expand/collapse risk warning

CFD-er innebär en hög risk för snabb kapitalförlust på grund av hävstångseffekt. 71% av kontona förlorar pengar vid handel med CFD-er hos denna leverantör. Förstå CFD-ers funktion och bedöm din risk.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

Kryptohandel

Blockchain: Effekt och funktionalitet

Bitcoin, en av de främsta kryptovalutorna, körs på blockchain-tekniken.

Blockchain teknologi har revolutionerat olika branscher, särskilt finans, genom att erbjuda en ny nivå av transparens, säkerhet och effektivitet. Som fintech-handelsföretag förstår vi på Skilling betydelsen av blockchain i det moderna handelslandskapet.

Den här artikeln syftar till att ge en fördjupad titt på vad blockchain är, hur det fungerar, konceptet med decentralisering, fördelar och nackdelar, olika typer av kryptovalutor och hur du kan börja handla med kryptovalutor genom CFD:er. Låt oss dyka in i blockchain fascinerande värld.

Dra nytta av volatiliteten på kryptomarknader
Ta en position på rörliga priser på krypto. Missa aldrig ett tillfälle.
Bli Medlem

Vad är blockchain och hur fungerar det?

Blockchain är en distribuerad reskontrateknologi som säkert registrerar transaktioner över ett nätverk av datorer. Varje transaktion lagras i ett "block" och dessa block är sammanlänkade i en kronologisk "kedja". Denna struktur säkerställer att när en transaktion väl har registrerats kan den inte ändras utan att ändra alla efterföljande block, vilket gör blockchain mycket säker.

En nyckelfunktion hos blockchain är dess decentraliserade karaktär, vilket innebär att ingen enskild enhet har kontroll över hela blockchain. Istället underhåller och validerar flera deltagare (noder) reskontran, vilket säkerställer transparens och pålitlighet.

Enkelt uttryckt fungerar processen enligt följande:

 1. Transaktionsinitiering: En användare initierar en transaktion, som representeras som ett block.
 2. Verifiering: Nätverksnoder validerar transaktionen med hjälp av konsensusalgoritmer som Proof of Work (PoW) eller Proof of Stake (PoS).
 3. Inspelning: När transaktionsblocket har verifierats läggs det till i den befintliga kedjan av block, vilket gör det oföränderligt.
 4. Slutförd: Transaktionen slutförs och registreras över alla noder i nätverket.

Vad betyder decentralisering i blockchain?

Decentralisering i blockchain hänvisar till fördelningen av makt och kontroll över ett nätverk snarare än att vara koncentrerad till en enda central myndighet. I traditionella system kontrollerar en central enhet, till exempel en bank eller regering, redovisningen och validerar transaktioner. 

Blockchain eliminerar denna centrala kontrollpunkt, vilket gör att flera deltagare kan ha lika auktoritet och engagemang i transaktionsvalideringsprocessen. Denna decentralisering erbjuder flera fördelar:

 • Ökad säkerhet: Utan en central felpunkt är systemet mer motståndskraftigt mot attacker.
 • Transparens: Alla transaktioner är synliga för deltagarna, vilket minskar sannolikheten för bedrägeri.
 • Minskade mellanhänder: Transaktioner kan ske direkt mellan parter, vilket eliminerar behovet av mellanhänder och minskar kostnaderna.

För- och nackdelar med blockchain

Proffs Nackdelar
Transparens: Varje transaktion registreras i en offentlig reskontra, vilket förbättrar transparensen. Skalbarhetsproblem: Nuvarande blockchain kan kämpa med att hantera stora volymer transaktioner snabbt.
Säkerhet: Kryptografiska tekniker säkerställer dataintegritet och säkerhet. Energiförbrukning: Konsensusmekanismer som PoW kräver betydande energi, vilket väcker miljöproblem.
Effektivitet: Transaktioner kan behandlas snabbt och till lägre kostnader på grund av frånvaron av mellanhänder. Regulatorisk osäkerhet: Som en relativt ny teknik verkar blockchain i ett regelverks gråzon i många jurisdiktioner.
Oföränderlighet: När transaktioner väl har registrerats kan de inte ändras, vilket säkerställer dataintegritet. Komplexitet: Att förstå och implementera blockchain teknik kräver specialiserade kunskaper och färdigheter.
Decentralisering: Eliminerar behovet av en central myndighet, vilket minskar risken för centraliserad korruption eller misslyckande. Säkerhetsrisker: Även om blockchain är säker, är den inte helt immun mot cyberattacker, särskilt vid de slutpunkter där användare interagerar med nätverket.

