expand/collapse risk warning

CFD-er innebär en hög risk för snabb kapitalförlust på grund av hävstångseffekt. 71% av kontona förlorar pengar vid handel med CFD-er hos denna leverantör. Förstå CFD-ers funktion och bedöm din risk.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

Valutahandel

Japansk valuta (JPY): allt du behöver veta om yen

Japansk valuta (JPY): Hög med yen-sedlar med Japanska tecken på.

Den Japanska yenen fortsätter att spela en avgörande roll i det globala finansiella landskapet. Känd för sin stabilitet och tillförlitlighet är yenen inte bara Japans officiella valuta utan också en nyckelspelare på världens Forex-marknader.

Japansk valutas historia Japansk valuta, en kort historik

Yenens resa, som går tillbaka till 800-talet, speglar Japans rika historia. Japan tog ursprungligen kinesiska mynt och utvecklade senare sin valuta, wadōkaichin. På 1600-talet introducerades Japans första pappersvaluta, hansatsu, vilket markerade en betydande utveckling av dess monetära system. År 1871 antogs yenen officiellt, ursprungligen knuten till guld, en standard som senare övergavs. Efter andra världskriget fick Japans ekonomiska återuppsving yenen att bli en av de mest omsatta valutorna globalt.

Yenen är fortfarande en populär valuta på valutamarknaden på grund av dess likviditet och volatilitet. Trots att det är undervärderat handlas det fortfarande i stor utsträckning av Forex-investerare som försöker dra nytta av dess fluktuationer. Bank of Japan, Japans centralbank, ansvarar för att utfärda och reglera denna valuta.

Japanska pengars historia är rik och varierad, med många fascinerande utvecklingar genom århundradena. Från forntida kinesiska mynt till dagens valutahandel, har yenen spelat en avgörande roll i Japans ekonomiska tillväxt och är fortfarande en viktig valuta på de globala finansmarknaderna.

Upplev Skillings prisbelönta plattform
Prova någon av Skillings handelsplattformar på följande enheter: Webben, Android eller iOS.
Bli Medlem

Yenen på globala Forex-marknader

Den japanska yenen har en framträdande position på de globala valutamarknaderna, kännetecknad av dess unika egenskaper och den roll den spelar i internationell finans:

 • Huvudvaluta: Yenen är en av de mest omsatta valutorna i världen och rankas endast efter den amerikanska dollarn och euron när det gäller handelsvolym. Dess betydelse är en återspegling av Japans ekonomiska status som den tredje största nationella ekonomin och dess omfattande globala handelsnätverk.
 • Säker tillflyktsort status: Yenen anses allmänt vara en säker tillflyktsortsvaluta. I tider av geopolitisk spänning, ekonomisk osäkerhet eller marknadsvolatilitet vänder sig investerare ofta till yenen som ett värdelager. Denna flykt till säkerhet kan leda till en appreciering av yenen, även inför inhemska ekonomiska utmaningar.
 • Ränteskillnad: Japan har historiskt sett upprätthållit låga räntor, särskilt jämfört med andra stora ekonomier. Denna ränteskillnad gör yenen till ett populärt val för bäraffärer, där investerare lånar yen till låga räntor för att investera i tillgångar med högre avkastning någon annanstans. Även om den är lönsam, introducerar denna strategi sårbarhet för plötsliga förändringar i risksentiment eller ränteförändringar.
 • Påverkan av BoJs politik: Bank of Japans penningpolitik påverkar avsevärt yenens värde på valutamarknaden. Interventioner, antingen genom kvantitativa lättnader eller direkta marknadsåtgärder för att bromsa yenens styrka, övervakas noga av handlare för deras omedelbara och långsiktiga effekter på valutavärderingen.
 • Globala ekonomiska indikatorer: Yenens värde är också känsligt för förändringar i globala ekonomiska indikatorer, såsom amerikanska ekonomiska data, kinesiska ekonomiska resultat och förändringar i råvarupriser. Eftersom Japan är en stor importör av energi och råvaror, kan globala råvaruprisfluktuationer påverka dess handelsbalans och, i förlängningen, yenens värde.
 • Likviditet och volatilitet: Yenens likviditet, säkerställd av den japanska ekonomins djup och bredd, gör den till en attraktiv valuta för valutahandel. Det erbjuder möjligheter till vinst från både dess volatilitet som svar på globala händelser och mer förutsägbara trender påverkade av ekonomiska cykler och politiska beslut.

