expand/collapse risk warning

CFD-er innebär en hög risk för snabb kapitalförlust på grund av hävstångseffekt. 71% av kontona förlorar pengar vid handel med CFD-er hos denna leverantör. Förstå CFD-ers funktion och bedöm din risk.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

CFD handel

Dagshandel med aktier i Brasilien 2024

En man som sitter vid ett skrivbord fokuserad på dagshandel med aktier i Brasilien

Dagshandel på den brasilianska aktiemarknaden erbjuder dynamiska möjligheter för handlare. Med sin unika blandning av framväxande och etablerade sektorer ger Brasiliens marknad en grogrund för dem som vill dra nytta av kortsiktiga prisrörelser. Den här artikeln utforskar de bästa aktierna för dagshandel i Brasilien, och ger insikter om varför dessa aktier sticker ut och svarar på några vanliga frågor.

Dagshandel kort och gott

Dagshandel, en strategi där aktier köps och säljs samma dag, är ett populärt tillvägagångssätt på den brasilianska aktiemarknaden. Denna metod drar nytta av kortsiktiga marknadsrörelser och kräver en god förståelse för marknadens dynamik. Daghandlare i Brasilien letar ofta efter aktier som uppvisar betydande prisrörelser inom dagen, vilket gör att de kan dra nytta av dessa fluktuationer.

Upplev Skillings prisbelönta plattform
Prova någon av Skillings handelsplattformar på följande enheter: Webben, Android eller iOS.
Bli Medlem

Viktiga egenskaper för dagshandel:

 • Hög likviditet: Liquidity är avgörande för dagshandel, eftersom det gör det möjligt för handlare att enkelt gå in och lämna positioner utan att nämnvärt påverka aktiens pris. Aktier med hög likviditet har stora handelsvolymer, vilket gör dem idealiska för dagshandel.
 • Volatility: Volatilitet hänvisar till graden av variation i en akties pris över tid. Daghandlare trivs med volatilitet, eftersom det ger den prisrörelse som behövs för att göra vinster inom en enda handelsdag.
 • Marknadskänslighet: Aktier som är känsliga för marknadsnyheter och ekonomiska indikatorer, och sektorspecifik utveckling föredras av dagshandlare. Dessa aktier reagerar snabbt på nyheter och skapar vinstmöjligheter.
 • Teknisk analys: Daghandlare i Brasilien förlitar sig starkt på teknisk analys, vilket innebär att analysera statistiska trender som samlats in från handelsaktivitet. De använder olika indikatorer och diagram för att förutsäga framtida prisrörelser och fatta välgrundade handelsbeslut.
 • Riskhantering: Effektiv riskhantering är avgörande i dagshandel. Handlare sätter stop-loss order för att begränsa potentiella förluster och take-profit order för att säkra vinster. De undviker också överexponering i en enskild aktie för att hantera risker.

Utmaningar med dagshandel:

 • Snabbt beslutsfattande: Dagshandel kräver snabba beslutsfärdigheter. Handlare måste kunna analysera information snabbt och agera omedelbart för att dra nytta av kortsiktiga marknadsrörelser.
 • Känslomässig kontroll: Dagshandelns snabba karaktär kan vara känslomässigt påfrestande. Handlare måste upprätthålla disciplin och kontroll, undvika impulsiva beslut som drivs av rädsla eller girighet.
 • Konstant marknadsövervakning: Daghandlare måste ständigt övervaka marknadsrörelser och nyhetsuppdateringar under hela handelsdagen, vilket kan vara tidskrävande och krävande.

I Brasilien påverkas dagshandeln av både lokala och globala ekonomiska nyheter, valutafluktuationer och politiska händelser. Bovespa Index, som representerar den brasilianska aktiemarknaden, inkluderar ett brett utbud av aktier från olika sektorer, vilket erbjuder olika möjligheter för daytraders. Men handlare måste också vara medvetna om de unika aspekterna av den brasilianska marknaden, såsom regulatoriska förändringar, lokal ekonomisk politik och valutakurser, som alla kan påverka aktiekurserna.