Vilka typer av kryptovalutor finns i blockchain?

Blockchain teknologin stöder ett brett spektrum av kryptovalutor, som var och en tjänar olika syften och funktioner. Några av de mest anmärkningsvärda typerna inkluderar:

 • Bitcoin (BTC): Den första och mest välkända kryptovalutan, ofta kallad digitalt guld. Klicka på länken för att se dagens live bitcoin-pris.
 • Ethereum (ETH): Känd för sin smarta kontraktsfunktionalitet, som tillåter utvecklare att bygga decentraliserade applikationer (DApps).
 • Ripple (XRP): Fokuserar på att underlätta gränsöverskridande betalningar i realtid för finansinstitutioner.
 • Litecoin (LTC): Det anses ofta vara silver till Bitcoins guld och ger snabbare transaktionstider.
 • Cardano (ADA): Känd för sitt forskningsdrivna tillvägagångssätt och fokus på skalbarhet och hållbarhet.

Var och en av dessa kryptovalutor utnyttjar blockchain teknik för att erbjuda unika funktioner och lösningar på olika problem i det finansiella och tekniska landskapet.

Hur man kommer igång med handel med kryptovaluta (CFD)

Handel med kryptovalutor genom Contracts for Difference (CFD:er) erbjuder ett flexibelt sätt att spekulera i prisrörelserna för olika kryptovalutor utan att faktiskt äga dem. Att handla med CFD:er låter dig dra fördel av både stigande och fallande marknader, vilket ger fler vinstmöjligheter, eller omvänt, potentiella förluster

Så här kommer du igång:

 1. Välj en pålitlig handelsplattform: Välj en pålitlig plattform som Skilling som erbjuder ett användarvänligt gränssnitt, omfattande verktyg och utbildningsresurser.
 2. Öppna ett konto: Sign up för ett konto och slutför verifieringsprocessen.
 3. Fondera ditt konto: Sätt in pengar på ditt handelskonto med din föredragna betalningsmetod.
 4. Välj dina kryptovalutor: Välj vilka kryptovalutor du vill handla baserat på din forskning och analys.
 5. Placera dina affärer: Använd plattformens handelsverktyg för att lägga köp- eller säljorder, ställa in stop-loss- och take-profit-nivåer för att hantera din risk.
 6. Övervaka och justera: Övervaka kontinuerligt dina affärer och justera din strategi efter behov för att svara på marknad.

Genom att förstå grunderna för blockchain och handel med kryptovalutor kan du fatta välgrundade beslut och dra nytta av de möjligheter som denna innovativa teknik erbjuder. På Skilling är vi fast beslutna att ge dig de verktyg och kunskap du behöver för att lyckas i den dynamiska handelsvärlden.

Kom ihåg att tidigare resultat inte indikerar framtida resultat, och det finns ingen garanti för att någon investeringsstrategi kommer att uppnå lönsamma resultat.

Vanliga frågor

1. Vad är blockchain teknik?

Blockchain är en decentraliserad digital reskontra som registrerar transaktioner över flera datorer, vilket säkerställer säkerhet, transparens och oföränderlighet.

2. Hur fungerar blockchain?

Blockchain fungerar genom att registrera transaktioner i block, som är sammanlänkade i en kronologisk kedja. Denna struktur säkerställer att transaktioner är säkra och inte kan ändras när de väl har registrerats.

3. Vilka är fördelarna med blockchain?

Blockchain erbjuder förbättrad säkerhet, transparens, effektivitet och decentralisering, vilket minskar behovet av mellanhänder och sänker transaktionskostnaderna.

4. Vilka är riskerna med blockchain?

Riskerna inkluderar skalbarhetsproblem, hög energiförbrukning, osäkerhet i lagstiftningen, komplexitet och potentiella säkerhetsbrister.

5. Hur kan jag börja handla med kryptovalutor med CFD:er?

Börja med att välja en pålitlig handelsplattform, öppna ett konto, finansiera det, välja dina kryptovalutor, placera affärer och kontinuerligt övervaka och justera din strategi.

Denna artikel tillhandahålls för allmän information och utgör inte investeringsråd. Observera att Skilling för närvarande endast erbjuder CFDs.

Dra nytta av volatiliteten på kryptomarknader
Ta en position på rörliga priser på krypto. Missa aldrig ett tillfälle.
Bli Medlem