expand/collapse risk warning

CFD-er innebär en hög risk för snabb kapitalförlust på grund av hävstångseffekt. 71% av kontona förlorar pengar vid handel med CFD-er hos denna leverantör. Förstå CFD-ers funktion och bedöm din risk.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

Handelsvaror

Investera i guld: Den ultimata tillgången för investerare

Carry trade: Investera i guldbildrepresentation med guld i Wall Street.

I det stora riket av investeringsmöjligheter, där marknaderna fluktuerar och ekonomisk osäkerhet hägrar, har en tidlös tillgång bestått tidens tand: guld. I århundraden har denna ädla metall fängslat mänsklighetens fantasi och symboliserat rikedom, makt och välstånd.

Men utöver dess lockelse och estetiska dragningskraft har guld visat sig vara ett oöverträffat investeringsval, som erbjuder stabilitet, diversifiering och långsiktigt värde. I den här omfattande guiden fördjupar vi oss i den fängslande världen av att investera i guld, utforska de faktorer som driver dess värde och utrusta dig med den kunskap du behöver för att fatta välgrundade beslut.

Olika sätt att investera i guld

S/N Investeringsmetod i guld Hur fungerar det? Var kan man köpa den?
1. Rena guldtackor Att investera i rena guldtackor innebär att man köper fysiskt guld i form av standardiserade barer. Dessa barer tillverkas vanligtvis av välrenommerade raffinaderier och kommer i olika vikter, allt från några gram till flera kilogram. Värdet på dessa barer är direkt kopplat till den rådande marknad priset på guld Rena guldtackor kan köpas från auktoriserade ädelmetallhandlare, banker och specialiserade återförsäljare av ädelmetaller. Det är avgörande att se till att återförsäljaren är ansedd och erbjuder äkta, certifierade barer.
2. Rent guldmynt Att investera i rena guldmynt innebär att man köper präglade mynt av guld. Dessa mynt ges ut av statliga myntverk och anses ofta vara både en värdefull investering och ett samlarföremål. Guldmynt har vanligtvis en fast vikt och renhet, vilket gör dem lätta att byta. Statliga myntverk, auktoriserade mynthandlare och välrenommerade onlineplattformar är pålitliga källor för att köpa rena guldmynt. Det är tillrådligt att undersöka säljarens äkthet innan du gör ett köp.
3. Smycken gjorda av guld Att investera i guldsmycken innebär att man skaffar guldföremål som halsband, armband eller ringar. Medan smycken har sentimentala och estetiska värden, ligger dess investeringspotential i det underliggande guldinnehållet. Värdet på guldsmycken bestäms av vikten och renheten hos guldet som används i dess konstruktion. Guldsmycken kan köpas från välrenommerade smyckesbutiker, både online och offline. Det är viktigt att ta hänsyn till faktorer som hantverk, design och renhet när man väljer delar för investeringsändamål.
4. Fonder och ETF:er Att investera i guld genom fonder och börshandlade fonder (ETF) är ett bekvämt och tillgängligt alternativ. Dessa investeringsinstrument slår samman pengar från flera investerare för att investera i en portfölj av guldrelaterade tillgångar, inklusive fysiskt guld, guldgruvaktier och derivat. Fonder förvaltas av professionella fondförvaltare, medan ETF:er handlas på börser som vanliga aktier. Fonder kan köpas genom mäklarfirmor eller direkt från fondbolagen. ETF:er kan köpas och säljas via aktiemäklare eller online trading plattformar.
5. CFD (Contract for Difference) A Contract for Difference (CFD) är en finansiell derivatprodukt som tillåter investerare att spekulera i prisrörelserna på guld utan att äga den underliggande tillgången. Med CFD:er kan investerare dra nytta av både uppåtgående och nedåtgående prisrörelser genom att ta långa eller korta positioner. CFD-handel innebär att man ingår ett avtal med en mäklare om att byta ut skillnaden i guldpriset mellan öppning och stängning av kontraktet. CFD:er kan handlas genom onlinemäklarfirmor som erbjuder CFD-handelsplattformar. Det är viktigt att välja en seriös och reglerad mäklare.
6. Gruvbolagsaktier Att investera i aktier i gruvbolag innebär att köpa aktier i företag som är engagerade i guldprospektering, produktion eller gruvdrift. Värdet på dessa aktier påverkas av faktorer som företagets finansiella resultat, produktionsproduktion och guldpriser. Gruvbolagsaktier kan köpas genom mäklarfirmor eller onlinehandelsplattformar. Investerare kan välja bland ett brett utbud av gruvbolag noterade på börser.

Varför investera i guld?

