expand/collapse risk warning

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 82% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 82% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

82% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen.

CFD-trading

CFD Handel fordeler og ulemper: Risiko og fordeler ved CFD-handel

CFD

CFD er forkortet fra «Contract for Difference» som er et finansielt instrument som gjør det mulig for en trader å posisjonere seg i markedet uten å fysisk eie det underliggende instrumentet. Kort fortalt så gjør CFDer det mulig å handle på de kursbevegelsene som oppstår i markedet knyttet til et bestemt instrument uten selv å fysisk måtte eie instrumentet.

For eksempel når du handler aksjer i selskap, så eier du en del av selskapet. Derfor har du en eierinteresse i selskapets finansielle resultat. Så fort verdien stiger, så vil også verdien av dine aksjer stige. Når selskapets verdi synker, så vil aksjene du eier falle i verdi.


Aksjer er det underliggende instrumentet i dette eksempelet, og CFDen som speiler aksjekursen til denne aksjen vil derfor løpende gi deg den samme kursutviklingen som den underliggende aksjen. I praksis vil dette ha svært liten betydning for de fleste. Dette samtidig som en CFDer mye mere fleksible enn det underliggende instrumentet. Med CFDer kan du shorte like lett som du kjøper, og giring er også sømløst å benytte seg av for de som ønsker større eksponering i forhold til sin egenkapital.

Hvis du kjøper en aksje-CFD når kursen ligger på 10 dollar per aksje og du solgte når verdien hadde økt til 20 dollar, så vil du altså tjene differansen mellom kjøps, -og salgskursne. I dette tilfellet da 10 dollar.

Ettersom du handler på kurssbevegelser, så kan du tjene på både opp, -og nedgang. Du kjøper en long-posisjon hvis du tror at kursen til det underliggende instrumentet vil stige eller du kan ta en short-posisjon hvis du tror kursen skal falle.

y.png

Risiko og oppsider ved CFD-handel

CFD-handel er ekstremt fleksibelt ettersom du har mulighet til å både gå med eller mot markedet. Når det er sagt, så kan denne muligheten også kunne by på utfordringer, særlig hvis du er uerfaren. Derfor kan handel med CFDer tilsynelatende se ut til å være mere risikabelt og vanskeligere enn hva det faktisk er. Med dette som utgangspunkt finner du her en gkort jennomgang av fordeler og ulemper ved CFD-trading.

Risikoer ved CFD handel

Kostnader
Handel med CFDer er ikke gratis. I tillegg til den naturlige spreaden i markedet (noe som ikke er unikt for CFDer, men typisk for enhver verdipapirtransaksjon) vil du også kunne bli belastet med både kurtasje og rentekostnader. Spread er forskjellen mellom kjøp og salgskursen til et instrument. Denne lille utgiften bør alltid hensyntas når du trader. tradingstrategier som medfører at du går inn og ut av posisjoner flere ganger om dagen kan eksempevis bli kostbart når du får spread-kostnaden hver gang du kjøper eller selger.
CFD-regelverket kan variere
En av faktorene som du bør å tenke på er knyttet til regulering. Reglene for handel med CFDer varierer fra land til land (typisk likt innenfor EU). Derfor bør du ta deg tid til å lese deg opp på hvordan handel med CFDer foregår der du er.
Giring, marginhandel og likviditetsrisiko
Bruk av giring kan føre til store tap når en handel ikke går din vei. Du kan lese mer om giring og risikoen samt fordeler med giring i neste avsnitt som tar for seg CFD-handel. Handel med giring kan føre til at du taper penger raskere. Dette kan igjen føre til at din posisjon blir likvidert grunnet en manglende egenkapital (margin) på din konto.

