expand/collapse risk warning

CFD-er innebär en hög risk för snabb kapitalförlust på grund av hävstångseffekt. 71% av kontona förlorar pengar vid handel med CFD-er hos denna leverantör. Förstå CFD-ers funktion och bedöm din risk.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

CFD handel

För- och nackdelar med CFD-handel: Risker och förmåner med CFD-handel

risks and rewards of trading cfds image representation with risk and rewards values in screens in a trading floor

För att vi ska kunna diskutera för- och nackdelar med CFD-handel måste du först veta vad förkortningen CFD betyder. CFD står för ”contract for difference”. Det är ett finansiellt instrument som låter traders öppna långa eller korta positioner på en underliggande tillgång, utan att äga den. Med ett CFD-kontrakt kan du, enkelt förklarat, handla på en tillgångs prisrörelser utan att äga den.

När du till exempel köper aktier i ett företag äger du en del av det företaget. Du har därmed en andel i dess finansiella förmögenhet. När värdet stiger kommer värdet på dina aktier att stiga. När företagets värde faller kommer värdet på dina aktierna att falla.


I det här exemplet är den underliggande tillgången aktier. När du handlar aktier med CFD-kontrakt äger du inte den underliggande tillgången. Du har ingen direkt andel i företagets förmögenhet. I stället har du ett kontrakt som hämtar sitt värde från en underliggande tillgång (i det här fallet aktier). Kontraktet föreskriver att köparen måste betala skillnaden mellan tillgångens nuvarande värde och värdet vid tidpunkten då kontraktet skapades.

Om du öppnade en CFD-position på en aktie när priset låg på 10 USD, och sedan sålde den underliggande tillgången (aktien) när priset låg på 20 USD, skulle du få skillnaden mellan de två beloppen. I det här fallet tjänar du 10 USD.

Eftersom du handlar på prisrörelser i stället för att köpa den underliggande tillgången kan du välja två sidor av ett mynt. Du kan öppna en lång position om du tror att priset på den underliggande tillgången kommer att stiga. Du kan också öppna en kort position om du tror att tillgångens värde kommer att minska.

Risker och förmåner med CFD-handel

CFD-handel kan beskrivas som en flexibel strategi eftersom du kan gå lång eller kort. Möjligheten att öppna positioner i båda riktningar kan däremot medföra vissa problem, framför allt om du är nybörjare. CFD-handel för nybörjare är därmed inte lika enkelt och riskfritt som det verkar. Med det i åtanke kommer här några för- och nackdelar med CFD-handel.

Potentiella risker med CFD-handelsstrategier:

Det tillkommer avgifter
CFD-handel är inte gratis. Mäklare använder något som kallas för spread för att täcka sina kostnader. Spreads är skillnaden mellan köp- och säljpriset och den här lilla kostnaden måste tas med i beräkningen. CFD-handelsstrategier, som till exempel kräver att du flyttar dig in och ur positioner flera gånger per dag (day trading), kan bli kostsamma eftersom du måste täcka spreadavgiften varje gång du köper eller säljer.
Reglerna för CFD-handel kan variera
En av alla för- och nackdelar med CFD-handel som du måste ha i åtanke är regelverket. Reglerna för CFD-handel kan variera från land till land. Du måste därför se till att du vet hur du handlar med CFD där du befinner dig.
Risker med hävstänger, marginal och likvidering
Handel med hävstång kan leda till exponentiella förluster när en handelsposition inte går som önskat. Du kan läsa mer om hävstänger, dess risker och förmåner inom CFD-handel i nästa avsnitt. Handel med hävstänger (marginalhandel) kan leda till att du förlorar pengar snabbare än vanligt. Det kan leda till att din position likvideras på grund av för lågt kapital.

Potentiella förmåner med CFD-handelsstrategier:

