiktiga investeringar.
 5. Förstå marknad åsikter: Finansiella nyckeltal kan också ge handlare en känsla av vad andra investerare tycker om ett företag. Om många tror att ett företag kommer att gå bra i framtiden kan det återspeglas i några av nyckeltalen. Detta kan påverka företagets aktiekurs och hjälpa handlare att avgöra om det är ett bra tillfälle att köpa eller sälja.
 6. Vägledande investeringsstrategi: För handlare är finansiella nyckeltal som en karta som vägleder deras investeringsresa. Genom att förstå dessa förhållanden kan handlare utveckla strategier som matchar deras mål, oavsett om de letar efter snabba vinster eller långsiktig tillväxt.

Vanliga frågor

1. Kan ekonomiska nyckeltal förutsäga ett företags framtida resultat?

Även om de ger insikter om ett företags nuvarande finansiella hälsa, bör finansiella nyckeltal användas tillsammans med andra analyser för att förutsäga framtida resultat.

2. Hur ofta bör finansiella nyckeltal analyseras för effektiv handel?

Regelbunden analys, till exempel kvartalsvis eller årligen, rekommenderas för att hålla koll på ett företags ekonomiska trender och hälsa.

3. Är ekonomiska nyckeltal lika viktiga för alla typer av företag?

Ja, de är avgörande för alla företag, men betydelsen av specifika nyckeltal kan variera beroende på bransch och företagsstorlek.

4. Är finansiella nyckeltal tillräckliga för investeringsbeslut?

De är väsentliga men bör kombineras med andra marknad och analyser.

Denna artikel tillhandahålls för allmän information och utgör inte investeringsråd. Observera att Skilling för närvarande endast erbjuder CFDs.

Vad är din tradingstil?
Oavsett spelplan är det första steget till framgång att känna till din stil.
Ta ett Quiz
Trade Demo: Riktiga handelsvillkor utan risk
Handla riskfritt på Skillings prisbelönta plattformar med ett 10k* demokonto.
Bli Medlem