Aktier för dagshandel och varför?

Dagshandel på den brasilianska aktiemarknaden erbjuder en mängd olika möjligheter. Nyckeln är att identifiera aktier som inte bara uppvisar betydande kursrörelser under dagen utan också reagerar förutsägbart på marknadsnyheter och ekonomiska indikatorer. Här är 10 aktier som har visat dessa egenskaper tidigare, vilket gör dem populära val för daytraders i Brasilien:

 1. Petrobras (PETR4.SA): Petrobras är en jätte inom olje- och energisektorn och är känt för sin höga likviditet och känslighet för globala oljepriser och politiska händelser, vilket gör det till ett toppval för daytraders.
 2. Vale (VALE3.SA): Som en global ledare inom järnmalmsproduktion är Vales lager mycket lyhörd för trender på råvarumarknaden och erbjuder frekventa handelsmöjligheter.
 3. Itaú Unibanco (ITUB4.SA): Denna storbanks aktie är en favorit bland handlare på grund av dess höga volym och lyhördhet för brasilianska ekonomiska nyheter.
 4. Ambev (ABEV3.SA): Ambevs aktie är verksam inom dryckesindustrin och erbjuder volatilitet, som ofta drivs av både lokala konsumtionstrender och bredare ekonomiska faktorer.
 5. Bradesco (BBDC4.SA): Bradescos aktie är en nyckelspelare i Brasiliens banksektor och är attraktiv för sin likviditet och frekventa kursrörelser.
 6. B3 SA Brasil Bolsa Balcao (B3SA3.SA): Som den största börsen i Brasilien är B3:s aktie i epicentrum av brasilianska finansmarknadsrörelser, och erbjuder unika handelsmöjligheter.
 7. CPFL Energia (CPFE3.SA): Inom energisektorn påverkas CPFL Energias aktie av regulatoriska förändringar och energimarknadens dynamik, vilket ger stora handelsmöjligheter.
 8. Magazine Luiza (MGLU3.SA): Ett ledande detaljhandelsföretag, Magazine Luizas aktie är populär bland daytraders för sin höga volatilitet och känslighet för brasilianska konsumentmarknadstrender.
 9. JBS (JBSS3.SA): Som ett av världens största livsmedelsförädlingsföretag erbjuder JBS:s aktier dagshandlare till svängningar på den globala jordbruksmarknaden.
 10. Eletrobras (ELET3.SA): Det största elföretaget i Brasilien, Eletrobras aktie påverkas av både regeringens energipolicy och globala energitrender, vilket gör det till ett vanligt mål för daytraders.

Aktierna som listas ovan är gynnade för dagshandel i Brasilien på grund av deras höga likviditet, volatilitet och känslighet för en rad olika marknadsförändringsfaktorer. Från globala råvarupriser) till lokala ekonomiska indikatorer, dessa aktier reagerar dynamiskt på olika stimuli, och erbjuder dagshandlare många möjligheter att dra nytta av kortsiktiga prisrörelser. Handlare måste dock göra grundlig forskning och hålla sig informerad om marknadsförhållandena, eftersom dagshandel innebär betydande risker. Med rätt strategi och en god förståelse för marknadsdynamiken kan dessa aktier vara värdefulla tillägg till en daytraders portfölj på den brasilianska marknaden

Sammanfattning

När du väljer aktier för dagshandel i Brasilien är det viktigt att inte bara beakta aktiernas individuella egenskaper utan också det bredare marknadssammanhanget. Aktierna är listade baserat på deras historiska prestanda, marknadsrespons och likviditet, vilket gör dem lämpliga för dagshandelns snabba karaktär. Med rätt tillvägagångssätt kan dessa aktier erbjuda spännande möjligheter för smarta dagshandlare på Brasiliens livliga aktiemarknad.

