expand/collapse risk warning

CFD-er innebär en hög risk för snabb kapitalförlust på grund av hävstångseffekt. 71% av kontona förlorar pengar vid handel med CFD-er hos denna leverantör. Förstå CFD-ers funktion och bedöm din risk.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 79% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

79% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

Laddar...

SEB aktie (SEB.SE): Live pris diagram

[[ data.name ]]

[[ data.ticker ]]

[[ data.price ]] [[ data.change ]] ([[ data.changePercent ]]%)

Lägsta: [[ data.low ]]

Högsta: [[ data.high ]]

Om

Historia

Konkurrenter

Om

Historia

Konkurrenter

SEB (SEB.SE) - Skandinaviska Enskilda Banken AB är en ledande svensk finansgrupp med ett nuvarande marknadsvärde på 23,28 miljarder dollar (från och med den 13 juni 2023). Grundades 1856 av André Oscar Wallenberg och har en rik historia inom bank- och finansiella tjänster.

Under åren har företaget utökat sin verksamhet globalt och erbjuder ett brett utbud av tjänster, inklusive företagsbanker, investeringsbanker, kapitalförvaltning och privat bank. Det gick offentligt 1871 och har sedan dess etablerat en stark närvaro i den nordiska regionen och därefter. Med fokus på innovation, hållbarhet och kundcentriska lösningar har det blivit en pålitlig partner för individer, företag och institutioner. Företagets långvariga historia och engagemang för excellens har bidragit till sin position som en framträdande aktör inom finanssektorn.

SEB -aktien har visat en dynamisk prishistoria under de senaste fem åren, påverkad av marknadsförhållanden, företagets resultat och ekonomiska faktorer.

Under de senaste fem åren nådde SEB -aktien sin högsta poäng på 141,85 SEK per aktie 2021, vilket återspeglade stunder av marknadsoptimism och positiv utveckling. Dessa höjder kan ha drivits av faktorer som starka ekonomiska resultat, gynnsamma ekonomiska indikatorer eller framgångsrik affärsutvidgning.

Omvänt upplevde aktien också sitt lägsta pris till 59,80 SEK per aktie 2020. Dessa lågheter kan ha påverkats av faktorer som ekonomiska nedgångar, marknadsvolatilitet eller branschutmaningar. SEB: s aktiekurshistoria understryker den inneboende volatiliteten på finansmarknaderna. Investerare bör göra en grundlig analys med tanke på faktorer som företagets ekonomiska resultat, regleringsmiljö och makroekonomiska förhållanden vid utvärdering av denna aktie. Det är viktigt att hålla sig informerad och fatta välgrundade beslut baserat på den nuvarande marknadssituationen och individuella investeringsmål.

Innan SEB -aktien handlas är det viktigt att överväga det konkurrenskraftiga landskapet inom finanssektorn. SEB står inför konkurrens från flera anmärkningsvärda spelare. Banker som Nordea Bank Abp (NDA.SE), Svenska Handelsbanken AB (SHB-A.SE) och Swedbank AB (SWED-A.SE) är viktiga konkurrenter i den nordiska regionen och erbjuder ett brett utbud av bank- och finansiella tjänster .

Dessutom har globala finansinstitut som JPMorgan Chase & Co. (JPM) och HSBC Holdings Plc (HSBA.L) en stark närvaro på den internationella marknaden. Dessa konkurrenter har olika erbjudanden, etablerade kundbaser och omfattande nätverk. Utvärdering av faktorer som ekonomisk resultat, marknadspositionering, kundnöjdhet och innovation kan ge värdefull insikt när man jämför SEB med sina konkurrenter. Grundlig analys av konkurrenslandskapet är avgörande för att fatta välgrundade beslut vid handel med denna aktie.

Laddar...
Ränteavgift lång [[ data.swapLong ]] Punkter
Ränteavgift kort [[ data.swapShort ]] Punkter
Spread minimum [[ data.stats.minSpread ]]
Spread genomsnitt [[ data.stats.avgSpread ]]
Minsta kontrakt [[ data.minVolume ]]
Minsta steg [[ data.stepVolume ]]
Courtage och ränteavgift Courtage och ränteavgift
Hävstång Hävstång
Handelstider Handelstider

* Visad spread återspeglar det tidsvägda genomsnittet. Även om Skilling försöker ge konkurrenskraftig spread under alla öppettider bör kunder notera att dessa kan variera och är känsliga för underliggande Marknadsvillkor. Ovanstående tillhandahålls endast för vägledande ändamål. Kunder rekommenderas att kontrollera viktiga nyhetsmeddelanden på vår ekonomiska Kalender, som bland annat kan leda till att spread breddas.