Faktorer som påverkar yenens värde

 • Ekonomisk politik: Japans penningpolitik, fastställd av Bank of Japan (BoJ), spelar en avgörande roll. Åtgärder som räntejusteringar, kvantitativa lättnader och valutainterventioner kan avsevärt påverka yenens styrka. Till exempel försvagar lägre räntor eller ökad penningmängd yenen, vilket gör den japanska exporten mer konkurrenskraftig.
 • Handelsbalans: Japans status som en stor exportör innebär att dess handelsbalans (skillnaden mellan dess export- och importvärden) är en nyckelfaktor för yenens värde. Ett handelsöverskott leder ofta till en starkare yen, eftersom utländska köpare måste köpa yen för att betala för japanska varor.
 • Globalmarknadsentiment: Yenen anses vara en "säker tillflyktsort", vilket innebär att den tenderar att apprecieras under tider av global finansiell osäkerhet eller marknadsvolatilitet. Investerare flockas till yenen under kriser och söker stabilitet, vilket driver upp dess värde.
 • Ekonomiska indikatorer: Nyckelindikatorer som BNP-tillväxt, inflationstakt och arbetslöshetssiffror kan påverka investerarnas uppfattning om Japans ekonomiska hälsa och, i förlängningen, yenens attraktivitet. Till exempel kan högre inflation leda till förväntningar om stramare penningpolitik, vilket potentiellt kan stärka yenen.
 • Geopolitiska händelser: Politiska händelser inom Japan och dess viktigaste handelspartner kan påverka yenen. Politisk stabilitet, valresultat och förändringar i regeringens politik för handel och investeringar kan påverka investerarnas förtroende och valutavärderingen.
 • Internationella förbindelser: Japans ekonomiska och diplomatiska förbindelser med andra länder, särskilt USA och Kina, kan påverka yenen. Handelsavtal, tullar och geopolitiska spänningar är alla faktorer som handlare övervakar noga.
 • Marknadsspekulation: Forexmarknadens spekulativa aktivitet kan också driva yenens värde. Stora valutapositioner som tas av institutionella investerare baserat på förväntningar om framtida händelser kan leda till betydande kortsiktiga rörelser.

Viktiga historiska händelser som påverkar yenen

Den japanska yenen har en lång och komplex historia som har påverkats av olika politiska, ekonomiska och sociala händelser. Den globala finanskrisen 2008, Kinas framväxt som en ekonomisk makt och covid-19-pandemin har haft varierande effekter, beroende på de specifika ekonomiska förhållandena och politiken på plats vid den tiden.

Här är några fler händelser som har haft en betydande inverkan på värdet på yenen och den japanska ekonomin.

 • The Plaza Accord från 1985: Denna överenskommelse mellan stora ekonomier ledde till en snabb appreciering av yenen, vilket påverkade Japans exportdrivna ekonomi.
 • Den asiatiska finanskrisen 1997: Denna kris devalverade yenen, vilket ledde till en recession och efterföljande ekonomisk politik för att återuppliva ekonomin.
 • Jordbävningen och tsunamin 2011: Dessa katastrofer hade djupgående effekter på Japans ekonomi och yenen, vilket föranledde statlig intervention.
 • Covid-19-pandemin (som börjar 2020): Orsakade oöverträffade störningar i den globala handeln och ekonomierna. Pandemin ledde till en nedgång i efterfrågan på yenen som tillflyktsort initialt på grund av osäkerheten och den ekonomiska nedgången. Yenen upplevde volatilitet när Japan och världen navigerade genom pandemins ekonomiska konsekvenser, med pågående effekter in i 2024.

Historien om denna valuta har formats av olika händelser som har haft betydande inverkan på dess värde och den japanska ekonomin som helhet. Att förstå dem och deras effekter är viktigt för alla som vill handla med yenen eller investera i den japanska ekonomin.

Handla den japanska yenen

Handel med japanska yen erbjuder en unik möjlighet för investerare på grund av Japans betydande roll i den globala ekonomin och yenens status som en viktig valuta på Forex-marknaden. Här är en djupare titt på handel med yen:

 • Forexhandel: Yenen är en av de mest omsatta valutorna i världen, och erbjuder likviditet och volatilitet som lockar handlare. Valutapar som involverar yenen, såsom USD till JPY, EUR till JPY och GBP till JPY, är populära val. Handlare utnyttjar dessa par för att spekulera i förändringar i Japans ekonomi, ränteskillnader och bredare geopolitiska händelser.
 • Börshandlade fonder (ETF): För dem som vill få exponering mot den japanska ekonomin utan att direkt handla med valutapar, yen-denominerade ETF:er tillhandahålla ett alternativ. Dessa fonder kan spåra index för japanska aktier eller obligationer, vilket erbjuder en diversifierad investering som fortfarande fångar yenens rörelser. white text for space

 • Futures och optioner: Yenen är också tillgänglig för handel via futures och optioner på olika börser. Dessa derivatprodukter tillåter handlare att säkra sig mot valutarisk eller spekulera i framtida rörelser i yenen. Terminskontrakt förpliktar köp eller försäljning av yenen till ett förutbestämt pris på ett specifikt datum, medan optioner ger rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja till ett fast pris. white text for space

 • Carry trade: Yenen har historiskt sett varit en favorit för carry traders, som lånar i valutor med låga räntor (som yenen) för att investera i valutor med högre avkastning. Denna strategi kräver dock en god förståelse för ränterörelser och riskhantering för att navigera i den potentiella volatiliteten.

Sammanfattning

För valutahandlare innebär att förstå yenens beteende att övervaka Japans ekonomiska indikatorer, globala marknadssentiment och geopolitisk utveckling. Framgångsrika handelsstrategier kombinerar ofta teknisk analys av yenprisrörelser med fundamental analys av faktorer som sannolikt påverkar dess värde.

Yenens roll som en hörnsten i den globala ekonomin och en nyckelvaluta i Forex trading förblir oomtvistad 2024. Dess förståelse är avgörande för handlare som vill dra nytta av de möjligheter den ger.

Redo att dyka in i yenhandel? Registrera dig med Skilling idag och få tillgång till avancerade handelsplattformar och resurser designade för förbättrad handelsupplevelse på Forex-marknaden.

Denna artikel tillhandahålls för allmän information och utgör inte investeringsråd. Observera att Skilling för närvarande endast erbjuder CFDs.

Curious about Forex trading? Time to take action!
Use our free demo account to practise trading 70+ different Forex pairs without risking real cash
Bli Medlem