Curious about Forex trading? Time to take action!
Use our free demo account to practise trading 70+ different Forex pairs without risking real cash
Bli Medlem

Vanliga frågor

Vad gör en aktie bra för dagshandel?

Aktier som är ett möjligt bra val för dagshandel uppvisar vanligtvis hög likviditet, vilket möjliggör enkel in- och utträde, och anmärkningsvärd volatilitet, vilket ger den kursrörelse som krävs för vinst inom en enda dag. De bör också vara lyhörda för marknadsnyheter och ekonomiska indikatorer och erbjuda förutsägbara reaktioner på dessa stimuli.

Är dagshandel riskabelt?

Ja, dagshandel innebär betydande risker. Det kräver snabbt beslutsfattande, en djup förståelse för marknadstrender och förmåga att hantera finansiell exponering. De snabba svängningarna i aktiekurserna kan leda till både höga vinster och betydande förluster.

Kan daytrading vara en heltidskarriär?

Dagshandel kan verkligen bedrivas som en heltidskarriär, särskilt för dem som har utvecklat en djup förståelse av marknaderna, en robust handelsstrategi och effektiva riskhanteringsfärdigheter. Det kräver dock disciplin, kontinuerligt lärande och förmåga att anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden.

Hur mycket kapital behövs för att starta dagshandel?

Mängden kapital som krävs för dagshandel varierar. I Brasilien kan tillsynsorgan ha särskilda krav. Generellt är det tillrådligt att börja med tillräckligt med kapital för att absorbera potentiella förluster utan att påverka den personliga ekonomiska stabiliteten.

Vilka är de vanligaste strategierna som används vid dagshandel?

Vanliga strategier inkluderar skalpering (gör många små affärer för små prisförändringar), intervallhandel (handel inom ett specifikt prisintervall) och nyhetsbaserad handel (handel baserat på marknadsnyheter). Varje strategi kräver olika färdigheter och tillvägagångssätt för marknadsanalys.

Hur minimerar daytraders risker?

Daghandlare minimerar riskerna genom att sätta stop-loss-order för att begränsa potentiella förluster, diversifiera sina affärer och inte satsa för mycket kapital på en enda handel. De håller sig också informerade om marknadsförhållandena och anpassar sina strategier därefter.

Vilken roll spelar teknisk analys i dagshandel?

Teknisk analys är avgörande vid dagshandel. Det innebär att analysera statistiska trender från handelsaktivitet, såsom prisrörelser och volymer, för att förutsäga framtida prisrörelser. Daghandlare använder olika tekniska indikatorer och diagramverktyg för att fatta välgrundade handelsbeslut.

Kan dagshandel automatiseras?

Ja, dagshandel kan automatiseras med hjälp av algoritmiska handelssystem. Dessa system utför affärer baserat på fördefinierade kriterier och kan bearbeta information och utföra affärer snabbare än manuell handel.

Vilken påverkan har marknadsreglerna på dagshandeln i Brasilien?

Marknadsregleringar kan avsevärt påverka dagshandeln, eftersom de definierar reglerna och begränsningarna inom vilka handlare måste verka. Handlare måste vara medvetna om och följa dessa regler för att undvika juridiska och ekonomiska påföljder.

Hur viktiga är marknadsnyheter för dagshandel?

Marknadsnyheter är extremt viktiga för daytraders, eftersom de kan orsaka omedelbara och betydande prisrörelser. Handlare måste vara skickliga på att snabbt tolka nyheter och förstå dess potentiella inverkan på deras handelspositioner.

Denna artikel tillhandahålls för allmän information och utgör inte investeringsråd. Observera att Skilling för närvarande endast erbjuder CFDs.

Curious about Forex trading? Time to take action!
Use our free demo account to practise trading 70+ different Forex pairs without risking real cash
Bli Medlem