Att köpa guld anses ofta vara ett bra investeringsalternativ, särskilt under kristider, eftersom priset tenderar att vara mer stabilt jämfört med andra finansiella anläggningstillgångar. Det är dock viktigt att notera att guld inte är immunt mot prisfluktuationer, och tidpunkten för din investering spelar en viktig roll. På lång sikt har dock guldets värde generellt sett ökat. Detta kan delvis tillskrivas dess nära samband med priset på dollarn. När dollarn försvagas tenderar guldet att stiga och vice versa. På liknande sätt reagerar guld också på att inflation vanligtvis stiger inom 6-9 månader efter en ökning av penningmängden.

Bortsett från dess investeringsvärde och rykte som en fristadstillgång, har guld stor betydelse i branscher som smycken och elektronik.

Den konstanta efterfrågan på guld i dessa sektorer bidrar till dess prisuppskattning. Eftersom guld är en ändlig resurs bidrar dess begränsade tillgänglighet ytterligare till dess tendens att stiga i värde.

Om du saknar expertis inom detta område kan det vara tillrådligt att söka vägledning från en finansiell rådgivare som kan hjälpa till att maximera potentialen för dina investeringar. Deras kunskap och erfarenhet kan hjälpa dig att navigera i krångligheterna med att investera i guld och fatta välgrundade beslut för att optimera din avkastning.

För-och nackdelar

Proffs Nackdelar
Full likviditet:  Spara i fysiskt guld ger dig en tillgång som är mycket likvid. Det betyder att du enkelt kan omvandla ditt guld till kontanter. Guld är erkänt globalt som en värdefull tillgång, och det finns en väletablerad marknad för att köpa och sälja guld, vilket gör det relativt enkelt att omvandla ditt guldinnehav till kontanter. Ingen garanterad avkastning:  Guldinvestering kommer inte med garanterad avkastning. Medan guld historiskt sett har hållit sitt värde väl på lång sikt, kan dess pris vara föremål för betydande fluktuationer på kort sikt. Värdet på guld påverkas av olika faktorer som marknad efterfrågan, ekonomiska förhållanden och investerares sentiment. Därför finns det ingen garanti för att din investering i guld kommer att generera en positiv avkastning.
Skydd mot politiska osäkerheter:  Guld anses ofta vara en tillgång till fristad eftersom det inte är föremål för politisk osäkerhet. I tider av geopolitisk instabilitet eller ekonomisk turbulens kan värdet på valutor och andra finansiella anläggningstillgångar vara volatila. Men guld tenderar att behålla sitt värde och kan fungera som en säkring mot inflation, valutafluktuationer och politiska risker. Hög korrelation med dollarn:  Eftersom guld handlas globalt i amerikanska dollar finns det en hög korrelation mellan de två. Guldpriserna påverkas ofta av den amerikanska dollarns styrka eller svaghet. När värdet på den amerikanska dollarn stiger tenderar guldpriset i dollartermer att falla och vice versa. Denna korrelation innebär att förändringar i dollarns värde kan påverka värdet på din guldinvestering.
Portföljdiversifiering:  Om du investerar i guld kan du diversifiera din investeringsportfölj. Diversifiering är en strategi som går ut på att sprida dina investeringar över olika tillgångsklasser för att minska risken. Guld har historiskt sett uppvisat en låg korrelation med andra finansiella anläggningstillgångar som aktier och obligationer , vilket innebär att dess värde ofta rör sig oberoende av dessa tillgångar. Genom att inkludera guld i din investeringsportfölj kan du potentiellt minska den totala portföljrisken och förbättra stabiliteten. Lagrings- och försäkringskrav:  Om du väljer att investera i fysiskt guld, till exempel tackor eller mynt, måste du överväga kostnaderna och logistiken för att lagra och säkra din investering. Fysiskt guld måste förvaras på en säker plats, till exempel en banks kassaskåp eller ett säkert hem. Dessutom kan det finnas ett behov av att försäkra ditt guld mot stöld eller skada, vilket ökar de totala ägandekostnaderna.
Värdelagring:  Guldets höga värdedensitet innebär att en liten mängd guld kan vara värt en betydande summa pengar. Detta gör det relativt enkelt att lagra fysiskt guld. Till skillnad från andra tillgångar som fastigheter eller stora mängder råvaror kan guld förvaras i ett litet kassaskåp eller till och med hemma utan att det kräver mycket utrymme. Denna bekvämlighet och portabilitet gör guld till ett populärt val för individer som vill lagra rikedomar i en kompakt och säker form.
Varför gå miste om råvarumarknadens potential?
Upptäck de outnyttjade möjligheterna i topphandlade råvaru-CFD:er som guld, silver och olja.
Bli Medlem

När ska man investera i guld

Guld uppvisar ett cykliskt beteende och presterar bra under perioder med hög inflation, en deprecierande dollar, ekonomisk osäkerhet och marknad . Dess pris fluktuerar under året, vilket gör vissa månader mer gynnsamma för att köpa guld än andra.

