expand/collapse risk warning

CFDer innebærer høy risiko for tap på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper. Du bør forstå hvordan CFDer fungerer og risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen.

Handelsvilkår

Hva er en Initial Public Offering og hvordan fungerer disse?

What is an IPO image representation

Kan du kjøpe aksjer i et selskap før det blir notert på aksjemarkedet? Er det en god ide å handle aksjer i selskaper som er utestet i aksjemarkedet? Denne guiden til børsnoteringer (IPO-er) vil forklare hvordan det er mulig å kjøpe aksjer før de er notert og hvorvidt det er en god idé for deg som investor. Uansett om du er helt ny i markedet eller ikke så kan det være fint å kjenne til triks og tips for å gjøre det enklere å tjene på ferske børsnoteringer.

Hva er en IPO?

IPO er en forkortelse for Initial Public Offering som er et begrep benyttet for å beskrive prossessen private selskaper går gjennom for å hente kapital gjennom en børsnotering. Med andre ord, en IPO er når et selskap tilbyr aksjer til det offentlige eller folk flest. Det er viktig å påpeke at denne aksjeutstedelsen er ny og at dette er første gang aksjer har blitt tilbudt det offentlige.

I praksis, så heter det at private selskaper som går gjennom en aksjestruktur er kjent som en tidlig notering eller pre-IPO. Dette betyr at selskapet har hentet inn kapital gjennom privat finansiering. Så fort dette selskapet når et punkt hvor nye aksjer til det offentlige blir ansett som fordelaktig, så vil en IPO inntreffe. Denne innledende noteringen gir eksterne investorer sjansen til å eie en del av selskapet. Dette tar selskapet fra et privateid selskap til et offentlig organisert selskap.

Hvorfor velger selskaper en børsnotering?

Børsnoteringer som vi kjenner dem i dag, har røtter helt tilbake til 1602 og det Nederlandske Øst-India selskapet. Selv om det den gangen ikke ble referert til som en børsnotering, så tilbød likevel selskapet andeler i selskapet. Siden den gang har børsnoteringer blitt standardmetoden for private selskaper som vil skaffe seg kapital. Likevel finnes det en rekke ulike årsaker til at bedrifter velger denne fremgangsmåten. Å skaffe kapital er hovedårsaken, men det finnes også andre faktorer:

 • Å finansiere et selskaps utvidelsesplaner
 • Å betale tilbake gjeld
 • Tjene penger på selskapets verdier
 • Å øke profilen til selskapet gjennom en børsnotering
 • Å tiltrekke seg nye kunder gjennom økt omtale

Hvordan går et selskap fra privateid til børsnotert?

Hvordan går et privateid selskap ut i aksjemarkedet gjennom en børsnotering? Som du kan forvente, så er denne prossessen gjerne svært kompleks og avhenger av regnskapsførere, advokater og finansfolk som tilrettelegger for selve børsnoteringen. Det er ofte en langvarig prossess hvor det kan ta måneder å gjøre alt klart før endelig notering er fullført.

Pre-IPO

En pre-IPO eller før-børsnotering finansieres av private investorer. Disse investorene eier en andel i selskapet som det gjelder. Dette er viktig ettersom originale aksjonærer kan enten beholde en dedikert andel av aksjer i selskapet etter børsnoteringen, eller så kan de selge aksjene sine før selskapet blir børsnotert.

Så fort selskapets ledelse bestemmer seg for å børsnoteres, så vil de måtte dele relevant informasjon med Finanstilsynet. Tilsynet går gjennom finansielle rapporter som har blitt sendt og bestemmer deretter hvorvidt selskapets kontoer, forretningsbestemmelser og renommé er godt nok for en børsnotering.

Børsnoteringen

Når selskapet har mottatt godkjennelse fra Finanstilsynet og regnskapsførere har satt opp en ny aksjestruktur, så går noteringen igjennom. Investorer får dermed mulighet til å se nærmere på prospektet til børsnoteringen og bestemme seg for om det er en god investering eller ikke. Inne i prospektet finnes det detaljer rundt selskapets finansielle posisjon, ønsket noteringspris, aksjeprisoverslag og fremtidige planer.

Investorer som anser åpningsprisen for å være verdt en investering, basert på prospektet, kan betale markedsprisen. Det legges gjerne ut et forhåndsbestemt antall aksjer tilgjengelig for det offentlige. Det gjøres også klart hvilke aksjer som eies av eksisterende investorer, hvordan aksjer i selskapet relaterer til stemmerettigheter og hvorvidt offentlige aksjonærer har krav på utbytte.

