expand/collapse risk warning

CFDer innebærer høy risiko for tap på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper. Du bør forstå hvordan CFDer fungerer og risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen.

Kryptohandel

Hva er DCA - Dollar Cost Averaging

Hva-er-DCA: En stabel med penger ved siden av et grafdiagram, som symboliserer økonomisk vekst.

Har du noen gang lurt på hvordan du kan investere i kryptovalutaer eller andre eiendeler som aksjer uten å bekymre deg for mye om opp- og nedturer i markedet? Det er der Dollar Cost Averaging (DCA) kommer godt med. DCA er en enkel, men kraftig strategi der du investerer et fast beløp med jevne mellomrom, uavhengig av eiendelens pris. Mens DCA har sine fordeler og ulemper (som du vil lære kort nedenfor), kan den brukes til både spot- og futureshandel. Fortsett å lese.

Dra nytte av volatiliteten i kryptomarkedet
Trade på svingningene i kryptomarkedet. Gå aldri glipp av en mulighet.
Åpne kont

Hva er DCA?

DCA, eller Dollar Cost Averaging, er en enkel investerings- og handelsstrategi der du regelmessig investerer et fast beløp i en eiendel, som aksjer eller kryptovalutaer, over tid. I stedet for å prøve å time markedet ved å kjøpe når prisene er lave og selge når de er høye, innebærer DCA å kjøpe konsekvent, uavhengig av om prisene er opp eller ned. Dette bidrar til å spre investeringen din og kan senke den gjennomsnittlige kostnaden ved å kjøpe inn, og redusere effekten av markedsvolatilitet på den totale investeringen din. Det er som å ta små, stødige skritt mot dine økonomiske mål, i stedet for å prøve å ta store sprang på en gang

Hvordan fungerer DCA ?

La oss fordype oss i hvordan Dollar Cost Averaging (DCA) opererer med Bitcoin price som eksempel:

Tenk deg at du bestemmer deg for å investere $100 i Bitcoin hver uke i en måned.

Uke 1: Prisen på Bitcoin er $10 000 per BTC. Med dine $100 kan du kjøpe 0,01 BTC.

Uke 2: Prisen synker til $8 000 per BTC. Dine $100 kjøper deg nå 0,0125 BTC.

Uke 3: Prisen stiger til $12 000 per BTC. Dine $100 kjøper deg 0,0083 BTC.

Uke 4: Prisen synker til $9 000 per BTC. Dine $100 kjøper deg 0,0111 BTC.

Etter fire uker med å investere $100 hver uke, har du samlet 0,0429 BTC totalt.

La oss nå beregne gjennomsnittsprisen per Bitcoin:

Totalt investert beløp: $400

Totalt anskaffet Bitcoin: 0,0429 BTC

Gjennomsnittlig pris per Bitcoin: $400 / 0,0429 BTC ≈ $9 316,69 per BTC

Selv om prisen på Bitcoin svingte i løpet av måneden, er din gjennomsnittlige kjøpspris per BTC gjennom DCA omtrent $9 316,69. Dette eksemplifiserer hvordan DCA kan hjelpe deg med å navigere i Bitcoins prisvolatilitet, noe som potensielt kan resultere i en mer gunstig gjennomsnittspris over tid.

Fordeler og ulemper med å bruke DCA

Fordeler med å bruke DCA:

  1. Reduserer risikoen for markedstiming: DCA fjerner behovet for å time markedet perfekt. I stedet for å prøve å forutsi det beste kjøpstidspunktet, investerer du konsekvent over tid, noe som kan redusere risikoen for feiltiming av markedsbevegelser.
  2. Demper emosjonelle beslutninger: DCA hjelper investorer med å unngå å ta impulsive beslutninger basert på følelser som frykt eller grådighet. Ved å holde seg til en forhåndsbestemt investeringsplan, er det mindre sannsynlig at investorer får panikk i salg under markedsnedgangstider eller jager avkastning under markedshøyder.
  3. Jevnere inntreden i volatile markeder: I volatile markeder som kryptovalutaer, kan DCA gi en jevnere tilgang ved å spre kjøp over tid. Dette kan bidra til å redusere virkningen av kraftige prissvingninger og gi en relativt mer stabil investeringsopplevelse.
  4. Disiplinerte investeringsvaner: DCA oppmuntrer til disiplinerte investeringsvaner ved å automatisere investeringsprosessen. Ved å forplikte seg til å investere et fast beløp regelmessig, utvikler investorer en rutine som potensielt kan føre til bedre langsiktige økonomiske resultater.
  5. Potensial for lavere gjennomsnittlig kostnad: Fordi DCA innebærer å kjøpe flere eiendeler når prisene er lave og færre når prisene er høye, kan det resultere i en lavere gjennomsnittlig kostnad per eiendel over tid, og potensielt øke den totale avkastningen.

Ulemper med å bruke DCA:

  1. Glipp av tidsmuligheter: En ulempe med DCA er at det kan føre til at investorer går glipp av potensielle muligheter til å kjøpe til eksepsjonelt lave priser. Hvis markedet opplever en kraftig nedgang, kan engangsinvesteringer gi bedre avkastning sammenlignet med DCA.
  2. Økte transaksjonskostnader: DCA innebærer å gjøre regelmessige transaksjoner, noe som kan føre til høyere transaksjonskostnader, spesielt hvis du betaler gebyrer for hver handel. Disse kostnadene kan tære på den totale avkastningen over tid.
  3. Lavere potensiell avkastning i tyremarkeder: I sterke tyremarkeder der prisene konstant stiger, kan DCA resultere i lavere avkastning sammenlignet med engangsinvesteringer. Ved å spre kjøp over tid kan det hende at investorer ikke fullt ut utnytter rask prisøkning.
  4. Psykologisk utfordring med å kjøpe under nedgangstider: DCA krever at investorer fortsetter å kjøpe selv når prisene faller, noe som kan være psykologisk utfordrende. Noen investorer kan finne det vanskelig å opprettholde investeringsdisiplinen i perioder med markedsusikkerhet.
  5. Ikke egnet for alle eiendeler eller situasjoner: Selv om DCA kan være effektivt for langsiktige investeringer i eiendeler som aksjer eller kryptovalutaer, er det kanskje ikke egnet for kortsiktig handel eller visse typer eiendeler. Investorer bør vurdere sine investeringsmål og risikotoleranse før de implementerer en DCA -strategi.

Start DCA -strategien din med Skilling

Likte innholdet? Start DCA strategien din med Skilling for en rimelig handels- og investeringsopplevelse. Med over 1200 CFD-instrumenter, inkludert kryptovalutaer, aksjer, valuta, råvarer og indekser har du et mangfoldig utvalg aktiva å velge mellom og bygge opp porteføljen Skilling vant "Beste CFD-megler" på UF Awards Global 2023. For å komme i gang, bare registrer deg med Skilling og begynn å implementere strategien din for dollarkostnadsgjennomsnitt i dag.

Vennligst merk: Selv om DCA kan bidra til å jevne ut virkningen av markedssvingninger over tid i tradisjonell investering, er det viktig å forstå at CFD-handel innebærer innflytelse og høyere risikonivå. Derfor er det avgjørende å grundig forstå risikoene involvert og ha en veldefinert handelsplan før du implementerer noen strategi, inkludert DCA, i CFD-handel.

Denne artikkelen tilbys for generell informasjon og utgjør ikke investeringsråd. Vær oppmerksom på at Skilling for øyeblikket bare tilbyr CFDs.

Dra nytte av volatiliteten i kryptomarkedet
Trade på svingningene i kryptomarkedet. Gå aldri glipp av en mulighet.
Åpne kont