Vanligtvis ger början av året och sommaren möjligheter att komma in på marknad på grund av säsongsmönster. Men andra externa faktorer påverkar också den ideala tidpunkten för att köpa guld.

Under tider av osäkerhet tenderar guldpriset att vara högre, medan det kan vara lägre under perioder av ekonomisk styrka eller en stark dollar.

Visste du?

År 2020 fick den globala lågkonjunkturen orsakad av pandemin, tillsammans med säsongsfaktorer, guldet att nå rekordnivåer och översteg $2 000 per uns i augusti, vilket överträffade det tidigare rekordet från 2011.

Även om år 2021 var relativt underväldigande för guld, påminde den senaste konflikten mellan Ryssland och Ukraina investerare om guldets roll som en fristad, även om den inte lyser lika starkt som under andra volatila marknad . Efter konflikten steg guldpriserna igen och nådde 2 000 dollar per uns i mars 2022, innan de upplevde efterföljande prisnedgångar.

Vanliga frågor

1. Varför ska jag överväga att investera i guld?

Guld kan fungera som ett skyddsverktyg mot inflation, valutafluktuationer och ekonomiska osäkerheter. Det erbjuder portföljdiversifiering, likviditet och ett potentiellt värdelager.

2. Hur kan jag investera i guld?

Det finns flera sätt att investera i guld. Du kan köpa fysiskt guld som barer eller mynt, investera i guldbörshandlade fonder (ETF), köpa aktier i guldgruvbolag eller investera i guld futures och optionskontrakt.

3. Är investeringar i fysiskt guld bättre än andra former av guldinvesteringar?

Det beror på dina preferenser och omständigheter. Fysiskt guld ger påtagligt ägande men kräver lagring och säkerhetsarrangemang. Andra former, såsom ETF:er eller gruvaktier, erbjuder bekvämlighet och likviditet.

Upplev Skillings prisbelönta plattform
Prova någon av Skillings handelsplattformar på följande enheter: Webben, Android eller iOS.
Bli Medlem

4. Vilka faktorer påverkar priset på guld?

Guldpriset påverkas av olika faktorer, inklusive utbud och efterfrågan dynamik, globala ekonomiska förhållanden, inflationstakt, valutafluktuationer, centralbankspolitik och investerares sentiment .

5. Är det riskabelt att investera i guld?

Som alla investeringar bär guld sina egna risker. Guldpriset kan vara volatilt på kort sikt, och det finns ingen garanti för avkastning. Det är viktigt att bedöma din risktolerans och diversifiera din investeringsportfölj.

6. Kan jag förlora pengar på att investera i guld?

Ja, det är möjligt att uppleva förluster när man investerar i guld. Värdet på guld kan fluktuera, och om du säljer under en prisnedgång kan du gå med förlust. Det är viktigt att överväga din investeringshorisont och vara beredd på potentiella prisfluktuationer.

7. Hur kan jag bestämma rätt tidpunkt för att köpa eller sälja guld?

Tajming på marknad/marknaderna kan vara utmanande. Många faktorer påverkar priset på guld. Det är tillrådligt att fokusera på långsiktiga trender, diversifiera dina investeringar och överväga att rådgöra med en finansiell rådgivare för personlig vägledning.

8. Finns det några skattekonsekvenser när man investerar i guld?

Skattereglerna varierar beroende på land och jurisdiktion. Det rekommenderas att du rådgör med en skattespecialist eller finansiell rådgivare för att förstå skattekonsekvenserna av att investera i guld och fatta välgrundade beslut.

9. Kan jag använda guld som säkerhet för ett lån?

Vissa finansinstitut accepterar själva guldet som säkerhet för lån. Däremot kan villkoren variera mellan olika finansinstitut, och det är lämpligt att kontrollera med din bank eller låneinstitut för specifika krav.

10. Hur säkerställer jag äktheten av fysiskt guld?

När du köper fysiskt guld, köp från välrenommerade återförsäljare och se till att de tillhandahåller korrekt certifiering eller autentisering. Utför forskning, kontrollera efter korrekta märkningar och överväg tredjeparts verifieringstjänster om det behövs.

Detta är inte investeringsråd. Historisk utveckling indikerar inte framtida resultat.

Varför gå miste om råvarumarknadens potential?
Upptäck de outnyttjade möjligheterna i topphandlade råvaru-CFD:er som guld, silver och olja.
Bli Medlem
Upplev Skillings prisbelönta plattform
Prova någon av Skillings handelsplattformar på följande enheter: Webben, Android eller iOS.
Bli Medlem