Fordeler ved CFD handel

Long og Short like enkelt
Som vi har diskutert i avsnittet ovenfor knyttet til fordeler og ulemper, så kan du like lett gå med eller mot markedet når du trader med CFDer. Ettersom du ikke fysisk kjøper det underliggende instrumentet, så behøver du heller ikke noen tradisjonell VPS-konto ved CFD trading.
Handel med forskjellige aktivaklasser
CFDer tilgjengelig for en rekke aktivaklasser. Du kan handle CFDer på aksjer, valuta, råvarer, indeks, kryptovaluta og en rekke andre finansielle instrumenter på en og samme konto.
Du kan benytte forskjellige ordre-typer
Et godt valg for deg som vil handle med CFD-instrumenter er å kontrollere risikoen ved å enten automatisk selge seg ut når instrumentet har falt i verdi (Stop-loss), og/eller å ta gevinstnår investeringen når et visst nivå (Take-profit). Dette er veldig populære ordre-typer blant de fleste tradere, ettersom de bidrar til å redusere risikoen for store tap, samtidig som de sikrer gevinst uten at du behøver å sitte foran skjermen for å håndtere dette.
Du kan handle med giring
Det er ikke mulig å diskutere fordeler og ulemper knyttet til handel med CFDer uten å snakke om giring. Bruk av giring betyr at du går inn i en posisjon med et mindre beløp og låner det resterende beløpet av megleren. Hvis du låner et beløp på toppen av din egenkapital, så vil dette betegnes som giring.

CFD trading gjør det mulig å benytte langt høyere giring enn ved trading i andre typer finansielle instrumenter. For eksempel kan det være mulig å benytte giring i størrelsesforholdet 30:1. Dette betyr at megleren vil kunne låne deg opp til 30 ganger det du selv har stående på din trading-konto. Handel med giring sørger for at du kan handle for større beløp sammenlignet med tradisjonelle former for trading. Gjennom større posisjoner vil du også kunne tjene mer på dine investeringer.

Ulempen ved bruk av giring er at du også kan tape tilsvarende mer.nensielle.

Instrumenter du kan handle med CFDer

Å skaffe seg litt innledende kunnskap om markedet for CFD-handel er viktig før du kaster deg ut i det. Når det er sagt så er det også viktig å kjenne til hvilke typer instrumenter du kan handle før du starte å trade. Her er noen av de instrumentene du kan velge å trade som CFDer hos Skilling.

shutterstock_2047048841.jpg

Opplev Skillings prisvinnende plattformer

Test alle Skillings handelsplattformer på Web, Android eller iOS.

Åpne konto
Phone-Perspective 1.png

Hva er forskjellen mellom trading og investering?

Den store forskjellen mellom trading og investering i verdipapirer er typisk hvor lenge du holder en posisjon. Investorer vil ofte kunne kjøpe et instrument og holde på denne posisjonen i lang tid fordi de har tro på at investeringen over tid vil øke i verdi.

For eksempel: En investor kjøper aksjer i Tesla ettersom de ser for seg at selskapets verdi vil øke. Til sammenligning, så vil en trader i større grad tilpasse seg markedet der og da.


Dette betyr at en trader er mer tilbøyelig til å ta kortere posisjoner. For eksempel, så kan det hende at de kjøper Tesla-aksjer når markedet er i bull-modus og selger når markedet snur. En investor vil derimot som oftest holde på sine investeringer i lengre tidsperioder.

Ettersom en trader beveger seg inn og ut av posisjoner med høyere frekvens så kan CFDer ofte være veldig hensiktsmessige fordi de muliggjør ulike typer posisjoner (long/short).

CFD-handel for nybegynnere: Viktige begrep du bør kjenne til

Vi har diskutert noen av de viktigste fordelene og ulempene med denne formen for trading. Her er en kort påminnelse om noen av disse.

  1. Giring: Dette er når du handler med høyere beløp enn du har i egenkapital.

  2. Omkostninger og gebyrer: De kostnadene du betaler hver gang du kjøper eller selger.

  3. Stop-Loss Ordre: Du kan selv sette en såkalt stop-loss ordre via din handelsplattform, noe som betyr at en posisjon automatisk lukkes hvis et tap når et på forhånd definert beløp.

Neste steg: Handel med CFD på nett

Dette er grovt sett det meste du trenger å vite om fordelene og ulempene som er knyttet til handel med CFDer. Før du tar en titt på Skilling sitt omfattende tilbud av handelsstrategier, så vil det kunne være en fordel å ta en titt på noen av disse artiklene for å lære mer om CFDer og trading generelt:

  • Klikk her for å lære mer om grunnleggende aspekter knyttet til CFD-trading.
  • Klikk her for tilgang på artikler som tar for seg trading og strategier.
  • Klikk her for å åpne en konto og komme i gang med CFD-trading i dag.

Ikke investeringsråd.