Trade med Demo: Reelle tradingforhold uten risiko

Trade risikofritt på Skillings prisvinnende plattformer med en 100k NOK demokonto.

Åpne konto

Etter-børsnotering

En børsnotering vil kjøre i en bestemt tidsperiode eller helt til et finansielt mål/aksjemål har blitt nådd. Så fort børsnoteringen er ferdig, så vil selskapet bli notert på børsen og ha en offentliggjort aksjepris. Denne prisen eller aksjekursen reflekterer ytelsen til selskapet og representerer verdien som investorer kan selge eller kjøpe for.

Fordeler og ulemper: Investere i en børsnotering versus eksisterende selskap

Vår side inneholder detaljer om fremtidige børsnoteringer, så vel som selskaper som allerede befinner seg i det offentlige. Investeringer i børsnoteringer og aksjer kan være lukrativt. Likevel kan begge former for investeringer også være risikabelt og etterlate deg med tap.

Spørsmålet blir derfor hvilket alternativ som er riktig for deg. Er fremtidige børsnoteringer det riktige for deg å fokusere på? Eller bør du investere i aksjer og derivater i selskaper som befinner seg i markedet allerede? For å hjelpe deg å bestemme hva som passer best for deg, så finner du her noen fordeler og ulemper:

Fordeler

 1. Aksjeprisen i løpet av børsnotering kan være den laveste som noen gang vil være tilgjengelig.
 2. Eksisterende aksjer har en prishistorikk som du kan analysere.
 3. Hype rundt børsnoteringer kan hjelpe til å øke aksjeprisen raskt, noe som gir muligheter for å ta gevinst.
 4. Børsnoterte selskaper er gjerne mer pålitelige ettersom de har vært i søkelyset over lengre tid.
 5. De fleste kjenner ikke til børsnoteringer, så du kan ofte gjøre en god investering.

Pros and Cons icons

Ulemper

 1. Selskapet som du investerer i ved en børsnotering kan være relativt nytt og ha ukjent historikk.
 2. Eksisterende aksjer kan være dyre og ha liten mulighet til å vokse betydelig.
 3. Noen børsnoteringer starter med for mye hype og startprisen er for høy.
 4. Å være et børsnotert selskap er ikke alltid et kvalitetsstempel.
 5. Fremtidige børsnoteringer er ikke alltid enkle å finne frem til.

Børsnoterte selskaper og case studier: Selskaper som har gått på børs

Private selskaper annonserer børsnoteringer hele tiden. Noen børsnoteringer er suksessfulle, andre er ikke. Nedenfor finner du to eksempler på private selskaper som gjennomgikk en børsnotering i nyere tid:

Monday.com

Dette selskapet annonserte sin børsnotering i 2020. Selskapet har 17 hedgefond-eiere og innledende aksjepris var satt til 173.15 dollar før den økte til 182. Det var 17 % høyere sammenlignet med børsnoteringen på 155 dollar per aksje. Fra de 3.7 million aksjene som ble solgt til 155 dollar per aksje kunne selskapet innkassere 574 millioner dollar og basert på den økte verdien i aksjemarkedet, så var noteringen en suksess.

Uber børsnotering

Uber sin børsnotering var en av de største i 2019. Taxi og leveringsselskapet hadde vokst til å bli et internasjonalt varemerke og innlemmelsen i aksjemarkedet var ventet å bli en stor suksess. Uber priset sine aksjer til 45 dollar for børsnoteringen, men den første dagen med handel falt aksjekursen med 7,6 % til 42 dollar. Når denne artikkelen ble skrevet, så var aksjeprisen nede rundt 22 dollar aksjen, noe som demonstrerte at ikke alle børsnoteringer er en god handel for investorer og at det krever mye research for å avgjøre hvilke aksjer som vil kunne gjøre det bra eller ikke.

Flere kilder: Investere i børsnoteringer eller ikke?

Vi har vært innom det grunnleggende med børsnoteringer, noen fordeler og ulemper samt blandingen av hell og uhell som investorer kan oppleve. Hvis du er villig til å akseptere risikoen som kommer med børsnoteringer, så trenger du å gå videre fra det grunnleggende. Dette betyr å lete etter fremtidige noteringer samt benytte vårt markedsinstrument for å lære mer om selskapene som børsnoteres.

Du burde først sette deg inn i hva et selskap driver med og hvordan det kan tjene penger. Selvfølgelig, hvis aksjehandel i form av børsnoteringer ikke passer for deg, så finnes det en rekke andre instrumenter som er tilgjengelig. Uansett, hvis du liker tanken om å investere i et selskap før det vokser til en tung aktør, så bør du sjekke ut våre siste noteringer.

Ikke investeringsråd. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.