Öppna långa eller korta positioner
Vi har redan nämnt det i den här guiden om för- och nackdelar med CFD-handel men det är värt att upprepa: du kan öppna korta och långa positioner på en underliggande tillgång. Eftersom du spekulerar på prisrörelser och inte köper den underliggande tillgången kan du handla på dess värdeökningar eller fall.
Handla med flera tillgångar
CFD-handel är tillgängligt med flera tillgångar. Det finns risker och förmåner med att handla alla typer av CFD-kontrakt. Du kan handla aktier, valutor, råvaror och andra finansiella instrument med CFD.
Du kan sätta gränser
Du kan använda verktygen stop-loss och take-profit för att kontrollera risken när du handlar med CFD. Den första kommer automatiskt att stänga en position när din förlust når ett förinställt belopp. Den andra kommer att stänga en position när du har nått ett förinställt vinstbelopp.
Du kan handla med hävstänger
Vi kan inte prata om risker och förmåner med CFD-handel utan att prata om hävstänger. Att använda hävstänger inom trading innebär att du öppnar en position med ett mindre belopp av dina egna pengar, och kapital som är ‘lånat’ från en mäklare. Skillnaden mellan ditt belopp och det du lånar kallas för marginal. När du använder en hävstång för att öka din insats med lånade pengar deltar du i något som kallas för marginalhandel.

CFD-handel låter dig använda större hävstänger än några andra finansiella instrument. Det kan till exempel vara möjligt att använda en hävstång på 30x. Det betyder att mäklaren kommer att bidra med 30 enheter för varje enskild enhet du bidrar med. Trading med hävstång innebär att du kan öppna en större position för ett mindre utlägg. Med en större position har du chansen att gå med större vinst.

Nackdelen är att du kan förlora mer pengar när du handlar med hävstänger. Som vi sa i föregående avsnitt i den här guiden om för- och nackdelar med CFD-handel finns det en stor risk för exponentiella förluster. Det är här din förlust multipliceras med hävstången. Om dina förluster blir för stora kan din position stängas på grund av för lågt kapital.

Tillgångar du kan handla med CFD

Det är viktigt att lära sig om alla för- och nackdelar med CFD-handel. Du kan däremot inte utveckla en potentiellt lönsam CFD-handelsstrategi om du inte vet vad som går att handla. Här är några tillgångar som kan handlas med CFD hos Skilling:

Upplev Skillings prisbelönta plattform

Prova någon av Skillings handelsplattformar på följande enheter: Webben, Android eller iOS.

Bli Medlem

Trading eller investering: Vad är skillnaden mellan trading och investering?

Den främsta skillnaden mellan trading och investering är tiden du håller din position. Investerare kommer att köpa en underliggande tillgång och hålla den en längre period eftersom de tror att den kommer att öka i värde. Till exempel kanske en investerare köper aktier i Tesla för att de tror att företagets värde kommer att stiga. I kontrast kommer en trader att reagera på marknaden. Det innebär att en trader mer troligt kommer att göra kortsiktiga drag.

De köper kanske till exempel aktier i Tesla när marknaden är på uppgång och säljer dem när den går över till nedgång. En investerare skulle mer troligt behålla sin position under dessa föränderliga förhållanden.


Eftersom traders rör sig in och ut mellan positioner mer frekvent kan CFD-kontrakt komma till större användning. Anledningen är att det är möjligt att öppna långa och korta positioner. Samtidigt köper traders inte den underliggande tillgången. De är därmed inte lika psykologiskt engagerade i tillgångens långsiktiga värde.

CFD-handel för nybörjare: Viktiga termer du borde känna till

Vi har diskuterat några utmärkande för- och nackdelar med CFD-handel. Bland riskerna och förmånerna har vi nämnt ett par saker som du behöver känna till, framför allt om CFD-handel för nybörjare. Här är en påminnelse om några av de viktigaste koncepten:

  1. Marginal: Det är när du handlar med hävstänger, det vill säga lånat kapital.

  2. Kommission: Detta är en liten avgift som du måste betala, det vill säga kommissionen som en mäklare tar för varje handelsposition. Kallas även för spread.

  3. Stop-loss: Du kan ställa in en stop-loss via din handelsplattform. Det innebär att positionen automatiskt kommer att stängas när en viss förlust uppstår.

  4. Swaps: Swaps är ett derivat precis som CFD. Till skillnad från CFD, som inte har ett bestämt slutdatum, är swaps kontrakt med ett föreskrivet datum då kontraktet måste gå ut/eller fullföljas innan.

Nästa steg: Handla CFD online

Det här var allt du behöver veta om riskerna och förmånerna med CFD-handel. Innan du går med Skilling och testar olika CFD-handelsstrategier kan du läsa dessa artiklar för att lära dig mer om dessa finansiella produkter:

  • Klicka här för att lära dig mer om grunderna i CFD-handel.
  • Klicka här för att läsa våra handelsartiklar, bland annat om CFD-handelsstrategier.
  • Klicka här för att skapa ett konto och handla CFD online.

Detta är inte investeringsråd.