Ovanstående spread är tillämpliga under normala handelsförhållanden. Skilling har rätt att ändra ovan sprread enligt marknadsförhållandena som finns i 'Allmänna villkor'.

Handla [[data.name]] med Skilling

Allt problemfritt, med flexibla handelsstorlekar och utan courtage!*

  • Handla 24/5
  • Minimum marginkrav
  • Inget courtage, bara spread
  • Bråkandelar tillgängliga
  • Lättanvänd plattform

*Andra avgifter kan tillkomma.

Registrera dig

FAQs

Hur SEB utfärdade nya aktier påverkar handlare?

+ -

Detta nya återköpsprogram representerar en spännande möjlighet för handlare. Eftersom SEB har återköpt fler aktier i klass A kommer utbudet av dessa aktier på marknaden att minska. Detta innebär att de med befintliga positioner kan dra nytta av ökad efterfrågan och högre priser när det återstående utbudet blir knappare. Dessutom kan investerare som vill ingå en position dra fördel av den minskade utbudet för att köpa aktier till en lägre kostnad.

Handel i SEB: s andel förväntas vara flyktig under denna period, så handlare bör övervaka marknaden noggrant och fatta sina beslut i enlighet därmed. De bör också överväga potentiella investeringsrisker som plötsliga förändringar i marknadssentiment eller institutionellt försäljningstryck.

Betalar SEB utdelning?

+ -

SEB, en Nordic Financial Services -grupp, har en nuvarande utdelning på 5,45% från och med juli 2023. Genom sin långsiktiga strategi på marknaden har SEB belönat aktieägarna genom utdelning per aktie - 6,75 SEK för 2022.

Detta gör det till ett attraktivt lager för handlare som letar efter stadig avkastning från utdelningsaktier med hög avkastning. Dessutom gör SEB: s engagemang för hållbara investeringar och hälsosamma ekonomiska resultat till ett ännu mer attraktivt alternativ för handlare som vill vara säkra på sin långsiktiga avkastning.

Hur handlar jag SEB CFD?

+ -

Handla Skandinaviska Enskilda Banken AB CFD är ett bra sätt att få exponering för aktiemarknaden utan att behöva äga aktierna direkt. CFD -handel för Skandinaviska Enskilda Banken AB tillåter handlare att dra nytta av rörelser i priset på aktierna utan att faktiskt hålla dem. Detta innebär att handlare kan tjäna på både stigande och fallande marknader, samt dra nytta av hävstångseffekten för att öka deras kapitalexponering.

CFD -handel för Skandinaviska Enskilda Banken AB ger också en hög grad av likviditet, som gör det möjligt för handlare att komma in och lämna positioner snabbt. Handlare bör emellertid vara medvetna om att CFD: er också kan ha en hög riskgrad på grund av utnyttjad handel och möjligheten att utföra förluster större än deras initiala investeringar. Som med alla former av handel är det viktigt att vara medveten om de risker som är förknippade med CFD -handel innan de går in i några positioner.

Varför handla [[data.name]]

Få ut det mesta av prisfluktuationer - oavsett vilken riktning priset svänger och utan kapitalrestriktioner som följer med att köpa den underliggande tillgången.

CFD:er
Aktier
chart-long.svg

Utnyttja stigande priser (gå lång)

green-check-ico.svg
green-check-ico.svg
chart-short.svg

Utnyttja fallande priser (gå kort)

green-check-ico.svg
leverage-ico.svg

Handla med hävstång
Ta större positioner än de pengar du har till ditt förfogande

green-check-ico.svg
trade-ico.svg

Handla på volatilitet
Du behöver inte äga tillgången

green-check-ico.svg
commissions-ico.svg

Inget courtage
Bara låga spreadar

green-check-ico.svg
risk-ico.svg

Hantera risker med verktyg i plattformen
Förmåga att ställa in take profit och stop loss nivåer

green-check-ico.svg